๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222    หน้าถัดไป >

    ถูกต้องครับพี่มารุต คำนี้ของผมเอง แล้วพี่มารุตก้อกล่าวไว้ได้ดีทีเดียวครับ แต่ถ้าถอดแล้ว ทำตามธรรมเนียม ก้อจบกัน จากกันด้วยดี หรอให้พร้อมกว่านี้ จะมาชนด้วย แล้วเล่นเงินนะครับ มากด้วย มิใช่กระดาษ วัวอ่ะพร้อมชนอยู่แล้ว ชักเชือกมันก้อสูงตามสัญชาติญาณของมัน ส่วนคนอ่ะครับ จะสู้ ต้องคิดให้ดีครับ ผมบอกเสมอว่าเจ้าวัว อย่าเก่งกว่าวัวครับ(คำนี้คือคำสุภาพนะครับ ขอให้เข้าใจ)มันเป็นคำเตือนใจอ่ะครับ ผมนะ คู่นี้ บอกได้เลย เตรียมให้พรรคพวกเล่นให้เลยนะตอนเช็ดล้างเลย ตามสไตร์ผม ผมชอบลายละโนดมากครับ สายตาผมไม่หลอก ว่ามันเก่งครับ ชนเย็น ชนเนียนด้วย ยอดแจ่มตลอดอีก โฮ้ แค่คิดก้อไม่ค่อยอยากชนกะมันแล้ว หลบได้ หลบไปก่อนครับ ตามกติกาครับ แบบนี้ นักเลงดี ไม่เหมือนของทีมพี่ค่ายทายาทสายฟ้า ที่โดนถอดแล้วเงียบ ไม่รับผิดชอบครับ แยามากแบบนี้
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
28 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    แต่สำหรับผมขอมองต่างมุมหน่อย เอาเฉพาะที่เห็นด้วยตาเปล่านะ แบบไม่มีนอกไม่มีในและไม่ต้องไปคิดนอกคิดใน ผมว่าการที่ทีมทุ่งใหญ่ถอนสองตัวรวด คือโคดำพูนทรัพย์และลังสาดนักปราชญ์ เป็นการบ่งบอกถึงคุณภาพของทีมงานที่ดี การเช็คข้อมูลที่ดี มันต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่าง กรณีนี้ถือว่าเสี่ยงเกินไปที่จะชน ก็เลยต้องถอน ไม่เกี่ยวกับปอดแหกหรือไม่แหก เลงหรือไม่เลงเลย เหมือนที่เพื่อนในที่นี้ว่าครับ ต้องไม่เก่งกว่าวัวครับ เห็นว่าไม่ชนะก็ไม่ชน ยอมให้กินมัดจำ ดีกว่าถูกกินเดิมพันนะ แล้วไหนจะเงินเล่นนอกอีก
 โดย... มารุต
28 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้อ่ายเทอร์โบชนคับค่ายเดียวกับไอหัวข่าชนอีกแล้วคับวัวทุ่งจันทร์หอมน่าจะเป็นต่อมากอีกผมว่าใครจะไปรองบ้าง 4วันที่ผ่านมาวัวรองกินหมดแล้ว
 โดย... เด็กโคกหล่อ
28 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเด็กตรังหวังดีวันนี้ไม่ไปห้วยยอดเหรอ..........ได้ข่าวเมื่อวานตัวรองกินทุกตัวและไม่มีตัวต่อชนะเลยและเป็นรองราคาลึกๆๆอีก 2000/700 หลายคู่อิอิก่อนถึงปีใหม่นี้ผมว่าเซียนหมดตังเที่ยวปีใหม่แน่ๆๆ555ล้อเล่นนา
 โดย... เด็กโคกหล่อ
28 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคนมีสี อย่าถามเรื่องราคาเลยครับ ผมก็ไม่รู้ครับว่าที่นำเข้ามาขายเท่าไหร่ ผมจะให้ไปใช้ฟรีๆครับ(แต่ถ้าฝากรถจ่ายค่าฝากเองนะ ฮิฮิฮิ) ผมก็เคยพบปัญหานี้ แล้วเกิดกับแม่วัวซึ่งสุดยอดที่สุดสำหรับผม ซื้อมาจากชะอวด หมดเงินไปกับค่าฉีดยาเหมื่อนอิเท่ากับราคาวัวเลย ฉีดยาครั้งหนึ่งแค่ทุเลาอาการ ไม่นานเป็นอีก ก็ฉีดยาอีก สุดท้ายยอม ตัดสินใจขายคืนให้กับทีมงานเดียวกันที่ซื่อมา ได้ลูกไว้ตัวเดียว เดี๋ยวถ้าจะเอาฝากเบอร์ไว้เลยนะ ปีใหม่กลับเชียรใหญ่ผมจะเอาไปฝาก ถือว่าเป็นน้ำใจครับ หรือของขวัญปีใหม่ก็ได้ ไม่ต้องเกรงใจ สำหรับผมน้ำใจ ไม่ใช่น้ำจิ้มครับ
 โดย... มารุต
28 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คนมีสี พอรู้วันที่จะชนม้ายที่หัวพานเมาจะเอาวัวไปเคียงจะได้วางให้เข้ารอบครับ
 โดย... กริม
28 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ชนสากล คือการชนพันพลาสเตอร์ปลายเขาทั่งคู่ครับ สำหรับกติกาทุกอย่างเหมือนเดิม
 โดย... หัวล้านข้างรั้ว
28 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณพี่คนมีสี ที่เอาโปรแกรมจันดีมาให้แล เห็นวัวพรรคพวกติดตัวนึงเหมือนกันครับ (แต่ได้มาตั้งแต่ไม่ลงวันชนแสดงว่าสนิทกับเจ้าบ่อนเหรอครับพี่) แซวหน่อยครับ
 โดย... บ่าว
28 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบครับ ชนแบบสากล คือชนพันเขาครับ ตกลงกันว่าพลาสเตอร์ข้างละกี่หลอด ในสัญญา แล้วก็พันเขาชนกันครับ เหมือนตัวอย่าง ไอ้หลังขาวนำโชค กับ นิลซัดดัม ครับ น้อยที่จะชนกันแบบนี้
 โดย... บ่าว
28 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีตอนเช้าทุกคนครับ และหวัดดีปีใหม่เลยแล้วกัน ขอให้มีความสุขทุกคนครับ ได้ทำในสิ่งที่ชอบ (ถ้าในนี้ต้องไปชนวัว) และขอให้ครอบครัวด้วยนะครับมีความสุข ไปเล่นวัวก็ได้ได้เหนียวหลามกลับบ้านครับ วันละ 2 3 กำปั้นก็พอ (มากเกินอีก) ยังติดตามเวปนี้ตลอดครับ ขอบ้าง ให้บ้าง ครับ
 โดย... บ่าว
28 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดียามเช้าตรู่ครับ พี่แฟนนิลพิทักษ์ชัย พี่ค่ายทายาทสายฟ้าพี่มารุตเด็กตรัง หวังดี เจ้าตรัง และน้องบ่าว โอมลิ่วเฮียง น้องกรม กรุงเตบ เด็กเมืองลุง น้องบ่าวเรา เด็กโคกหล่อแอนทุกท่าน สนุกกับงาน รักษาสุภาพด้วยครับ โชคดีมีเงินใช้ ร่ำรวยเงินทอง อย่าเจ็บ อย่าจนครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
28 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ น้องใหม่ พท ผมอ่านแล้ว O K ขอทราบ เบอร์โทรได้ม้าย แล้วบอส ของทีมลายระโนดคือใคร แม้ว่าผมเป็นคนต่างจังหวัด ยังสงสารคนพัทลุง
 โดย... เด็กตรัง
28 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ยิ่งถาม ยิ่งรู้ ข่าวตรงยิ่งกว่า ซี เอ็น เอ็น ทางลางสาดนักปราชจะจ่ายค่ากินมัดจำห้าพัน หรือชนแบบสากล ทีมนี้น่ากลัว
 โดย... น้องใหม่ พ.ท
28 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ทีมของ ลายระโนด หลังจากชน2ถึง3 หัว มาอยู่ภายใต้การนำ ของคนในเครือบ่อนท่ามิหรำ มีดีกรีการงานพอสมควร สังเกตได้จากคนวางวัว หนุ่ม ชือว่า ไผ มันคงมี หัว หู และตาในทีม ซึ้งไม่หมูนักหรอก พักหลังวัวมาวางที่ พัทลุงประจำ
 โดย... น้องใหม่ พ.ท
28 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ทีมของ ลายระโนด หลังจากชน2ถึง3 หัว มาอยู่ภายใต้การนำ ของคนในเครือบ่อนท่ามิหรำ มีดีกรีการงานพอสมควร สังเกตได้จากคนวางวัว หนุ่ม ชือว่า ไผ มันคงมี หัว หู และตาในทีม ซึ้งไม่หมูนักหรอก พักหลังวัวมาวางที่ พัทลุงประจำ
 โดย... น้องใหม่ พ.ท
28 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    อ่านเวปแล้ว ข้อมูลไม่คอ่ยตรง ลายระโนด ชนชนะ 8 หัว เจอเขี้ยว 6 หัว ชนตอนบ่อนกระแสสิน สายเลือดเข้ม หลังจาก กินมัดจำ นิลกองปราบ เสาธงแล้ว วางลันดา ตัวแพ้ไอควาย ที่สตูล ลายตัวไม่เล็ก ลันดา สู้ไม่ได้ เลยตั้งชน ลางสาดนักปราช เพราะคิดว่า จะมาแก้มือ ให้กับนิลกองปราบ วันทำสัญญา กับนักปราช ข้างลายจะชนสองล้าน นักปราชสู้ ได้ห้าแสนห้า ยิ่งทางนักปราช ขอต่อยอดเท่ายอดเดิมของลายระโนด ข่าวออกมาสู้ได้ถึงสามล้าน
 โดย... น้องใหม่ พ.ท
28 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    โชคดีมีเงินใช้นะครับ รักทุกคนที่คิดดีทำดีครับ พรุ่งนี้ตอนสายๆคุยกันใหม่นะครับ รวยครับเฮงครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
28 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    สงสารชาววัวชน ที่รอชม ลายระโนด ลางสาดนักปราช ข่าวออกมาว่า ลางสาดถอนแล้ว โทรเช็ค จริงครับ ทุกวัวกลับแล้ว
 โดย... น้องใหม่ พ.ท
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ฝากข่าวประชาสัมพันธ์สักหิด สนามชนโคหัวสะพานชะเมา อ.เฉลิมพระเกียรติ จะทำการเปรียบโควันที่ 9 ม.ค.54 เชิญค่ายโคและคนเลี้ยงวัวนำไปเปรียบกันได้นะคับ เพื่อจะทำการชนในเดือน ก.พ.54 หลังจากที่หยุดน้ำท่วมมา 2 เดือนคับ
 โดย... คนมีสี
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คิดถึงคุณขารองชั้นสองจังหู ข้อมูลแน่นปึ๊กชับเปรี๊ยะ ฟันธงถูก 80% ขึ้นไป หลบมาโพสต์ทีเด็ดมั่งต่ะครับ แฟนคลับยังคอย
 โดย... KK
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ฝากถึงหนุ่มยะลาที่จริงคุณเป็นคนวิเคราะห์วัวได้ดีคนหนึ่งและก็อยากให้วิเคราะห์ต่อไปส่วนเรื่องบอลเก็บไว้ตะน้องบ่าวเหอไว้เวปอื่นดีหว่าพี่พมบอกแบบนี้เพราะผมก็เป็นชุดแรกที่เข้ามาเล่นเวปเล่นจนได้เบอร์โทรกันหลายคนไว้ติดต่อกันหลายคนก็แหลงถึงคุณพอสมควรแต่ก็ถือว่าคุณมีความตั้งใจดีที่จริงถ้าผมอยากรู้จักคุณก็คงไม่อยากเพราะรู้จักดีกับทีมสท สุทินยะลา
 โดย... กระจก
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ให้ห้าเซียนมันแพ้ตอนมันอายุยังน้อย1ครั้งต่อโหนดหลังขาวเมืองปัญญา2วัวเขาวัง ตอนนั้นหลังขาวกำลังดูกดีสุดๆไม่เคยแพ้ใครใอ้นิลเป็นรอง10/4 ถูกทิ่มหน้าสู้ไม่ได้เลยคับแพ้เมื่อประมาณปี47 ต่อมาใอ้หลังขาวตัวนะมันก็มาแพ้ใอ้มีลาภโดยมีลาภเป็นรอง10/4นัดนั้นเซียนแพ้ทั้งบ่อนคับ ถูกข้างรอบบ่อนไม่ได้ทิ่มหน้าเลย(ตอนนั้นใอ้หลังขาวเริ่มพุกราแก่มากน่าจะ10กว่าปีตอนนั้นแพ้แล้วหยุดไปเลย)นอกเรื่องไปนิด ส่วนหัว2ที่แพ้มันถูกโพธิ์แก้วแทงสู้ไม่ได้เลย แต่สังเกตุว่าใอ้ห้าเซียนชนกับวัวทางไม่เคยแพ้คับ มันชอบอย่างแรงยิ่งคู่เขาสั้นหล่าวมันเข้าทางอย่างแรง อีกหิดครับเพื่อนทอหรือขึ้นมันไม่กลัวเลยและไม่ย่อท้อกันหล่าว แต่มันไม่ชอบเพื่อนแทงหรือทิ่มจัดๆ เห็นทางจอมลีลาแล้ว บอกได้ว่าน่ารองคับ คู่นี้ผมว่าล็อคถล่มแน่ๆรับปีใหม่
 โดย... เด็กใหม่ใจเกินร้อย
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดูจากข่าวกระแสของคู่ จอมลีลา กับ 5เซียน ผมว่าเป็นคู่ชนที่ดีก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยก็ว่าใด้ครับ ส่วนตัวผมไปมาทุกบ่อนเห็นชนมาทั้งสองตัวแล้วต้องบอกว่า สู่สีทุกที่ทุกเวลาครับ แต่..... ผมว่า จอมลีลา หน้าจะดีกว่าครับ
 โดย... AEK กระบี่
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอทำความเข้าใจสักหิดว่าโปรแกรมสนามชนโคจันดีได้ได้มานั้น ผมเข้าใจว่าทางบ่อนน่าจะยังไม่ได้จัดโปรแกรมตามวันอกมาทีว่าคู่ไหนชนวันไหนมั้ง พอดีผมได้มาเลยเอามาให้ได้ทราบกันคับ
 โดย... คนมีสี
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโคจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ชนงานเทสกาลปีใหม่ ๕ วัน วันที่ 31ธ.ค.53 1,5,6 และ 7 ม.ค.54 ตามรายการดังนี้ คู่ที่ 1 โคขาวพูนทรัพย์พิชิตชัย น้องกานต์ นากะชะ - โคดุกด้างขุนศึก เจ้แดง ปลายเพลง /คู่ที่ 2 โคดหนดบารมี(ลูกขุน) น้องปีกุน ถ้ำ – โคโหนดสเก็ดดาว ด.ช.เชลชี จันดี/คู่ที่3 โคโหนดงามขุนเขา(ขุนแผน) นายญา ตรัง – โคนิลเพลงสังหาร(ลูกปอ) นายธีระพล จันดี/คู่ที่4 โคดหนดลุกเพชร(พระกั้งเณร) นายชัยยัณ เคียนซา – โคโหนดองครักษ์เพชฌฆาตทายาทยอดสิงห์ นายเบ้ ควนสงสาร/คู่ที่5 โคนิลศิลปินเดียว ด.ช.ภูเบศวร์ พิปูน – โคนิลขวัญชัย นายสุทัศน์ ทุ่งสง/คู่ที่6 โคดุกด้างเพชรพรชัยขวัญใจ อบต. น้องทราย ทุ่งใหญ่ – โคลังสาดทวีทรัพย์ นายสารพัด ค่ายโคสารพัดพิษ/คู่ที่7 โคโหนดตาตุ้งจอมลีลายอดกำชัย นายบ่าว จันดี – โคโหนดหลังเหี้ยมสุดเลิฟ(สี่ขวัญ) นายสิทธิ์ เขาพนม/คู่ที่8 โคโหนดขุนศึก ด.ช.ยศกร ทุ่งปอน- โคดุกด้างยอดเด็ดเพชรนำชัย(ลูกช้าง) นายสายัญ คลองสาย/คู่ที่9 โคลังสาดงามรุ่งโรจน์(ไอ้เหล็กดัด) นายสามารถ เขาแก้ว – โคดุกด้างผู้ใหญ่วัฒน์ ผญ.วัฒน์ หนองท่อม/คู่ที่10 โคแดงสร้อยเพชร นายถึก ทุ่งปอน- โคโหนดลุกไก่จุกเพชร นายสมคิด เพ็ญมิตร/คู่ที่11 โคโหนดหลังขาวบริสุทธิ์ยอดเซียน น้องดิว บ่อนไก่ถ้ำ – โคโหนดสามก๊ก น้องเค สวนอาย/คู่ที่ 12 โคโหนดลูกตาลทอง น้องแก้ม อ่าวมิน-โคแดงแหลมสิงห์ นายใบ ป่าเตย/คู่ที่13 โคดุกด้างพิชิตชัย น้องแป้ง เขาแก้ว-โคแดงงามน้องเบียร์ยอดอาวุธเล็ก นายน้อง ด่านช้าง/คู่ที่ 14 โคลังสาดห้ายอดพยัคฆ์ น้องปาล์ม บางสวรรค์-โคนิลมรกตดำ น้องกิต โคกยาง/คู่ที่15 โคลายภูวดล นายอ่ำ หนองไทร – โคโหนดเพชรรุ่งโรจน์ นายวิโรจน์ ปลายเพลง/คู่ที่ 16 โคโหนดยอดกตัญญู(ปลดหนี้) รองกบ ทานพอ-โคดุกด้างพรานพยัคฆ์พิทักษ์แดนใต้ นายภักดี พัทลุง/คู่ที่17 โคดุกด้างพยัคฆ์ร้าย นายนัส ทุ่งใหญ่- โคแดงงามปานขุนศึก(อ้ายหัวทั่ง) นายขุนดร พรุแซง/คู่ที่18 โคลังสาดเจ้าปัญญา น้องบอส ถ้ำ – โคแดงน้องใหม่ (น้ำท่อม) นายตุด จันดี/คู่ที่ 19 โคโหนดยอดเด็ดเพชรน้ำหนึ่ง น้องบุ๋ม ฉวาง-โคโหนดเพชรราชา ด.ช.ภัคนันท์ ท้ายเหมือง/คู่ที่20โคนิลงามสามแยกเขาศูนย์(ไอ้แหว่ง) นายจูน ห้วยน้ำใส-โคแดงวันชิงชัย นายแดน หนองจิก/คู่ที่21 โคแดงงามชอบชิงชัย น้องดิว ถ้ำ-โคโหนดมหาราช(ไอ้ลูกเบอร์) นายวีระ นาพลาย/คู่ที่ 22 โคดุกด้างสีหราชเดโชลูกโคชนะชัย น้องบีม ปากน้ำ-โคแดงแสนชัยลุกออมทรัพย์ นายกริช วังขวาง/คู่ที่23 โคลันดาสี่พลัง น้องบีม บ่อนซ้อมโคคลองโก-โคลังสาดพันธ์ข้าวเหนียว(แพนด้า) นายมล ช้างกลาง/คู่ที่24 โคโหนดแสนคม(ไอ้วีโก้) จ่ากล้วย พิปูน-โคแดงงามดวงดีลูกเศรษฐีมีสมบัติ น้องดิว บ่อนไก่ถ้ำ/คู่ที่25 โคลังสาดงามฉลองชัย นายกมลชัย สระแก้ว-โคลังสาดพยัคฆ์ไข่นุ้ย ลูกไข่ ทุ่งใหญ่/คู่ที่26 โคโหนดหลังแดงจอมโจรนักรบนาคิน(ไอ้เปื้อด) นายเสือ พิปูน-โคโหนดแดงงามวันดี(ทายาทปานทอง) น้องเข เขาแก้ว/คู่ที่27 โคโหนดม้าลาย นายเลื่อน ช่องท้อน-โคโหนดหลังขาวพยัคฆ์ร้ายใจเด็ด นายตุ้ม สามแยกด่านช้าง/คู่ที่28 โคนิลเพชรดำมาใหม่ขวัญใจวัยรุ่น นายแต้ม นาเขลียง-โคโหนดบุญรอดยอดคามรม นายโจ้ เลสองห้อง/คู่ที่29 โคโหนดลูกปานเทวดา น้องใหม่ ทานพอ-โคแดงศรีปราชญ์ นายปฐมพงษ์ นากะชะ/คู่ที่30 โคดุกด้างไขลายพันธ์ข้าวเหนียว นายท๊อป ถ้ำ-โคนิลท้องลายอินทรีย์ทอง นายวิโรจน์ ช้างกลาง/คู่ที่31 โคขาวเด็ดเพชรโคเงิน นายแน็ก นาพลาย – โคลังสาดศรีราชา(กาแฟ) นายเอก นาแว/คู่ที่32 โคโหนดดาวรุ่งเพชรสยาม(ไอ้หล็อกแหล็ก) น้องโอม น้ำลาดต้นสะท้อน-โคนิลวันฉลองชัย(ไอ้ควาย) นายจิต ปากมิน และโคประกอบรายการอีกมากมาย
 โดย... คนมีสี
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ที่แน่ๆ คู่ลางสาดศรีปราชย์กับลายจอมราชันย์ บ่อนยิ้มแน่ๆคนต้องเยอะมากๆ สิงเหนือ ปะทะเสือใต้ เจอกันที่บ่อนกลางจังหวัดเป็นกลาง สุดยอดแน่ๆพี่น้องครับ 55555
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เราร๊ากกาน อยู่ด้วยก๊านหลายคน อิอิ
 โดย... คนรักวัวชน
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถามคุณมารุตครับ ไม่ทราบว่าสเปรย์ที่บอกนั้นกระป๋องละเท่าไรอะคับ และ หาซื้อได้ที่ไหนมั้ง หรือคุณมารุตมีหลายป๋องพอจะแบ่งขายได้มั้งหม้าย
 โดย... คนมีสี
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เห็นด้วยกับคุณ เด็กตรังหวังดี ผมได้ข้อมูลเกี่ยวกับวัวชนที่ไม่เคยรู้มากมายเลยตั้งแต่ได้เข้ามาในเว้บนี้ ได้รู้ข้อมูลวัวชนในที่ต่างๆโดยเพื่อนโพสลงในบอด ทราบข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ ผมชอบครับอยากให้มีคนโพสต่อไปนานๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดนักปราชญ์ได้สูงครับ แต่ตัวไม่ได้เปรียบลายระโนดครับ เพราะผมดูวันที่ชนกะไอ้เฉ่งลิงค์ ลายหนามาหครับ คอก้อใหญ่ครับ ในส่วนยอด น่าจะเสียนิดนึ่งครับลายระโนด แต่ชนติด ชนเนียน ปลายยอดทำงานตลอดครับ แข็งแรงมากครับ แรกๆลายลำบากแน่นอนครับ เพราะศรีปราชญ์ดุดันมากครับ ดุดัน ทิ่มไปเรื่อยครับ 15 นาที ลายน่าเล่นครับ ชนเย็น ชนเนียนครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ........ระดับปัญญาญาชนต้องยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นครับ.....ใจกว้างมีเหตุผล.......เหตุผลต้องเหนือกว่าอารมณ์ครับ..........ที่สำคัญ.........ต้องรักสามัคคีเยอะๆๆ.....ความคิดเห็นแต่ละคน..........ดีน่ะครับ....เป็นแนวทางได้ศึกษา......ได้เพื่อนๆๆ........แถมได้ทัศนะความคิดเห็นจากเพื่อนๆๆ................ข้อมูลเว็ปนี้เลยอยู่ให้เราโพสกันนานๆๆครับ
 โดย... เด็กตรังหวังดี
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดูจากคลิบแล้ว ลางสาดเหมือนอิใหญ่กว่าลายจัง ผมว่านะ แต่ตอนที่ได้ดูนี่ไม่ทราบว่าเขาของลางสาดต่อมาแล้วยังครับ เพราะตามที่คุณ ปาล์ม ป่าพะยอม บอกว่าทำสัญญาชนลางสาดต่อยอดแต่ไม่ยาวไม่แคบกว่าลาย ผมดูไงก้แคบและก็ยาวกว่าครับ (แต่ดูในคลิบนะครับ)
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เด็กตรัง หวังดี ดาวรุ่งดวงใหญ่วงการวัวชนครับ ผมมองอย่างนั้นนะ มีวัวดีดี ดาวรุ่งเริ่มเข้ามาเยอะ ผมมองเหมือนกันนะครับ เรื่องไอ้ลายระโนด อีกอย่างปลายยอดจัด ติดใน ยืดเยื้อ ผมว่านิ่งกว่าเยอะเลยครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    .........อ้ายเสือขาวค่ายเดียวกันกับอ้ายขุนท่อครับ........เสือขาวชนะข้างมาทุกที...หัวที่ชนกับ 5 เซียนไม่ได้ข้างแถมโดนติมหน้าเลยแพ้ครับ
 โดย... เด็กตรังหวังดี
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ............ในความคิดผมถ้าอ้ายลายจอมราชันเข้าเกาะได้น่ากลัวน่ะยอดรกกว่า.......ถ้าอ้ายลายชวนเลี้ยวแพ้ศรีปราชได้..........แต่ถ้าลายไปบนได้.......น่ากลัว......เพราะลายสดกว่าเยอะชนนานเล่นลายตัวเดียว
 โดย... เด็กตรังหวังดี
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไม่มีไรครับ เค้าต่อว่ามา เรารับฟังครับ แต่สายตายผมไม่ได้หลอกครับ พอดูวัวชนเป็นบ้างอ่ะครับ ก้อวิเคาระห์ วิจารณ์ไปตามภาษาอ่ะครับ เสียดาย ยะลาไม่มีบ่อนวัวชนแล้วครับ ผมนานๆจะได้ว่าง เดินทางที่นึ่งครับ แต่มีพันธมิตรที่ดีกับผมมากมายในบอร์ดนี้ครับ และทีมงานตรังพอมี สงขลา วัวนายหัวที่อยู่ยะลาแล้วทีมยะลาครับ ผมเข้ามาวิเคาระห์จากที่พอได้มา และได้ดูอ่ะครับ แบบนี้นั่งเทียน นั่งทางใน แต่มีอย่างนึ่ง ข้อมูลผมที่ออกไป มาจากจิตบริสุทธิ์ วัวซ้อมยังไง คู่ชนยังไง ถ้าผมได้มายังไง ก้อบอกยังงั้นครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ......ผมว่าอ้ายลายจอมราชันเสียเปรียบน่ะ.......แต่เขาแคบกว่า
 โดย... เด็กตรังหวังดี
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    อ่านของคุณ หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้ งงอยู่นานเพิ่งนึกออก ออใช่ครับเก็บข้อมูลแล้วไปเล่นตัวที่จะชนะ แต่คำที่ว่าวัวนั่งเทียนนี่คิดได้ไงครับ เหอๆ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบเด็กตรังครับ ตัวเดียวกันครับ ลังสาดนักปราญญ์ ของนายกศรีทุ่งใหญ่ครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    อ่านกระทู้ต่างๆมาแล้วดีเลยคับ เข้าเว้ปนี้ได้ความรู้เยอะมากๆ ส่วนอย่างอื่นแล้วแต่บุคคลครับ โชคดีมีเงินใช้รับปีใหม่ 2554 กันทุกๆคนนะครับ เวลาฉลองกันก้เมาไม่หลับนะครับ ไม่งั้นเพื่อนลักเกือกไม่รู้ด้วยนะ 55555 ดูแลสุขภาพกันทุกๆคนเลยนะครับ จะได้นำความรู้และคลิบวิดิโอมาแบ่งปันเราชาวเว้ปกันอีกต่อๆไปครับ ขอบคุณครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ......ของนายยกศรีที่ชนกับลายจอมราชันไม่ใช่ตัวในคลิปหรือเปล่า.....อีกตัวหนึ่งไช่ใหม่.....
 โดย... เด็กตรัง
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    จากที่ดูคลิปลังสาดนักปราชญ์สุดยอดมากคับคู่นี้ผมว่าลายเจอกระดูกชิ้นโตยิ่งลังสาดเป็นรองโอ้เข้าทางเลยคับผมว่าอยากลองเลยอ่ะมีแทงหิ้วด้วยทนอีกขึ้นดีตัวนี้ผมว่าน่ารอง
 โดย... เด็กโคกหล่อ
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คู่จอมลีลากับไอ้ห้าเซียนผมว่าถ้าชนยืดเยื้อไอ้จอมลีลาน่าจะเข้าวิน ส่วนคู่ไอ้ลายกับไอ้ศรีปราชย์ผมว่าถ้าราคาเช็ดล้างอยู่ที่ 10/7 หรือ 10/8 ก็รองได้แล้วไม่ว่าตัวใหนจะเป็นรองราคาน่าจะพลิกไปพลิกมา คู่นี้รับรองเกิน 30 นาทีแน่นอน
 โดย... มือใหม่แก่ๆ
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ขาวเพชรเมืองตรังตัวที่ชนะถูกหิ้วที่จุฬาภร ชนห้วยยอดวันนี้ป่าวคับใครรู้มั้ง ใครพอรู้บ้าง
 โดย... เด็กโคกหล่อ
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คนเล่นวัวชน หลังสาดหนังดำเป้นลังสาดชาติใหญ่สุด
 โดย... โอม กระบี่
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    อย่าลืมนะครับ ว่าจอมลีลาตอนต่อหัวมันชนไปหลังนะครับ ระวังไอ้ห้่เซียนจะแทงเอา เพราะจอมลีลาไม่ชอบเวลาโดนแทงครับ อาการออกทันทีเลย แต่ถ้าไอ้ห้าเซียน เดิไปหน้าตั้งแต่หัวที ใจชอบจอมลีลา
 โดย... โอม กระบี่
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    คนเล่นวัวชน ข้อมูลของนักปราชญ์คุณดีมากเลยครับ แสดงว่าเป็นทีมงานเพราะทราบว่าชน5 แล้วเขามีปัญหา หยุดไปนาน2ปี กลับมาชนะอีก2หัว อายุมากกว่าลายระโนดแน่ครับ ส่วนลายระโนดนะครับ น่าจะชนะมา5 หัวนะครับ อันนี้ผิดพลาดไง ขอโทษด้วยครับ ได้สดกว่านิดนึ่ง แต่การบำรุง ซ้อมไม่ต่างกัน ค่ายทุ่งใหญ่ นายกศรี เค้าใหญ่จริงน้ำเลี้ยงดีครับ แต่ผมว่าเรื่องราคานะครับ ผมว่าเสมอลายนะครับหรือต่อ10/9 เช็ดล้างครับ มากกว่านี้ มีแต่รองครับ ตัวสูสี ยอดนักปราชญ์ได้นิด ดุดันดี ใจดี ส่วนลายระโนด ปลายยอดทำงานดี ครบเครื่อง ชนเย็นสลับปลายยอด ข้างดี ใจดี งานนี้สนุกครับ กำไรชีวิต คนได้ดู คู่นี้ ผมยังชอบลายระโนดครับ ชอบสด และชนเย็นดี ยืดเยื่อไม่น่าเสียเปรียบครับ แพ้ชนะ เรื่องของวัวครับ โชคดีมีเงินใช้นะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมสอบถามในทีมงานเขาบอกว่าราคาอาจไหลไปถึง 10/7หรือ10/6 เป็นไปได้ แต่ผมก็ยังยืนยันว่าชอบตัวรอง ลังสาดพิเศษ(หนังดำ) เวลาอาบนำแล้วหนังมันจะสีดำมีวัวไม่กี่ตัวที่หนังดำ
 โดย... คนเล่นวัวชน
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบเด็กตรังหวังดีผมกะว่าไปด้วยคับอยากไปเล่นไอปืนใหญ่ผมว่าราคาดีแน่แล้วคู่ชนพี่พอรู้ประวัติป่าวว่าชนะกี่ครั้งแล้วและเคยแพ้ป่าวอยากรู้จังทำไมมันถึงสู้
 โดย... เด็กโคกหล่อ
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดนักปราชญ์หรือศรีปราชญ์ มันคือตัวเดียวกันบล่าสุดผมสอบถามข้อมูลมาแล้วไฟต์ชนเท่ากันคือ ชนะ 7 เท่ากันแต่อายุของนักปราชญ์อาจจะมากกว่าเนื่องจากพักไป 2 ปี กระแสราคาตอนนี้ ลายระโนดเป็นต่ออยู่ประมาณ 10/8แล้ว ใครที่จะเล่นนักปราช์หรือศรีปราชญ์ให้ไปรองในบ่อนจะดีกว่าครับ วัวไปอยู่บ่อนแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ที่เชื่อว่าเป็นรองเพราะตอนนี้ผมได้เดิมพันมา 2 กำปั้นแล้ว ถ้าวัวเป็นต่อเราคงไม่ได้หรอกจริงไหม
 โดย... คนเล่นวัวชน
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบเด็กเล่นวัว ถูกต้องแล้วครับ โทษนะครับ แต่สถิติคงเปลี่ยนเป็น ลังสาด1 ไอ้เซียน 3 ครับ ชอบจอมลีลามากจริงๆครับ ผมว่าก่อนชนนะ 10/6 หรือ2/1 ด้วซ้ำ วิเคาระห์และวิจารณ์ด้วยจิตใจบริสุทธิ์นะครับ อย่าถือกันนะ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึง คุณรักวัวชนในสายเลือด เข้ากูเกิ้ล แล้วพิมพ์คำว่า Magkil ครับ จะเป็นกระป๋อง ผมเพิ่งดูเมื่อกี้ เอาให้เพื่อนไปใช้เมื่อประมาณ3อาทิตย์ที่แล้ว เห็นว่าดี เข้าไปดูแล้วทำให้รู้ว่ามีบริษัทฯนำเข้ามาขายบ้านเรา ขายเท่าไหร่อย่าไปสนใจเลย พอดีมีคนลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศ เลยยึดเอาไว้ ถ้าเอาไปใช้เองนิดๆหน่อยๆคงไม่เป็นไร นี่เอาไปขายตั้งเยอะ ต้องมีใบอนุญาตครับ ถือว่าเผื่อแผ่กันนะครับ วงการนี้ใจกว้างกันทุกคนครับ
 โดย... มารุต
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ใอ้จอมลีลาแพ้1ครั้ง/ใอ้ห้าเซียนแพ้2ครั้งคับคุณ9
 โดย... เด็กเล่นวัว
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    COPY มาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับลองไปอ่านดูน่ะฉบับวันอังคารที่ 28 หน้า 10 เอามาให้ดูกันเฉยๆเห็นเค้าโฆษณาในหนังสือพิมพ์
 โดย... 9
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณ9ครับ ประวัติ ไอ้5เซียนเกินจริงครับ แพ้2ครั้งครับ แล้วเงงินเดิมพัน 10 ล้าน อ่ะ ราคาโปรโมตป่ะครับ ถามด้วยใจจริง
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    .....ใช่ครับที่คลองหอยโข่งติดต่อกลางอากาศเมื่อวานผมถามหลานกำนันเมี่ยวแล้วตอนแรกจะดึงชนควนธานีครับ....แล้วจะไปหม้ายครับเดี่ยวไม่แน่ถ้าผมไม่ติดงานคงไปคลองหอยโขงครับรอบนี้
 โดย... เด็กตรังหวังดี
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    .....ใช่ครับที่คลองหอยโข่งติดต่อกลางอากาศเมื่อวานผมถามหลานกำนันเมี่ยวแล้วตอนแรกจะดึงชนควนธานีครับ....แล้วจะไปหม้ายครับเดี่ยวไม่แน่ถ้าผมไม่ติดงานคงไปคลองหอยโขงครับรอบนี้
 โดย... เด็กตรังหวังดี
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ศึกชนโคเมืองคอนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ยิ่งใหญ่ โคชื่อดังจากกระบี่และหัวไทรเปิดศึกชิงเงินเดิมพัน 10 ล้าน นายบุญส่ง นิจพล นายสนามกีฬาชนโคบ้านทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาพื้นบ้านของภาคใต้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจ.นครศรีธรรมราช ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2554 ทางสนามกีฬาชนโคบ้านทุ่งโพธิ์ ได้จัดศึกชนโคนัดพิเศษขึ้นมาในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้ โคชนชื่อดังจากทั่วภาคใต้มาห่ำหั่นชนกันจำนวนมากมายถึง16 คู่ด้วยกัน โดยเฉพาะคู่เอกของรายการ เป็นการพบกันระหว่าง “โคลังสาดจอมลีลา” โคชนชื่อดังจาก อ.คลองท่อม จ.กระบี่ กับ “โคนิลแซมสิงห์นักล่า (ห้าเซียน) “ ซึ่งเป็นโคชนชื่อดังจาก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โดยมีเงินเดิมพันสูงถึง 1 ล้านบาท และเดิมพันเสมอวงนอกอีก 10 ล้านบาท นับว่าเป็นราคาเดิมพันที่สูงเป็นประวัติการณ์ในการชนที่ผ่านมา นายบุญส่ง กล่าวอีกว่า สำหรับประวัติของคู่ชนโคชิงเงินเดิมพัน 10 ล้านคู่นี้ เป็นที่สนใจของเซียนชนโคมาก โดย โคลังสาดจอมลีลา อายุ 10 ปี ประวัติการชนมาแล้วประมาณ 10 ครั้งชนะรวด 10 ครั้ง ไม่เคยแพ้ใครมาก่อน จนเป็นแชมป์ของภาคใต้ในรุ่นนี้ มีลีลาการชนที่ดุดันพร้อมออกศึกตลอดเวลา ชนดุดัน ขณะที่โคนิลแซมสิงห์นักล่า(ห้าเซียน) อายุ10 ปีเท่ากัน แม้จะเป็นรองในฐานะผู้ท้าชิง แต่ประวัติการชนชนะรวด10 ครั้งเช่นได้ เขายาวได้เปรียบ มีลีลาการชนแบบตั้งรับ สนุกสูสีแน่ คู่นี้เซียนให้โคลังสาดจอมลีลา เป็นต่อ 10-8 และสามารถพลิกได้สนุกแน่
 โดย... 9
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถามพี่เด็กตรังหวังดีตกลงไอปืนใหญ่ถูกคู่ที่คลองหอยโขงแนอนแล้วใช่ไหมคับ......พี่เด็กตรังหวังดีรักเล่นเหมือนผมเลยคับชอบเหมือนกันเลยใจตรงกัน......แต่คู่ลายระโนดเค้าบอกว่าไอลังสาดแพ้ยากเพราะโดนหิ้วมาไม่รู้กี่ทีใจเหลือหลายคู่นี้ผมว่าเล่นยากนะแต่คู่อื่นผมคิดเหมือนกับพี่เด็กตรังหวังดีเลยคับและยังอีกก็คือคู่ของกำนันจำนงคืออ้ายลังสาดฟ้ามีชัยและน้องของมันด้วยเด็ดเหมือนกัน(แต่เมื่อวานลูกไอฟ้ามีชัยแพ้ไปแล้วอิอิ)..........ส่วนคู่ไอดอกอัฉริยะผมรักรองคือแดงพัทยาเพราะผมว่าไอ้ดอกเป็นต่อเยอะแต่ไอแดงก็ไม่ใช่ว่าจะหมูนะคับกระดูกดี....พี่เด็กตรังเคยเห็นมันชนไหม
 โดย... เด็กโคกหล่อ
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ต่อไป น้องเด็กตรัง หวังดี คงเป็นเจ้าของค่ายวัวชน ดาวรุ่ง พุ่งแรงแน่เลย มีของดีเยอะมาก อย่ารีบนะครับ ค่อยเป็นค่อยไป เลี้ยงดี วางดี บำรุงดี เคียงดี รุ่งแน่ครับ ต่อไปคงเป็นนายหัว อายุน้อยๆ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    .....วัวเก่งไม่ต้องชนแพงก็ได้ครับ.....พอชนแพงเจอตัวเก่งครับ....เวลาเข้าบ่อนอีกเล่นเท่าไรก็ได้......ส่วนมากวัวที่ชนแพงชนไม่นานครับ........ที่ชนแพงเกทับกันมากกว่า.....คู่ที่ชนไม่แพงยังชนดีกว่าคู่เเอกอีก.......ถึงของเราชนเก่งจริงถ้าชนไม่แพง.....คงมีคู่ชนครับ
 โดย... เด็กตรัง
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณมากในน้ำใจพี่มารุตสเปรที่ว่าแก้วัวไข้ปากเปื่อยใช่ไหมคับ แล้วใช้ยังไงคับ ได้ผลดีมากเลยใช่ไหมคับแล้ววัวเล็กใช้ได้ไหมคับ โชคดีมีความสุขคับ
 โดย... คนรักวัวชนในสายเลือด
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบน้องโอมกระบี่และคุณปาล์ม นะครับ ถ้ามันเป็นลูกไอ้ไพ่จริง(พ่อมันแพ้พ่อแดงยอดสิงห์อ่ะดิ ใช่ป่ะตัวนั้น) งั้นแม่ก้อกระทิงอ่ะดิ หรือว่าไงครับ ขอความกระจ่างครับ ขอมูลดี น่าสนใจครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ......ค่อยไปเล่นจอมลีลาดีกว่าครับพี่โคกหล่อครับตบท้ายด้วยอ้ายปืนใหญ่ดีกว่าครับพี่ที่ควนธานี......และทิ้งท้ายลายจอมราชัน(ระโนด)....ควบคู่กับหลังขาวเจ้าปัญญาตัวนี้ข้างหนักแน่ติดรั้วแน่......สุดยอดแน่ถึงแพ้ชนะราคาออกตัวได้ครับว่าระดับนี้.........เมื่อวานผมซ้อลูกมอออยอดนักสู้มา 1 ตัวสวยมากเลยครับเขาขาส้อมแถมเขาใหญ่อีกซื้อมา 50000 บาทไม่ชนทีวัวได้ 4 ปีกว่าครับลองวางแล้วปลายยอดล้วนๆๆครับ.......ให้ลูกน้องเลี้ยงครับ........ทีมงานพยัคสายใต้ขอแบ่งคงไม่ขายครับรักมาก......
 โดย... เด็กตรัง
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เอ้าล่ะเรื่องไอ้ควายสตูล มีคนชอบถาม หรือมีคนสงสัย ว่าพ่อมัน(น้ำเชื้อ) คือ วัวชนตัวไหน หรือลูกกระทิง พ่อชื่อไร ก้อว่ากันไปต่างๆนานา เอ้าล่ะ อีกครั้ง ถามผู้รู้จริงและไม่รู้จริง ว่าไอ้ควาย พ่อมันเป็นวัวชนหรือลูกกระทิงกันแน่ และพ่อมันพอทราบไม๊ว่าเป็นวัวจากที่ไหน ชื่อ สายพันธุ์อะไร โพสร์มานะครับ จะได้มีข้อมูล ใหม่ๆ ที่น่าเชื่อถือกันหรือให้หายสงสัย แต่สำหรับผม มันน่าจะเป็นน้ำเชื้อลูกกระทิงเขาแหลมแถวห้วยขาแข้งหรือเขาสอยดาวครับ แต่ลูกผสมกระทิงใช่ดีทุกตัว 20 ตัว อาจจะรักการชนแบบวัวชนเพียงแค่ตัวเดียวครับ ตัวนั้นคือไอ้ควาย สตูล
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ปาล์ม ป่าพะยอม ใช่เลยครับพี่
 โดย... โอม กระบี่
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    แต่ตัวชนะไอโคกฐินตัวนี้สุดยอดเหมือนกันคับยอดไม่กลัวชนะมาก่อนหน้านี้เจอยอดดีกว่าไอโคกฐินอีกตัวนี้ผมว่าชนได้เป็นล้านอีกแน่นอนแล้ววันนี้วัวคู่พิเศาชนเดิมพันหลายบาทเสียดายจังไม่ได้ไป
 โดย... เด็กโคกหล่อ
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุนคับพี่เด็กตรังหวังดีแสดงว่าทีมนี้มีแต่วัวดีๆๆทั้งนั่นต่อไปผมว่าคงเป็นทีมที่น่าเกรงข้ามแนเลยคับเวลาชนคงไม่เป็นลองอีกแล้วนี้เละเค้ารียกว่า .............เสือสุ่ม....... แต่ความคิดผมนะกับทีมใหญ่ๆๆน่าชนอยู่นะแต่ต้องใหญ่วัวเราดีจิงและซ้อมดีๆๆแล้วชนไม่ต้องแพงมากสัก 100000 - 200000 แล้วค่อยรองเอาราคาลึกๆๆ เหมือนคู่ไอหัวข่ากับไอดุด้าง เจ้าของของวัวเก่งคับรู้ว่าวัวเป็นรองเลยชนนิดเดียวแล้วมาเล่นนอกเห็นว่าทีมไอหัวข่าเรียก 1ล้าน แต่เค้าชนแค่ 3แสน ยอมรับก่งทั้งวัวเก่งทั้งคนแบบนี้น่าติมตามคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ควาย เป็นลูกผสมน้ำเชื่อ เป็นลูกของไอ้ไผ่ ไม่ใช่กระทิง หรือวัวแดง อะไรหรอกครับ ต่อนเล็กๆ วัวอยู่ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง แน่ๆ ครับ
 โดย... ปาล์ม ป่าพะยอม
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบพี่โคกหล่อครับ.......ค่ายอ้ายดุกด้างตัวชนะอ้ายหัวข่ามีอยู่หลายตัวครับ...........แต่ชนแพงๆๆก็มีหลายตัว.......วัวเก่งมากครับค่ายนี้แต่เพิ่งเล่นวัวซื้อเข้ามาแพงๆๆครับ..(.ไม่เคยชนแพ้สักตัวทีครับ)..เวลาวางไม่ค่อยได้เห็นครับถ้าไม่สนิทจริง.........อ้ายโปงปางนี้ก็วัวทีมงานเค้า......ขาวเพชรทักษิณ.( ลูกอ้ยแบกดด)...ตัวนี้สุดยอดครับ....เขาดีแรง......ล็อคเก่งมากแม่นยำแถมบิดถี่ๆๆด้วยใจมากชนไม่รีบ...ชนะทีมงานขุ่ยหัวแรกราคาไปเป็นแสนแล้วครับ......อ้ายลูกนิลตัวนี้วัวชนเจ็บไม่กลัวยอด..ชนะหกหัวแล้ว.....แล้วเพิ่งซื้อเข้ามาอีก 2 ตัวเมื่อกี่ผมโทรไปถามพวกๆๆคือลูกอ้ายช่องช้างและอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นลูกอ้ายจอมโหดครับ.................ทีมเก่าๆๆๆๆต้องระวังสักนิดหนึ่งสหรับทีมงานนี้....ถึงจะหน้าใหม่ก็จริง.............อยู่ไม่ไกลจากบ้านแม่ผมครับ
 โดย... เด็กตรัง...หวังดี
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    น้องเด็กตรังหวังดี ข้อมูลวัวชน เค้าดีจริงๆ วัวชนดาวรุ่ง วัวชนสายเลือดดี วัวชนดังปัจจุบัน น้องเค้าเสนอแนะ ให้เพื่อนๆพี่พี่น้องๆในนี้ เห็นภาพเลย พี่คนนึ่ง จะเก็บข้อมูลวัวชนตลอด ในบอร์ดนี้ได้ความรู้ดีครับ ขอบคุณในการตั้งใจมอบสิ่งดีดีให้กันนะครับ พี่ส่วนมาก จะจำวิชามากกว่าเดวนี้รวมทั้งเหล่าลูกตัวไหน กับตัว กับยอดส่วน ค่ายไหน ทีมงาน ผมไม่ค่อยจำครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    .......ตอบเด็กโคกหล่อครับ.....รอบก่อนแดงโกกระถิ่นมันชนะวัวห้วยนาง.....ที่ห้วยยอดครับตอบพี่โคกหล่อครับ....สวัวสดีพี่ใหม่ล่วงหน้าครับพี่.....ห้วยนางแพ้อ้ายแดงโคกกระถิ่นมา 1 ตัวแล้วครับ.......แต่รอบนี้ทีมห้วยนางดึงเอาแดงของกำนันนิทบางดีมาชนกับโกกระถิ่น....ซื้อมาแสนสองครับ.....ตัวนี้ผมเคยเอาไปวางทีหนึ่งแล้วทอข้างดีครับข้างหนัก.แรง....ก่อนชนกับอ้ายโคกกระถิ่นมันชนะมา 2 หัวแล้วครับเมื่อวาน.....ผมชนะเดิมพัน......แถมลูกน้องหยิกรอง.....ได้หลายตางค์อยู่...........วันนี้ลูกอ้ายไกอร์ปะทะลูกอ้ายเป้ตัวชนะเพชรมรกตดำสงขลาของทีมงานวรทุงต่อครับ
 โดย... เด็กตรัง...หวังดี
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    นอกเรื่องแรงเด็กยะลา ถ้าอยากวิจารณ์บอลหรือหรัยก็ตามเชิญไปวิจารณ์เว็ปอื่นแล้วจะยินดีด้วยไม่ต้องให้แหลงมาก เสียบรรยากาศของเว็ปวัวหมด
 โดย... เอือนละอาย
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบเด็กโคกหล่อนะครับ จากที่ได้คุยนะครับ ถึงใช่หรือไม่ใช่ ปกติหลวงก้อจะไม่ชนกับวัวตรังหรือเวียงวิเศษครับ ยิ่งของนายหัวนงค์นี่หมดสิทธิ์ ขนาดไอ้ฟ้ามีชัย ที่ลงกะไอ้ขุนโจรได้ ยังไม่ชนกันเลยครับ ซ้อมล่าสุดไอ้ขุนโจร ซ้อมกะไอ้สายัญ(ตัวแพ้ลูกเซียน) พ่อวัวของนายหัวนงค์เลยครับ เพราะฉะันั้นพี่ไม่ยืนยันนะครับ แต่น่าจะเป็นทีมเดียวกันครับ ผู้รู้จริงบอกได้นะครับ ไม่รู้จะไปถามแกวัวไหน ใครรู้จริงๆ บอกน้องเด็กคอกหล่อได้ครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ผมยังสงสัยเลยว่าไอ้ขนสีขาว(โทษนะครับ เวลาคุยกับหลวงรัฐ วัวชนแก แกไม่เคยเรียกชื่อเลยครับ แปลกดี) เป็นลูกของไอ้ยืนยงหรือพวกวัวชนตัวพี่ตัวน้อง ของนายหัวนงค์เลยครับ เพราะ2ค่ายนี้ รู้จักกันดีครับ แต่ขนขาวนี้ ถ้าติด ถือว่าวัวใหม่มากครับ ถ้าเป็นตัวซุ้มนะครับและหลวงก้อมั่นใจมากครับ มีดีถึงชนแพงเลย จากน้องเด็กโคกหล่อว่า นายหัวนงค์แพ้ไอ้หัวข่าไปเยอะ เพราะแกมั่นใจมากครับในวัวนั้น
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุนมากคับพี่หนุ่มยะลารักษ์วัวชน อีกนิดคับพี่ ทีมไอขุนท่อ และทีมขุนโจรทีมเดี๋ยวกันป่าว ขอบคุนคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เด็กคอกหล่อครับ ผมเจอหลวงรัฐค่ายพญาขุนโจร ผมจะถามให้ครับ และจะวิจารณ์ให้ละเอียดเลยครับ ทั้ง2ตัว หลวงคุยง่าย เจอหน้า ก้อคุยกัน ถามได้ตลอด แต่หลวงรัฐมีขนสีขาว ที่แกซุ้มมาตลอดตัวนี้ ซื้อมาแพงด้วยนะเห็นว่า วัวซุ้ม แกเคยพูดๆว่า จะออกขนสีขาวครับ เดวถามให้ครับ อีกหลายวันกว่าจะชน และจะมาบอกว่าซ้อมเปงไง ทางชน ยอดฝีมือ รวมทั้งคู่ต่อสู้ด้วย ให้เจ้าของวิจารณ์เองเลย แล้วจะมาบอกนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ดีทุกท่านครับ ดีน้องบ่าว คุณพี่มารุต เด็กโคกหล่อ เด็กตรังหวังดี น้องกริมกรุงเตบและท่านอื่นๆครับ สนับสนุกทุกความคิดเห็นที่ดีดีครับ ขอบคุณคุณโดย..... ความคิดใจกว้าง แมนดี น้องบ่าว และเพื่อนในบอร์ดนี้ คนเรามีทุกรสชาติชีวิตครับ บอร์ดวัว ใช้จะชน จะทออย่างเดียว ในคอกนี้สังคมนี้ ยังมีสิ่งอื่นอีกมากมายครับให้ความรู้ประดับบารมี มากบ้างเลยบ้าง แต่ถ้าเป็นสิ่งดีดีรับไว้เถอะครับ ขออย่างเดียวคนไม่สร้างสรรค์ คนเกรียน คนหยาบคายสังคมนี้ไม่ยอมรับหรอกครับ บ้านหลังนี้น่าอยู่ ช่วยๆกันเถอะครับ รู้ให้ทั่ว และนำเสนอที่จริงใจครับ บอร์ดนี้ดีแน่ครับ อย่าติอย่างเดียวครับ รักทุกคนครับ บ้างครั้งผมยังให้บอลเลย เห็นเพื่อนๆ แพ้วัวชน ผมคิดว่า บอลจะสร้างทุนให้เค้าต่อยอดวัวชนได้ครับ (กินข้าวทุกวันก้อเบื่อ กินอย่างอื่นสลับไปบ้างครับ เพื่อกำลังชีวิต กำลังสมอง ไว้สร้างภูมิคุ้มกัน จะได้ไม่อ่อน ไม่ด้อยกว่าคนอื่นในสังคม นักสู้ นักพนันครับ)
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่หนุ่มยะลารักษืวัวชน เห็นว่าค่ายขุนโจรถูกใช่ไหมคับ ชนข้าง 700000 ชื่อว่าขาวอาระเบีย ใช่ไหมคับพี่
 โดย... เด็กโคกหล่อ
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวานนี้คู่ไอโคกฐินโกฮั้งลงไปดูเองในสนามเลยคับตัวเด็ดประรอบเหมือนไอหัวข่าแล้วได้ยินว่าแก่ต่อก่อนชนไป10/6 ดกฮั้งน่าจะแพ้ไปเต็มเพราะมันวิ่งแบบยังเป็นต่อ 10/6 อยู่เลย..........ส่วนคู่ไอหัวข่าเค้าพูดกันว่านายหัวนงมาเล่นไอหัวข่าตัวเดียวแพ้ป็นล้านเลยคับเซียนอยู่รูเลย2วันนี้เพราะราคา 10000/200 ยังกิน ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั่น อิอิ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
27 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702