๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223    หน้าถัดไป >

    .....ลังสาดสิงฆ์ชาวเขาเป็นตัวเดียวที่ชนะอ้ายพม่าหม้าย...........ถ้าเป็นตัวนี้ผมให้ 5 ดาวเลยครับ......ปลายยอดเจ็บ.....ข้างหนักมาก......จิมปลายยอดอ้ายพม่า.....รักษาอญูหลายวัน
 โดย... เด็กตรังหวังดี
19 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ...อ้ายโถถ้าเขาถ้าหายดีพอลงกับแดงสิงห์ชาวเขื่อนหม้าย..( จอมน็อคเอาว์เบอร์ 1 )...ผมว่าคู่นี้สุดยอดเลย....ไม่รู้ใครน็อคไคร
 โดย... ลูกพระยา
19 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ...อ้ายโถถ้าเขาถ้าหายดีพอลงกับแดงสิงห์ชาวเขื่อนหม้าย..( จอมน็อคเอาว์เบอร์ 1 )...ผมว่าคู่นี้สุดยอดเลย....ไม่รู้ใครน็อคไคร
 โดย... ลูกพระยา
19 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทานข้าวเที่ยงกันบ้างนะครับ ไอ้ข่าวว่าไอ้สายัญของนายหัวนงค์ถูกคู่กะไอ้สิงห์ชาวเขา ของโกฮั่งหรอครับ เด็กตรังและเด็กกันตัง พอทราบไม๊ครับ ว่าไอ้สายัญ เสียเปรียบตัวไม๊หรือได้ แล้วยอดอ่ะครับ ผมชอบไอ้สายัญมากจากที่ได้เห็นการชนปลายยอด กดจี้ไปหน้า ดุดันมากจริงๆ ใจมากมาย สุดๆตัวนี้ แต่ไม่ชอบวัวข้างหนัก แล้ว ท่านๆคิดว่าไง วิจารณ์บอกด้วยนะครับ ถามอีกนิด วัวค่ายพญาขุนโจรตรัง ไอ้ขุนโจรหรือตัวอื่น เคียงมา2-3รอบแล้ว ติดคู่ไม๊ครับ ถ้าติด จะได้ไปชมครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
19 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ..................โหนดดอกอัจริยะคือวัวเงินล้านในอนาคตแน่......เอร์เดียวกัน...รุ่นเดียวกัน....กินมันไม่หมด
 โดย... เด็กภูเก็ต
19 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สัวสดียามเที่ยงทุกท่านนะครับ ไอ้โถ เขาลั่น ถ้าตามที่คุณโจบอก คือข่าวไม่ดี แก่สังคม คนรักษ์วัวชนและคนเล่นวัวชนเลยครับ เพราะไม่ได้เห็นยอดวัวชนรุ่นกลางตัวนี้ไปอีกนาน เสียดายจัง
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
19 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีครับเด็กกันตัง..ที่เคารพรักครับ..พอรู้หม้ายว่าควนธานีรอบหน้าชนวันไหนครับ.....วัวทีมงานถูกคู้ตัวหนึ่งครับ....น่าเล่นจัง........เคียงวันที่12 ที่ผ่านมา.....และรอบนี้ตัวดังๆๆตัวไหนถูกมั้งครับ....ขอบคุนมาครับพี่0000
 โดย... เด็กตรังหวังดี
19 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลันดาสารวัตรเชิง สุดยอดคับตัวนี้แทงแม่น หัวใจมาก ไฟล์ที่ผ่านมาเจ็บหนัก แต่ยังกลับมาชนะได้ ผมชอบลันดาคับ กระดูกดี อายุดี
 โดย... เด็กคอน
19 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใอ้โถ เขาลั่นแล้วครับ คงหยุดยาว
 โดย... โจ
19 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ***ถึงคุณเด็กโคกหล่อ โหนดดอกอัจฉริยะ เข้าไปดูได้แล้วนะครับ
 โดย... 3S
19 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ชนลั่นดา โชคนำชัย ประสบการณ์เป็นยังไงครับ ผู้รู้ช่วยตอบที
 โดย... บ่าว
19 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณเด็กอ่อน ชนได้ครับแต่ต้องหาคู่ชนที่อายุรุ่นเดียวกัน ของเพื่อนผมมีตัว 1 เรียกขั้นเทพได้เลยมีทุกรูปแบบ อายุประมาณ 4 ปีเหมือนกันชนมาชนไปแพ้วัวแก่ ถ้าชนนานแพ้กระดูกครับ แนะนำให้ชนงานโรงเรียนหรือบ่อนทุ่งครับ และคู่ชนรุ่นเดียวกันเนื้อเหมือนๆกัน
 โดย... ...
19 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เจ๊นาระโนดมีวัวชนอยู่สองตัว คือขาวเทพทวนทอง และขาวลายน้องกิ่งทอง ( ไอนุ่น ) สองตัวนี้เจ๊นาจะผลัดกันชน รอบต่อไปก็คงเป็นคิวของไอ้นุ่น
 โดย... หัวล้านข้างรั้ว
19 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    มีใครพอทราบประวัติของลังสาดสามดาวบบ้างคับ พอดีว่าไปเจอกับพรรคพวกที่ปะเหลียนแล้วเพื่อนมันบอกว่าตอนนี้มีคนตามซื้อลูกไอ้สามดาว
 โดย... เด็กกันตัง
19 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณนิรนาม เป็นตัวเดียวกัน เมื่อก่อนชื่อเจ้าป่า แต่มาเปลี่ยนชื่อเป็นจอมโหด(ฒ) เคยชนะที่โกตี๋ และที่เสาธง
 โดย... ลูกสม
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลันดาโชคนำชัย เป้นวัว ของ สาราวัติ เชิง ตัวนี้ ถ้าข่าวมาไม่ผิด เป้นวัวอายุดี ทีมใหญ่จากทานพอ ให้แกมา ผมเคยเห้นวางที่บ่อยซ้อมแถวหัวไทร ชนเข้าๆออกๆ ไปหลังพอเพื่อนไม่ตาม ก้ใส่มาที สองเขา ถ้าผิดพลาดก้ขออภัย
 โดย... สุดยอดทางพร้าว
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมรู้เเต่ว่าไอ้คต เพิ่งเสมอกับ เทพบุตรบ่วงเงิน วัวเหนือ ของส.จ.เยื้อน ปากพนัง เเทงกันมันมาก ไอ้คตทำท่าถอยเเล้วเเต่เเทงไปติดบ้องหูไอ้เทพบุตรบ่วงเงิน ไอ้เทพบุตรบ่วงเงินวิ่งออกมายืนร้องอยู่ โดนลูกนี้เจ็บมาก เเต่ก็เกียจเข้ามาสู้ต่อ สุดท้ายไม่เอาทั้งคู่เลยเสมอ 40นาทีได้ เจ็บหนักทั้งคู่
 โดย... เด็กนิรนาม
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณลูกสมครับ เหนว่าไอ้ขาวจอมโหด ฒ ที่ติดกะไอ้ ห้านม นั้นเมื่อก่อนมันชื่อ ขาวเจ้าป่า อะครับ ไม่ทราบว่า เปนตัวเดียวกะที่คุณลูกสม บอกรึปล่าว ถ้าไครู้จักบอกที เเละไอ้คตของ ส.จ.อ๊อต ปะเหลียน ชนวันไหนอ่าคับ
 โดย... เด็กนิรนาม
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อ้ายคต สจ.อ๊อดชนวันที่ 24 ม.ค.54 สนามชนโคทับเที่ยงคับ----------อยากทราบประวัติอ้ายคตคับว่าเป็นวัวที่ไหนชนะกี่ครั้งแล้ว ----แล้วสจ.อ๊อดซื้อมาในราคา 250000 จิงไหม
 โดย... เด็กโคกหล่อ
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    จิงไม่คับ ที่ไอ้ใบ้รับผสมพันธุ์แร้วจะติ่ดต่อได้ที่ไหน
 โดย... แม่วัว
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้ รุ่นกลางเต็มๆ น่าจะมี3ตัวนะ ไอ้โถ ขาวลูกเซียน ไอ้โซล่าเสียนิดนึ่ง แต่เก่งมากและยังมีอีก.... แต่ที่บอก 3ตัวนี้ ครับ มีไรแนะนำ แจมได้เลยครับ เท่าที่นึกออก
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขาวงามลูกเทพฤทธิ์จิตพัฒนา ไม่ใช่แชมภาคใต้รุ่นกลางครับ(อดีตและจำใจต้องสละตำแหน่งเพราะเห็นจำเป็นบ้างประการ แต่มันคือแชมป์โลกวัวชนรุ่นกลาง ของโลกครับ แล้วมีข้อปฎิบัติอย่างไร ในการเอาตัวเมียไปผสมครับหรือใช้ วิธีการผสมเทียม แล้ว คิดยังไงครับ บอกคนทั่วๆไป ที่สนใจด้วยครับ เพื่อให้ คนที่สนใจครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แชมป์ภาคใต้<ใบ้เมืองตรัง>เปิดรับผสมพันธุ์!!
 โดย... สิงห์วัฒนา..
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้คต ส.จ.อ๊อต ชนวันไหนอ่าครับ
 โดย... เด็กนิรนาม
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมบ่อนทุ่งโพธิ์ จุฬำภรณ์รอบนี้ทีครับ
 โดย... คอวัวชน
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลันดาโชคนำชัยตัวนี้ น่ากลัวจังคับวันนั้นที่ชนกับโหนดหนวดทวนทนที่หัวพานเมา ทำท่าจะแพ้ๆ แต่ก็มาชนะ ไม่รู้มากับดวงหรือว่าเก่งจริงนะครับ
 โดย... คนรักษ์วัว
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียน อ. เผดิมมีคลิป โหนดเจ้าโหรา มาย ถ้ามีช้วยเอาลงหงายที่ คับ
 โดย... คชว
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พิมพ์ผิดไป 20 ม.ค.54 ที่ท่ามิหรำครับ เล่นโคลันดาโชคนำชัย จังหวะ 2 นะครับฝากแฟนวัวชนที่ชอบลันดานะครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันที่ 2 ม.ค.54 โคลันดาโชคนำชัยยิกต่อราคา 10/6 ยังหาคนรองไม่ได้ แต่ผมแนะนำให้แฟนวัวชนถ้าคิดจะเล่น โคลันดาโชคนำชัย ให้เล่นจังหวะสองครับ เพราะว่า ไอ้ลันดามันจะทำท่าทางเหมือนจะวิ่งทุกครั้งที่ชน 4-5ไฟต์หลังสุดจะมีอาการอย่างนี้ตลอด แต่เชื่อได้เลยว่าไม่วิ่ง เพราะมันเป็นทางชนของมัน อยู่ที่ว่าแฟนวัวชนจะกล้ารองหรือไม่ขณะนั้น ชนราคาเป็นรอง 1,000/100มาหลยครั้งแล้วก็ชนะทุกที ผมทราบว่ามันชนะมาสิบกว่าหัวแล้วครับ ประเภทชนเขาวงยาวก็ชนะมาแล้วแททงกันเนียนเละเทะมาแล้วก็ชนะครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุนมากพี่ 3S คับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ที่ท่ามิหรำ คู่นี้น่าวิจารณ์ครับ ลั่นดาโชคนำชัยยอดขุนพล หัวไทร มีคลิปด้วยครับ ที่ชนะลางสาดเพฒชฆาต เป็นรองลึกมากๆๆ ไปหน้าทีเดียวชนะเลย แต่ชนดี ใครมีข้อมูลแบ่งกันได้ครับ อาจเหมือนคู่ขาวเทพทวนทองครับ 20000/500
 โดย... บ่าว
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้วัวแถวปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ ลำบากเรื่องหญ้ามาก เพราะฝนตกน้ำท่วม หาหญ้ายากมากจริงๆ วัวไม่สมบูรณ์เลยช่วงนี้
 โดย... ลูกนักเลง
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใอ้รถเหล็ก เดิมเป็นวัวท่าศาลา เคยชนะที่เสาธง ชนเป็นรองชนะหลังจากนั้นก็ไปชนะอีกที่จุฬาพร ชนแข็งแรงดันไปหน้าอย่างเดียวใช้ยอดค้ำแล้วเดินหน้า หัวใจมี สายเลือดดี
 โดย... ขอแจมด้วยคน
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    มีใครพอจะทราบประวัติและทางชนของ ดุกด้างเข็มเพชรเผด็จศึก-น้องบอส จ.สตูล ที่จะชน ลายงามสิงหราชพยัคฆ์สายใต้-นายหัส บ้านนาท่อม ชนที่ท่าหรำ วันที่ 22/1/54 ครับ เพราะว่าตอนเคียงนั้นลายได้ทั้งตัวได้ทั้งยอดเลยอยากทราบว่าที่ดุกด้างกล้าชนนั้น น่าจะมีอะไรดีแน่ๆครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณข้อมูลของคุณ ยีนต์ แน่นดีมากครับ มีที่มาที่ไปทำให้เราชาวเว้ปนำไปประกอบการพัฒนาสายพันวัวชนให้ดีต่อไปในอนาคต ข้อมูลนี้สมแล้วครับเพราะนี่คือสังคม ไอที ข้อมูลทางวิทยาศาตส์พิสูตรได้มีเหตุผลนำมาอ้างอิงชัดเจน สุดยอดเลยครับ นับถือๆ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณๆ เบิ้ม และคุณ ลูกเกย ที่นำโปรแกรมวัวชนของบ่อนนาเดิมและท่าหรำมาให้เราชาวเว้ปได้ทราบกันนะครับ มีโปรแกรมบ่อนอื่นก็นำลงอีกนะครับให้เราชาวเว้ปได้ทราบกัน เป็นการประชาสัมพันไปในตัวด้วยครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอทราบ ชื่อ ประวัติ วัวจุฬาภรณ์ ตัวหนึ่งคับ ฉายาที่เรียกกันชื่อ รถเหล็ก เป็นวัวสีโหนด หนอกสูง ร่างกายสูงยาว ยอดเกือบขาส้อม แต่กว้างกว่าขาส้อมหน่อย ยาวพอใช้ได้ ชนชนะที่จุฬาภรณ์ประมาณเดือนกันยายน 53 ไม่แน่ใจ รู้ประวัติ ช่วยบอกทีคับ
 โดย... 666
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอรู้ประวัติ ไอ้ลายเทวดา ที่แพ้ ไอ้ดุกด้างมาลัยทอง น่าจะที่ สนามตรัง อยากทราบที่อยู่ ประวัติของวัวตัวนี้มากๆๆ ช่วยบอกทีคับ
 โดย... 666
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อ้าว เรื่องไอ้สายัญแก้แค้นให้ขุนโจรอ่ะ ผิดนิดนะครับ อ่านเร็วไป นึกว่าไอ้ชาวเขื่อน แก้ขอมูลนิดนะครับผม แต่มันเป็นชาวเขา 555555+ พึ่งตื่น เพี้ยนเลย แต่ข้อมูลอย่างอื่น โอเคอยู่ครับ วันที่23 คลองหอยโขง ให้ไปเล่น ไอ้ปืนใหญ่นะครับ ดาวรุ่ง ดวงใหม่ แห่งปี53 ว่าจะก้าวมาเป็นยอดวัวชนได้ป่ะครับ วันนี้ข้ามจากตรัง(กระบี่)มาชนที่สงขลาเลยอ่ะครับ ให้ไปดูบ้างครับ ผมไปดู จะได้แวะไปทักทายครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามคุณปัญญาชนอีกนิด เที่ยวนี้ ไอ้ขุนโจร ค่ายพญาขุนโจร ติดคู่ป่ะครับผม เห็นซ้อมมานาน เคียงมา2-3ทีแล้ว
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับทุกท่าน ดีครับคุณปัญาชน ผมขอแจมนิดนะครับเรื่องลูกไอ้สายัญ ตัวนี้ ของนายหัวนงค์ตรังใช่ไม๊ครับ วันที่ชนกะขาวลูกเซียน เสียตัวด้วย ยอดด้วยครับ แล้วก้อ ข้ามถิ่นชนด้วยครับ ตามที่คุณปัญญาชนบอกอ่ะครับ เปลี่ยนคอกมาเปลี่ยนค่ายมาวัวตัวนี้ไม่กลัวปลายยอดครับ ชนติด มัด ใจเหนียวแน่น ใจดีมากครับ น้ำอดน้ำทนเป็นเลิศครับ ตัวนี้ ซ้อมกับตัวดีหลายตัวครับ ของนายหัวนงค์ และเป็นคู่ซ้อมของไอ้ขุนโจรตรังด้วยครับของหลวงรัตน์ สงสัยหวังให้ได้แก้มือแทนอ่ะครับ ไอ้ชาวเขื่อน วัวยอดดี ปลายยอดทำงาน แทงดี ใจดี แต่ความสดเป็นรอง ลูกไอ้สายัญ แน่นอนครับ ถ้าลูกไอ้สายัญไม่เสียหรือได้เปรียบตัวนิดนิด ยอดนั้นเสียอยู่แล้ว ชนติด ไอ้ชาวเขื่อนแทงยากมากครับ 20 นาทีหลังน่ารองเล่นเป็นอย่างยิ่งครับ แพ้ชนะ คนรองไปได้แน่นอนครับ น้ำเลี้ยงดีมากครับ ใจใหญ่ทรหด สงสัยคู่นี้ คงชน ที่ควนธานีแน่ เพราะวัวตรังทั้งคู่ มีไรที่ตรังดีดี รายงานมาบ้างนะครับคุณปัญญาชน คนรักวัว ผมวิเคาระห์ผิด หรือรายงานไม่ถูกต้อง บอกกันได้นะครับ รับทราบครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีครับ...คุณ 3Sและพี่น้องมิตรรักทุกท่านด้วยครับ... ขอบคุณที่แบ่งปัน คู่เด่นๆ ด้วยครับ คู่ นิลงามพิชิตชัย...ลองเข้าไปดูทางชนได้แล้วครับ...
 โดย... FNPTC
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมมีลูกวัวสายพันธ์ใต้แม่นำมาจากจุฬาภรณ์ พ่อเป็นวัวใต้ที่ขึ้นมาชนที่แพร่(นำกลับไปแล้ว) เกิดมกราคม 50 ตอนนี้อายุ 4ปีนิดๆ วางครั้งละ 10 นาทีไปแล้ว 6 ครั้ง ทางดียิงลูกหน้ารุนแรงมากคู่ปล้ำหัวทะลุ(หนังขาด)ทุกตัว ลีลาเอวอ่นหมุนวนออกซ้ายขวาตลอด ผมจะนำออกชน ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำว่าอายุขนาดนี้ชนได้หรือยังหรือควรทำอย่างไรเพราะออ่นประสบการณ์ แต่ชอบวัวมาก
 โดย... เด็กออ่น
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลูกใอ้สายัญ ถูกกับใอ้สิงห์ชาวเขาของโกฮั้งคู่นี้น่าแล ลูกใอ้สายัญเป็นวัวไม่กลัวยอดชนติดชนชิด สิ่งที่มันไม่ชอบคือข้าง ถ้าสิงชาวเขาไม่มีลูกข้างผมว่าชนะใอ้สายัญยาก ถ้าใอ้สายัญตัวไม่เสีย ผมว่าน่าเล่นลูกสายัญคับ ปล.ที่มันแพ้ทั้งสองครั้งที่ผ่านมาเล็กกว่าทุกครั้งและถูกข้างอย่างน้อยสองครั้งทุกทีโดยเฉพาะครั้งแรกที่แพ้ที่ยวนแหลถูกข้าง4-5 ครัง หนสองถูกข้างลูกเซียน2ครั้ง แต่ผมว่าที่แพ้ลูกเซียนวันนั้นร่างกายยังไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะเพิ่งเปลี่ยนค่าย แต่มาครั้งนี้ผมเชื้อว่าสามารถปรับตัวได้แล้วกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ผมว่าคู่นี้น่าชมและ กินลูกใอ้สายัญยากคับ
 โดย... ปัญญาชนคนรักวัว
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณคุณมารุตมากครับ ที่อุตส่าห์เอายาสเปรย์ไปฝากไว้ให้ตั้ง 2 กระป๋อง ซึ้งในน้ำใจจริง ๆ ครับ ผมไม่มีไอ้หรัยให้ก็ขอให้คุณมารุตประสบความสำเร็จในชีวิตในทุก ๆ ด้าน ที่สำคัญไปเล่นไก่ เล่นวัว ก็ขอให้ชนะครับ
 โดย... คนมีสี
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ 3S มีแม่ไอแฉ่งลิงพัทลุงด้วยเหรอฮุ๋ยมีของดีด้วยนิ อิอิ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ 3S ขอคลิปไอแดงพัทยากับไอดอกอัฉริยะทีคับอยากดูคู่นี้ผมแพ้หลายบาทอยู่ อิอิ ฝากเค้าเล่นอยากดูว่าแพ้ไง
 โดย... เด็กโคกหล่อ
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องครับ เคยได้ยินคำว่าคนเก่งกว่าวัว(ไก่) มั๊ยครับ คนมีสมอง คิดว่าน่าจะเป็นอย่างงั้นอย่างงี้ มีเหลี่ยมมีลูกเล่นแพรวพราว ดูที่การชกมวยบางครั้งคนตัวเล็กชนะคนที่ตัวใหญ่กว่าออกบ่อยๆ แต่ถ้าเป็นสัตว์จะใช้กำลังอย่างเดียวถ้ากำลังแพ้โอกาสแพ้เกิน70% เพราะฉะนั้นจึงได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆ
 โดย... ไม่ใช่เซียน
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ***ถึงคุณแฟนนิลพิทักษ์ชัย สบายดีนะครับ อยาดดูคลิปนิลพิชิตชัยชนกับขาวงามเพชรพยายม พอดีตอนนี้ไอ้นิลได้นำมาเป็นพ่อวัวที่บ้านเพื่อนผม เผื่อได้สั่งจองลูกมันซึ่งผสมกับแม่อ้ายแฉ็งลิงสักตัว ขอบคุณมากครับ
 โดย... 3S
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าคู่ไอกั้งที่มันเป็นต่อ 2/9 เพราะว่าชื่อชั้นชื่อค่ายคับ ชนะมา 8 หัวแล้วยังไม่เคยแพ้กระดูกไม่ต้องพูดถึง ส่วนดุกด้างนักล่าเป็นวัวโนเนมที่เซียนไม่รู้จักและชนะมาแค่ครั้งเดียวเซียนเลยคิดว่าไอกั้งน่าจะผ่านได้สบายคับเลยเชื่อทีมไอกั้งให้มันเป็นต่อเพราะคิดว่ากระดูกจะช่วยอะไรมันได้แต่ผลปรากฎให้เห็นแล้วว่าเป็นยังไง............และอีกคู่หนึ่งก็คือไอหัวข่าชนกับวัวห้วยนางวันนั้นไอหัวข่าเสียเปรียบ 10/8 ได้ทางชนสู้ไม่ได้เลยแต่ทีมงานคิดว่ากระดูกน่าจะสู้ได้แถมไอ้หัวข่าเป็นต่อ 10/3 ขนาดเพลงชนไอหัวข่าสู้ไม่ได้ยังเป็นต่อ10/5จนวิ่งเลยคับ................จากที่ผมดูแล้วว่าทีมสำคัญคับเพราะว่าถ้าทีมดีเซียนเชื่อทีมนั่นก็จะเป็นต่อทุกตัวดูอย่างทีมใหญ่ๆๆถ้าชนกับทีมเล็กๆๆที่ไม่มีคนรู้จักรับรองราคาขาดแน่นอนถึงแม้ทีมใหญ่จะเสียตัว........แต่ถ้าทีมใหญ่เจอทีมใหญ่ราคาก็จะสูสีพี่ๆๆน้องๆๆว่าไหมผมว่าแบบนี้นะ...........จากที่ผมดูมาทีมของกำนันนง...ของโกฮั้ง....หรือของสจ.เยื้อน .....หรือของใครก็ตามที่ดังๆๆจะไม่ค่อยเป็นรองหรอกลองสังเกตุดู
 โดย... เด็กโคกหล่อ
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลูกสายัญไม่มีสีขาวครับ ส่วนใหญ่ สีโหนอ สีลางสาด สีนิล และใอ้ขาวจอมโหดที่ถูกกับใอ้ห้านม ไม่ใช่ลูกใอ้สายัญแต่เป็นลูกใอ้แดงสี่เจ้า100% (พ่อเดียวกับใอ้เทพประทาน) อายุประมาณ 10+ ปีครับ
 โดย... ลูกสม
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ไอ้กั้งผมแล คล้าย ๆ เด็ก ม.4 ชกกับเด็ก ม.1 ไม่รู้ว่าอี้สู้ได้พรือ เสียดายวัวเสียดายเงินครับ
 โดย... ...
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอจะติดต่อซื้อวัวไซด์เล็ก เช่นไอ้กั้ง ขาวลูกปอ และไอ้โซล่าให้ผมได้บ้าง เพราะอยู่ใต้หาคู่ชนยากแล้วมีแต่ไปชนตัวใหญ่กว่าเสียดายของ
 โดย... พ่อเลี้ยงเมืองแป้
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    .....คนในบอร์แพ้อ้ายกั้งทั้งนั้นเลย
 โดย... ......
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อีกอย่างครับ หลายคนในบอร์ดนี้ ก้ให้ไอ้กั้งเป็นทีเด็ดครับ ธรรมดาครับแพ้ชนะ
 โดย... บ่าว
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ไอ้กั้งเล้กครับ แต่ทำไมเป็นต่อถึง 2/9 ก่อนวาง เพราะคนเคียงก็รู้ว่าอาจจะชนะได้นะครับผมว่า และในสายตาเซียนก็รู้ว่าเล้ก แต่ก็แย่งกันต่อ เพราะเซียนก็อ่านว่ากระดูกไม่ถึงไอ้กั้ง แต่เมื่อมันไม่เป็นอย่างที่คาดการก็ทำไงได้ละครับ คนเคียงก็ไม่ผิดหรอกครับ เคียงให้เป็นต่อ 2/9
 โดย... บ่าว
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เห็นด้วยกับแฟนอ้ายกั้งครับวัวดีๆๆไปชนไห้มันเสีย....ถึงเป็นลูกภาคภูมิก็จริงกันชนตัวใหญ่กว่าก็แพ้และพี่น้อง......ไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจ....กับคนอื่นๆๆว่าสุขคุม...รอบคอบสักหน่อย........ที่แสดงความคิดเห็นครั้งนี้ไม่ไช่ว่าวัวแพ้และวิจารณ์น่ะ.....มันเสียเปรียบตัวมากเหลือเกินครับผมสงสารมัน
 โดย... เด็กตรัง...หวังดี
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ........อยากรู้ครับว่าคนที่เอาไอ้กั้งไปเคียงชนแพ้ครั้งนี้มีตาหรือเปล่าครับ........หรือว่าเมาตาลายไปเคียง.......เสียเปรียบ17 ชนไปปรือครับ........วัวดีๆๆๆๆไปชนให้เสีย........น่าเสียดายจริงๆๆครับ.......ผมว่าถ้าเลี้ยงตัวต่อไปยังอยู่แบบนี้อีก.....แพ้ตลอดแน่....อยากบอกว่าเสียดายจริงๆๆครับพี่น้องครับ..........เก่งเล็กคงไม่ชนะเก่งใหญ่ล่ะ
 โดย... แฟนอ้ายกั้ง
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณนักข่าว CNN สตูลมากครับ ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละ ถ้าไอ้ควายชน ทำไมเพื่อนๆในนี้ไม่พูดถึงเลย แต่จ่าศักดิ์ข้างบ่อนท่ามิหรำแกบอกว่าชน ชนกับวัวโกฮั้ง ผมเลยงง
 โดย... มารุต
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ......ลังสาดสิงห็ชาวเขาที่จะชนกับสายัญ.........เป็นตัวที่ชนะอ้ายพม่าหรือเปล่าถ้าเป็นต่อนั้นจริง............ยากสำหรับอ้ายสายัญครับ.......สายัญคงทนปลายยอดไม่ได้......แถมข้างหนักน่ะ......
 โดย... เด็กตรัง...หวังดี
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    รอบนี้ที่สนามห้วยยอด โหนดมีชัยมีสมบัติ(สายัญ)ตัวที่แพ้อ้ายลูกเซียน ถูกคู่ชนกับวัวโกฮั้งชนกัน 1000000 คับ สายัญตัวนี้เป็นลูกของไอสายัญไหมคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่หัวล้านข้างรั้วถ้าเป็นจิงก็สุดยอดเลยจิพี่แล้วทั้ง 2 ตัวนี้เป็นวัวดังเดิมแกเองใช่ไหมคับแล้วยังไม่เคยแพ้ใครใช่ป่าวแต่ได้ยินว่าวัวเจ๊นามีหลายตัว ตกลงมี 2ตัวใช่ไหมคับแต่ผมว่าเจ๊นาน่าจะมีของจิงวันนั่นผมได้ยิน 2รูหูเลยว่าไอเข้าไปชน
 โดย... เด็กโคกหล่อ
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมได้ยินเขาพูดกันในแวดวงนักเลงวัวแถวระโนดมานานประมาณเกือบปีแล้ว เรื่องที่ว่าเจ๊นาเล่นของ ส่วนจะจริงหรือไม่จริง อันนี้ผมไม่ชัวร์ พรรคพวกเคยบอกให้สังเกตุดูเจ๊นาตอนวัวเดินเข้าบ่อนจะเห็นเจ๊นาเดินทำปากขมุบขมิบ และแม้นขณะชนกันก็ทำปากขมุบขมิบตามไปด้วย ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง โอกาศที่คู่ชนจะชนชนะวัวของเจ๊นาก็คงเป็นศูนย์ ใครที่จะชนวัวกับของเจ๊นารายต่อไปก็คงคิดหนักหน่อย แต่ถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องจริง ก็เท่ากับเราเอาขี้ไปป้ายให้เจ๊นาเหม็นเปล่าๆ ขณะนี้เจ๊นามีวัวชนตัวดังๆอยู่สองตัว คือขาวเทพทวนทอง และขาวลายน้องกิ่งทอง เจ๊นาตั้งเป้าใว้ว่าสองตัวนี้ แต่ละตัวจะต้องชนชนะเก้าครั้ง แล้วจะหยุดชน ขาวลายน้องกิ่งทองชนชนะครั้งสุดท้ายที่บ่อนท่ามิหรำเป็นไพท์ที่ห้า ส่วนขาวเทพทวนทองชนชนะอาระเบียที่ตรังเป็นไพท์ที่เจ็ด วัวทั่งสองตัวนี้ชนทำเงินให้เจ๊นารวมกันแล้วคงเป็นเงินหลายล้านบาท ผมจะคอยติดตามวัวทั่งสองตัวนี้ เมื่อไหร่ที่ขาวเทพทวนทองชนชนะติดต่อกันเก้าครั้ง-ขาวลายน้องกิ่งทองชนชนะติดต่อกันเก้าครั้ง แล้วเจ๊นาเลิกชนโดยไม่เอามาชนอีก ผมถึงจะเชื่อว่าเจ๊นาเล่นของจริง ขอให้โชคดีนะเจ๊นา
 โดย... หัวล้านข้างรั้ว
18 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้องลูกเกยครับ เพชรลำพูนกะโหนดเหมราช เปงไงบ้างครับ แจ้งข่าวคราวมาบ้างนะครับ เพื่อเป็นประโยชน์แกพี่น้องในเวปในการเล่นกันครับ ส่วนพี่ไม่มั่นใจจะได้ไปดูไม๊นะครับที่ท่ามิหรำ เพราะวันที่23 จะไปดูไอ้ปืนใหญ่ชนกะขาวคฤหาสร์นะครับ นายหัวชวนแล้ว แต่คงตามแกไป ช่วงเที่ยงๆอ่ะ กว่างานที่บ้านจะเสร็จ คงได้ดู รอบเดียวอ่ะครับ แค่นี้พ่อท่านก้อหน้างอแล้ว 555+
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อีกอย่าง ลูกไอ้สายัญ ไม่มีสีขาวนะที่เห็นนะครับ เด็กหลังมวล น่าจะรู้ครับ เพราะเป็นเด็กคอน ค่ายทำวัวชนเก่าแก่ครับ น่าจะรู้ดีครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โทษนะครับ พี่รู้จักแต่ลูกไอ้สายัญของทีมนายหัวนงค์ ตรังอ่ะครับ มันตัวเดียวกันป่ะอ่ะครับ เพราะตัวนี้ ซ้อมวางกับไอ้ขุนโจรตรัง พร้อมออก อยู่เหมือนกันครับ ส่วนตัวที่น้องบอก ผมไม่มั่นใจจริงๆ กลัว มั่วผิดตัว สงสัยตัวนี้ มันซุ้มมาชนมั้งครับ พี่ขารองชั้น2 และเด็กหลังมวลทราบป่ะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไคพอรุ้จักขาวสายัญ หรือลูกสายัญ อะไรนิเเหละ ที่เปลี่ยนชื่อเป็น ขาวจอมโหด ฒ ของทีมลานสะกา บ้างคับ ช่วยบอกที วัวทีมผมติดคู่ พี่หนุ่มยะลา หรือไคก็ได้ตอบที
 โดย... เด็กนิรนาม
17 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้สนามท่ามิหร๊ำ คู่เอกน่าเล่นขาวพิชิตชัยขวัญใจน้องเปีย
 โดย... ขารองชั้นสอง
17 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอทราบ ชื่อ ประวัติ วัวจุฬาภรณ์ ตัวหนึ่งคับ ฉายาที่เรียกกันชื่อ รถเหล็ก เป็นวัวสีโหนด หนอกสูง ร่างกายสูงยาว ยอดเกือบขาส้อม แต่กว้างกว่าขาส้อมหน่อย ยาวพอใช้ได้ ชนชนะที่จุฬาภรณ์ประมาณเดือนกันยายน 53 ไม่แน่ใจ รู้ประวัติ ช่วยบอกทีคับ
 โดย... 666
17 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดูไอกั้งแล้วไอหย่าโทวัวไม่ได้เลยมันชนเต็มที่แล้วสงสารวัวจังแต่ไม่สงสารคนเล็กหว้า 10/7 ได้ผมว่าเห็นแล้วชนเข้าไปพรือนี่แหละผลของคนที่เก่งกว่าวัวแล้วไม่รู้ว่ามันอิหลาบวัวม้ายหรือมันยังเหมือนเดิมไหมแต่ตัวนี้ผมชอบมันมากไอกั้ง
 โดย... เด็กโคกหล่อ
17 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แลไอกั้งแล้วสงสารจ้าน เอียดหวาครัน แต่ทำพรื่อได้พิกัดเดียวกันหาคู่ชนยากแล้ว
 โดย... KK
17 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมถือว่าเป็นข่าวร้ายนะครับ เรื่องไอ้ควายสตูล ยังไง ให้หายเร็วๆนะครับ คนรักวัวชนเหมือนกัน อยากเห็นมันชนอีกครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณมารุต ไอ้ควายไม่ได้ถูกคู่ที่ไหนหรอก ได้ข่าวว่าเป็นโรคปากเท้าเปื่อยกันทั้งค่ายเลย ไม่รู้ว่าจะได้เห็นมันชนอีกหรือเปล่า แล้วจะติดตามข่าวมาให้ครับ
 โดย... นักข่าว CNN สตูล
17 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่3S ขอบคุนมากคับพี่มีคลิบแดงพัทยากับโหนดดอกอัฉริยะไหมพี่ถ้ามีลงให้ดูหน่อย ขอบคุนมากคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
17 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทำไมวัวชนทางเวียดนามหรือลาว ตามที่ได้ดูในคลิป จึงแทงโหด แทงแม่นมาก ใจก้อมากด้วย ครับ แต่ขาดเรื่องข้างหนักๆ แรงๆ ไม่มีให้เห็นเลย ถ้ามี โฮ้ น่ากลัวจริงๆ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมก้อชอบปืนใหญ่ครับ ทีมงานก้อจะไปเล่นไอ้ปืนใหญ่กันครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ปืนใหญ่ชนะนิลมีลาภเบอร์1กระบี่มาครับ ส่วนขาวคฤหาสทรายทองล่าสุดชนะ ดุกด้างวีรชัยขวัญใจเด็กหอครับ ไอ้ปืนใหญ่น่าจะเป็นต่อราคา1000-600ครับ ขารองชั้นสองชอบไอ้ปืนใหญ่ครับ
 โดย... ขารองชั้นสอง
17 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ขารองชั้น2 ช่วยวิจารณ์ไอ้ปืนใหญ่กะขาวคฤหาสร์ทรายทอง วัวลูกที่ด้วยครับและได้ขาวว่า ยอดยาวกว่าไอ้ปืนใหญ่จริงป่ะครับ ว่าเป็นไงบ้างครับ ในสายตาพี่ใครจะชนะครับ แล้วราคาตอนนี้ครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุ่นี้ลันดาเปนต่อแน่นอนครับ ชนะหลายครั้งแทงแม่น
 โดย... ขารองชั้นสอง
17 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สำหรับดุกด้างพยัคย์ร้ายแสนเก่งไอ้ซาดิส ล่าสุดเสมอที่หาดใหญ่ครับ ใจมากครับ ชนทางดี ที่หาดใหญ่มันขึ้นหย่อง เหมือนไอ้เฉ่งลิงเลย น่าเล่นเหมือนกานครับ ส่วนลันดาโชคนำชัยครั้งหลังสุดชนะที่ห้วสะพานชะเมา เปนรองหมื่นห้าร้อยแร้ว แต่แทงสวนมาหิ้วเลยครับ
 โดย... ขารองชั้นสอง
17 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702