๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223    หน้าถัดไป >

    โปรแกรมบ่อนหน้าเมืองจังหวัด สตูล 25/มค/54 รอบที่1.///1.โคแดงไข่นุ้ย นายเหรน บ้านท่าแพ ชน โคโหนดสิงหราช(ลูกแพะ) นายแทน บ้านหน้าเมือง //2 โคขาวหมอก นายรอสาก ซอย5 ชน โคขาวงามเพชรดาวรุ่ง นายสัน บ้านละงู //3 โคลายลูกปู นายติ้ก ซอย 5 ชน โคโหนดนำชัยขวัญใจลูกทุ่ง นายเดช บ่อหิน //4 โคขาวยอดสิงห์ นายนุช บ้านทุ่งเกาะปาป ชน โคลังสาดแสนรัก นาย บอล บ้านสตูล //คู่เอก โคโหนดโพธ์ุทอง ส.เพชรน้ำค้าง นายเดช บ้านควนโพธ์ุ ชน โคดำรวมมิตร นายอี บ้านมะนัง รอบที่2./// 1 โคโหนดวันเผด็จศึก นายสุวรรณ บ้านท่าจีน ชน โคลายสุโทัย นายชัย บ้านทุ่งหว้า //2 โคโหนดจอมยุทธ นายยุทธ แม่ขรี ชน โคดุกด้างแสนเชิง นายเริง คูหา //3 โคโหนดหลังขาวพงษ์ศักดิ์เล็ก นายวิทยา บางแก้วพัฒนา ชน โคขาวสุทนคนหน้าเมือง นายแทน หน้าเมือง //คู่เอก โคโหนดยอดชาย นายชาย ยะลา ชน โคโหนดชินกร นายอุเสน ท่าแพ สตูล รอบที่3///. 1 โคโหนดเพชรนำชัย(รุ่งตะวัน) นายศักดิ์ อุไดเจริญ ชน โคลังสาดมาโชว์ (หัวพูล) นายบอส ป่าแก่บ่อหิน //2 โคโหนดเหล้กเพชร ด.ช.กฤษณะ ห้วยไทร ชน โคขาวคาราเอก นายแม็ก ท่าจีน ///คู่เอก โคโหนดเสือสิงห์กระทิงทองคะนองศึก (ไอ้ลูกควาย) นายโดม บ้านปะเหลียน ตรัง ชน โคลังสาดเพชรรุ่ง (โตโมะ) นายเคียว นครศรีธรรมราช ****เปรียบโวันที่ 26 มค 54 ***ชนวันที่ 28 กพ 54 ***
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เป็นผมมีควาญวัวพรันนี้ เลิกจ้างเลยผม กินบนเรือน ขี้บนหลังคา ไม่ให้เกียติ์ลูกพี่ เจ้านาย กันมั่งเลย
 โดย... เด็กควน
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเบิ้มสุราษฎร์ ช่วยวิจารณืวัวพรุ่งนี้บ้านนาเดิม สัก2-3 ค่ ขอบคุณล่วงหน้า
 โดย... เซียนมือใหม่
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครเคยมีควาญวัวแบบผมมั่งหม้าย ผมจ้างควาญวัวเลี้ยงวัวผมๆให้เดือนละ 4500 บาท อดีตควาญวัวผมกินเหล้าเถื่อน แต่พอมาเลี้ยงวัวผมๆกินเหล้ารีเจนซี่-กินเบียร์ ควาญวัวก็พลอยกินรีเจนซี่กินเบียร์ตามผมไปด้วย เรื่องนี้ไม่มีปัญหา เพราะผมไม่ต้องการให้ควาญวัวเห็นความแตกต่างระหว่างควาญวัวกับเจ้าของวัว ผมเอาใจควาญวัวของผมเต็มที่ แม้นแต่ขนม นมเนย ผมก็ซื้อไปฝากลูกเมียควาญวัวอยู่เป็นประจำไม่เคยขาด ปรกติเงินเดือนควาญวัวผมจะออกทุกวันที่ 15 ของเดือน แต่ควาญมักจะเบิกก่อนล่วงหน้าทุกที อ้างว่าลูกไม่สบายมั่ง ค่ารถเมียหลบไปเยี่ยมแม่มั่ง OK เรื่องพันนี้จิ๊บจ๊อยมาก ผมไม่ว่าไร ควาญวัวบอกว่า '' ลูกพี่.....เงินเดือน 4500 ไม่ค่อยพอใช้ ขอค่านํ้ามันใส่รถไปตัดหญ้ามั่ง " OK ผมให้เพิ่มอีก 1000 ทุกเดือน เพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวนี้ค่าครองชีพมันสูง เหล้าหมด บุหรี่หมด ผมควักเบี้ยให้ควาญไปซื้อ ควาญก็ไปซื้อ แต่มักจะพ่วงพวกก๋วยเตียว ข้าวเปลือกไก่ สบู่ ยาสีฟัน ติดมาด้วยทุกครั้ง เงินทอนก็ไม่ค่อยทอนให้ผม ทำเป็นเฉย เรื่องเงินทอนนี้ถ้าไม่มากจริงๆผมก็ปล่อยเลยตามเลย ไม่ทวงไม่ถาม เวลาผมไปเล่นวัวที่ไหนก็มักจะพาดผมแทบทุกครั้งๆละ 500 มั่ง 1000 นึ่งมั่ง ผมอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก จะทำไงได้ ควาญวัวหายาก ใครๆก็รู้ มีอยู่วันหนึ่งผมถูกโต๊ด 3 ตัวบน ได้เงินมา 9000 บาท ผมเลยจัดเลี้ยงที่คอกวัว หลังจากเมาได้ที่แล้ว ควาญบอกกับผมว่า " ลูกพี่เห่อ......เราไปร้องเพลงที่ร้านคาราโอเกะกันหว่า " เพื่อเป็นการเอาใจควาญ OK ไปก็ไป ไปถึงร้านนั่งกินได้สักพัก พอดีมีสายเรียกเข้ามา ผมเลยเดินออกมาคุยหน้าร้าน เพราะในร้านเสียงดังมาก ผมคุยกับเพื่อนไม่ถึงหนึ่งนาที ได้ยินเสียงเด็กในร้านร้องหวีด ว้าย ๆ ๆ ๆ ผมรีบวิ่งไปดูที่โต๊ะควาญวัวผม เห็นผัวเจ้าของร้านกับกุ๊ก กำลังเงื้อไม้กับเก้าอี้จะตีควาญผมอยู่พอดี ผมเลยรีบวิ่งเข้าไปห้าม พร้อมกับยกมือใหว้ว่าอย่าทำๆ อย่าทำๆ ผมขอโทษๆ เพื่อนผมเมาๆ เชื้อหม้ายว่าผมยกมือใหว้ผัวเจ้าของร้านจนหลังคู้เหม็ด สอบถามไปมา ปรากฎว่าควาญวัวผมด้วยความเมาเผล็ดๆมันไปหยำวานเมียเจ้าของร้านตอนที่เขาเดินไปเข้าห้องนํ้า ผมสั่งเช็คบิลเป็นเงิน 480 บาท ผมชักแบงค์ 1000 ยัดใส่มือผัวเจ้าของร้าน แล้วรีบพาควาญวัวขึ้นรถหลบบ้านทันที ขืนอยู่กินต่อมีหวังถูกทืบทั่งสองคนแน่ๆ เส้นทางควาญวัวกับผมต้องเดินขนานกันก็เพราะ มันทำผมเจ็บแสบมาก มันเอารถมอเตอร์ไซค์ที่ผมซื้อให้ใว้ตัดหญ้าวัวไปจำนำ ( แทงปอแพ้หมดเลยจำนำรถ ) มันจำนำใว้ 4000 บาท OK ค่าไถ่ถอนรถ กูไถ่ถอนเองก็ได้ แต่วัวกูเอาหลบ เพราะถ้ารอให้มึงไถ่ถอนเอง วัวกูผอมตายแน่
 โดย... หัวล้านข้างรั้ว
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ต่อเช้าบ่อนคลองหอยโขง : เล่นคู่ชนของไอขาววัวบ่อนสักตัว เเพ้ชนะ ไม่รู้ ราคาได้บังเเน่
 โดย... เด็กควน
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณ333 แล้วทางชนมันชนยังไงคับ
 โดย... เจิด
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่คนรักวัวชนคนเมืองลุง ขอบคุณคะสำหรับคำชม ลูกเกยเองก้อไม่ได้เล่นเลย ได้แต่ยืนหวีดวิ้วอยู่ข้างรั้ว เห็นราคาแล้วคิดว่าอดหล่าว โชคดีเดิมพันไม่ได้ให้ลูกปลาซิวปลาสร้อยตอดเลย 55555 ได้เต็ม ๆๆ แต่เซ็งอย่างแรงวัวเป็นต่อพันนี้ ไม่ชอบวัวต่อเลย เป็นไปตามที่บรรยายมามั้ยคะ วัวชนเกาะ ชนมัด นำฟัดเลี้ยวยิ่งชอบ เพื่อนหมดไว แต่ขอบอกนิดนะคะ ว่าวิชายังไม่ได้ออกเลย วันนี้วัวยังไม่ได้ขึ้นเลย ตัวแพ้แขบวิ่งแรง ยังไม่ได้โชว์วิชาที ท่านไหนชื่นชอบบอกนะคะ มีไหรจะได้ส่งข่าวกันหล่าว อิอิ......มีความสุขอย่างแรง----ถึงว่าจะไม่ได้เล่นนอกเลย
 โดย... ลูกเกย
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    รายงานผลวัวชนบ่อนท่าหรำครับ เฉพาะตัวที่ชนะ 1.โหนดเหมราชทายาทสายฟ้า-จ่านุ้ย บ้านสวนตูล 2.ขาวงามบริสุทธิ์(ไอ้15)-นายผุ บ้านศาลหลักเมือง 3.ลังสาดงามพยัคฆ์นคราช(ไอ้มดดำ)-น้องจามิน ค่ายโคเจ๊นุพัทลุง 4.ลังสาดเจ้าจอม-นายอำพล ค่าย ช.สิงหราช 5.ลังสาดจอมเท็จเพชรพลังสิงห์(ไอ้แหยง)-นายเกียรติศักดิ์ บ้านเขาพังอิฐชน 6.ดุกด้างเข็มเพชรเผด็จศึก-น้องบอส จ.สตูล ******7.คู่.นิลงามยอดนิมิตพิชิตชัย-นายอนันต์ ค่ายโคลูกชป.รองกิตท่าแนะชนกับนิลงามกองปราบยอดสังหาร(ทายาทช่องช้าง)-น้องฟิว บ้านดอนกล่ำพัทลุง****** คู่นี้ไม่ต่อหัวครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลดอกเพชรนำชัยมันเคยชนะของผมไป 30/10/53ที่จุฬาภรณ์
 โดย... 333
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอแสดงความยินดีกับคุณลูกเกย ด้วยนะครับ ผมว่าอิเล่นซักหน่อยเมื่อเช้าเปิดเว้ปมาดูคุณลูกเกยว่าอิไม่ไปแลเลยเกิดอาการลังเลไม่ได้เล่น แต่พอวัวชนเข้าทางตามที่คุณลูกเกยว่าอิเล่นราคาก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้55555 สุดยอดมากครับ โหนดเหมราชทายาทสายฟ้า (ชนแบบนี้เคียงยากจังแลต่อไป)
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เนินขุนทองชนวัวนั้นครับ
 โดย... เด็กยะลา
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมก็ชอบแซมพรชัยและก็คิดเหมือนสายเลือดวัวชน และตอนนี้ลูกของมันที่ชนผมก็ยอมรับนะ ว่าก่งทุกตัวที่ออกชน ถึงแม้ว่าจะชนไม่กี่ตัวที แต่ก็ไม่เคยทำให้ผิดหวัง ส่วนตัวที่ถูกคู่ตัวนี้ผมยังไม่ใจว่าถูกกับตัวไหน ทีมงานโทรมาบอกว่าถูกกับของทีมงานแต่ยังไม่ชัดเจน เลยถามเผื่อใครทราบจะได้แลกเปลี่ยนสิ่งดๆกันบ้าง
 โดย... เจิด
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณคนเล่นวัวชน ที่ให้ความรู้เรื่องนิลช่องช้าง อีกนิดนะครับ สิงห์ชาวเขื่อน ที่ชนะนิลช่องช้างชื่อเต็มว่าอะไรครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
 โดย... บันทึกอดีต
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตั้งแต่ผมแลวัวมาจนถึงตอนนี้ ความเป็นยอดวัว ต้องประเภทใจมาก ชนหมดน้ำหมดเนื้อ แลหัวใจ ปลายยอดต้องจัดจิง ไม่กลัวเพื่อนทำเจ็บ คุณสมบัติอันนี้ต้องยกให้ ยอดวัว โหนดแซมพรชัย ตัวอื่นๆในปัจจุบันยังไม่เห็นเหมือนใอ้แซมเลย คับ คอยแลกันต่อไปว่าลูกมันจะเหมือนมันหม้าย
 โดย... สายเลือดวัวชน
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดอกเพชรนำชัยทายาทแซมพรชัย ชนวันไหน ชนกับวัวที่ไหน ทางชนไอ้ดอกพันพรือ เผื่อผมทราบประวัติคู่ชนจะไดนำมาวิจารกัน เพราะว่าคู่นี้คงจะน่าติดตามอีกคู่หนึ่ง
 โดย... เจิด
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ พี่ๆๆ ที่ลงคลิปให้ดูอีกครั้งครับ สุดยอดวัวทั้ง 2 คู่ แดงนำทรัพย์ ชนะได้สุดยอดครับ ยักคอได้ดีมาก ไปหน้าได้ดีจริงๆๆ หัวใจก็ดีอีก ไม่น่าเชื่อว่าเป็นวัวไฟต์ 2 เหมือนประสบการณ์เยอะ เก่งจริงๆๆ และคู่จอมลีลากับ 5 เซียน ก็ฟัดกันมันจริงๆๆ ลูกหน้าเก่งทั้งคู่ ประสบการณ์ มากชนแบบยอดวัวจริงๆๆ จะมีอุทรณ์อีกเหมือนมาณะชัย กับ ไอ้เดียวมั้ย แต่ดูแล้ว 5 เซียนไม่น่าจะเอา ดูสู้ทางจอมลีลาไม่ค่อยได้ หรือถ้ารีไฟต์ ต้องชนตั้งแต่ คู่แรกแล้วมั้ง 555
 โดย... บ่าว
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สิงห์ชาวเขื่อน จะชนกับนิลนายแบบไม่ได้หรอกคับ แดงเสียยอดมากเกินคับเอาไว้ชนตัวอื่นตะ นิลจะชนกับยอดเหมือนกันตัวสูสีกันไม่เอาเปรียบเพื่อนคับ ได้ทุกตัวที่เบอร์เดียวกันคับ ชนได้ทุกราคา
 โดย... ทีม
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงนำทรัพย์ลูกใอ้รุ่งเพชร ชนะใอ้พาลี แบบสุดยอดจิงๆ ชนได้เก๋าเกมมากๆ ไปหน้ามาหลัง ใช้ยอดให้เป็นประโยชน์ ตัวนี้น่าติดตามคับพี่น้อง
 โดย... คนเสพวัว
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    บอนโกตี่รอบนี้ชนวันไหน..................แล้วเคียงวัววันไหนอีเอาไปเคียงครับ.........
 โดย... KKKK
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ช่องช้างชื่อเต็มๆมันก็คือ นิลสายฟ้าศิลาชัย(ช่องช้าง)วัวอยู่บ้านช่องช้างรอยต่อระหว่างนาสารกับเวียงสระ ทีมงานคุณมานพ หวามา ชนะประมาณ 10 กว่าหัวแล้วที่สำคัญชนะแดงงามควายเหล็กของกำนันดิษฐ์ หัวไทร ช่วงที่ควายเหล็กกำลังทอปฟอร์มประเภทเหนือความคาดหมายไปเลยเซียนตะลึง
 โดย... คนเล่นวัวชน
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แลคู่5เซียนแล้ว ซื่อเป้เรียกอาจารณ์ทั้งคุ่ครับ ..ขอขอบคุณที่ลงให้ชมครับ.และ. .....ทุกคลิปครับ.....
 โดย... กริม กท
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อดีตเด็กหน้าราม ซ.59 ผมชอบข้อความของพี่มากครับ ถ้าใครที่ได้อ่านแล้วยังคิดไม่ได้ผมก็คิดว่าคงอยากครับ อย่าเรียกตัวเองว่าเป็นคนรักวัวชน ชอบวัวชน ดีหวาครับมั่นบั่นทอนคนที่เขารักด้วยใจจิงๆ ทุกสังคมครับผมมีการทะเลาะกัน แต่ผมก็ไม่อยากให้สังคมนี้เป็นแบบนั้นครับ ในเมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันมันก็ต้องพิสูจน์กันในสังเวียนซิครับ ให้วัวเป็นตัวชี้วัดวัวมันชนกันไม่ใช่คนครับ รักตัวไหนถือตัวไหนก็เล่นตัวนั้นแพ้ ชนะก็เป็นเรื่องของเกมส์ ใจมากๆกันสักหิดครับผม เกิดเป็นคนใจต้องมากหวาวัวครับ อยากให้บอร์ดนี้มีคงไว้นานๆครับผม ข้อความผมไม่ได้มุ่งประเด็น หรือเสียดสีไปทางไหนทางใครนะครับ จุดประสงค์คือให้ทุกคนรักกันครับ
 โดย... คนรักวัวชน (บารมี) สุราษฎร์
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ไอ้โถ กับไอ้ใจเย็น ชนกันจริง ครับ ถูกที่ท่ามิหร่ำครับ ชนกัน 1 ล้าน ไอ้โถ วางวิ่งข้าง แต่ก็เข้ากลับมาชน วางได้ประมาณ 20 นาที่ ชักออก วิ่งขางไอ้ขาว ของพี่คุ้ม วางกันที่ บ่อนช้อม เกาะร้าว อ.ชะอวด จ.นครฯ แต่ผมมองว่า คู่นี้น่าจะไม่ได้ชนกัน ไอ้โถ น่าจะถอน ครับ เพราะว่า คุณเอก ที่ถือเดิมพัน ไม่เอาเพราะว่า ไอ้โถ วางไม่หร่อย และไอ้โถจะวางอีกครั้งประมาณ วันที่25 ม.ค.54 วางกับวัว บ้านไสกล้วย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ครับ ถืนยันข้อมูล 1,000 เปอร์เซน
 โดย... ปาล์ม ป่าพะยอม
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวนนี้เริ่มต้นกันใหม่ขอให้มิตรภาพยั่งยืนยาวนานตราบนานเท่านานครับ โชคดีมีชัยกันทุกๆคนครับ ขอบคุณครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณ เสพวัว ใอ้สิงชาวเขื่อนตัวชนะนิลช่องช้างเป็นคนละตัวกับสิงชาวเขื่อน(จอมน็อคเอ้าตรัง)ในยูทูป คับ ใอ้สิงชาวเขื่อนที่ชนนิลช่องช้าง หยุดชนนานแล้วและมาเป็นพ่อวัวอยู่ที่ ต.โคกชะงาย จ.พัทลุงครับคุณหมอนำมาไว้รับผสมลูกมีทั้งผสมจริงและรับผสมเทียมครับ ส่วนลายงามจอมยุทธก็ไม่เก่งมากครับที่ชนะราชบุตรเขยได้ต้องชมทีมเคียงวัวคับเนื่องจากราชบุตรเขยเพิ่งแพ้ใหม่มาแถมแพ้วัวลายมาด้วยครับเลยกล้าชน
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณข้อมูลของ ดุกด้างเข็มเพชรวัวสตูล ครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
22 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนเนินขุมทอง ผมคิดว่ามีตัวน่าเล่น2ตัวและเป็นทีเด็ดประจำวันเสาร์ที่ 5 เลยคับ 1แดงห้าพยัคฆ์นายสุเนตร บ้านเกาะหมี 2 โหนคคูโบต้าวัวต้นส้านคับ
 โดย... ท่านเบริด์
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แล้ว สิงห์ชาวเขื่อน เคยแพ้ใอ้ด้วนตรังใช่หม้าย ตกลงสิงชาวเขื่อนมีกี่ตัวครับ
 โดย... คนเสพวัว
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใอ้สิงชาวเขื่อนตัวชนะนิลช่องช้างเป็นสิงชาวเขื่อนตัวเดียวกับในยูทูปหม้ายคับ
 โดย... คนเสพวัว
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ย้อนอดีตหน่อยนะครับเพื่อประดับความรู้ นิลช่องช้าง ที่ชนกับ สิงห์ชาวเขื่อน ชื่อเต็มของนิลช่องช้าง ชื่อว่าอะไรครับ แพ้ ชนะกี่ครั้ง ขอบคุณนะครับ
 โดย... บันทึกอดีต
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ไอ้โถกับอัศวินใจเย็นวางวิ่งไม่วิ่งอะไรไม่รู้นะคับ แต่คู่นี้ชนกันจริงข้างละ หนึ่งล้านคับ เพราะวันเคียงเพื่อนผมพาวัวไปเคียงด้วยและได้ไปดูต้อน คู่ไอ้โถเคียงกันด้วย ใบปริวท่าหล่ำก็ออกแล้ว แล้วก็ใครพอทราบประวัติ ไอ้อัศวินใจเย็น ละมอ ตรัง มังคับ ตัวนี้อยู่ในทีมบ่าว บูดอ หรือเปล่าคับ
 โดย... ชุกวัว
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อ้านใจเย็นวัวตรังวางวิ่งอ้ายขาววัวนครวิ่งแบบไม่เข้าหลยเลย
 โดย... คนรู้จริง
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    บอกให้ทราบของจริงแล้วเรื่องจริงด้วยอ้ายโถถูกทอข้างวิ่งที่ชะอวดแล้วเข้าหลบส่วยอ้ายใจเบ็ยวิ่งอ้ายขาววัวนครวิ่งขาดเลยไม่ดูวัวเลยสืบดูเอาเองว่างสิ่งที่ผมบอกเรื่องจริงหม้าย ผมเลยสงสัยว่าว่าที่เพิ่งวางวิ่งทั้งคูอี้ชนปรือได้ทั้งล้าน
 โดย... รู้จริงแล้วกัน
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอชี้เเจงคุณปัญญาชนคนัรกวัวหน่อย อ่านข้างล่างคับ ผมไม่ไช่มีเจตนาว่าคุนนะคับ ถ้าไม่พอไจก็ขออภัยด้วย
 โดย... เเดงเรือบิน
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ก็เเค่ถามว่าเคยไปเเลวัวชนหม้าย หมายถึงไอ้ขาวจอมโหด ฒ ชนอัน เหนบอกเรื่องนี้มากกว่าเพื่อน เเค่นี้นิ เพราะผมถามเพื่อนกี่คนก็บอกทางชนไม่เหมือนกันซักคนเลย ก็เลยอยากรู้ว่าเคยไปเเลมันชนหม้าย เเค่นี้ไม่ช่ายว่าไรนิ
 โดย... เเดงเรือบิน
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ปี้คลองหอยโขงคับลงโปรแกรมบ่อนท่าหรังคลองหอยโขงหน่อยคับอยากทราบตัวไหนชนมั้ง ขอที่เด็ดมั่งนะคับ
 โดย... ช่างเอ็ม
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้องลูกเกยมีคลิปอเพชรลำพูนไหมช่วยโพสให้ดูหน่อยจิขอบคุนคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยังไงพรุ่งนี้ก้อฝากโหนดเหมราชทายาทสายฟ้าสักตัวนะคะ คู่เอกรอบแรกคะ
 โดย... ลูกเกย
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่วัวดังที่ถูกคู่มี--ดุกด้างงามอัศวินใจเย็นชนกับโหนดนำทรัพย์---แดงลือชัยลูกชาวสวนชนกับโหนดวันเฮง(เชบบะ)-----ลังสาดเพชรรุ่งโรจน์ชนกับโหนดลูกพริกเพชรป่าตอง----โหนดงามนาโน(อ้ายเสือ)ชนกับโหนดจอมพยัคฆ์จ้าวหิรัญธร---ขาวมาโชว์ ม.อ.ยอดนักสู้(ลูกหนุน)ชนกับลังสาดแสงตะวัน(หมานัย)---นิลธรรมชาติ(อ้ายยอดเงิน)ชนกับนิลเพชรจอมโหด----ดุกด้างสิงหราชชนกับโหนดจ้าวพลัง(ปานทอง)---โหนดงามชาติพยัคฆ์ชนกับโหนดงามเจ้าปัญญา
 โดย... ลูกเกย
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่ละงูเรื่องไอ้ควายถูกคู่ไม่จิงคะ แต่เรื่องไอ้โถถูกคู่จิงคะ วัวมาเคียงกันจิงๆและถูกกันจิงๆ
 โดย... ลูกเกย
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    มาแล้วๆๆๆๆๆไม่รู้จะเอาเรื่องไหนก่อนดี หลายเรื่องจัง เอาเป็นว่าขอบคุณพี่น้องใหม่--พี่หัวล้านข้างรั้ว(พรุ่งนี้จะไปหยบแลว่าเกาะอยู่ข้างรั้วไหน)--พี่สุดยอด--พี่คนคอน--พี่แฟนนิลพิทักษ์ชัย--พี่เด็กโคกหล่อ--พี่บ่าว--พี่มารุต--พี่คนมีสี--พี่3S--และพี่หนุ่มยะลา(คนนี้ส่งกระแสจิตไป)---ขอบคุณอย่างจิงใจคะสำหรับกำลังใจ ขอบอกว่าตื่นเต้นมากเวลาวัวชน(ตามประสาผู้หญิง) มือเย็นไปหมด แต่พอเห็นทางชนไอ้หลาวเหล็กแล้วก้อรู้เลยว่าปิดตูแพ้ ชนทางนั้นเข้าทางเพชรลำพูนชัดๆ ชนหัวก่อนนี้เพชรลำพูนยังขัดใจเพราะวัวชนขัดทาง แต่รอบนี้เห็นแล้วยิ้มเลย ชนะแน่นอน ไม่ทราบว่าพี่ๆได้กันบ้างม่ายคะ ยินดีด้วยกันนะคะ เพราะเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้คงได้ จะปริ้นทุกกำลังใจไปให้แม่(จ่านุ้ย)อ่านในวันพรุ่งนี้ แม่คงดีใจที่รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่ไม่รู้จักมายินดีกับค่ายเราด้วย --------ส่วนเรื่องที่สองความเห็นของพี่เสือก---พี่นักเลงวัวชน---พี่ทีมลายระโนด---ลูกเกยของออกความเห็นว่าเห็นด้วยอย่างแรงงงงงงงง----5555 ขอบอกด้วยความจิงใจว่าเห็นด้วยกับพี่ๆ----และเห็นด้วยกับความคิดของพี่กกก---เช่นกัน------มาเรื่องวัวชนต่อพรุ่งนี้ยังมีชนต่ออีก 1 ตัวนะคะ -----ทางชนเคยบรรยายไว้แล้วว่าหัวทีวัวจะไม่ทำไหร จะเกาะเล่นจนเพื่อนนวน พอเพื่อนนวนแล้วก้อจะขึ้น พอขึ้นแล้วเพื่อนยิ่งนวนก้อจะทอข้าง----ถ้าไม่ตามนี้ทางใครทางมันนะคะพี่น้อง---แต่คิดว่าไม่ผิดสเตป ตัวนี้ยิ่งชนยิ่งหรอย----ออ...ไม่ต้องตกใจถ้าวัวชนไปขี้ไปชนไปเยี่ยวไป--เป็นปกติคะ นิสัยเป็นแบบนี้ ถ้าราคาขึ้นต่อไปเลย----ขอวัดอีกตัวหนึ่งคะ-----ฟันธง-------------สุดท้ายมิตรรักแฟนวัวค่ายจ่านุ้ยขอแจ้งว่าวัวเราถูกคู่อีกแล้วววววว เย้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ--ที่บ่อนท่ามิหรำจะชนในรอบหน้าคะ กับวัวหาดไข่เต่า----อิอิ....ใครที่เป็นแฟนของไอ้นิลเพชรจอมโหด ที่ชนะดุกด้างกินตะลุยศึกที่บ่อนควนเนียง รอบเดือน ธันวาคม ติดตามไฟต์ต่อไปได้ที่บ่อนท่ามิหรำเดือนกุมภาพันธ์ได้เลยคะ ตัวนี้เก่งเหมือนกัน----ขอบอก----
 โดย... ลูกเกย
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่มือใหม่แก่ๆๆ โดนแทงหิ้ว ติดรั้ว ล้มแล้วแทงซ้ำอีกที เอาใหม่ครับ ไฟต์หน้าคงได้หิ้วเพื่อนมั่ง (แซวหน่อยนะพี่)
 โดย... บ่าว
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    .........ได้ข่าวว่าควายสตูลถูกคู่ที่ท่ามิหร่ำจริงหม้ายครับ
 โดย... ละงู
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ..........ควนธานีรอบนี้นอกจากอ้ายเต่าชนคู่เอกแล้วตัวดังๆๆตัวไหนถูกมั้งครับ
 โดย... รับจ้างตัดหญ้า....
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ........คู่อ้ายปืนใหญ่เสมอนอกกันเป็นล้านแล้วครับ............โทรหาทีมงานมือกี่
 โดย... เกตรังหวังดี
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หายไป 1 วัน เมื่อวานไปท่าหรำเล่นลัดดาตัวเดียวไม่ออกตัวสักบาท(ที่หนัดเห็นว่าเป็นลัดดาหางดอก) ลัดดาเล็กหวายอดยาวแต่กว้าง ดุกด้างใหญ่ยอดยอดสั้นแต่แคบเกาะติดรุนไปใช้ปรายยอดตลอดลัดดาเจ็บมาก ไม่มีโอกาสได้แทง เลยแพ้ไปตามระเบียบ (ถ้าเชื่อน้องบาวขารองสักหิดก็ไม่แพ้)หมดเบี้ยคู่ลัดดาเลยกลับบ้านไม่ได้ดูคู่เอก ขับรถเปิดแอร์เกือบสุด ถึงบ้านแล้วเหงือยังไม่หายแห้ง วันนี้พึ่งเข้ามาดูบอร์ด อูณภูมิข้างนอกร้อนในบอร์ดของพวกเราทำท่าจะร้อนเหมือนกัน ผมเป็นคนหนึ่งที่เฝ้าติดตามบอร์ดนี้มาอย่างยาวนาน ไม่อยากเห็นบอร์ดต้องปิดลง ให้อภัยกันนะครับ ขอคำวิจารณ์คู่ไอ้ปืนใหญ่กับขาวคฤหาสทรายทองคู่นี้ผมหนัดขาวคฤหาสทรายทอง ไม่รู้อี้เป็นพรื้อล่าว วิจารณ์กันมาเยอะๆนะครับผิดถูกไม่ว่ากันอยู่แล้ว
 โดย... มือใหม่แก่ๆ
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คนหัวล้านข้างรั้ว เขียนข้อความได้ขำดี และมีสาระคับ
 โดย... พันสี่ต่อขุม
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ***ยินดีด้วยกับคุณลูกเกยและค่ายทายาทสายฟ้าที่อ้ายเพชรลำพูนชนชนะ สำหรับผมมองว่าการโพสข้อความวิจารย์และการลงคลิปให้ดูผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าบางคนเล่นวัวอยู่แต่ในจังหวัดเองไม่ได้เดินทุกบ่อนก็มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลและได้ดูคลิปของวัวที่อื่น สำหรับการวิจารย์ผิดบ้างถูกบ้างก็ถือเป็นเรื่องธรรมดา เจ้าของวัวเอง,เคียงกับมือและดูกันอีกหลายๆตาวันชนเป็นต่อ 10/3 ยังแพ้เลย เด็กบ่อนเวลาวัวถูกคู่เห็นซ้อมทั้ง 2 ตัวยังเล่นแพ้เลย สำหรับคนทีเข้ามาดูและรับไม่ได้ก็อย่าเข้ามาดูหรือว่าอ่านข้อความแล้วก็ผ่านๆไปอย่าไปซีเรียสมาก ขอบคุณครับ
 โดย... 3S
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ช่วง 1-2 วันนี้ผมเข้ามาอ่านพบความขัดแย้งของพวกเราชาวเว็ปวัวชนก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ ไม่อยากให้ใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือดูถูกต่อกันเลย ควรจะให้เกียตริ์กันบ้าง นี้ถ้าเป็นความขัดแย้งนั่งเผชิญหน้ากันในวงเหล้า ผมว่าคงยิง-แทงตายกันไปข้างหนึ่งแล้ว ผมรู้ว่าเวปวัวชนนี้มีคนเข้ามาดูกันมากนะครับ เฉพาะเพื่อนๆผมก็ร่วมสิบคนแล้ว คนเหล่านี้เข้ามาเปิดดูเพื่อเป็นแนวทางในการไปเล่นเท่านั้น ไม่เคยเข้ามาวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นใดๆทั่งนั้น ต่อจากนี้ไปผมขอให้พวกเราลืมเรื่องไม่เป็นเรื่องทั่งหมด แล้วกลับเข้ามาเสวนากันต่อนะครับ สำหรับเพื่อนชาวเว็ปที่เลือดร้อน ถ้าคุณเห็นชื่อผู้โพสต์แล้วอุณหภูมิในร่างกายของคุณพุ่งปรี๊ด คุณก็ไม่ต้องอ่าน ผ่านไปเลยก็จบเรื่อง ส่วนหนุ่มยะลา รักษ์วัวชนคนใต้ ก็ขอให้เข้ามาเหมือนเดิมนะครับ อย่าเป็นคนขี้ใจน้อยเลยคุณ เขาว่าคนหัวล้านมักเป็นคนขี้ใจน้อย ที่ไหนได้คนหัวรกก็ใจน้อยเป็นเหมือนกัน
 โดย... หัวล้านข้างรั้ว
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณสำหรับคลิปลายงามจอมยุธ ผมว่าเก่งมากสามารถชนะใอ้ราชบุตรเขยได้ ถ้าชนเหมือนครั้งนี้ ผมว่าน่าติดตามเหมือนกัน
 โดย... คนเสพวัว
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใอ้ลันดาแพ้พรือคับ ชนกี่นาที วิ่งลูกไหน ช่วยบอกที
 โดย... ขอแจมด้วยคน
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ เด็กโคกหล่อ มากครับ ตอบ คุณโอม กระบี่ด้วย ไอ้คต ของสจ.อ๊อด ตัวที่เสมอกับ เทพบุตรบ่วงเงิน ของ สจ.เยื้อน ที่ ทุ่งโพ อะครับ
 โดย... ลูกนักเลง
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เว็บวัวชนเมืองไทยก้หาทำยายากอยุ่แล้ว นานๆพบทีก็มาคุยแลกเปลี่ยนทรรศนะกัน แล้วเราอีมารบกันเองใส่นิพี่น้อง ใครทำอะไรผิดไปก็ให้อภัยกันเท่านั้นก็จบ กลับมาเป็นเหมือนเดิมต่ะ
 โดย... KK
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอยคนศิลปินไอปืนใหญ่ไม่เคยแพ้คนละตัวกันป่าวที่เคยแพ้
 โดย... เด็กโคกหล่อ
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณปี้คลชองหอยโข่งผมคิดว่าวันที่23นี้ไปเล่นขาวคฤหาสห์ทรายทองของพี่แก้วบ่อนเพราะเปนลูกที่และกะใหญ่กว่าแล้วไม่เคยแพ้มาก่อนแต่ได้ข่าวว่าไอปืนใหญ่แพ้มาแล้วครั่งหนึ่ง
 โดย... ฅนศิลปิน
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอแสดงความยินดีกับค่ายทายาทสายฟ้าด้วยนะครับที่วัวชนะ ส่วนเรื่องมาทะเลาะกันนั้นหยุดเถอะครับ เหมือนกับที่หลาย ๆ ท่านบอกเปนี้ให้อะไรเยอะ บางเรื่องเกี่ยวกับวัวชนที่เราไม่รู้ก็ได้รู้ บางเรื่องที่รู้แล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผมว่าหลาย ๆ ท่านก็ใช้ข้อมูลในนี้ในการตัดสินใจเล่นก็มีนะ บางคนวิจารน์ผิดมั้งถูกมั้งเป็นธรรมดา ความเห็นไม่ตรงกันการพนันจึงเกิดขึ้นไงครับ
 โดย... คนมีสี
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณ สุดยอดครับ ลายชนะมา 2 หัวครับ ส่วนทางชนในคลิบ ผมเคยมาลงไว้เกือบ2ปีแล้วครับตามนี้เลยครับ http://video.mthai.com/player.php?id=8M1256830400M0 หลังจากชนหนนี้แล้วลายก็เกิดอยากพักร้อนโดยไม่มีใบลามาให้ฝ่ายบุคคลเลยครับ คือไม่เอาวัวเสียเฉยๆหยุดไปหลายเดือน จนต้องไปไว้ที่สตูล เคยไปขอวางกับดุกด้างเข็มเพชรคู่ชนที่จะชนกันพรุ่งนี้แต่ตอนนั้นลายไม่สู้ครับดึงยังไงก็ไม่เข้าครับ พอมาเจอกันที่ท่าหรำเขาเลยกล้าชนครับแม้จะเสียตัวกับเสียยอด ราคาบางคนก็ว่า10/7กลัวลายอิไม่สู้ครับ ไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจครับ ขอบคุณครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    .....อันธพาลไม่มีในประเทศไทยครับ...ส่วนมากตายหมด....มีแต่นักเลงครับพี่น้องครับ.....วงการเดียวกันต้องรักกันมากๆๆถ้าเราไม่รักกันแล้วจะให้ใครมารักครับพี่น้องชาววัวชนที่เคารพรักทุกท่าน........คนที่ชาวว่าคนอื่นๆๆที่ผ่านมาก็แล้วไปครับ.......เราเริ่มต้นกันใหม่ครับ...........ใจกว้าง......กันไว้ก่อนครับ.........เวปชาววัวชนก็ได้อญุ่เล่นกันนานๆๆๆครับ...ขอบคุนครับ
 โดย... เด็กตรังหวังดี
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอเป็นกำลังใจให้คุณหนุ่มยะลาด้วยคนครับ ความดี ความจริงใจ การให้โดยความบริสุทธ์ใจ (ข้อมูล)หลายคนในนี้ต้องนึกถึงคุณแน่นอนครับ(สู้ๆๆๆ)
 โดย... DJ
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    น่าจะเป็นทีมเดียวกับอแสนเพชรนะแต่ยังไม่รู้ชื่อตามบัตรประชาชนแต่เห็นเขาบอกว่าทีมทุ่งใหญ่ขอแก้มือ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เห็นด้วย กับ คนเมืองลุงอีกครับ
 โดย... บ่าว
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมเข้ามาที่ในนี้เพราะชอบที่มีการโพส การวิจาร์ณ การลงลงคลิป แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัวชนในสถานที่ต่างๆบางครั้งไม่ได้ไปก็ได้รับรู้ข่าวสารโทรไปบอกเช็คราคาสภาพของวัวก็ได้จากเว้ปนี้เยอะมากส่วนประสบการณ์ต่างๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังก็เป็นประโยชนืแก่คนที่ไม่รู้ เพราะบางอย่างที่เรารุ้อาจไม่ใช่เสมอไปไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจเวลาวัวชน ผมชอบเว้ปที่เป็นอยู่แบบนี้เขาเป็นแบบนี้กันมานานแล้ว ส่วนใครที่เห็นว่าที่นี่ไม่ดีไม่ชอบก็อย่าเข้ามาเลยครับ ขอร้องละครับ ขอบคุณครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เห็นด้วยกับพี่กริม ครับ ถามพี่เด็กโคกหล่อ ไอ้เต่าติดกับตัวไหนของทุ่งใหญ่ครับ
 โดย... บ่าว
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครไม่ไจนักเลง ใจไม่กว้าง กะไม่ต้องเข้ามาแล ไม่ต้องเข้ามาอ่านจะได้ไม่มีปัญหา
 โดย... ทนอยู่นานแล้ว
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าไม่มีคนโพสคนอยู่ไกลกืไม่รู้ข้อมูล บางทีไม่ได้ไปบางทีก์รู้ข้อทางนี้แหละครับ ความคิดแตกต่างกันได้........แต่ต้องไม่แตกแยกครับ.......... พวกชอบวัวกันทั้งเพ ......พวกอยู่ทางไกลก์แยะนะครับ......บางทีมีข้อมูลที่นี้โทรให้เพื่อนเล่นก์มีครับ
 โดย... กริม กท
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ควนธานีรอบนี้ไอเต่าตัวชนะควนธานีถูกคับชนข้าง 5แสน กับวัวทุ่งใหญ่เห็นว่าเอามาแก้มือคับแต่ไอเต่าได้เปรียบทั้งยอดและตัวแต่ไม่รู้คราวนี้จะเป็นรองมากอีกไหมอิอิจะได้รองที
 โดย... เด็กโคกหล่อ
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุนนักเลง 25ม.ค.54 คับน่าเล่นนะผมว่าคุนนักเลงมาไหม
 โดย... เด็กโคกหล่อ
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ ลูกนักเลง สจ.อ๊อ ควนเนียงม่ายครับ
 โดย... โอม กระบี่
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้คต ของสจ.อ๊อดชนวันไหนครับ
 โดย... ลูกนักเลง
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นักเลงกันหน่อยครับ......................ใจกว้างกันหน่อย................ผมเห้นหลายวันแล้วด่าคนโน้นคนนี้....................การวิจารณ์ต้องมีผิดผลาดกันได้ครับ................อย่างว่าครับ.....วัวชนแค่สองตัวไม่เค้าก้อเราที่ชนะ.........จะด่ากันทำไม..........โตๆกันแล้ว..........อีกอย่างพวกพี่ๆเก่าๆที่มาโพสตอนแรกๆเริ่มหายหมดแล้วคงคิดเหมือนผมแหละ.......เข้ามาได้บอร์ดก้อมีแต่ด่ากันว่ากัน.......................เออ...........ใครไม่พอใจอะรัย..........ผมขอโทดด้วยแล้วกันครับ
 โดย... โอม กระบี่
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีพี่มารุตครับ ไปท่าหรำเป็นไงครับพี่ คู่ลั่นดาโชคนำชัย เป็นต่อเป็นรองไงครับ เดือนนี้ไปทุ่งโพมั้ยครับพี่ พอจะรู้คู่ชนแดงรุ่งโรจน์มั้ยครับ
 โดย... บ่าว
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ต่อไปนี้ คงจะไม่เห็นใครในบอร์ดนี้มาว่ากล่าวผู้อื่นในทางเสียๆหายๆนะ เรื่องที่ว่าชอบว่าเพื่อนรู้มากนั้นมันไม่ใช่ บางครั้งเพื่อนเขามีพรรคพวกเยอะ เขาก็น่าจะรู้ของเขา ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปว่าผู้อื่นคุณก็ได้แต่อ่าน วิจารย์ก็พอ หากคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็นัดเจอกัน พนันกันไปเลย ชนะแพ้อย่าว่า อย่าดูถูกกัน คนมันไม่ใช่อิฐ ไม่ใช่ปูน มันต้องใจกว้างต่อกัน ถึงจะเรียกว่านักเลงวัวชน ตัวจริง
 โดย... ต้องรักกัน
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับคุณลูกเกยด้วยคนครับ ที่เพชรลำพูนชนะ คู่ลันดาผมรองราคา10/5 ได้มานิดหน่อย กลับมาวันนี้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวปนี้ เศร้าใจครับ มีไม่กี่คนหรอกครับที่ใจแคบ ไม่เข้าใจว่าทำไมบางข้อความต้องเปลี่ยนชื่อ บางข้อความไม่ออกนาม ในเมื่อคิดจะติเพื่อนต้องชัดเจนแสดงตัวตนให้ชัด บอกมาว่าคุณคือใคร(อยู่ในที่มืด แล้วบอกว่าคุณคือมิตรแล้วใครจะเชื่อคุณ) คนที่ถูกติก็เปิดใจให้กว้างหน่อย คิดเสียว่าติเพื่อก่อ ร้อยพ่อพันแม่ไม่เหมือนกันครับ
 โดย... มารุต
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อยากถามว่า จะทะเลาะกันให้ตายไปทำไมกันวะ ถือว่าการที่มีหัวใจนักเลง ชอบวัวชน นักเลงวัวชน คิดต่างกันได้ อ่านต่างกันได้ แล้วจะจริงใจอะไรกันมากมาย เปิดใจให้กว้างซิ ก่อนที่จะว่าผู้อื่นต้องหัดดูตัวเองเสียก่อน แม้มันไม่เห็นหน้าเห็นตากันก็จริง แต่มันเป็นเรื่องของความคิดของมนุษย์ มนุษย์คนหนึ่งที่มีสิทธิ ออกความคิด รับรู้ความคิดได้ ดังนั้น หยุดได้แล้วพวกอีแอบว่าเพื่อน มันไม่ใช่นักเลง วัวชนของจริง เขาให้วิจารย์ วิเคราะห์ วัวชน มันไม่มีคำว่าผิดหรอก แล้วแต่มันจะแพ้ชนะเท่านั้นเอง คนรวยล้นฟ้ายังกลับมาต่ำต้อยได้เลย นับประสาอะไรกับวัวชน
 โดย... ต้องรักกัน
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณๆ สุดยอดครับ ลายชนะมา 2 หัวครับ ส่วนทางชน คลิบผมเคยส่งให้น้องโอมกระบี่ดูแล้วครับตัวเดียวกัน หลังไมดีกว่าครับไว้กระแสลดลงแล้วค่อยกลับมาเป็นแบบเดิมครับ ขอบคุณครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ต่อไปบอร์ดนี้ หยุดโพส หยุดวิจาร์ณ หยุดลงคลิป กันทีนักเลงเหอ ฟันธง
 โดย... สสส
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าเขาไม่บอกเติ้ลอีรู้ประวัติวัวเพื่อนพรือเหลา พอเพื่อนบอกกะว่าเพื่อนล่าว เฮทีหลังอย่าบอกให้มันรู้นิ ให้มันถามให้ตาย ให้มันงมโขงอยู่พันนั้นแหละ
 โดย... บอกแล้วให้เลิกโพส....ไม่เชื่อเรา
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณรักวัวชน คนเมืองลุงครับ สำหรับดุกด้างเข็มเพชรเผด็จศึกน้องบอสบ้านสตูล ผมไม่มีข้อมูลครับ..แล้วลายนาท่อมทีมคุณชนพันพรือชนะกี่หัวแล้วครับ
 โดย... สุดยอด
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คนเล่นวัว ถ้าอยากรู้ข้อมูลมากๆ อ่านให้มากๆพูดน้อยๆชมพุ่งนิคับแล้วจะได้ข้อมูลมากจังหู ชาติโม่อีตายคนเรา
 โดย... ดักไทรแห้ง
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เห็นด้วยกับความคิดของ คุณ vip ครับผมก็ชอบเข้ามาอ่านครับ แต่เรื่องวิจารณ์ หรือเอาคลิปวัวชนมาลงคงไม่อะครับ คิดถึงใจเจ้าของวัวแล้ว ผมว่าเขาก็คงจะไม่ชอบสักเท่าไหร่ เมื่อมีการพนันเข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วการเปิดเผยของมูล เกี่ยวกับวัว หรือเพลงชนของวัว ยิ่งทางช่องทางสื่อออนไลน์ด้วยแล้วผมว่าเขาคงจะไม่เป็นปลื้มหรอกครับ มันก็เป็นแค่อีกความคิดหนึ่งนะครับ
 โดย... เจ้าของวัว
21 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702