๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245    หน้าถัดไป >

    ถึงพี่เด็กหลังมวล รอบนี้ตัวไม่เสียยอดยาวกว่า ชนกับวัวใหม่ด้วย
 โดย... เบิ้ม
6 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณหัวล้านข้างรั่วด้วยครับ บอก 9 เล่า 10 ของจริง ฮ่าๆ ๆ
 โดย... 111
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลืมบอกราคาเช็ดล้างคู่พังพอนเพชรสวนหลวง ( หลักหิน ) เช็ดล้างพังพอนเพชรสวนหลวงเป็นรองราคา 2.000-700.
 โดย... หัวล้านข้างรั้ว
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ที่บ่อนหาดใหญ่วัวตัวรองกินจังพี่น้องเห่อ 1. พังพอนเพชรสวนหลวง( หลักหิน) โดดวิ่งต่อหน้าราคา 10.000--300กลับมาชนะ 2. โหนดงามศรีวิชัย( ไอ้เขาพก ) เช็ดล้างเป็นต่อ 2.000-900 ถูกทอล้มเป็นรอง 1.000-100 ขันใกล้จะจมอยู่แล้ว ยกขึ้นมาชนจนชนะ 3. ลังสาดเพชรรุ่งโรจน์ ตัวเก่งตัวดังของทีมจ่าชัย สะกอม เช็ดล้างเป็นต่อราคา 1.000-300 พอเข้าชนเป็นต่อราคา 2.000-300 ชนประมาณ 5-6 นาที ชักไปหลังแล่นเฉยเลย 4. โหนดงามศิลปะชัย( ผาแดง ) เช็ดล้างเป็นรองราคา 10-5, 2.000-900 ชนกันนาน ลังสาดทายาทจำลองเข้าไม่ถึง ถูกปลายยอดผาแดงอยู่ตัวเดียว ลังสาดเข้ามัดล๊อคหลังเขาไม่ได้ ทอก็ไม่ได้ทอ ชนเข้าๆออกๆ เลยถูกปลายยอดผาแดงอยู่ตัวเดืยว เพราะผาแดงยอดยาวกว่า 2-1 แต่เชื่อหม้าย เลงกดราคาไม่ให้ขึ้นเลย ราคาจะยืนอยู่ที่ 1.000-400, 1.000-300 เพราะเลงเชื่อว่าลังสาดไม่เคยแพ้ ชนไม่กลัวเจ็บ ชนไม่รู้เรื่อง คู่นี้ชนกันเกือบชั่วโมง สุดท้ายลังสาดชักไปหลังแล่นต่อหน้าพี่น้องเห่อ ทีมงานผาแดงตีลังกาในบ่อนสุดๆไปเลย.
 โดย... หัวล้านข้างรั้ว
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอถาม...คู่ผาเเดงใครเป็นต่อเป็นรองครับ ???
 โดย... 111
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงน้องเบิ้ม สนามบ้านนาเดิมฝากดุกด้างราชันดำซักตัวนะครับ ตัวนี้ถ้าไม่ขาดตัวและยอดน่าเล่นครับ
 โดย... เด็กหลัง มวล.
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณมากครับพี่เอกถ้าว่างวันที่21มาเที่ยบ้านนาน่ะพี่
 โดย... เบิ้ม
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณ เบี้ม โหนดรุ่งรัตน์วัวกระบี่ ชนะที่กระบี่หัวเดียวครับ วางเนื้อดีครับ ร่างกายดีถ้าคู่ต่อสู้ชนเดินหน้าเข้าหามัน หน้าเล่นโหนดรุ่งรัตน์มากครับ ทางชนยังงี้มันชอบ
 โดย... AEK กระบี่
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คนรักวัวชนทุกคน แพ้หรือชนะเป็นเรื่องธรรมดาครับ ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไร ถึงเราจะเปรียบวัวของเราให้ได้เปรียบอย่างไร แต่ถึงเวลาต่อหัว มันก็เป็นเรื่องของวัว ไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับ แค่เราทำให้เต็มที่ ผมก็คิดว่าดีแล้ว แต่เมื่อมีเบี้ยมาคับอยู่ คนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจ ตัวอย่างเช่น เวลาเราดูมวย เรามักจะพูดว่า ทำไมแดงหรือน้ำเงิน ไม่ต่อยไปอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ถ้าให้เราขึ้นชกเอง จะเป็นไง สมัยนี้มีแต่คนชกนอกเวที แต่ถ้าให้ขึ้นสังเวียนจริง ๆ ไม่เอา (ขี้เปี๋ยก) วัวมันก็ทำเต็มที่แล้ว อีกอย่างนึง ดูตัวอย่างสิครับ ไก่ใต้บ้างเรา เราให้มันพกมีดแทงกัน แต่ละตัวมันยังไม่กลัวอะไรเลย มันก็ทำหน้าที่ของมัน และทำเต็มทีด้วย บางตัวตายคาทีกลางอากาศก็มี วัว ไก่ ไม่มีล้ม ต้มคนดูหรอก มีแต่คนเท่านั้น ที่ทำอย่างนั้นได้ ฉะนั้นวัวแพ้ หรือ ชนะ ขอให้เข้าใจไว้ด้วยว่ามันก็ทำเต็มที่แล้ว ถ้าบางคนไม่เคยเลี้ยงวัวชน ไม่เคยใช้ชีวิตประจำวันกับมัน ก็คงไม่เข้าใจ (ถ้าเราคิดว่าวัวเราดี เปรียบกับเพื่อนแล้วเสมอกัน ไม่เสียทั้งเราทั้งเขา ก็ชนเลยครับ ไม่ต้องคิดอะไรมาก แต่ถ้าเราคิดว่าจะเอาแต่เดิมพัน ทั้งข้างนอก ข้างใน อย่างเดียว ก็อีกเรื่องหนึ่ง ผมก็ไม่มีความเห็นนะ แต่ที่ผมมองสมัยนี้นะ เงินสำคัญกับวัวอีก พูดแล้วอาจจะแทงใจดำของใครบางคน เพราะบางคนอีเอาเปรียบเพื่อนทุกอย่าง ทั้งตัว ทั้งยอด แต่พอชนจริง ๆ วัวรอง หรือตัวเสียเปรียบ อาจชนะก็ได้ เหมือนเร็ว ๆ นี้ นิลดอกเพชรนำชัย ที่ชน ลังสาดราชสีห์ขนทอง ชนเสียเปรียบ 2 เบอร์ ก็ชนะมาสด ๆ ร้อน ๆ ที่ชะเมา ฉะนั้น เมื่อวัวดี เจอกับวัวดัง วัวย่อมแพ้วัว ตาม สโลแกนที่กล่าวขาน และที่สำคัญที่สุด ผมเข้าใจนะ ว่าทุกคนก็หวงเบี้ยในเป๋าตัวเอง ผมเข้าใจ ถ้าหวงเบี้ย ก็ฝากธนาคารไว้สิ ปลอดภัย เราต้องเข้าใจด้วย การละเล่น เหมือนเราแทงปอ เราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกหน้าไหน ถ้ารู้ก็รวยตายห่าแล้ว เบอร์ก็เหมือนกัน 9ฯ9 วัวก็เหมือนกันแหละพี่น้องวัวชน ถ้าเรารู้ว่าวัวเราจะชนะ ก็ขายบ้าน ขายสวนยาง ขายแม่งให้เหม็ดทุกสิ่งทุกอย่าง แล้ววางยาวของเราตัวเดียว) เพียงแต่ว่าใครจะกล้าหรือป่าว (หัวดอ) ใครเห็นต่าง ก็ด่าแม่ผม ได้เลยนะครับ ยอมรับทุกสถานการณ์ ลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงแดง ที่โฆษณาเขาว่าไว้ 5555555555555555555555555555555555555555
 โดย... ช่างแม่ง
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณครับคุณตำรวจ นานๆเข้ามาออนครั้งนะครับพี่ต่อไป ไงก้อ ระวังตัว รักษาตัวด้วยนะครับ เหตุการณ์แรงอีกแล้วพระคุ้มครองครับ ข่าวไม่ดีเลย ยิงผู้บริสุทธิ์อีกแล้ว ร่วมทั้งพระ แรงจริง ๆ น่ากลัวด้วย ไปแล้วครับ ทำงานต่อ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าวัวใหม่ๆผมไม่ค่อยรู้จักหรอกครับ ยิ่งไม่ได้เห็นวัวและทีมงานแล้วไปใหญ่ ถ้าได้เห็นวัวหรือทีมงานอาจจะพอเช็คให้ได้บ้าง
 โดย... เด็กหลัง มวล.
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใช่คำคุณตำรวจ เมื่อคืนคุยๆกันอยู่ พี่เค้าบอกแบบนี้ อึ้งเลย น่ากลัวจริงๆ แต่เมื่อสักครู่โทรคุยกัน แกก้อบอกหาทางแก้ไว้แล้ว อีกอย่าง คงไม่เปงไร วัวฝ่ายตรงข้ามก้อหน้าจะตื่นเหมือนกัน+ โทรคุยเรื่องยอดชายด้วย เพราะพี่เค้าและทีมงาน จะนัดว่างเดิมพันกับทางหาดใหญ่ คู่ยอดชายกับมัจฉานุ ครับผม(พี่ไม่มีส่วนได้เสียหรอกคู่นี้ แต่มีไรลึกๆเยอะครับผม ให้เค้าติดต่อกันเองแล้วนัดว่างเงินที่สนามหรือไงก้อเรื่องของพี่เค้าครับ) พอรู้จักลังสาดงามขวัญเมืองไม๊อ่ะครับ เดิมเค้าว่าวัวพัดลุง ซื้อมาอยู่สกอมครับ คู่นี้ เล่นหากันเยอะครับ ปม้เดิมพันน้อยครับ เป็นคู่เอก รอบแรกครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่หนุ่มยะลารักษ์วัวชนคนใต้ วัวที่เพริดน่ากลัวนะครับ ยิ่งเป็นวัวใหม่ด้วย มันจะเต็มร้อยไหมละครับคุณพี่ ยิ่งเจอคนมากๆแล้วยังเสียงกลองเสียงนกหวีดอีก
 โดย... เด็กหลัง มวล.
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ครับน้อง kk ครับ ซ้อมมาเยอะมาก แต่วัวพัดลุงอ้ายลังสาดงามขวัญเมือง(เดิมอยู่พัดลุง)แล้วซื้อมาอยู่สกอมครับ ไม่ธรรมดาครับ ทีมงานรู้ดี ทาง วิชาดีครับ จากการที่ได้คุยกับทีมงานของเราเมื่อคืน ตอนนี้ราคาเป็นรองนะครับประมาณ10-7 ได้ครับแต่วัวเราพี่เค้าบอกว่า วัวมันแห่ ตื่นครับ หนักใจแทนพี่เค้าเลย เวลาเดินเข้าสนาม ได้ข่าวว่า จะเดินเข้าบ่อน ไม่เยอะ ไม่อยากให้ใครตามทาย กลัวมันตกใจครับ น้องkk รู้จักลังสาดงามขวัญเมือง ไม๊ครับ ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดศรีรุ่งโรจน์ตัวนี้หม้ายพี่หนุ่มยะลาที่ว่าเป็นวัวซุ่มของทีมงาน ถ้าจำไม่ผิดเป็นลูกตัวดังในอดีตด้วยนี่ที่พี่เคยบอก ส่วนลูกตัวไหนแลเอาในชื่อน่ะครับ...อิอิ
 โดย... KK
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ๊ามผู้รู้หิตตะใคร่รู้จักลังสาดงามขวัญเมืองวัวพัดลุง ตัวที่จาชนกะลังสาดศรีรุ่งโรจน์ ชนพรือมั้งได้ข่าวว่าใหม่ทั้งคู่ ไอ้ลังสาดงามขวัญเมือง ชนทางชนพรือมั้ง ลูกโหม่ไหน เค้าว่าวัวของหมวดอยู่สงขลาใช่ม่าย ชนกันวันที่ 10มีนาคม รองแรกคู่เอกบ่อนน้ำจาย น้องลูกเกยรู้จักไม๊ครับ บอกด้วยครับผมรวมทั้งคุณตำรวจด้วยครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณสำหรับคลิป ใอ้ก็องแก็ง สุดยอดคับ ส่วนลูกใอ้โบราณ มันมีหลายตัวคับน้องลูกเกย แต่ไม่มีตัวไหนดีทีเท่าที่เห็น สงสัยของน้องลูกเกยนิแหละสาอีดีสักตัว 555555
 โดย... ฉาน
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เพชรเมืองใต้ตัวแพ้ใอ้แซม ตอนนี้สมลูกอยู่คับ หลังจากแพ้ใอ้แซมมันกลับไปชนะอีก2-3 หัวอีกครับ
 โดย... ตอบคนอยากรู้
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามหิดครับ เพชรเมืองใต้ ที่แพ้แซมพรชัย ยังอยู่ม้ายครับ แล้วที่มันถูกแทงพุงรอบนั้น ไม่รู้หลาบวัวม้ายครับ
 โดย... สงสัย อยากรู้
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณDIGO AND DIDO ขอบคุณมากนะคะที่ลงคลิปดุกด้างก้องฟ้าดาราชัยลูกโบราณให้ดู ขอบอกว่าอยู่เหมือนนิยมมาก ยอดเหมือน ตัวเหมือน ทางชนก้อเหมือน ผิดกันแต่ผิวอย่างเดียว นิยมเป็นวัวขนโหนดหลังขาว มีปานเท่าฝามือที่ข้างซ้าย หัวแดง หน้ายาวเหมือนกัน 555 นี่ถ้าไม่รู้ พลาดท่าพี่กับน้องได้ชนกันเอง เพราะลงกันจิงๆ ดีแล้วที่รู้ขอบคุณพี่มากคะ
 โดย... ลูกเกย
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณกริม กรณีดุกด้างราชันดำ ของน้าดาสระแก้ว ตัวนี้เล่นได้เลยเคยชนะที่สนามโกตี๋มาแล้ว วัวโหมเดียวกันกับนิลลูกเอ็ม ทางชนก็คล้ายๆกัน มีคนเคยจำผิดคิดว่าเป็นลูกเอ็มครับ ยิ่งไปอยู่ที่น้าดาด้วยรับประกันในน้ำเลี้ยง แฟนๆคงจะจำไอ้ลูกปูกันได้นะครับน้าดาคนนี้ครับที่เลี้ยงไอ้ลูกปูในสมัยก่อน
 โดย... เด็กหลัง มวล.
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลลูกเอ็มชนะมาแค่ 4 ครั้งเองครับ เพราะในเวทเดียวกันค่อนข้างหาคู่ชนยาก เพราะวัวอยู่ในเวทเล็ก ยอดดี ที่ได้เห็นในคลิบเป็นการชนครั้งที่ 2 ปัจจุบันเขายาวกว่าที่เห็นในคลิบมาก
 โดย... เด็กหลัง มวล.
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็กหลัง มวล........รู้จัก......... ดุกด้างราชันดำ นายปรีดา สระแก้ว ท่าศาลา .....ที่ไปถูกคู่ที่บ้านนาเดิม..........ชนพรือมั่ง..........ทางชน.........ชนกี่หนแล้วครับ
 โดย... กริม
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีตอนเช้าครับ ได้ดูนิลลูกเอ็ม ในคลิปแล้ว เก่งจริงๆๆๆ ปลายยอด ทาง ครบ ถามพี่เด็กหลัง มวล หน่อยครับ ว่าตัวนี้มันชนไปกี่ครั้งแล้วครับ ผมว่าน้ำหนักเดียวกันชนได้ทุกตัวครับ
 โดย... บ่าว
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณคอวัวชน ใช่ครับผมเองที่เป็นจำของไอ้นิลลูกเอ็ม(กำพร้า) ตอนนี้วัวเลี้ยงอยู่ที่ปากพนัง แต่ตอนนี้มีปัญหาเขาลั่นเสียแล้วคงต้องพักให้มันซักปี คงต้องเอาไปปล่อยฝูงที่บ้านพ่อที่ท่าศาลาซักพัก ถ้ามันหายดีแล้วถึงจะกลับมาแต่งใหม่ เสียดายที่เขาลั่นเสียก่อนถ้าไม่ลั่นเสียก่อนคงได้เจอกันกับหลังขาวฮิปปี้เล็กตามกระแสที่แฟนๆเรียกร้องแน่นอน
 โดย... เด็กหลัง มวล.
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    http://atcloud.com/stories/93536...เอาไปชมกันให้หายเหงา
 โดย... ....
5 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ช่วงนี้บอร์ดเงียบมากคับ หลังจากกระแสลิขสืทธิ์เข้ามา คนที่เข้ามาบ่อยๆเมื่อก่อน ตอนนี้หายหมดเลย
 โดย... กดด
4 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีโปรเเกรมบ่อนท่ามิหรำรอบเดือนมีนาช่วยลงให้หน่อย
 โดย... คนเกาะ
4 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    จะชนกันแน่แล้วคับคู่นี้ไอ้ลายน้ำตกกับไอ้นุ่นของเจ้นาระโนดแต่เป็นบ่อนไหนไม่แน่แต่ทางลายน้ำตกป่าบอนเตรียบความแล้วภายในหนึ่งถึงสองเดือนนี้ชนกันเป็นล้านสนุกนุกแน่คับ
 โดย... น้องแพะ
4 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เที่ยงๆไปแล ใอ้ควายกับแดงช้างเผือกคับ จัดไปตามระเบียบคับ http://www.youtube.com/watch?v=QXTqugG-220
 โดย... DIGO AND DIDO
4 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีคลิบของไอ้โซล่าอยากดูฟังแต่เขาพูดกัน
 โดย... อยากแล
4 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างแซมปานพิทักษ์ อ้ายแซม นายสมศักดิ์ บ้านไสกุล ชนะ...ขาวงามมีลาภ นายสุพัฒน์ บ้านระโนด ........ชนที่หยีในครับ.........3 ธ ค 53
 โดย... กริม
4 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างจอมขวัญยอดพิชิต (อ้ายกลาก) นายโชติ ควนสะตอ และตัวนี้ใครรู้จักบ้าง
 โดย... อยากรู้
4 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดพิชิตชัย นายเหน่งสวี ชนชนะมา 1 หัวที่หยีใน ใครพอมีคลิปบ้าง
 โดย... อยากรู้
4 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดพิชิตชัย นายเหน่งสวี ชนชนะมา 1 หัวที่หยีใน
 โดย... อยากรู้
4 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียนถาม เพื่อนในที่นี้ ที่อยู่จังหวัด นครฯ คับ ใครพอทราบประวัติวัวชื่อ นิลแซมแซมซั่น บ้างคับ หรือประมาณนี้แหละคับ เป็นวัวสี นิล ยอด วง เบอร์ใหญ่ แต่มีขนแซมขาวที่เท้าทั้งสี่ข้าง เขาบอกว่าเคยวางกับ ดุกด้างเกราะเพชร วัวน่าจะอยู่แถวๆ ฉวาง เรียนผู้รู้ช่วยบอกประวัติทีครับ ขอบคุณมา ณ ที่นี้คับ
 โดย...
4 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียนถาม เพื่อนในที่นี้ ที่อยู่จังหวัด นครฯ คับ ใครพอทราบประวัติวัวชื่อ นิลแซมแซมซั่น บ้างคับ หรือประมาณนี้แหละคับ เป็นวัวสี นิล ยอด วง เบอร์ใหญ่ แต่มีขนแซมขาวที่เท้าทั้งสี่ข้าง เขาบอกว่าเคยวางกับ ดุกด้างเกราะเพชร วัวน่าจะอยู่แถวๆ ฉวาง เรียนผู้รู้ช่วยบอกประวัติทีครับ ขอบคุณมา ณ ที่นี้คับ
 โดย... อยากรู้
4 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็กข้างบ่อน สนามบิน คับ ไอ้สางสาดสีนวน หลังๆวางกับตัวไหนคับ ไอ้ผาแดงวัวนี้เคยแพ้แล้ว แพ้ลันดาของนายบ้านยานคับ ส่วนคู่ชนไอ้หงเหิน ชนะตัวไหนคับไม่รู้จักคับ
 โดย... ชุกวัว
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตัวแพ้ไอ้บองหลามันไปชนมั้งแล้วหม้ายมันชื่อดุกด้างแซมปานพิทักชนเก่งแต่ไม่มีเนื้อใครรู้ประวัตวัวตัวนี้บางคับช่วยลงทีคับ
 โดย... อยากรู้
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีภาพของแดงสามดาวช่วยลงให้ทีครับ ที่ชนวันที่7 กพ. ที่ผ่านมา สงสัยอ.เผดิม ลืมใส่ให้ในแผ่น
 โดย...
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่ช่างเอ็ม โทรไปถามให้แล้ว ชนมา3-4 ครั้ง ชนมัดฟัดเนื้อมาชนะที่บ้านนา 1 ครั้งของจ่าทิน ถูกหิ้วทีด้วย(เค้าว่าน่ะ) ยังไม่เคยแพ้ถ้าราคาลึกๆรองได้ครับพี่เอ็มช่วงนี้กระแสวัวดำโหนดหางดอกมาแรง
 โดย... เบิ้ม
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผาแดง กับ ลังสาดตัวไหน เป็นต่อ อะคับแล้วคู่อื่น ที่เด็ดๆนั้นยังมั้งหม้ายคับบอกกันหีด ตะ
 โดย... โบ๋ควน
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    http://www.youtube.com/watch?v=926vQgHyCwg ไหนอะพี่แลไม่ได้อะ ขอใหม่ทีก่อนตะ
 โดย...
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณครับพี่กริมไม่รู้ตัวเดียวกันไหม ถ้าหยุดตรงก็ได้ไปแล ของค่ายนี้ผมตามตลอดมาบ้านนาชนะบ่อย
 โดย... เบิ้ม
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    DIGO AND DIDO แลม่ายได้คราบผม
 โดย... ควายตาแดง
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามช่างเอ็มครับ ไอ้ขาวหงเหิรตัวนี้เป็นตัวเดียวกับของตาร่องบางกล่ำ ม้ายครับ
 โดย... เจ้าตรัง
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดพิชิตชัย นายเหน่งสวี ชนชนะมา 1 หัวที่หยีในประมาณสักปีหวาแล้ว ทางชนล้วงหน้าดี ถุ้งหน้าเจ็บ ไม่ค่อยชอบวัวมัด
 โดย... ..
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณ คอวัวชน ฮิปปี้เล็กหลังจากแพ้ มาชนะที่หาดใหญ่แล้วครับชนะไอ้ปานวัวสตูล10หิ้วครับวันนั้น
 โดย... เจ้าตรัง
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้องเบิ้ม ........โหนดโชคนำชัย(ไอ้บองหลา ของใหญ่เท่ง ........ตามคำขอhttp://www.youtube.com/user/sudaied#p/a/u/0/IAx2m4NMxqk
 โดย... กริม
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถีงช่างเอ็มลังสาดสีหราชเป็นวัวทีมระโนดคับ ตัวไม่เล็กคับเสียยอดนิดเดียวคับใจมากข้างหนักแทงแม่นคับ ผมให้เด็ดคู่เดียวจิงๆ ผมเล่นวัวแค่คู่เดียวต่อรอบคับเลือกที่คิดว่ามีโอกาสมากที่สุด แต่ตัวนี้เป็นรองแน่นอนคับคิดว่าราคา 10/7คับ
 โดย... ท่านเบริด์
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ด้านล่างเป็นการวิเคราะห์ของผมเองครับ พี่น้องวัวชนชอบตัวไหนก็ลองบอกทรรศนะมาได้นะครับจะได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่เอกหาดใหญ่ ผมชอบผาแดงครับ ไอ้ลังสาดชนทิ่มหน้าทอข้าง แต่ผาแดงยอดยาวหวาไม่รู้จะเข้าไปทางไหน ถ้ามัดล็อกก็คงจะแก้อยากครับ
 โดย...
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    http://www.youtube.com/watch?v=926vQgHyCwg จัดไปเลยคับคู่พลิกล็อคจมธรณี ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขคับ
 โดย... DIGO AND DIDO
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ช่วงบ่ายๆพักผ่อนสมองคับ ไปแลวัวชนมันๆ เป็นคู่วัวพลิกล็อคถล่มทลาย จัดไปเลยพี่น้อง
 โดย... DIGO AND DIDO
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามนาหม่อมรอบหน้าคู่เอกนำรายการเดิมพัน2ล้านครับ ลายดอกรักวัวโปะหมอ(บ้านพรุ)ชนกับลังสาดฟ้าประทานวัวม่วงงาม น่าจะชนกันวัวที่26มี.ค.54นี้ครับ
 โดย... DJ
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ท่านเบริดลังสาดสิงหราชตัวเดียวกันหม้ายที่เขาหลุด เห็นลงโคกโพธิ์ ตานี ไม่ช่ายตัวสะกอมนะ เพาระถ้าตัวสะกอมเล็กกว่าไอ้หงเหิรมากและกะยอดก้อขาดเหลือกันมาก
 โดย... ช่างเอ็ม
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่เบิ้มคับชื่อเล่นไอ้(ดอกรัก)เป็นวัวนิลหอกดอกคับ ส่วนนิลวัวปากเหมืองพัทลุงผมไม่รู้จักคับ
 โดย... ช่างเอ็ม
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ช่างเอ็ม และทุกท่านเคยเห็นหรือรู้จักวัวตัวนี้ไหมครับว่าจะฝากเล่นหน่อย นินสายฟ้าฟาดยอดสังหาร นายวิโรจย์ ปากเหมืองพัทลุง
 โดย... เบิ้ม
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณไม่ออกนาม 0848741028 เบิ้มครับ แต่ผมรู้น้อยน่ะเรื่องวัวพอถูไถไปได้ต้องอาศัยกลับบ้านไปตามเพื่อนๆที่เลี้ยงวัวอีกที เพราะทำงานในเมืองอาทิตย์กลับบ้านครั้ง 1
 โดย... เบิ้ม
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ช่างเอ็มมีชื่อไหมครับคู่ลูกปอ สีขาวไหม เดียวกลับบ้านจะไปถามให้ครับ
 โดย... เบิ้ม
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณมากครับ เรียนคุณเบิ้ม สุราษฏร์ มีเบอร์โทรหม้าย
 โดย...
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเด็กหลัง มวล เป็นเจ้าของอ้ายลูกเอ็มหรือครับ ตอนนี้วัวเลี้ยงอยู่ที่ใหนหรือครับ
 โดย... คอวัวชน
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ฮิปปี้เล็กหลังจากแพ้ที่หัวพานเมาแล้ว ได้ไปชนที่อื่นมั่งยังครับ วันแพ้หัวพานเมาผมดูว่าแพ้ง่ายเหลือเกิน เป็นต่อราคาพันสี่ก่อนปลอยเลย เข้าชนสองสามทีวิ่งเลย
 โดย... คอวัวชน
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเด็กกันตรัง มีอยู่ตัวหนึ่ง ที่คิดว่าสู้ไอ้ควายได้ ก็คือไอ้หูร้าย แต่ไม่รู้เล็ก ใหญ่ ขาดเหลือกันมากไหม ถ้าลงกันได้ คนแน่นสนามแน่นอน
 โดย...
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดายของจังพีขารองชั้นสอง ผมไปอีสานพอดีไม่ได้ไปแลหลาว ไม่พรือขอให้ไอ้ขาวชนะแล้วกัน
 โดย... ช่างเอ็ม
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดีพีเบิ้มเห็นทีมงานบอกว่าคู่ไอ้ลูกปอมาถูกกับฮิปปี้เล็กสะกอม ที่สยามปากพล อ.บางแก้ว พอรู้จักหรือเคยเห็นชนมั้งแล้วม้าย รบกวนชี้แนะด้วยพี่ ขอบคุณมาก
 โดย... ช่างเอ็ม
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึง พี่หนุ่ม ยะลา ถ้าพูดถึงทำเนียบวัวชน ผมว่าพี่ลืมไปอีกตัวนึง ไอ้ควายเมืองสตูล เพราะในความคิดผมยังไม่รู้เอาตัวไหนไปปราบไอ้ควายที เพียงแต่ตอนมันเงียบๆไป
 โดย... เด็กกันตัง
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียนคุณไม่ออกนามเดี๋ยววันอังคารกลับบ้านจะถามมาให้ครับน่าจะเช็คได้เพราะวัวชุมพรชนทุกครั้งคนแถวบ้านไปกันบ่อย แล้ว โหนดรุ่งรัตน์ นายชัย กระบี่ กี่ครั้งแล้วครับ
 โดย... เบิ้ม
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอนี้ผมอยู่ขอนแก่นแต่อยากแลวัวชนมากม่ายทราบว่าแลที่ไหนได้มั้งนอกจากยูทูปคัยรู้ช่วยบอกกันพี่น้องเห้อ
 โดย... ควายตาแดง
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียนท่านผูรู้ ลังสาดพิชิตชัย นายเหน่ง ฉวี ชุมพร ชนมากี่ครังแล้วไม่เคยเห็นเลย
 โดย...
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    DEPP19able ดีใจด้วยกับช่องของพี่ครับ ที่เค้าปล่อยแล้ว ผมเหลืออีก 10 วันครับ นี่ว่าจะโทรไปสั่ง CD จาก อ.เผดิม ไว้อีกสักชุดครับ เอาวัวดีวัวดังที่กำลังชนอยู่หวางนี้ครับ เพื่อจะได้แบ่งปันให้พี่น้องที่ไม่สามารถหาชมได้ คอยกันหิดนะครับ แต่ถ้าคนไหนพอที่จะหาซื้อได้ก็ช่วยอุดหนุนแกมั่งนะครับ เอาจ้าวเดียวพอจ้าวอื่นอย่ายุ่ง ทำไม่ช่ายหรอยนิ แต่ทำหรอย.....ผมไม่ได้เอ่ยนามนะบอกไว้ก่อน อย่าหาเรื่องผมล่าว คนเรามันก็มี Limits เหมือนแหละ ฮึ...
 โดย... คนรักวัวชน ( บารมี ) สุราษฎร์
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามชนโคบ้านนาเดิม........โหนดพันพยัคฆ์ นายเอ คีรีรัฐ ชน โหนดพิชิตชัย (บองหลา) นายก้อง เพ็ญมิตร ฉวาง.........กับโหนดโชคนำชัย..(บองหลา)....ตัวนี้ไม่ทราบว่าตัวเดียวกันม่ายครับ...เป็นของทีมฉวางเหมือนกัน...........ถามผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ..........ขอบคุณมากครับ
 โดย... กริม
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ กระจก ที่ให้ข้อมูลเรื่องลางสาดแสนคมมากครับ แล้วจะชนกันที่ไหนเมื่อไร ขอบคุณ
 โดย... กระดาน
2 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวเขาลั่น ให้น้องเด็กหลังมวล ไปซื้อน้ำมันทาเขาตามหน้าบ่อน หรือร้านคนรักวัวตามหน้าบ่อนก็ได้ ที่มีรูปคนจากตรังคับ มาทาเขาทุกวันเป็นเวลา1ปี หรือบางทีแค่7-8 เดือน ก็โอเคแล้ว ของผมทำแบบนี้แหละคับ หลังจากหาย กลับมาชนะ3-4 ครั้งอีกครับ หลังจากนั้นไม่มีอาการอีกเลยจนเลิกชนครับ
 โดย... DIGO AND DIDO
2 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อ.เผดิม คับ พอหาซีดีเก่าๆ เมื่อประมานปี51-52 ให้ได้ไม๊อ่าคับ พอดีมีเเล้วเเต่มันเเลไม่ได้เเล้วอะคับ อยากจะเก็บไว้
 โดย... เด็กนิรนาม
2 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามหาดใหญ่ผมให้เด็ดตัวเดียวคับ ลังสาดสีหราชวางยาวเลยคับไอเหิรฟ้ากระดูกไม่ถีงคับ
 โดย... ท่านเบริด์
2 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียนทุกท่านบนเวปนี้ ดีครับที่ช่วยกันอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ วัวชนเป็นสมบัติของชาติ ทุกคนควรช่วยกัน
 โดย... เผดิม จันลือชัย
2 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียน อาจารย์เผดิม ครับ ผมคนหนึ่ง ที่ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วย ถ้าการกระทำของผมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้น เพียงแต่ผมคิดว่า วัวชนเป็นสิ่งที่ผมรักมาตั้งแต่เด็กแล้ว รู้สึกผูกพัน ก็เลยอัปโหลดให้พี่น้องคนรักวัวชนทุกท่านได้ดู เพื่อเป็นแนวทาง ในการเลี้ยง รักษา วัวชนของคนใต้ ให้สืบทอดไปตลอด ไม่ได้มีเจตนาไปในทางการค้าครับ หากการกระทำของผม ผิดพลาดประการใด อาจารย์เผดิม โปรดชี้แนะด้วยครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ (รักวัวชนเป็นชีวิตจิตใจครับ)
 โดย... ฅนคอน
2 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมในฐานะคนบรรยายถ่ายภาพวัวชน ผมว่าดีเสียอีกที่ช่วยกันเผยแพร่ทางเวป ขออย่างเดียวอย่านำไปก๊อปปี้แผ่นขายแข่งกับผมก็แล้วกัน
 โดย... เผดิม จันลือชัย
2 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด้ว้างนี้ไอโซล่าอาจอิตายแล้วนิไม่มีคู่ต่อสู้เลยไม่รู้ว่าอิชนตัวไหนเพื่อนแยงให้เท่าถำเพชาติหาตัวเท่าๆๆกันหดตถ้อิมาชน...........ขาวงามลูกปอสู้ไหมกับโซล่ายังรออยู่นะ
 โดย... ....
2 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702