๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210    หน้าถัดไป >

    พี่หนุ่มยะลามาแลไอลังสาดนักปราวญ์ นายกศรีไหมพี่ ชนกับไอเต่าตัวชนะไอแสนเพชรไงพี่ ชนควนธานีวันที่ 9ม.ค.54 รอบนี้มาไหม 555 มาตะเล่นไอเต่าราคาผมว่าน่า 2/7 หลาว5555
 โดย... เด็กโคกหล่อ
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอตาเล็กลูกวัวโกเผ้ง
 โดย... ทีมงามเด็กเลี้ยงวัวจ.ภูเก็ต
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณครับพี่หนุ่มยะลารักษ์วัวชนคนใต้ ที่ให้ข้อมูลดีๆ ว่างๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงได้เจอกันแน่นอน
 โดย... เด็กหลัง มวล.
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ลังสาด 5ปีครับ น้องเด็กหลังมวล เห็นพี่แกว่านะครับ วัวยังใหม่ครับ หน้าจะเป็นตัวนี้แน่เลย ไม่รู้ลูกของใคร เพราะลูกวัวชนมีหลายตัวมากครับ แต่ตัวนี้น่าอายุมากกว่าตัวอื่น ส่วนที่จะชน อยู่สงขลาหมดครับผม เจ้าไม่ขายสักตัว ด้วยเห็นผลที่บอกอ่ะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ให้พี่เดานะหน้าบ้านวันนอร์ วัวนายหัว ลุงพี่เค้าแน่นอนครับ เพราะบ้านท่านสมุห์ชัย(ขอออกนามท่านนิดนะครับ หวังว่าพี่ที่อ่านคงไม่ว่าผมนะครับ) แกมีหลายตัววัวดีๆมีอยู่ตัวนึ่ง วางมา13หนแล้วครับ พ่อดี เชื้อดีครับ ทีมนี้ แต่หาคนเลี้ยงที่ยะลาไม่ได้ครับ(ส่วนทีมไอ้ยอดชายอยู่แถววัดใหม่ครับ) ไม่มีคนเลี้ยง ทีมแกอยู่สงขลาครับ ผมเคยถามพี่เค้านะ แกไม่ขายครับ ไม่ร้อนเงินคือไม่ได้เดือดร้อน คนนี่ล่ะครับ ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ขอซื้อไอ้ยอดชายกับเจ้าของที่สนิทกัน250000 ครับ ถ้าสนใจวัวในคอกนายหัวนี้ เดวพี่นัดวันกับพี่เค้า ให้เข้าไปดูด้วยกันครับ จากหน้าบ้านวันนอร์ เข้าไปอีกสัก500 เมตรครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พิมพ์ผิด ขาวคฤหาสค์ทรายทอง 555555+ ติดเชื้อทีมตรังโดนไอ้ขาวเทพทวนทองของเจ้นาเต็มๆ ถามหลวงรัตน์แล้วว่าเจ้นามีของป่ะคิดว่าและหลวงรู้หรือเห็นป่ะ แกบอกว่า แน่นอนยักคอ เพราะโดนไปติดเนื้อเหมือนกัน อย่าลืม ตามไปเล่นลูกไอ้สายัญนะครับ ชนทิ้งทวนหลังจากไอ้อาระเบียทำเจ็บครับ พรรคพวกตรัง มั่นใจมากครับ แล้วชนวันไหนครับ จะสืบมาบอกครับ รายงานด้วยครับ 555+สงสัยโดนไอ้ปืนใหญ่เข้ามุมผิดเลย อิอิอิ วันไอ้ยอดชายชน อาจจะได้ไปดูอีกครับ เพราะพี่เค้าไปเชียร์กัน
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณมากครับพี่หนุ่มยะลารักษ์วัวชนคนใต้ ดูแลตัวเองดีๆด้วยนะพี่ช่วงนี้เหตุการณ์ก็ตามที่รู้ๆกันอยู่ วันก่อนผมเข้าไปประชุมในเมืองพอดีรีบๆไปรีบกลับเลยไม่ได้มีโอกาสแวะไปหาพี่ ตอนกลับเห็นวัวชนตัวหนึ่งด้วยเจ้าของกำลังพาเดินแถวๆบ้านอาจารณ์วันนอ ไม่แน่ใจว่าสีโหนดหรือลังสาด แต่หน่วยก้านไม่เลวพี่พอรู้จักหม้ายตัวนั้น
 โดย... เด็กหลัง มวล.
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยะลาตายยกแก๊งค์แต่ดีที่ไม่เจ็บมากหุ้นไป3 มือใหญ่ใหญ่2คนกับพี่เค้า ออกไปออกมาโดนไปติดเนื้อเลย 1ชุด บายตัวไป ที่ไปเพราะนายหัวชวน นั่งรถกลับมา สบายใจเลย โม้นะใครว่าไม่โม้ไปโม้ร้านหลวงต่อ แพ้ชนะ ไม่ห่างครับ เทพทวนทอง อาจจะได้ไฟร์ เก๋าและอายุ+ลูกที่ด้วยนะครับ ไปทำงานต่อนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่หนุ่มยะลารักวัวชนไปแพ้ไอปืนใหญ่มากี่ไม่เห็นมาโม้ให้ฟังเลย5555 แล้ววันนั้นไอปืนใหญ่มันชนดีไหมคับบอกให้รู้ทีอยากทราบบรรยากาศขอบคุนงับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดูแลตัวเองด้วยนะครับ คุณน้องใหม่และเด็กหลังมวลครับ วันนี้ น้องที่สนิทกับผมมาก เข้าไปจู่โจมที่ฐานที่ตั้งแถวแถบไหล่เข้าบูโด ทางนังตาครับ ข่าวมาดี ถ้าไม่ปะทะก้อคงกับมาครับ ไปประมาณแค่20-30 นาย เองครับ เย็นนี้ยังไม่เห็นหน้าเลย คงมีรายการ รักษาตัวด้วยนะครับ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด คุ้มครองครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับพี่น้องดีครับ พี่มารุตที่เคารพ เด็กหลังมวล น้องบ่าว เด็กพัดลุง เจ้าตรัง เด็กตรังหวังดี มือใหม่แก่ๆครับผม และอีกหลายท่าน โดยเฉพาะน้องที่ใช้ชื่อแรงมาก เย้ ดแม่ ขอบคุณในกระบอกเสียงของน้องนะครับ ชัดเจน โทรไปแล้วนะครับ น้องปิดเบอร์ คารวะ1 ครั้งครับด้วยใจจริง ไอ้ยอดชายตอนนี้ที่ผ่านมาไม่กี่วัน ซ้อม30 นาทีครับ คู่ซ้อมหมดเนื้อก่อน วิชายังไม่ได้ออกเยอะเลย ทีมงาน ไม่พอใจการซ้อมครับผม ควาญไม่ถูกใจด้วย ถือว่าซ้อมพอใช้ครับ สืบมาตอนนี้ ราคา มัจฉานุ น่าจะต่ออยู่ที่10-8/10-7 แล้วครับผม ทีมงานผมบอกว่า ไอ้มัจฉาณุ เก่งมากครับ วิชาดี ขึ้นมัดจับ ใจก้อมากด้วย งานนี้ไอ้ยอดชายเหนื่อยแน่นอนครับ ราคา อาจจะไหลลงอีก ถ้าซ้อมครั้งสุดท้ายไม่ดี ตอนนี้ ทีมงานมัจฉาณุไม่กลัวยอดชายครับผม ยอด ไอ้ยอดชายอาจจะยาวกว่านิดนึ่ง แต่ไม่รู้ใครแคบกว่าเพราะดีทั้งคู่ ยอดชายน่าจะสูงกว่า แต่มัจฉาณุน่าจะหน้ากว่าครับผม บอกด้วยข้อมูลจริงครับตอนนี้ ไม่มีเจตณาที่ไม่ดีนะครับ ส่วนไอ้ใจเย็น ชนแบบนี้ แม้ไอ้ขุนโจรซ้อมดี แต่อาจจะถอนครับ เพราะเล็กกว่าถึง2 เบอร์ คงพาข้าง ขึ้นบน เลี้ยว เอาไม่อยู่ อีกอย่าง ไอ้ใจเย็น ใจเย็นสมชื่อ ปลายยอดก้อมี ไม่มีตกใจครับ คู่นี้โอกาศ ไอ้ขุนโจรตรัง จะถอด มีมากสุดๆครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    มาพลอยเพื่อนแลกเปลี่ยนข้อมูล ขอกันมั่งให้กันมั่ง ตังก็ไม่ต้องเสีย ไปนั่งร้านน้ำชายังต้องเสียตังเลย เอาแต่เรื่องที่คุยกันได้ต่ะ เดี๋ยวเขาปิดก็อดรู้เรื่องอีก
 โดย... บ่าว
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมเห็นด้วยกับมือใหม่แก่ๆ ตอนนี้วงการวัวชนกำลังเข้าสู่สากลมีทั้งถ่ายทอดสดและเว็ปกลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลบอร์ดนี้ทุกคนร่วมกันสร้างขึ้นแต่ตอนนี้กำลังถูกบุคคลไม่กี่คนกำลังจะทำลายผมว่าในที่นี้มีหลายที่นี้มีหลายคนเข้ามาอ่านอยู่แต่ไม่กล้าที่จะมาแสดงความคิดเห็นแล้วเพราะว่ามีอันธพาลคอยจ้องจะทำลายผมเชื่อว่าขาจรและขาประจำยังมีแยอแยะในที่นั้นมีผมด้วย1คนที่ไม่กล้าจะโพล์อะไรและพี่หนุ่มยะลาก็ไม่ต้องใจน้อยสร้อยสั้นน่ะครับพี่จบนิติและทำงานกับทนายอยู่แล้วว่าตรงไหนลุกตรงไหนรับปัญญาชนแล้วน่ะพี่(เป็นกำลังใจให้ครับ)หนึ่งความคิดเห็นครับใครไม่ชอบก็ข้ามไปไม่ต้องอ่านครับ ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยน่ะที่นี้ด้วย
 โดย... เจ้าตรัง
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เค้าทิ้งเบอร์ไว้แล้วครับ ถ้าขัดใจแรงก็โทรไปเลยครับ อย่ามาทำตัวเที่ยวขวางลำอยู่ในนี้เลยครับ เดียวติถูกทอปลิวเปล่าๆ อย่าให้คนอื่นต้องลำบากใจด้วยครับ ต่างคนต่างหรอยก้าไปหรอยกันให้เสร็จแล้วค่อยกลับมาครับผม ขอบคุณครับ
 โดย... คนรักวัวชน (บารมี) สุราษฎร์
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    อย่าทะเลาะและอย่าใช้คำหยาบคายกันเลยครับพวกเราทั้งหมดนี้มาพลอยเวปตรังนี่ถ้าเวปมาสเตอร์ปิดบอร์ดนี้พวกทั้งหมดจะไม่มีที่ใหนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องวัวชนกันผมว่าบอร์ดนี้กำลังเติบโตและมีคนเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน อย่าให้คนอื่นเขามองพวกเราชาววัวชนว่าเป็นคนไม่มีมารยาทป่าเถือนเลยครับ
 โดย... มือใหม่แก่ๆ
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    อย่าทะเลาะกันเลยครับพี่น้องกันทั้งเพถึงแม้จะต่างจิตต่างใจร้อยพ่อพันแม่แต่เวปนี้วัวชนครับเราต่างก็รักวัวชนด้วยกันทั้งนั้นไว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีกว่าครับ
 โดย... น้องใหม่
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ บอร์ดนี้เอาไว้แลกเปลี่ยนความคิดทรรศนะของแต่ละคน หนักนิดเบาหน่อก็หยวนๆกัน ในเมื่อทุกท่านต่างก็มีความรักในกีฬาวัวชนเหมือนกัน
 โดย... เด็กหลัง มวล.
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่หนุ่มยะลาครับดูแลตัวเองด้วยนะพี่ยะลาเหตุการณ์ไม่ค่อยดีช่วงนี้ส่วนคู่ยอดชายกับมัจฉาณุคงต้องให้พี่ช่วยวิจารณ์แล้วผมนะก็เห็นฝีมือมาทั้งสองตัวแล้วเก่งเจอเก่งยังไงก็รบกวนพี่ด้วย
 โดย... น้องใหม่
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็กตรังหวังดีพูดถูกครับ ระดับปัญญาชนทั้งเพ ไม่อย่างนั้นคงไม่มีปัญญามาใช้คอมฯใช้แวปหรอกครับ
 โดย... มารุต
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    .ให้เกียรติคนที่สร้างเว็ปขึ้นมาครับเพราะเค้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับ
 โดย... เด็กตรังหวังดี
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องต้องรักกันครับ...........ให้ผมไหว้ก็ยอมครับว่าอย่ารบกันเลยครับไว้แลกเปล่ยนกันดีกว่า.....พวกเราระดับปัญญาชนกันทั้งนั้นเลยครับ
 โดย... เด็กตรังหวังดี
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    หยุดกันได้แล้วครับ ผมขอร้อง อย่าหาว่าผมเสือกเลยครับ เรื่องทำท่าจะบานปลายไปกันใหญ่แล้ว แค่นี้คงไม่ถึงขนาดต้องท้าต่อยท้าตีหรือท้ายิงกันครับ เรื่องเล็กครับแค่เหยียบหัวแม่เท้ากันนิดหน่อย คุณหนุ่มยะลา รักษ์วัวชน ผมอีกคนหนึ่งครับ ที่ดีใจที่คุณกลับมา จากใจจริง ขอต้อนรับการกลับมายังบ้านหลังที่สองของคุณอีกครั้ง
 โดย... มารุต
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอตุ๊ดไอเย็ดแม่เอ๋ยสัสแค่ออกชื่อยังไม่กล้าเลยนี้เหรอวะนักเลงไอสาดดดดดดดดดดดกูไปด่าแม่มึงเหรอเยดแม่เสือกไอลูกหมายังไม่กล้าออกชื่อแล้วอย่ามาสะเอ๊ะพูดไอสาดให้กุลงรูปมึงเอาเบอร์กุไปเลยไอสาดเสือกแต่กุว่ามึงคงไม่กล้าหรอกวะไอสาดเห้ย ........ไอสะวะ..........พี่น้องในเว็ปดูนะแมร่งจะเป็นนักเลงได้ไงนักเลงเค้าต้องเปิดเผยไอสัสทีหลังมึงอย่ามาปากดีกลับกุ นี้เบอร์กุไอสัส 0862708678 กุชื่อเอ็ม ไอสัสมึงแน่มึงโทรมา
 โดย... เย็ดแม่
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    .....เห็นด้วยครับ.เวปนี้ไม่ต้องการคนอันธพาลครับ........ต้องการนักเลงครับ..เพราะอันธพาลตายโหงหมดแล้วครับ..........ขอโทษพ่อแม่พี่น้องกันที่ใช้คำหยาบครับ.......เวปเค้าสร้างมาแลกเปลี่ยนความคิดกันไม่ใช้มาด่าแม่กันครับ.......พ่อคุนทูลหัวเออ......
 โดย... ....
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่หนุ่มยะลาครับ ดีใจครับที่กลับมา ติดตามผลงานอยู่ครับ ลุยเลยครับ
 โดย... คนรักวัวชน (บารมี) สุราษฎร์
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ............อย่าทะเลาะกันอีกครับพี่น้องครับ...........สงสารคนอื่นเค้าบางครับ....ถ้าจะรบกับขอเบอร์โทรโทรเคลียกันเลยครับ.....อย่ามาทะเลาะกันในเวปขอร้องครับ..........ถ้านักเลงจริงก็...คงไม่มีคำพูดแบบนี้อีกครับ.........
 โดย... สงสารกันบาง
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ............อย่าทะเลาะกันอีกครับพี่น้องครับ...........สงสารคนอื่นเค้าบางครับ....ถ้าจะรบกับขอเบอร์โทรโทรเคลียกันเลยครับ.....อย่ามาทะเลาะกันในเวปขอร้องครับ..........ถ้านักเลงจริงก็...คงไม่มีคำพูดแบบนี้อีกครับ.........
 โดย... สงสารกันบาง
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ....คิดเหมือนกันเลยพี่โคกหล่อครับ.........แต่นักปราชเหนี่ยวน่ะครับ........ประสบการดีกว่าอ้ายเต่า..........( โหนดดังตรังนครถ้าเป็นรองรองได้ครับ.....เก่งครับพี่.....ไม่ต้องรีบเล่นถ้ามันตั้งใจชน.....สุดยอดเลยพี่ครับ.......อายุเกือบ10 แล้วครับ...แต่วัวเพิ่งแต่งชนครับ
 โดย... เด็กตรังหวังดี
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบเด็กตรังหวังดีชนวันที่ 8 กพ.54 ชนกับ โหนดขุนสิงห์ฟ้าประทาน นายธนวัตน์ ตรัง เดิมพัน 20000 รอบที่ 2 คู่ที่ 3 คับ.......................แล้วคู่ไอเต่าเล่นอาไรเหรอผมว่าเล่นไอเต่าน่าจะได้บังนะเป็นรองอีกเยอะแน่ๆๆคับพี่เด็กตรังว่าไหม
 โดย... เด็กโคกหล่อ
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คับผมว่ากันชนกับลายระโนดยังดีฟ่าหลาวผมว่า ไอนี้เสียทั้งตัวทั้งยอด แต่ใจจิงผมรักไอลังสาดศรีปราชญ์แต่ผมว่าเล่นไอเต่าก่อนได้บังนะผมว่าไอเต่าเป็นรองอยู่แล้ว
 โดย... เด็กโคกหล่อ
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใจเย็นครับพี่น้อง เป็นกำลังใจให้ คนนักเลงต้องไม่มีคำพูดที่ไม่สุภาพออกสู่สาธารณชนครับ แต่ต้องอดทนและยอมรับกับการวิพากวิจารณ์ให้ได้ด้วยครับ ถึงจะเป็นนักเลงตัวจิงและผู้นำได้
 โดย... ให้กำลังใจทุกคน
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ............โหนดดังตรังนคร( อ้ายดำปลดหนี้)ชนวันไหนครับพี่โคกหล่อครับช่วยดูในโปรแกรมกันครับ...........ตัวนี้เก่งมากพี่ชนหัวแรกครับ....................ซ้อมกับวัวทีมงาน............น้าวรทุ่งต่อมาเกือบหมดคอกเลยครับ....ทั้งอ้ายช้าง...อ้ายควาย....ลูกอ้ายกวาง....อ้ายธง..และอ้ายเป้..ตัวชนะอ้ายด้วนครับ.........อ้ายโหนดตัวนี้กระดูกดีครับ.....ข้างก็หนัก...แถมขึ้นโหนบนหลาว...รองได้เลยพี่เพราะชนวัวลูกที่.....เสมอนอกเป็นแสนอีกครับ...
 โดย... เด็กตรังหวังดี
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใอ้ขาวโพธิ์แพทย์ คนละตัวกับนิลโพธิ์เพชร(พรมคีรี) คับน้องกริม
 โดย... เพชรนคร
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องคับผมขอโพสเฉพาะคู่เอกก่อนนะ คู่ที่1 ขาวไทเกอร์บัลลังค์ทองภาค2 (ตัวแพ้ไอห้าเซียน) ค่ายโคอ้ายท่อ นาโยง นายเบิร์ด ชนกับ แดงงามสามดาว นายฉุก ทอนหาร 1000000 ****คู่ที่2 ลังสาดนักปราชญ์เมืองทุ่งใหญ่(ขวัญใจอบต.) นายกศรี ทุ่งใหญ่ ชนกับ ลังสาดสิงห์เทวาดาราชัย(อ้ายเต่า) นายคม ทุ่งใค่ เขาวิเศา 1000000 ******คู่ที่3 ลังสาดปานเพชร(อ้ายสามสี ศ.เพชรชูชัย) นายเล็ก หนองไม้ไผ่ ชนกับ โหนดงามเมืองลุงเพชรเมืองตรัง นายขจร หนองปรือ ตรัง 1000000 *****คู่ที่4 ขาวงามพญาขุนโจร(อ้ายขุนโจร) ตัวนี้พี่หนุ่มยะลารักษ์วัวชนบอกที่เด็ดให้หน่อยอิอิอิอิอิ นายเปีย นาโยง ชนกับ ขาวงามใจเย็นจอมลีลา นายหมาน อ.กันตัง 1000000 ทั้งหมดนี้คือคู่เอกเดี๋ยวเย็นๆๆจะกลับมาโพสโปรแกรมให้นะคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องเห่อผมรู้แล้วว่าคู่ชนไอเต่า คือลังสาดนักปราชญ์เมืองทุ่งใหญ่ (ขวัญใจอบต.) ของนายกศรีทุ่งใหญ่ คับ ตัวที่ถอน ไอลายระโนดมาจากหยีใน โอ้รอบนี้สุดยอดหลาววัว ตอนนี้ผมมีโปรแกรมวัวแล้ว จะโพสให้เย็นๆๆนะคับ...................ผมว่าไอนักปราชญืเสียทั้งตัวเสียทั้งยอด ไอย่าเล่นยากหลาวเพื่อนๆๆช่วยวิจารณ์ทีว่าเล่นตัวไหน
 โดย... เด็กโคกหล่อ
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดีใจมากๆๆครับพี่หนุมยะลากลับมาแล้วมีสีสันมากๆๆๆๆๆๆๆครับพี่
 โดย... เด็กตรังหวังดี
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โอม กระบี่เข้าไปแลเวปที่ คนมีสี บอกไว้ลูกวัวงามๆ.ทั้งผู้+เหมียสายเลือดดีๆพี่ก์คุยกับเขาอยู่
 โดย... กริม
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอขี้ยาง ตัวแพ้ ไอดาวพระศุกร์ วัว บางแก้ว ใช่ไหม แพ้ที่บ่อนบางกล่ำเก่า ใช่ม้าย
 โดย... เด็กโคกหล่อ
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ควาญวัว ตัดหญ้า พาวัววิ่ง อาบน้ำ นอนเฝ้า เอ้าไปเปรตนี้มาเย็ดแม่ทุกทีที่เข้ามาเลยไอสาดดดดดดดดดดดดดดดมึงเข้ามาทำเหี้ยไรวะทำรู้มากไอเยดแม่ มึงเอาวัวมึงมาชนกับของกุหว้าเยดแม่ เอาให้ของกุได้เปรียบ 10/7 เอาไหมแล้วได้ยอดด้วยไอสัสกุจะดูสิว่ามึงชนกับกุไหมมาเคียงกันเลย ที่ หยีในรอบนี้ไอสัส เยดแม่ทำพูดมากไอ olo เค้าบอกว่าควานอย่าเก่งกว่าวัวไอสัสนี่กลับบอกว่าถ้าอย่างนั่นก็เลี่ยงวัวไว้บนหึ้งไอเยดแม่เอ๋ยไอสัสเยดแม่เยด เก่งโทรมาหากุทีไอสัส 0862708678
 โดย... เย็ดแม่
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โอม กระบี่..ตัวที่พี่มีตัวเหมียนะ.....ตอนนี้ได้ลูกก์เหมียสมกับไอ้ลังสาดมีหน้าจุดด้วย
 โดย... กริม
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็กหลัง มวล.ผมอยู่แถวมีนครับ...........หัวพานรอบนี้ว่าอีไปวัวในทีมชนหลายตัวครับ........วางดีทังเพ...........แต่ถ้าของเองถูกลงไปแม้น.55555555555
 โดย... กริม
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เห็นด้วยกับเด็กหลังมวล.ครับต่อให้วัวเราจะเก่งซักแค่ไหน ถ้าชนเสียเปรียบมากแรงมันก็คงไม่ชนะเสมอไปหรอกครับ ผมเคยมีวัวอยู่ตัวนึงชื่อดุกด้างชวนชมไม่รู้ว่ามีใครรู้จักหรือป่าว เคยอยู่ทีม จังโก้ นาบอน ชนเสียเปรียบเพ มันชนะได้4 วัวรวดแพ้วัว5และก็อีกหลาย ๆ ครั้งคุณจังโก้แกเปรียบชอบเปรียบวัวเสียเปรียบครับ วัวผมดุกด้างชวนชมเลี้ยงตั้งแต่ตอนเล็ก ๆพอมัน 5 ปีเริ่มหาคู่วางยากเพราะเขามันวง ผมเลยขายให้คุณจังโก้ไปเลี้ยง มันเคยชนะลังสาดเนมิตร(ไอ้หม้อแกลบ)อ่ะคับที่เสาธงเมื่อปี48 ครั้งนั้นก็ชนเสียเปรียบแต่ชนะ จังโก้ได้หลายกำปั้นเลยวัวเป็นรองเยอะ แต่หลังจากครั้งนั้นมันก็ไปแพ้ครับที่เสาธงโดนจับ ที่พูดมายาว ก็แค่จะบอกว่าถึงแม้วัวเราเก่งแต่ถ้าเราให้มันสู้กับตัวที่ได้เปรียบ มันก็ไม่ชนะเสมอไปหรอกครับ เวลาจะเคียงวัวจึงต้องดูให้ดี แต่ไม่ใช่จะเปรียบให้วัวเราได้เปรียบของเพื่อนไปทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้ ให้เพื่อนได้เขา เราได้ตัว ก็จะได้เท่าเทียมกันครับไม่ใช่ เขาเราเบาแบ้ตัวเล็ก ไปชนกับวงตัวใหญ่ ก็ไม่ไหวอะครับ
 โดย... เด็กหน้าเขา
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องเหอถ้ารู้แล้วว่าของเราเสียเปรียบ ชนแล้วแพ้ สู้ไม่ได้แน่นอนทั้งทางชนและทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วไปชนให้เสียวัวทำไม หวางติหาวัวดีๆได้ซักตัวมันลำบากนะที่มีคนว่า เจ้าของวัวอย่าเก่งกว่าวัวก็ถูกของเขานะ เพราะวัวมัมจะแพ้หรือชนะอยู่ที่เจ้าของหาคู่ชนให้มัน
 โดย... เด็กหลัง มวล.
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยังยืนยันมติเดิมครับ ถ้าตัวนั้นก็ชนไม่ได้ ตัวนี้ก็ชนไม่ได้ เสียตัว เสียยอด หรือเหตุผลร้อยแปด ผมว่าก็เลี้ยงวัวได้ดูสวยงามดีกว่าไหมครับ ไม่รู้คำพูดของใครนะ ที่ว่า " เจ้าวัวอย่าเก่งกว่าวัว " จำได้ป่าวครับ ถ้าอย่างนั้นคงไม่มีวัวแพ้ ชนะ กันหรอกครับ ไม่ว่ากันนะที่พูดตรง ๆ
 โดย... ควาญวัว ตัดหญ้า พาวัววิ่ง อาบน้ำ นอนเฝ้า
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณลูกนักเลง รูปที่ลงวัวสีลางสาดเป็นตัวไหนครับและข้อมูลวัวในอดีตตัวที่ชื่อ สาริกา ใช่ตัวเดียวกันกับ แดงการะเกด(สาริกา)ใช่ไหม ถ้าเป็นตัวนั้นจริง มันผสมกับลูกสาวของนิลน้องเอ แล้วได้เป็นลางสาดอินทรีย์เหล็ก ตัวที่ชนะไอ้ลายของค่ายกะปาง ชนเป็นคู่พิเศษชิงเสื้อ ประมาณปี 50-51 ข้อมูล สาริกา,อินทรีย์เหล็ก ผมพอรู้บ้างเพราะเป็นวัวแถว อ.หัวไทร เกือบลืม อินทรีเหล็กเป็นคู่วางของ แซมพรชัยและแซมสิงห์นักล่า(ห้าเซียน) โดยหมุนเวียนกันตลอด
 โดย... เตมูจิน
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้องกริม อยู่แถวเคหะคลองจั่นหรือ รู้จักร้านข้าแกงหลวงนิลไหม ว่างๆลงมาแลวัวชนที่หัวพานเมาหมั้งตะรอบนี้วัวหรอยๆเพ
 โดย... เด็กหลัง มวล.
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่กริม กท น้องขอแบ่งซักตัวดิ 555555555
 โดย... โอม กระบี่
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใอ้โพธิ์แพทย์เดิมเป็นวัวที่ไหนครับ..............เป็นวัวของใคร.............แล้วตอนนี้ยังอยู่หม้ายครับ..............ผมก์มีลูกโพธิ์เพชรเดิมเป็นพรหมคีรี ......เจ้าของชื่อวี..เเล้วไปอยู่ทีม สงวน ทุ่งสง.แล้วไปสมลูกอยู่ กระบี่....ตอนนี้ตายแล้ว...ไม่รู้ว่าตัวเดียวกันหม้าย .ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ
 โดย... กริม กท
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดนำทรัพย์นายลิขิตคลองมวลตัวนะใอ้แดงคมพยัคฆ์ที่พานเมา มันเป็นลูกใอ้ก็อง(ลูกใอ้ขวด) ใอก็องเป็นวัวดีมากๆแทงหิ้วผมตามเล่นเกือบทุกครั้งที่ชนชนะจบครับ หัวไทร พานเมา เสาธง น่าจะสิบหัวได้ แล้วตอนนี้เป็นพ่อวัวอยู่ที่ไหนครับ ผู้รู้ให้ความกระจ่างด้วยครับผม
 โดย... วัวชนคนคอน
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ครับคุณคนคอนรักวัวชน ตอนนี้กำลังหาพ่อวัวดีๆสมอยู่ในอนาคตคงจะมีลูกวัวสายเลือดดีๆออกมา ได้เลี้ยงกันต่อไป
 โดย... เด็กหน้าเขา
1 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็กหน้าเขา ได้เหมียลูกใอ้โพธิ์แพทย์ เก็บรักษาไว้ให้ดีครับ ใอ้โพธิ์แพทย์สุดยอดชนเจ็บใจมากตัวนี้ เข้าตาผมมากแต่ที่มันแพ้เล็กราว17 ถูกทอข้าง ผมชอบเลยซื้อไว้ตอนนั้น ดีใจด้วยที่มีโหมมัน เก็บให้ดี ไม่มีอีกแล้วคับ
 โดย... คนคอนรักวัวชน
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายน้ำตกถูกคู่กับวัวสงขลา ใครอยู่สงขลาช่วยบอกทีครับว่าคู่ชนลายน้ำตกชื่ออะไรชนมากี่หัวแล้ว ชนแบบไหน
 โดย... 3
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    คับ หลังขาวคมเพชร หน้าว่าเป็นวัวทานพอ งันและคับ ตัวแทงหิ้วงะคับ คือที่ผมเห็นมันแพ้สองครั้งที่หาดใหญ่ แต่ที่อื่มผมไม่รู้คับ มันแพ้กี่ครั้ง แต่มันก็ชนดีคับแทงหิ้วล้วนๆ
 โดย... ชุกวัว
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณคนคอนรักวัวชน น่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับเห็นลุงผมแกไปเอาเมียมาจาก น้าแพะลานกา บอกว่าเป็นโหม๋ไอ้โพธิ์แพทย์และก็ได้เมียลูกไอ้แสงสุภาพมาด้วย
 โดย... เด็กหน้าเขา
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณคนรักวัวชน(บารมี)มากครับ ที่แวะได้เข้ามาเพราะกำลังใจจากหลวงรัตน์ที่สอนร่วมทั้งคุยเรื่องวัวชนและที่บอกว่าทีมตรัง(บ้างคนมั้ง) ชอบผมและรู้สึกดีที่แวะเข้ามาแล้วมีกำลังใจให้ ขอบคุณครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อืมแล้วใครพอรู้ไอ้ดุกด้างเข็มเพชรทางยาทนิลเข็มเพชร หายไปไหนคับตัวเนี้ยละคับ หรือว่าเขาลันอย่างไร ตัวดีอีกตัว ชนในสงขลาไม่เป็นลองใครเด็ดขาดเลยละคับ
 โดย... ชุกวัว
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณพี่หัวรั้วและน้องบ่าวครับ กำลังใจนี้จะจำไว้ครับ อย่าลืมไปวัดดวงลูกสายัญกันนะครับ ซ้อมดีมาก น้ำเลี้ยงดี ใจดี ตอนนี้มีปลายยอดด้วยนะครับ ขอแค่15-20 นาทีแรกพอ ถ้าไม่อยู่ได้งานนี้ คนเล่นไม่แพ้แน่นอนครับ ออกได้แน่ งานนี้ต้นทบดอกครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดหลังขาวคมเพชร ตัวนี้ตัวที่ชนะไอ้ฉิงคริ้งปาวคับ ตัวนี้แทงโหดนะคับ แต่ตัวนี้ที่ผมเห็นนะคับ มันแพ้สองครั้งคับ คือแพ้ไอ้ขี้ยาง และแพ้ไอ้ดุกด้างเข็มเพชรทางยาทนิลเข็มเพชร
 โดย... ชุกวัว
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ครับพี่มือใหม่แก่ๆ ขอบคุณครับ ยอดชายชนวันไหนครับกะแดงมัจฉานุเดวผมถามให้ไม่ยาก นิลลูกเพชรชนกะนิลนายแบบ สนามแตกแน่เลยครับโหด มีนาทีทองเหมือนกัน เห็น2ครั้งสุดท้าย นิลลูกเพชร แทงโหด ไปกับปลายยอดตลอด จี้กดเจ็บมากครับ วิชาสุดยอดมาก ยังติดตา นิลดอกนำชัย ก้อสุดยอดตัวนึ่งครับ
 โดย...
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับคนเมืองลุง ไอ้โถไหนว่าเขาลั่นอ่ะครับ อีกอย่าง ให้มันพักบ้างก้อดี เจอศึกหนักมาเยอะครับ ไม่ไหวก้อถอน วันหน้ามาชนกันใหม่ วัวดีเลยครับ ถ้าไม่เสียยอด+ตัว มันคือ1ใน3 ยอดวัวชนรุ่นกลางครับตอนนี้
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมบ่อนกระบี่หน่อยครับ...........เห้นว่าชน 3 วันเลยเที่ยวนี้
 โดย... โอม กระบี่
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใอ้ขาวโพธิ์แพทย์ ตัวเขาวงยาวขาซ่อมใช่หม้าย (ตัวแพ้ขาวฌามา)ที่ยวนแหล ถ้าตัวนั่นผมซื้อมาไว้เองที่คอก ราวปี40
 โดย... คนคอนรักวัวชน
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมเห็นด้วยกับคุณ357พฤติกรรมแบบนี้หยุดเถอะครับ
 โดย... ตำรวจเมืองคอน
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงท่านเทพ คุณไม่ชอบใครก็ไม่สมควรพูดจาหยาบคายคับ สังคมนี้คนชอบวัวนักเลงวัวกันทั้งนั้น แล้วคนคอนในนี้ก็มีมากกว่าครึ่ง มันไม่เหมาะสมนะคุณ ไม่ชอบก็อ่านไปอย่างเดียวก็พอ ผมว่าผมก็รู้นะว่าคุณเป็นใคร หยุดเถอะคับการกระทำแบบนี้ผมขอร้อง อย่าให้ผมพูดมากหวานี้แล้วกันครับ ด้วยความหวังดีคับ
 โดย... 357
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอเด็กคอนมึงอย่าเสือก
 โดย... ท่านเทพ
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณลูกนักเลง ลุงแพะ ลานกาที่ว่านี้ ใช่ที่เลี้ยงไอ้โพธิ์แพทย์ป่าวคับ พอดีพักพวกมีโหมมันอยู่
 โดย... เด็กหน้าเขา
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดหลังขาวคมเพชร ตัวนี้แทงจัด แต่มันแพ้ใอ้ด้วนเขาวังตัวเดียว ชนติดจนใอ้คมเพชรไม่ได้แทง หลังจากนั้นก็ไปนะรวด มันสมลูกที่ไหนตอนนี้
 โดย... กาน้ำ
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดคมเพชรตอนนี้สมลูกอยู่ที่นครถมครับ
 โดย... กระจก
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เห็นในบล็อกแล้วผม ตานี่ก็เป็นไฟเลยครับ 55555 อยากมีบ้างจัง แต่เจ้าของบล็อกไม่ทราบว่าใช่ตามที่คุณ KK บอกหรือเปล่าครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ที่สนามชนวัวบ้านหยีในผมมีวัวที่น่าจะเล่นได้อยู่2ตัวครับตัวที่1โหนดแซมไทยคู่ฟ้าถ้าจำชื่อไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นต่อประมาณ1000-400ครับชนกับไอ้ลันดาสตูลตัวที่แพ้ไอ้วีอ๊อดครับตัวนี้ที่เด็ดในรายการและตัวที่2ตัวนี้น่ารองมากๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆโหนดหลังขาวเจ้าสำราญทายาทไอ้เกียติร์ไชโยครับได้ตัว10-8ขาดเขาครับน่าจะเป็นรองสัก10-7น่ารองมากครับ
 โดย... ฅนลุง
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่หนุ่มยะลาคู่ไอ้โถที่จะชนกับไอ้ใจเย็นผมว่าเป็นไปได้ว่าไอ้โถจะถอนครับมีโอกาส90เปอร์เซ็ครับเพราะไอ้โถช่วงหลังวางไม่คอยดีครับประกอบกับไปว่างก่อนเคียงนั้นถูกทอข้างขาดท้ายได้18นาทีพอเข้ากลับมาชนใหม่เจ้าของก็ขอชักแล้วพาไปเคียงไอ้ใจเย็นที่บอนท่ามิหรำทางโน้นเขาบอกว่าถ้าพามาชนกับไอ้ใจเย็นเขาให้ค่าวัว7หมื่นหลังจากถูกคู่แล้วก็พาวัวไปวางที่บอนท่าหรำก็อาการไม่ดีครับ
 โดย... ฅนลุง
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    http://nakhonsi2.blogspot.com/ พี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ ที่ชอบวัวชนทั้งหลาย เชิญแวะไปชมกันได้ครับ เห็นมีรูปแม่พันธ์ รูปลูกวัว สายเลือดดี ๆ เช่น ไอ้ภาคภูมิ,ไอ้ใบ้,ไอ้หัวรู และ อีกหลายตัวครับรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับวัวชนน่าสนใจ ครับ พอดีผมไปพบเข้าโดยบังเอิญเลยไม่ได้เป็นบล๊อกของผมเองหรอกครับ ปล.ขออนุญาติเจ้าของบล๊อกอันนี้ด้วยนะครับ ไม่มีเจตนาอื่นใดนอกจากให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ชอบวัวชนได้รับชมกันครับ
 โดย... คนมีสี
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวันก่อนเห็นสมาชิกหลาย ๆ ท่านเอาความรู้เรื่องขวัญวัวมาให้ทราบกัน พอดีว่าผมไปพบข้อมูลเกี่ยวกับการดูขวัญวัวเลยอยากเอามาลงให้ได้ทราบกันครับลักษณะของขวัญ ลักษณะของขวัญ เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับ กว่าจะได้เป็นตำรา ที่เรารู้กันเกิดจากการสังเกตุของคนในยุคก่อน ว่าวัวที่ชนชนะหลายๆครั้ง หรือพ่อวัวตัวดังๆมีลักษณะเป็นอย่างไร ในที่นี้จะพูดถึงแต่เรื่องขวัญ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ - ขวัญที่ดี (ที่นิยมใช้ในวัวชน) 1.ขวัญหน้า ต้องเลือกให้อยู่สูงกว่า ระหว่างหู ระหว่างตา แต่ไม่สูงจนอยู่บนตำแหน่ง "ลาหัว" 2.ขวัญบ้อง อยู่บนตำแหน่งบ้องหู (หลังเขา) 3.ขวัญหัวตา อยู่บนคิ้ว ทั้งสองข้าง หรือ ข้างเดียว 4.ขวัญหน้าอก อยู่ด้านหน้าอก บริเวณลูกพร้าว (เท้าหน้าของวัว) 5.ขวัญหน้าเขา อยู่สูงจากตำแหน่งขวัญ "หัวตา" อาจจะมีทั้งสองข้าง หรือข้างเดียวก็ได้ 6.ขวัญสายคอ อยู่บริเวณบนเอ็นชักไถ 7.ขวัญนางพญานั่งร่ม ขวัญนี้มักจะอยู่บริเวณ ติดกับหลังหนอก 8.ขวัญจามปราสาท อยู่บนหนอก 9.ขวัญจำใจ อยู่ระหว่างหนอก ไปด้านหลังแต่ไม่ถึงลิงค์(ถ้ามองจากด้านข้าง) 10.ขวัญกวาดหล้อม จะอยู่ในบริเวณวงหางของวัวเมื่อ "วี" ขึ้นบนหลัง - ขวัญที่ไม่ดี (ไม่นิยมใช้ในวัวชน) 1.ขวัญปัดจาย จะอยู่นอกบริเวณวงหางของวัวเมื่อ "วี" ขึ้นบนหลัง 2.ขวัญทูนปลูก อยู่บริเวณบน "ลาหัว" (ช่องว่างระหว่างเขา) 3.ขวัญหลีกหลัง ขวัญที่อยู่ในตำแหล่ง หลีกกระดูกสันหลัง 4.ขวัญแพะ , ขวัญน้ำย้อย , ขวัญตายโหง จะอยู่ขนาบกับพุงซึ่งอยู่ออกห่างมาจากลำลิงค์จนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 โดย... คนมีสี
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    อยากดูคลิปใหม่ ๆ ที่พี่เอามาลงในยูทูบ หรือ ขอ url ที่เพื่อน ๆ ฝากๆไฟล์ไว้อยากรู้ว่าเวปไหนบ้างครับ ในยูทูบดูจนเกือบหมดแล้ว มีแต่ของเก่า ใครมีเวปที่มีคลิบวัวชนดี ๆ ใหม่ ๆ ขอเวปด้วยครับ แต่ถ้าได้ดูวัวชนรุ่นเก่า ๆ ก็ยังดีครับ ขอบคุณครับ
 โดย... คนใต้ใจเต็ม
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ได้เข้าเวปมา 2 วัน วันนี้เห็นน้องหนุ่มยะลาเข้ามาออนแล้วก็ดีใจครับ เรื่องที่แล้วมามีการกระทบกระทั่งกันบ้างอย่าไปคิดมาก เราบริสุทธิ์ใจเสียอย่างไม่ต้องกลัว ตอนนี้วงการวัวชนคึกคักมากมีวัวดีๆหลายคู่รอคุณหนุ่มหรือหลายคนในที่นี้วิภากษ์วิจารณ์เช่นคู่ของนิลนายแบบ,คู่นิลลูกเพชร,คู่นิลดอกนำชัย,คู่ไอ้โถ และโดยเฉพาะคู่ไอ้ยอดชายที่เจอกับแดงมัจฉานุคู่นี้น้องหนุ่มต้องวิจารณ์ให้ได้นะครับ
 โดย... มือใหม่แก่ๆ
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุนพี่โคกหล่อมากครับพี่ที่เคารพรักครับ.........โปรแกรมควนธานีออกแล้วยังครับพี้....ช่วยลงให้กันครับ......เจอกันครับควนธานีรอบนี้....วันก่อนชนะอ้ายคตสจ.อ้อดหม้ายพี่ครับ........
 โดย... เด็กตรังหวังดี
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ......ขาวคฤหาสทรายทองกับลายน้ำตกได้ข่าวว่าจะชนกันครับ...ช่วยพิจารณาด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับ
 โดย... คนสงขลา...สมิลารูสมิแล
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบเด็กตรังหวังดีเล่นไอเต่าเลยเห็นว่ารอบนี้วางดีไม่แล่นแล้วเจ้าของบอกว่าวาง 10 ทีแล่นสะ 8 อิอิ ผมว่าคราวนี้มันชนเป็นรองอีกแน่แท้เพราะทีมทุ่งใหญ่ดูดีกว่าคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบลูกนักเลงผมจำได้คับตัวนั้นเก่งมากใจมากยอดไม่กลัววันนั้นชนเป็นรองด้วย ที่จำได้เพราะผมไปแพ้ไอตูดแดงคับ 5555 แล้วมันเป็นลูกของตัวไหนนะคับแล้วพ่อมันเป็นยอดวัวด้วยเหรอคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอทีเด็ดควนธานีรอบนี้ครับ
 โดย... เด็กตรังหวังดี
31 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702