๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222    หน้าถัดไป >

    เออลืมโม้เมือ่วานมีผู้ใจดีลงคลิบนิลดอกเพชรนำชัยสุดยอดมากคับขอบคุนมากคับดูแล้วไม่กลัวไหรเลยชนปลายยอดเพคนที่ได้ไปไม่ต้องหาตัวไหนแล้วสุดยอดจิงๆๆส่วนวันที่ชนกับเพชรปากพนัง พี่ๆๆที่ได้ไปคับช่วยเทียบฟอล์มให้ที ว่านิลดอกเพชรนำชัย ชนกับ โหนดมีชัย กับ นิลดอกเพชรนำชัย ชนกับ ลังสาดราชสีขนทอง ว่าไฟไหนที่มันชนสุดยอดกว่ากัน แต่ผมดูจากคลิปแล้ว ตอนที่ชนกับกับโหนดมีชัยก็สุดๆๆแล้วคับผมว่าตัวนี้ชนได้เป็นล้านๆถ้าไม่เสียตัวเสียยอดผ่านมันยากคับผมว่าครั้งต่อไปเคียงกันเชือกขาดแน่ๆๆ5555+
 โดย... เด็กโคกหล่อ
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    สายเลือดแซมพรชัยสุดยอดมากๆๆและน้องมันไอหูบี๋เค้าซื้อมากี่บาทเหรอคับและไอแซมพรชัยแรกๆๆเขาซื้อมากี่บาทเหรอให้ลูกเก่งๆๆเพสายเลือดมันดีตอนนี้ลูกแซมพรชัยออกมาหลายตัวยังคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลดอกเพชรนำชัยพอลงๆๆกับไอดอกอัฉริยะไหมคับ ผมว่าชนกับไอคต ไอคตใหญ่ไหมและยอดไอคตก็ดีกว่า ผมว่าน่าจะกับไอดอกอัฉริยะมากกว่านะยอดก็เหมือนๆๆกันพี่ๆๆว่าไหม
 โดย... เด็กโคกหล่อ
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่สุดยอดคับ อันที่จริงแล้วผมหน้าจะเรียกลุงมากกว่าเพราะผมอายุเพียง 20 เอง ที่บ้านผมนั้นเป็นค่ายใหญ่พอสมควร มีวัวประมาณ 5-6 ตัวมีวัวตัวเก่งสองสามตัว แต่ไม่รู้ว่าดังหม้าย อย่าง โหนดเพรชมณีตัวที่เคยชนะไอ้หัววัง ไอ้โพธิ์ หรือ โหนดงามโพธิ์เพชรนารายณ์ บ้างคนเรียกว่าไอ้ลายน้ำตกป่าบอลพี่เคยได้ยินมั่งหม้ายคับ พี่สุดยอดรู้จักไอ้ดอกไม้ป่าหม้ายคับเห็นมีคนเล่าให้ฟังคับว่าเป็นวัวเก่งตัวหนึ่งเหนือนกัน เขาว่ามันแทงหิ้วด้วยหรือคับ ที่มันชน18ครั้ง เสมอ1 ครั้งจริงหม้าย ใครมีข้อมูลช่วยตอบกลับด้วยนะคับ
 โดย... น้องแพะ
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมกำลังพิมพ์ครับให้สาวๆพิมพ์ให้ผม พิมพ์ช้า น่าจะเที่ยงนิดๆครับ ส่วนโหนดนาทีทอง (ลูกแซม) ตัวนี้ ราคาดีแน่นอนครับ น่าจะอยู่ที่ 8-9 หรือเสมอ พี่กริม คุณบ่าว น้องโอม และแฟนวัวที่อยู่หกรุงเทพน่าเหมารถตู้มาเที่ยวน่ะ
 โดย... เบิ้ม
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ พี่ลูกสม มากนะครับ สำหรับชีวประวัติ ของโคโหนดแซมพรชัย นายเยื้อน คลองขุด หัวไทร ปล.ตอนนี้ ไอ้น้องใหม่ ตัวแพ้แซมพรชัย ไปผสมลูกอยู่ที่ ตรัง แล้วครับ
 โดย... ลูกนักเลง
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ พี่ลูกสม มากนะครับ สำหรับชีวประวัติ ของโคโหนดแซมพรชัย นายเยื้อน คลองขุด หัวไทร ปล.ตอนนี้ ไอ้น้องใหม่ ตัวแพ้แซมพรชัย ไปผสมลูกอยู่ที่ ตรัง แล้วครับ
 โดย... ลูกนักเลง
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    จากกระทู้ของ พี่กริม ผมว่าถ้านิลดอกงามเพชรนำชัย ชนกับ ดุกด้างเพชรฆาตโล่ทองคำ (ไอ้คต) ผมว่าน่าดูชมแน่นอน ความคิดของเพื่อนสมาชิกคิดว่าเปรียบ ร่างกาย ปลายยอดเป็นยังไงบ้างครับ
 โดย... ลูกนักเลง
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมชอบนิลรุ่งเพชรครับ พวกพี่ๆคอยดูแล้วกัน วัวคู่นี้จะหักปากกาเซียนให้ดู รับรอง เซียนอยู่รู หมูอยู่ตึกหรือคอนโด แน่นอน แล้วเราค่อยเจอกันบ่อนบ้านนา
 โดย... 666
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมชอบขาวลูกปอวันที่ชนกับไอ้ตูดแดงแสงอาทิตย์ ทราบจากกำนันชัยคลองฉนวนว่า ไอ้ตูดแดงแทงมันเนียนหมดเลย แต่มันไม่นึกวิ่งแม้แต่น้อย ไอ้ตูดแดงชนเป็นพระเอกเลยหัวที แต่ด้วยความมีนำใจและสายเลือดดีมันจึงไม่มีประกอบกับมีพลกำลังมาก(วางมา 50 นาที)และวางตัวใหญ่กว่า 2 เบอร์ คิดดูเอาเองว่า นิลลูกเพชรมันจะยืนได้หรือ และที่สำคัญมากๆก็คือ ขาวลูกปอประเภทข้างหนักสุดๆ วันที่ชนะไอ้ตูดแดงมันก็ชนะข้าง และลูกเพชรแพ้ลูกข้างของไอ้หัววัง ข้อมูลแค่นี้เซียนวัวชนทุกท่านก็คงวิเคาราะห์ได้แล้วว่า ใครจะเป็นผู้รับเงินเดิมพันกลับบ้านครับ
 โดย... คนเล่นวัวชน
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ก็เลยถือโอกาสนี่ ตอบกระทู้เด็กนะครับ ถึงน้องนิพล พี่มีวัวอยู่สองตัวครับที่เป็นวัวหนุ่มกำลังแต่ง ยังไม่ชนที ที่เหลือเป็น ลูกวัว กับแม่วัวเพ ส่วนมากเป็นสายเลือดไอ้เขาถอดพระแสง ครับ และก็ควายชนที่เกาะหมุยมีครับ ไม่ช่ายที่สระเกศที่เดีนวครับ มีหลายสนาม รอบเกาะก็ประมาณ 5 ครับถ้าจำไม่ผิดครับผม
 โดย... คนรักวัวชน (บารมี) สุราษฎร์
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขออภัยพี่น้องทุกท่าน ทีแรกไม่รู้ว่าเด็กครับ เลยใส่อารมณ์ไปหิด เพราะเห็นมันกวน...ดี แต่พอมาอ่านกระทู้ที่ผมยังไม่อ่านทีของเมื่อวาน ก็ว่าน่าจะใช่เด็กจิง เค้าพูดถึงมันอยู่หลายกระทู้มันยังไม่รู้ตัวรู้เรื่อง ยังไปเที่ยวถามโน่น ถามนี่ คนนั่น คนนี้อยู่เพ้อก็ถึงบางอ้อ แล้วครับผม กระผมกราบขออภัยมานะที่นี่ด้วยครับ จากใจจิง Entertain man อยู่แล้วครับ
 โดย... คนรักวัวชน (บารมี) สุราษฎร์
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมฟันธง วางนิลลูกเพชร ตัวเดียวเลยครับ ราคาน่าเป็นรอง ข้างไม่ได้กินลูกเพชรแน่นอน ต่อหน้าถูกแทงแน่ รอบนี้ลูกเพชรมาดีครับ
 โดย... ฟันธง
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลลูกเพชร......ชน...........ขาวลูกปอ.........วันที่.21.........แล้วนะครับ.......ความคิดเห็นอย่างไร
 โดย... กริม
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ลูกสม........โหนดขุนทรัพย์วัวท่าหลา ........เป็นวัวของน้าจาต้อยเหมือนกันนะครับ.........
 โดย... กริม
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ออ น้องกริมวางสักรอบก่อนแล้วค่อยออกเคียงเพราะวัวตกรอบอยู่ มันชนะเร็วเกิน ไว้เคียงรอบหน้าครับน้องกริม รอบนี้วางกับทายาทพละเอกตัวที่ชนะหัวพานเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดชื่อโหนดขุนทรัพย์วัวท่าหลา
 โดย... ลูกสม
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใอ้ดอกเพชรนำชัย น่าจะเสียตัวใอ้คตสักนิด ยอดก็น่าจะเสียใอ้คตสักนิด ตัวที่เสมอใอ้คตผมว่าไม่นะใอ้ดอกเพชรนำชัยแน่ กับลังสาดราชสีขนทองตัวแพ้ใอ้ดอกผมว่ามันก็ยังนะยากนะ นี่เป็นความคิดผมนะ
 โดย... หลว
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ลูกสมวัวเคียงหม้ายรอบนี้.........นำขึ้นให้รีบตักครับพี่
 โดย... กริม
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไว้มีเวลาผมจะลงรูปโหมใอ้แซมที่ในคอกผมให้ชมครับ พึ่งไปเก็บภาพมาแรกวาคับ หลังจากลูกคอก ขาวมงกุฎสายฟ้าชนะที่หัวพานเมามาสดๆร้อนๆครับ
 โดย... ลูกสม
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลดอกเพชรนำชัย กับ ไอ้คต ตรัง พอลงกันม้าย...............เห็นยอดใกล้เคียงกันครับ................ถ้าลงกัน........สนามกลาง............ถ้าเป็นมวยวิกแตกแน่ๆๆ.5555555555
 โดย... กริม
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบน้อง ลูกนักเลง สกุลพ่อใอ้แซม คือโหนดเพชรฆาต(ใอ้ลูกหมู)เป็นวัวเขาแบะ ชนสุดยอดชนะรวม10กว่าไฟท์เป็นโหนดหลังขาวเดิมเป็นวัวมาจากท่าศาลาโหมสายเลือดดีมากเคยชนเป็นชั่วโมงตั้งหลายครั้งผมชอบลูกยักคอสุดยอดปลายยอดเจ็บครับ ผมชนะกับมันตั้งหลายครั้ง ส่วนสกุลแม่ แม่ใอ้แซมเป็นลูกของใอ้ป่าไม้ ซึ่งชนชนะร่วม10ไฟท์เช่นเดียวกัน ใอ้ป่าไม้ไฟท์สุดท้ายแพ้ใอ้วงจรหัวเดียวเพราะเสียยอดมาก ผสมออกมาเป็นโหนดแซมพรชัยซึ่งเป็นสุดยอดวัวครับ หรือแม้กระทั้งน้องมันใอ้หูบี้ก็เก่งไม่แพ้พี่มัน เคยล้มสามสี่พลิกยังไม่วิ่งใจมากสุดๆเหมือนกันครับ โหมสายเลือดนี้ผมยอมรับว่าเก่งและใจมากทุกตัวเท่าที่ผมเห็นมาครับ ลูกนักเลง
 โดย... ลูกสม
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่สุดยอด.โหนดเพชรทักษิณไปอยู่สงขลามันชื่อไหรครับพี่.............พอรู้ม้าย
 โดย... กริม
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงเพชรทักษิณ วันนั้นชนเรื่อยๆยอดดีค้ำหน้าไปมั้ง ชนะง่ายมาก ใอ้ขาวเพชรชูชัยวิ่งง่ายเกิน เลยไม่ได้เห็นวิชาใอ้แดงที
 โดย... หลว
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ลูกสม ผมอยากทราบข้อมูล สกุลพ่อ และสกุลแม่ โหนดแซมพรชัย พอจะบอกได้ไหมครับ
 โดย... ลูกนักเลง
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดน้องแซมพรชัย(ใอ้หูบี้) เป็นพ่อเดียวแม่เดียวกันกับโหนดแซมพรชัยครับเด็กโคกหล่อ
 โดย... ลูกสม
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณช่างเอ็ม ที่เล่นนอกนั่นบังหมดนั่นแหละ แต่ดันลืมบังเดิมพัน---------หวางไป
 โดย... ลูกเกย
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    นี่ต้องพระเอกตัวจริงมาไขข้อข้องใจพี่หัวล้านข้างรั้วมาเฉลยให้แล้ว ท่านผู้อ่านที่นี่ก้อไม่ต้องไปถือสาเด็กนะคะ มาลุ้นกันต่อหวาว่าพรุ่งนี้ลังสาดจะแหเหมือนกับไอ้ลูกโหนดม่าย วิธีแก้แหมีม่ายอ่ะพี่ๆ กลัววัวแหคน ขอบคุณพี่หนุ่มยะลานะคะสำหรับกำลังใจ แต่ว่าไม่มาลุ้นกันมั่งเหอพี่ ลุ้นแพ้นะไม่พอต้องมาลุ้นว่าวัวแหกันม่าย 555
 โดย... ลูกเกย
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างฉลองชัยเป็นวัวพัทลุงที่ซื้อมาเลี้ยงที่บ้านบางเขียด ( เจ้าของอยู่กรุงเทพฯ ) ชนชนะหัวแรกที่บ่อนบ่อโด ชนชนะหัวสองที่บ่อนควนเนียง แล้วเจ้าของขายหุ้นไปครึ่งหนึ่ง ชนหัวสามที่บ่อนบางกลํ่า ชนกับลันดาม้ามังกร เข้าบ่อนเช็ดล้างดุกด้างฉลองชัยเป็นรอง 10-5 พอเข้าชนดุกด้างฉลองชัยกลับมาเป็นต่อ 10-5 ชนไม่ถึงสิบนาทีดุกด้างฉลองชัยตีไปบน ลันดาม้ามังกรยกทูล ดุกด้างฉลองชัยล้ม ยกขึ้นได้ทำท่าจะหันมาสู้ ลันดาม้ามังกรเกี่ยวติดเพิงหลัง ทำให้ดุกด้างฉลองชัยวิ่งได้แค่สองขาหน้า สุดท้ายเกียดไม่เข้า แพ้ลันดาม้ามังกรครับ หลังจากแพ้แล้ววัวกลับมาอยู่คอกเดิมที่บางเขียด ตัดหญ้า-ซื้อหญ้าให้กินอย่างเดียว ไม่ได้แต่ง ปลายเดือนมกราคม 54. เอาไปวางวิ่ง 17 นาที เลยขายแกงงาน สำหรับน้องแบงค์เป็นหลานเจ้าของวัว น้องแบงค์เพิ่งจะซื้อโน๊ตบุ๊ค ขณะนี้เรียนหนังสืออยู่ชั้น ป.3 หรือ ป.4 นี่แหล่ะ หวังว่าคงอภัยให้เด็กนะจ๊ะ ( ปล. ผมเคยไปกินเหล้าที่คอกดุกด้างฉลองชัย และมีเพื่อนรุ่นน้องอยู่ที่นั่น )
 โดย... หัวล้านข้างรั้ว
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณภูเก็ตครับ แค่นี้ก้อได้แล้วครับ รักษ์วัวชนเหมือนกัน ไม่ได้ไปเล่น ไม่ได้ไปดู เหมือนคนอื่น ใช่วิชา ความรู้ เรื่องวัวชน ของคุณภูเก็ตจะน้อยกว่าคนอื่นที่ไหนอ่ะ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เมาและปีศาจสุรา ไปโม้เรื่องวัวชนมา พิมผิดไปนิดเล่นวัวชนไห้ชนะ ชนวัวให้ไม่แพ้นะครับ เปงกำลังใจให้น้องลูกเกยนะครับ สู้ๆ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ร้ายจริงจริง น้องสาวเรา ค่ายทายาทสายฟ้า วาจา ช่างคมเหลือหลาย และเป็นไปตามนั้น พี่ไม่โพสร์3วันแล้ว เพราะไม่สาบยใจ กับเหตุการณ์ในเมืองยะลา แต่อยู่หน้าเวปนี้ตลอดอ่ะครับ อยากจะบแกอย่างนึ่ง เท่าที่ได้คุย พี่ลูกสม +นายหัวศร+น้องเด็กหลังมวล+พี่ค่ายทายาทสายฟ้า เป็นของแท้ครับ จริงใจ และข้อมูลของท่านเหล่านั้นของจริง มีที่มาที่ไปครับ สวัสดีวันใหม่ ช่วงนี้อาจจะคุยน้อยหน่อยนะครับ อย่าถือผมเลย เล่นวัวชนไอ้ ชนวัวให้ชนะ กันนะครับ น้องลูกสู้ๆนะครับ พี่เปงกำลังใจให้ ค่ายที่ดี มีน้ำใจ เคารพครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่บารมี สุราษผมไม่ได้เลี้ยงวัวหรอก แค่ชอบดูคลิปเวลาวัวชนกัน ชอบศึกษาเรียนรู้วงการวัวไม่รู้จักใครหรอก ผมอยู่เล่นอยู่วงการไก่ชนครับ
 โดย... ภูเก็ต
16 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    บางกล่ำรอบนี้เด็จ ไอ้งูเห่าตัวเดี่ยวคับ ที่น้องเเพะว่าว่างเล่นไม่ได้เเล่นหรอกคับวันนั้นไอ้เอียด ควานวัวที่ขอชักเพราะว่า ไอ้งูเห่าเพิ่งวางมาคับ เเล้ว ออกเคียงหยีใน กูกกับวัวสตูลไฟล์นี้ ไอ้งูเห่า ใหญ่มากคับเกื่อบ 17 เสี่ยเเต่ยอดคับยอดคู่ชนยาวกว่ายอดซ้อมคับ เเต่ไม่รอดข้างไอ้งู่เห่าเเน่คับ เพราะไอ้งูเห่าไม่กลัวยอดคับดูได้จากกับชนกับไอ้ปะเหลี่ยน เเละหลังจากชนะไอ้ปะเหลี่ยนก็ไม่ได้ชนมาสามปีเเสดได้เเล้วคับ สภาพร่างกายเลยไม่ชำ่ำคับ สมบูรณืมากคับ สิบสาม สิบสี่ก็ยิกต่อคับ
 โดย... ดีเด่น
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องวัวชน ใครก็ได้ครับ ช่วยไปแจ้งความที่โรงพักที ว่ามีคนหายไปครับ คือ หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้ ไม่รู้สูญไปไหนหลายวันแล้ว ตั้งแต่วัวชนที่ชะเมา ก็สูญไปเลย หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้ หลบมาแหลงกับหลานนิพลเด็กคอนมั่งต๊ะ เห็นหลานนิพลเด็กคอน เขาแหลงมาหลายเรื่องแล้ว
 โดย... คนหาย
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายน้ำตกหน้าวางเปนต่อ10-8เข้าชนเปนรอง10-6เเล้วก้อกลับมาเปนต่อ10-2คู่ชนทำท่าอีเเล่น มันก้อยับไม่ค่อยเอากลับมาเสมอคู่ชน เเล้วก้อชนะเลย ชนกัน40ได้มั่ง
 โดย... รู้จริงเเต่ไม่อยากโม้
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้งูเห่าถูกกับลางสาดสิงห์ชาวเขา วัวสตูลหม้ายผมไม่แน่ใจถ้าจำไม่ผิด วางไม่ค่อยดีคับหลังจากทีถอนตะวันอัคคี ติดคู่ที่หยีใน กับสีหมอกสกุลทรัพย์ไม่แน่ว่าใครถอนใครแล้วมาวางกับวัวของผมได้ 20 นาทีงูเห่าขอชักทั้งทีวัวผมที้งสนามไม่ได้แต่ง ในสายตาของกระผมผมว่าไอ้งูเห่าวิ่งในครั้งที่ชนกับวัวปะเหลี่ยนหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วย
 โดย... น้องแพะ
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดกู้เกียรติชนกี่ครั้งครับ
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    นักข่าว CNN สตูลหายไปเลย ไม่เห็นโพสเลย ไอ้ควายอาการดีขึ้นยัง ผมเอาใจช่วยให้หายเป็นปกติและแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะคับ
 โดย... ช่างเอ็ม
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็กก็คือเด็กอย่าไปถือสาเลย คุณลูกเกยและทีมงานคงปังมิดอยู่แล้วราคา 10000/200 แล้วถ้าแพ้อยู่ไสนิ จิงหม้าย
 โดย... ช่างเอ็ม
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เเดงบัญชา(วัชรเดช2)ชนะโคนิลที่ท่าหรั่งครับ ทีมงานเด็กคอน
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายน้ำตกเป็นรอง 10:7 แป๊บเดียวก้อกลับเป็นต่อเหมือนเดิม มีความรู้สึกว่าไอ้ลายก้อแล่นในแล้วเหมือนกัน(ผิดถูกอย่าด่ากันนะเป็นความรู้สึกส่วนตัว)------------------------------ไปสืบมาให้แล้วนะคะเรื่องวัวที่ชื่อดุกด้างฉลองศึก(ผิดถูกขออภัย แต่ที่กำลังจะเล่านี้มีที่มาที่ไปอ้างอิงได้คะ) วัวตัวนี้วันที่ชนควนเนียงพร้อมโคโหนดเหมราชทายาทสายฟ้า วันนั้นวัวเขาชนกับของน้าบาย โคกทราย ดุกด้างฉลองชัยชนดีคะได้ยอดด้วย วัวผลัดกันเป็นต่อเป็นรอง ชนกันนานใช้ได้ สุดท้ายดุกด้างฉลองชัยเป็นฝ่ายได้ชัยชนะ และหลังจากที่ชนะแล้ว เจ้าของได้ขายวัวไปอยู่ในทีมไอ้ซาไกในราคา 120000-110000 บาท (ราคาประมาณนี้แหละ) เพราะตอนนั้นน้องชาย(นายกิตติพงษ์) ได้เข้าไปถามในทีมซาไกว่าซื้อมาเท่าไหร่ ที่เข้าไปถามเพราะเห็นว่าทีมซาไกเลี้ยงดุกด้างฉลองชัยอยู่ที่บ่อนควนเนียง และหลังจากเปลี่ยนเจ้าของ วัวได้ไปถูกคู่ที่บ่อนบางกล่ำ แล้วก้อแพ้ในเวลาต่อมา ตอนนี้ลูกเกยไม่ทราบจิงๆว่าวัวอยู่ที่ไหน แต่ที่แน่ๆเรื่องที่ขายวัวไป1000000 ไม่จิง เพราะถ้าจิงป่านนี้ก้อคงดังทั้งวงการวัวชนแล้ว เรื่องที่ชนกัน 10000000 ก้อไม่จิง ถ้าจิงป่านนี้ก้อดังระเบิดเถิดเทิงแล้ว พี่ๆในเว็บก้ออย่าไปติดใจเด็กมันเลยคะ บางทีมันกวนประสาทมั่งเราคนถ้าวๆกะอย่าไปบ้าตามเด็กมันเลย ให้มันบ้าแต่หมันคนเดียวพอ เราอย่าเที่ยวไปบ้าตามมัน เห็นก้อให้ผ่านไป รกตามั่งก้อไม่ได้ทำให้เรานอนไม่หลับทีอ่ะ ช่างมันต่ะ เด็กมันมีความสุขที่ได้โม้ เราก้อพูดวิเคราะห์เรื่องวัวกันตามประสาเรา เด็กมันไม่มีทางออก ให้มันได้ระบายมั่ง เดี๋ยวเด็กมันอีอกแตกตายเสียเปล่าๆ ช่างมันเต๊อะ
 โดย... ลูกเกย
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอแซมพรชัยหัวไทรมีชีวิตอยู่ บ้านอยู่ติดถนนสายนคร-หัวไทร บ้านปูนมีหน้าอยู่หน้าบ้านแล้วก็เห็นไอ้แซมอยู่หน้าบ้านลูกมันตัวเล็กๆๆเดินอยู่หลายตัว
 โดย... เด็กหัวไทร
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เห็นว่าลายน้ำตกเป็นรอง 10/2 แล้วตอนชนะวันนี้
 โดย... เด็กโคกหล่อ
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้วัวเราแพ้..... เป็นต่อ 10000:200แล้วยังไม่ชนะเหลย วัวแหได้การ อยู่กับวัวมาตั้งนานไม่นึกเลยว่าจะออกดอกนี้ .....ข้าน้อยสมควรตาย...อิอิ
 โดย... ลูกเกย
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไองูเห่า ชนท่ามิหรำ ชนกะตัวไหนหรอคัฟ อยากทรายข้อมูลติดตาม มาจาก ครั้งที่แร้ว ผู้รูช่วยบอกด้วยนะคัฟ ขอบคุนมาก
 โดย... หวังเหวิด
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้คู่ไอ้งูเห่าถอนหม้ายคับ แล้วท่ามิหรำเปรียบวันไหนคับผมเอาไอ้โพธิ์ไปเปรียบด้วยคับ
 โดย... น้องแพะ
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณเด็กโคกหล่อ พอจะทราบประวัติวัวที่ชื่อโหนดหลังขาวจอมลีลาเพชรสังหารที่ชนะไอ้ลายเขาเศษหม้ายคับว่ามันแพ้หรือชนะก่อนที่อีมาชนไอ้ลาย ได้ข่าวว่ามีคนติดต่อซื้อราคา 200000
 โดย... ทีมไอ้ลาย
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ลายน้ำตกชนะอีกแล้วเป็นต่อ10/8 ชน 30 นาทีคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณๆคนมีสีครับสำหรับการโพสประชาสัมพันธ์โปรแกรมการชนวัวสนามทุ่งสงครับ
 โดย... สุดยอด
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายน้ำตกชนะไหม
 โดย... เด็กโคกหล่อ
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายนำตกชนะนิลท้องลายสายเพชร(สนามชนโคบ้านควนเนียง)
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามกีฬาชนโคทุ่งสง บ้านเขาปรีดี อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ฯ วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ทำการชนเวลา 10.30 น.++ รอบที่ 1 คู่ที่ 1 โคโหนดหลังขาวลูกเพชรนคร(หัวมัน) น้องปอน ควนเอฟเอ็ม ชนกับ โคโหนดยอดเกรียงไกร นายหาญ บางขัน // คู่ที่ 2 โคนิลธนกฤษ นายเนร บ้านนาเหนือ ชนกับ โคลังสาดลืมถึก นายหูร้าย สนามซ้อมโคคลองโก // คู่ที่ 3 โคแดงสิงห์ชาวเขา น้องเจ้านาย บ้านช่องเขา ชนกับ โคลันดาสิงห์โตทอง นายบ่าวนุ้ย ทุ่งใหญ่ // คู่ที่ 4 โคแดงปานเพชรพิชิตชัย นายเบียร์ บ้านหน้าเขา ชนกับ โคโหนดทะเลทอง นายเบส เขานางนอน // คู่เอก โคแดงพายุพัด(เฮโล) นายปาล์ม โคกเคียน ชนกับ โคโหนดปาเกียว(อ้ายยีราฟ) นายไก่ เขาวิเศษ ++ รอบที่ 2 คู่ที่ 1 โคนิลแซมยอดเด็ดเพชรเอเชีย นายตาล เขาพนม ชนกับ โคลังสาดลูกโชติช่วง นายแบ้ง บ้านใต้ // คู่ที่ 2 โคแดงงามพยัคฆ์(ทายาททักษิณ) น้องบี นิคม ชนกับ โคขาวศรนารายณ์ นายเหมี้ยน ทุ่งใหญ่ // คู่ที่ 3 โคขาวเพชรน้ำเอก(อ้ายสามเขา) นายบ่าว ทใสใหญ่ ชนกับ โคลังสาดพยัคฆ์ร้ายประกายแก้ว นายแก้ว หนองบัว // คู่เอก โคโหนดสิทธิชัย นายสิทธิชัย บ่อปลาทุ่งใหญ่ ชนกับ โคแดงงามกองปราบ(ไอ้ช๊อต) นายคิว ท่าเจริญ +++ รอบพิเศษ คู่ที่ 1 โคลังสาดงามพูนทรัพย์ราชครู(ลูกหมอ) น้องติน คลองฉนวน ชนกับ ฏคลังสาดพลายชุมพล นายกง นครตรัง // คคู่ที่ 2 โคโหนดศิลปชัย นายน้อย วังวิเศษ ชนกับ โคนิลไอ้ดอก นายจี ทอนวังปราง
 โดย... คนมีสี
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามกีฬาชนโคทุ่งสง บ้านเขาปรีดี อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ฯ วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ทำการชนเวลา 10.30 น. ++ รอบที่ 1 คู่ที่ 1 โคดุกด้างท้องลายเสาเอก นายเอก หนองแสง ชนกับ โคลันดาสี่พลัง น้องมีน สนามซ้อมโคคลองโก // คู่ที่ 2 โคลังสาดเด่นเหนือ(ไอ้ลาว) นายลูกหมา นิคมเขาขาว ชนกับ โคดุกด้างไอ้เท่ง นายเท่ง บ้านห้วยขน // คู่ที่ 3 โคแดงสงวนทรัพย์ นายลิขิต คลองมวล ชนกับ โคขาวงามโพธิ์เพชร นายเขียวทุ่งใหญ่ // คู่ที่ 4 โคโหนดเพชรช่องเหรียง นายสาธิต นิคมเขาขาว ชนกับ โคโหนดหลังขาวบริสุทธิ์ยอดเซียน น้องดิว บ่อนไก้ถ้ำ // คู่เอก โคโหนดช้างน้อย นายเอ็น ภูเก็ต ชนกับ โคขาวงามสดใส(จอมโหด) นายแถน เขาพนม ++ รอบที่ 2 คู่ที่ 1 โคโหนดสิงห์โตทองคะนองศึก นายมืด นาลุ่ม ชนกับ โคขาวลูกเซียน น้องเซียน สี่แยกปี่ // คู่ที่ 2 โคแดงงามทางหลวง นายมู บ้านใต้ ชนกับ โคลังสาดสิงหราช(ปาเกียว) น้องป๊อปปี้ บ้านส้อง // คู่ที่ 3 โคลังสาดสิงห์เพชร นายจักร ท่างิ้ว ห้วยยอด ชนกับ โคดุกด้างงามจอมยุทธเล็กลีลายอดนักรบ(อ้ายขุนโจร) นายโจ ท่าเจริญ // คู่เอก โคนิลนายแบบจอมยุทธจักร เจ้หญิง กำนันสิน สวนขัน ชนกับ โคโหนดเหลี่ยมเพชร(เก้าทัพ) นายเชือน นาโยง ++ รอบพิเศษ ชิงเสื้อสามารถสนามชนโคทุ่งสง // คู่ที่ 1 โคขาวงามสามยอดจอมโหด นายกระจาย ร่อนพิบูลย์ ชนกับ โคดุกด้างลายขุนศึก ด.ช.วันชนะ ทุ่งสง // คู่ที่ 2 โคโหนดงามชัยเชษฐ นายชา ทุ่งสง ชนกับ โคลังสาดหางดอกคะนองศึก(ยืนยง) นายเณรน้อย หวางห้วย ห้วยยอด
 โดย... คนมีสี
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดวันชนะ นายวรรรชนะ นครปากพะยูนเเทงงัด นิลลูกสม นายชม บ้านทุ่งเเต้วร้องลั่นทั่วสนามชนโคบ้านควนเนียง(อ่าวทึง)เเละคู่ดุกด้างฉลองชัย ก็ชนดีเหมือนกันเวลาผ่านไป25นาทีดุกด้างเเทงที่หน้าของโหนดเพชรเฉลิม3หิ้ว
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โคดุกด้างฉลองชัย ชน3หรือ4ครั้งเพราะคู่ชนที่ชนกันที่ควนเนียงเขาบอกมาพอดีว่าอยู่คอกติดกันชนหลังดุกด้างฉลองชัยคับ ไอ้งูเห่าชนที่ท่ามิหรำ
 โดย... น้องแพะ
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คนเดียวกันแหละพี่
 โดย... กริม
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิพลเดิมเป็นคนเกิดที่กรุงเทพเเล้วไปอยู่กับยายที่สงขลาเเล้วย้ายไปอยู่กับลุงที่คอนคับลุงสุดยอด
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงงามเพชรทักษิณ เป็นวัวแถวบ้านพี่นั้นแหละ..............ชะเมาครับ...........แต่ได้ขาวว่าเจ๊นามาทำให้.......เจ้าของเขารู้จักกันครับพี่.........เจ้าของเขานายหัวผมหนอยๆ..........5555
 โดย... กริม
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณ GRIM ครับขอบคุณข้อมูลของแดงงามเพชรทักษิณครับ..ผมรู้มาว่าพ่อมันคือโหนดเพชรทักษิณ ตอนนี้ขายไปอยู่สงขลาไม่ทราบกับทีมไหนยังชนเหลยม้ายไม่รู้..แดงตัวนี้เพื่อนผมบอกว่าตอนนี้อยู่กับทีมโกลายเกียรติยงยุทธมั้ง..ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะโพสให้คับ..ปล.คุณGRIM กับคุณ กริม นี่คนเดียวกันไหมครับ
 โดย... สุดยอด
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เเสดงว่าลุงสุดยอดอายุ44ปีใช่ไหมครับผม ปีนี้ผมเรียนได้ที่7ครับผมได้ทุนเรียนดีคับลุงสุดยอดอยู่จังหวัดอะไรครับ
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมขอเดิมพันแดงเพชรทักษิณตัวเดียวครับเสียดายไม่ได้ไป.................
 โดย... กริม
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ควายสตูลชนะเดชย่ามค่อม
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงงามเพชรทักษิณ.......แม่ของมันเป็นลูกไอ้หัวรูครับพี่สุดยอด.............น่าติดตามอีกตัวนะครับพี่..........นำเลี้ยงดีนะ
 โดย... GRIM
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้องนิพลเด็กคอน..โพสอายุตัวเองมา11ปีอยู่ ป.5 เล่นคอมเล่นเน็ทได้ดีทีเดียว เด็กยุคนี้พัฒนาเร็วดีใจด้วย แล้วที่โพสผลการชนของโหนดกู้เกียรติ ชนะนิลทรัพย์สามบ่อลูกเจ้าพ่อโคกค่าย และลายบ้านส้องคะนองศึกชนะขาวใจเพชรบุญครอง..ที่สนามควนเนียงนี่ อ้ายลูกบ่าวนิพลเด็กคอน(ขออนุญาติเรียกนะเพราะลูกผมอายุมากกว่าคุณแล้ว) ไปแลที่สนามไหมครับเพราะหนูบอกว่าเป็นเด็กคอน แสดงว่าเดินสายชนวัวจังนะแล้วไม่เรียนหนังสือเหอคับ วัวชนวันอังคาร..หนูหนีโรงเรียนตามพ่อมาชนวัวหรือพรืออะ.. ปล.ที่ถามเรื่องอายุพี่มาก็ขอตอบว่าลุงเกิดปี2510ครับ
 โดย... สุดยอด
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เบอร์โทรศัพท์นิพล0894537093
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามผู้รู้ครับ แดงงามเพชรทักษิณ นายเป๊ปซี่กาแฟฟ้าใสชะเมา ตัวที่ชนะหัวพานเมารอบที่ผ่านมา วัวที่ไหนคับ ของเจ้นา ระโนด กันหม้ายตัวนี้ เห็นวันนั้นเจ้นาเดินนำวัวเข้าบ่อนเอง ผมสังเกตุเห็นเจ้นายืนทำปากงุบงิบ ๆ ตลอดจนวัวชนะ ไม่ต้องสงสัยแล้วเรื่องที่เขาว่าเจ้นามีของดีครับ เป็นเรื่องจริง 100 %
 โดย... คนมีสี
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ว่าแล้วไอควายนี่ น้องเเบงค์ บ้านบางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา ต้องโม้แมร่งเข้ามากากเข้ามาทำไมฟ่ะไอควายเสียรมวะมีแต่พวกบ้าๆๆเพลูกไอหูร้ายชนะ22หัว วัวราคา 3ล้านแมร่งควายซิบหายสงสัยเด็กปัญญาอ่อน
 โดย... ควาย
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณกริม พรือมั้งหัวพานเมาอาทิตย์ที่ผ่านมาวัวเด็ด ๆ เข้าวินเกือบหมด ยกเว้นดำพูนทรัพย์กับไอ้ใหญ่ สงสัยน่าจะได้หลายกำปั้น อิอิ ต้องยอมรับครับว่าลูกไอ้แซมออกมาเก่งทุกตัว
 โดย... คนมีสี
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โคดุกด้างฉลองชัย ชน18ครั้งจิงจิงนะคับ
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบลับมั้งคับคุณเเพะ
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้งูเงาชนที่ไหนครับคุณเเพะ
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้องเเพะวัวชนมี่กี่ตัวครับ
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ไอ้งูเห่าพรุ่งนี้ชนหม้ายคับ แล้วลายน้ำตก แพ้หรือชนะคับ ช่วยแจ้งด้วยคับ
 โดย... น้องแพะ
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมมีฐานะพอมีพอกินเลี้ยงวัวชน1ตัวคับพี่สุดยอด
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โคดุกด้างฉลองชัย น้องเเบงค์ บ้านบางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา สถิติชน 18ครั้งชนะรวด เป็นข้อมูลที่ไม่จริง ชนควนเนียง หัวที่ 3หรือ4ไม่แน่ใจเมื่อเมษา 53 วัวชนนักเลงวัวชนจำได้นะคับ ผมไม่ได้ติดใจอะไรนะคับ ว่ากันด้วยความจิง อย่ากวน ถ้าจิงว่ากัน ไม่จิงหลบไป
 โดย... น้องแพะ
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่สดยอดอายุกี่ปีครับ
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่บารมีครับยังวัวชนเยอะม้ายครับ เเล้วสุราษฏ์มีควายชนด้วยที่เกาะสมุยที่สนามชนควายบ้านสะเกษ
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลทรัพย์สามบ่อลูกเจ้าพ่อโคกค่ายเเพ้โหนดกู้เกียรติโหนดเป็นต่อนะครับพี่บารมี
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้ผมอายุ11ปีป.5ครับเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเลี้ยงวัวชนตั้งเเต่ ป.3 ชนะ2เเพ้1ชนก็ใช้ได้ครับพี่บารมีครับ
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยังเลยคับโกเกลือแกบอกวัวเจ็บลิงมากคับแต่เห็นลูกไอหมาป่าแล้วที่บ้านแกไม่ค่อยงามเท่าไร แต่มีเชื้อผสมเทียมคับผมก็เสียดายที่จิงผมกะว่าจะไปขอสมด้วยตัวเก่งอีกเหมือนกัน......................เอ๋อตัวนั่นไอหูบี๋น้องไอแซมเหรอคับพ่อเดียวแม่เดียวกันเลยไหมแล้วอยู่ที่เจ้าของคนเดียวกับที่เลี้ยงไอแซมไหมน้องมันก็หล่อเหมือนกันเค้าซื้อมากี่บาทเหรอคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702