๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    ถึง คนหน้าราม แซมพรชัยตัวเก่งเป็นสีโหนดครับ ชื่อโหนดแซมพรชัยเป็นวัวคลองขุด อ.หัวไทร จ.นครศรี ตัวที่คุณว่ามาไม่ใช่ครับ
 โดย... เด็กหลัง มวล.
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวตัวที่เก่งคือ โหนดแซมพรชัย กับนัดซูบเปอร์ไฟท์ ปราบพี่ลายนำตก หรือนิลนำทรัพย์ เป็นวัวหัวไทรครับ
 โดย... เด็กกันตัง
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใคร มี คลิป ไอ้หูร้าย ตรัง ชวย ลงให้ ที่ คับ ขอบ คุณคับ
 โดย... ดลว
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    http://design.beeitltd.com/video/BjA1gbJ4MRc/นิลแซมพรชัย-VS-แดงรุ่งสวัสดิ์.html ใช่ตัวที่ดังหรือป่าวที่ว่าเก่งและที่ว่าดี ถ้าเป็นตัวเดียวกันถือว่าไม่เก่งเลย แล้วแซมพรชัยตัวเก่งที่ท่านชอบพูดถึงคือตัวไหนครับ
 โดย... คนหน้าราม
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีคับ ยินดีที่ได้รู้จักคับ ผมชื่นชมคุณตั้งแต่เล่นบอลแล้ว ไม่คิดว่าจะได้มารู้จักกันในวงการนี้อีก เห็นว่าทีมงานคุณมีวัวหลายตัว เป็นทีมใหญ่
 โดย... เจิด
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณ เจิด ครับผมนี้แหละหมูหนึ่งคุณเจิดอยู่ยางขาคีมเห็นว่าพี่น้องผมทั้งนั้นเลยผมก็มีลูกแซมพรชัยอยู่ตัวนึ่งวันก่อนทีมงานลูกแซมพรชัยโทรมาถามผมว่าเขาอีเหม ออีกล้านแต่เขาไม่รู้ว่าคู่ชนนไหนเห็นลงพัทลุงผมก็บอกขอมูลเขาไปว่าเป็นลูกไอ้พ่อใหญ่ชนะท่องหนหนึงแทงหิ้วทีมทุ่งใหญ่ซ้อไปแสนหก
 โดย... หัวมันหลา
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณน้องเด็กหลังมวลครับ ขอบคุณมากครับ ร้านนพดล ร้านอาแจ็คเจ้าของเซียนพระรู้จักกันดีครับผม ขอบคุณในน้ำใจ พี่อ่ะอยากติดนะ แต่ดูแทบไม่ทันแล้ว ยูบีซี-เคเบิลยะลา เน็ท 555+ หลายเรื่องครับนั่งโม้อีก นั่งเม้าร์อีกโฮ้ จะแบ่งภาคแล้ว ช่วยเค้าประชาสัมพันธ์หน่อยครับ เผื่อเพื่อนๆพี่ๆที่ไม่ทราบได้เข้าใจครับผม ให้รายการชนวัว นิ่งและแน่นอนกว่านี้ก่อน ต้องรีบหาติดหรือไปชมบ้านพี่ทีมงานอีกคนนึ่งก้อได้ครับ รายนั้นบ้านติดจานดำครับ ยังไม่ได้บอกแกเลยว่ามี เพราะเห็นแกไม่บอกไรกลับมา(คงไม่ว่างยุ่งเรื่องนกและไก่ชนอยู)ครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    กรณีจานดำ(จานดาวเทียม) ไม่มีรายเดือนครับ ติดตั้งครั้งเดียวใช้ได้ตลอด ยิ่งสมัยนี้มันมีเครื่องรุ่นใหม่ๆที่สามารถเปิดรับช่องสัญญาณโดยอัตโนมัติ ช่องไหนเปิดมาใหม่ๆมันก็เปิดรับได้ (ระบบโอทู) เดี๋ยวนี้ราคาก็ไม่แพงครับ ประมาณสองพันก็ติดตั้งได้แล้ว พี่หนุ่มยะลาสนใจไหมครับเดี๋ยวผมไปติดตั้งให้เองสำหรับพี่ถ้าพี่ซื้ออุปกรณ์มา ค่าแรงและค่าติดตั้งฟรี
 โดย... เด็กหลัง มวล.
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามนิดนะครับ the bettle มีการถ่ายทอดสดทาง อินเตอร์เน็ทป่ะครับ แล้วถ้าถ่ายจานดำ อย่างเดียว หาซื้อจานดำได้ที่ไหนบ้าง ราคาและการติดตั้ง มีรายเดือนป่ะครับ บอกให้ผู้รักกีฬาวัวชน ชนวัวทราบกันด้วยครับ จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ของค่ายโทรทัศน์กันตนาไปด้วยครับผม เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่กีฬาชนวัวประเพณี สืบทอดต่อไป ให้สังคม ภายนอก คนหมู่มาก ได้รับรู้และซึมซับมากกว่านี้ครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดราชสิห์ขนทอง ตัวที่น๊อคดุกด้างชัยโย ด้วยพาข้างทีเดียวตอนต่อหัวล้มป่ะครับน้องเด็กมวล ถ้าตัวนี้ ทีมงานยะลา แพ้ไปหลายเงิน เพราะโดนข้างมันดอกเดียว ล้มเลย ข้างหนักมาก วิชาอื่นไม่รู้(ถ้าจำไม่ผิด ชนที่นาหม่อมนะเมื่อรอบเกือบ2เดือนที่ผ่านมา)
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    จ้าน้องลูกเกย ค่อยๆแต่ง ค่อยๆซ้อม เคียงดี น้ำเลี้ยงดี แพ้ชนะ ชนพรรคพวกไม่ว่ากันแล้ว มาดีมีชัยไปเยอะนะครับ ไอ้หูร้าย ยอดวัวเบอร์2ของภาคใต้ ไม่ใช่เบอร์นึ่ง เพราะเค้าบอกว่า ไม่นับไอ้ควายครับ คู่นี้หรือไอ้เต่า น่าจะได้ชนกันนะครับ ไอ้หูร้าย วิชาดี ชนได้ทุกรูปแบบ ใจเย็น หวดเจ็บ เก่งจริงๆ ตัวนี้ คือวัวชนรุ่นใหญ่ครับ เมื่อไหร่ จะออกเคียงอีกครั้งครับ วานผู้รู้บอกด้วยครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงรุ่งโรจน์(ไอ้ลองกอง) กลับมาแล้วหรอครับ แล้วจะชนกับใครครับผม เมื่อไหร่ สนามไหนครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดดอกเพชรนำชัย ถ่ายทอดความเป็นไอ้แซมได้ดีที่สุดครับ ตัวนี้ ชัดเจน งวดนี้ ลูกไอ้แซมออกมาชน3ตัวครับผม พร้อมๆกัน ตามรายงานบอกของน้องศร แจงมาตามที่ได้คุยกันครับ ตัวไหนหน้าเล่น ไม่น่าเล่น สอบถามน้องเค้าได้ครับ แต่ใจผม ให้ตัวนี้ล่ะครับ อนาคตยอดวัวชนตัวจริงเสียงจริง
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดีครับคุณตำรวจ ดีครับน้องบ่าว ดีแล้วที่ทำงานไม่ไหว แต่ไม่ฝืนทำ มันอันจราย แดงรุ่งโหลด หมายถึงไอ้ลองก้อป่ะ ถ้าตัวนี้หุ่นหน้าตาดี ชนสุดยอด ตัวนี้มาแรงพร้องไอ้ใบ้ ยอดวัวตรัง ที่เขาหักหยุดไปสมลูกเลย แขวนหิ้ง ถ้าเป็นตัวนี้ ไอ้ลองกอง เก่งครับ คลิปมีเยอะประมาณ4-5 หัวได้มั้ง หาคู่ต่อสู้ยากนิด แขวนไปนานนิ สักปีกว่าได้แล้ว เก่งครับไอ้ลองกอง ยอดวัวชนรุ่นกลางอีกตัวนึ่งครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณเด็ก เราก้อทราบว่าไอ้หูร้ายเก่ง ยังไงก้อไม่ชนอยู่แล้ว เพชรลำพูนชนมาทั้งหมด 9 หัวแล้ว ยังไม่เคยแพ้ หัวใจแค่ใหญ่แค่ไหนไม่รู้ รู้แต่ว่าถูกแทงหิ้ว 11 รู ซ้ำ 7 รูเดิม รูขนาดเอาขวดฉลามจุกเข้าไปได้ ทางชนวันนั้นสู้ไม่ได้เลย ทำอะไรคู่ชนไม่ได้เลย ชนสามสิบกว่านาที ยืนเฝ้าคู่ชนทั้งเจ็บ ทืบมั่ง ขู่มั่ง จนคู่ชนแล่น วัวหยุดพักไปเกือบปีเต็มๆและเริ่มมาดังก้อช่วงนี้แหละ
 โดย... ลูกเกย
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทำถูกต้องแน่นอนคะพี่หนุ่มยะลา ยังไม่ขาดทุน เพราะตัวนี้ก่อนมาถูกกับตัวที่ถอน เพื่อนถอนมันมาสองหัวแล้ว ได้มา 15000 รอบนี้เราถอนเสียไป 5000 ยังกำไรอยู่ 10000 ผ่านม่ายพี่
 โดย... ลูกเกย
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวน่าเล่นสนามหัวสะพานชะเมา 1.โหนดขุมทรัพย์ ตัวนี้งามลูกไอ้พละเอก อาจจะเป็นรอง ยอดกว้างกว่าเยอะแต่ยาวกว่ามาก อายุและกระดูกชนดีกว่าคู่ชน เคยชนนานมาแล้วส่วนคู่ชนชนะโป้งเดียวที่บ่อนป่ามา 2. ลังสาดราชสีห์ขนทอง(เพชรปากพนัง) ตัวนี้ที่ว่าน่าเล่นเพราะใหญ่กว่า ได้เปรียบประมาณเกือบสองเบอร์ลูกหน้าเจ็บ วัวค่ายใหญ่ด้วยน้ำเลี้ยงดี 3.โหนดจอมใหญ่อัศวินจอมเทพ ตัวนี้ได้เปรียบอีกเช่นกันตอนวันเคียงดูแล้วคร่อมหน้าหนากว่าชัดเจนแถมยังทราบว่าเก่งอีกต่างหาก 4.ดุกด้างฟ้าประทาน ตัวนี้ก็น่าสนใจ คู่ชนเพิ่งแพ้ใหม่มาเมื่อเดือนที่แล้ว ในสายตาดูแล้วยังไม่หายช้ำ 5.แดงเก่งนำโชค ให้ดูช่วงแรกๆว่าต้านข้างได้ไหวป่าว หากผ่านสิบนาทีน่าเล่นเพราะได้ทั้งใหญ่ทั้งยอด *********** ปล.************ ในความชอบส่วนตัวนะครับการชมการเชียร์อยู่ที่ท่านตัดสินใจ
 โดย... เด็กหลัง มวล.
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ประวัติโหนดจอมใหญ่อัศวินจอมเทพ(ใอ้ใหญ่) ชนะบ่อนป่า 1 ครั้ง เดิมพันข้างละ 130000 วันนั้นมีหิ้ว ลูกหน้าเร็ววันนั้นเบิ้ลที 2 ที 3 ไม่กลัวยอด คู่ชนวันนั้นวงกว่ามันแต่สั้กว่า ชนะประมาณ 7-8 นาที ขายมาในราคา 160000 บาท เป็นลูกไอ้พ่อใหญ่ เป็นวัวอ่อนคับ อายุประมาณ 5 ปี ตอนนี้มีคู่คอกเดียวกับมันอยู่ 1 ตัว พ่อเดียวกัน ตอนเล็กเขาว่าตัวที่อยู่เก่งกว่างามกว่า ตอนนี้ไม่วางทีไม่แต่งที วัวรุ่นเดียวกัน มีคนไปถามเขาบอกขายประมาณ 6-7 หมื่น แพงไปนิดนึง ผมว่าถ้าไม่เสียเปรียบน่าเล่นมาก ทางก็สุดยอดคับ ข้างก็หนัก ผมไม่รู้ทางชนคู่ชนนะแต่รู้ฝ่ายเดียวเลยวิจารย์ได้แค่นี้ ตัวนี้ผมให้เป็นทีเด็ดประจำวันได้เลยถ้ามาเต็มร้อยแพ้ยากคับ ใครที่เห็นวันมันชนะจะพูดเหมือนผม
 โดย... เซียนบนควน
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    บ่าวไม่เข้าใน facebookdy กับเขามั่ง ลองแลมีไหรดีๆ
 โดย... กริม
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอทราบประวัติโหนดจอมใหญ่อัศวินจอมเทพ(ใอ้ใหญ่) เห็นมีคนกล่าวถึงบ่อยๆว่าเก่งมาก ชนะมากี่ครั้ง ทางชนแบบไหน แล้วมันเป็นลูกตัวไหนครับ ขอบคุณผู้รู้ล่วงหน้าครับ
 โดย... บินหลา
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    นาหม่อมรอบนี้มีตัวไหนเด็จมัง
 โดย... บังหลีมเสกักและบ่าวเอิรท์นาวี
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไม่ได้ดูหลายวันมาเปิดดู กลับสู่ภาวะปกติ ข้อมูลเพียบเลยขอบคุณหลายๆๆ
 โดย... บ่าว
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้วัวที่ชื่อโหนดเพชรลำพูน มีกี่ตัว ช่วยบอกด้วย
 โดย... รู้น้อย
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณลูกเกยครับไอ้โหนดเพชรลำพูนชนกี่ครั้งแล้วชนที่ไหนมั้งทางชนพันพรือชนะตัวไหนมั้งกี่ปีแล้ว
 โดย... เด็ก
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครว่าไอ้เพชรลำพูนเก่งใจมากพันพรือถ้าชนกับไอ้หูร้ายก็แพ้อยู่ดีมันคนละเบอร์กันไอ้หูร้ายทอไม่เกิน15นาทีกะชนะเเล้วไอ้หูร้ายเบอร์1ในภาคใต้ถ้าไม่นับไอ้ควายตัวนี้สุดยอดวัวจริงจริง
 โดย... เด็ก
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดจอมใหญ่อัศวินจอมเทพ(ไอ้ใหญ่)เล่นได้ตัวนี้แทงสุดยอดเล่นได้ครับทีมใหญ่
 โดย... เด็ก
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครรู้จัก ทางชน ชนกี่ครั้ง โคโหนดงามวาเลนไทย์ (นกฮูก) บังหมัด สตูล มั้งครับที่ถูกไอ้ใจเย็น ที่ทิ้งพระครับ
 โดย... กริม กท
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ครับ แม่ย่านางค่ายทายาทสายฟ้า ขอบคุณที่บอก ชาวบอร์ดและคนที่ติดตามทีมนี้ จะได้ทราบครับ ดีแล้วครับที่ไม่ฝืนชนและทำตามระเบียบของ วงการวัวชนครับ เป็นค่ายที่มีคุณภาพ พี่จะเป็นกระบอกเสียงให้ด้วย รวมทั้งค่ายอื่นที่ดีมีน้ำใจ แนวนักเลงวัวชนครับผม งานเสร็จเร็วจังนะน้อง ขยันจริง เดวเที่ยงๆ ผมจะมาคุยเรื่องวัวชนนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    บุคคลที่มีชื่อว่า *เอ็ม* จากกรณีก่อนหน้านี้ที่มีการโพสต์ด้วยข้อความ ใช้นามเเละหมายเลขโทร ได้มั้ยคับ ว่า ลูกเอ็ม ชื่อ/สกุลจริงเขียน พรืออ ....... ลูกนายหัววววว ผมมั่นใจคับผมว่าผมรู้จักเค้าเป็นอย่างดี .........โปรดตอบ
 โดย... dn4ln
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ที่ถอนเพราะวัววางไม่ดีคะพี่หนุ่มยะลา ได้ 20 นาที ขี้แตกเยี่ยวแตก แบบนี้ไม่ผ่าน ชนตั้ง 310000 ถ้าแพ้ก้อแพ้มาก เอาชัวร์ดีกว่า
 โดย... ลูกเกย
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เก้าแต้มถูกคู่จิงคะที่บ่อนท่าหรำชนกับวัวสงขลา
 โดย... ลูกเกย
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้เก้าแต้มถูกคู่จริงหม้าย
 โดย... วัวชนมือใหม่
7 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนวัวน้ำกระจายรอบนี้ทำการชน 2 วันคืนวันพฤหัสบดีที่ 10 และวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 นี้ มีวัวดีดาวรุ่งเล่นเบี้ยใหญ่ทั้งสองวัน และจะทำการเปรียบใหญ่ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 นี้ ทางบ่อนได้คู่เอกของรอบเดือนมีนาคม 2554 นี้ เรียบร้อยแล้ว คือ แดงงามแก้วมังกร( มัจฉานุ ) ของนางวรรณา ตัวดีตัวเล่นเบี้ยใหญ่ พบกับ ดุกด้างไทรทองพิชิตชัย ( ยอดชาย ) ตัวดีของจังหวัดยะลา นอกจากนี้ทางบ่อนได้ติดต่อวัวดี วัวดัง วัวดาวรุ่งของค่ายโคต่างๆให้นำโคมาเปรียบหลายค่ายหลายทีมแล้ว อย่าลืม ! นำวัวของท่านมาเปรียบด้วย.
 โดย... สุชาติ ธรมโชติ 081-8966251
6 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ของเหตุผลด้วยครับที่ถอนได้ป่ะครับ แซกแซกนิด เพราะไม่รู้จักวัวตัวนี้อ่ะครับ แม่ย่านางค่ายทายาทสายฟ้า บอกหน่อย เพื่อพรรคพวกเก็บไว้เป็นข้อมูลครับ คราวหน้าชน จะได้จำได้ อีกสักครู่จะออกไปข้างนอกนะครับพรรคพวกรออยู่ ว่างแล้วค่อยคุยเรื่องวัวชนกันนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
6 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ครับน้องใหม่ น้องพี่สนิท ทพ.47 ทำงานบ่อยช่วงนี้ มีโอกาส เข้ามายะลา ค่ำๆ เราไปหาไรกินกันนะครับ จะแนะนำ เพื่อนๆ น้องๆให้รู้จัก ร่วมทั้ง เจ้าของวัวและค่ายวัวอ่ะครับ ถ้ามาตรงจังหวะนะครับ บอกแล้ว ยินดีตอนรับ ตามสภาพครับน้อง จริงใจครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
6 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตกลงว่านิลเพชรจอมโหดถอนแล้วนะคะที่ถูกคู่ที่บ่อนโก้ตี้ ตามที่บอกว่าวันนี้วัววางไม่ดีเลย ก้อเลยถอน แจ้งให้แฟนวัวทราบนะคะ
 โดย... ลูกเกย
6 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณครับพี่หนุ่มยะลาที่เป็นห่วงก็อย่างที่รู้กันสถานการณ์ช่วงนี้ข่าวออกมามาแต่ละวันไม่ค่อยดีเลยเป็นห่วงเหมือนกันครับยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับรวมทั้งพี่เด็กหลังมวล.ด้วย(จากใจจริงครับ)
 โดย... น้องใหม่
6 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ ก็องแก็ง ถูกคู่ ที่นาหม่อน ถูกคู่กับตัวไหนคับ
 โดย... ชุกวัว
6 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    รายงาน หาดใหญ่เมือวันเสาร์ ไอ้โคโบต้าชนะเป็นต่อ 20-7 ขึ้นมาราคา10-6 และคโบต้าซ้อมชุดหนึ่งและชนะไป ; ลันดาม้ามังกรชนะ เป็นรอ 10-8 ; โหนดอกหักไร่รักมาตลอด นายกเชต ควนโสชนะไอ้เฮ็ก คู่นี้ เล่นนอกกันหลายบาท ก่อนวันชน นายกเชตต่อ10-4 หรือ 5 ประมาณ สองล้าน เข้าชนไอ้เฮ็กเป็น รอง10-5 พลันกันเป็น ต่อพันสาม ก่อนวิ่งไอ้เฮ็กเป็นรองพันสาม ไอ้โหนดออกเดิน ราคาขึ้นเสมอ ข้างไอ้เอ็กเกียดเข้าไปโดนไอ้โหนดหวดยอดมาทีเดียว ไอ้เฮ็กโดดวิ่งเลยคับ พลิกกันมันคับคู่นี้ วัวชนกันมันมาคับวันนันเลิกตี 6 เลยคับ
 โดย... ชุกวัว
6 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอโปรแกรมครองหอยโข่งครับ
 โดย... ฅนศิลปิน
6 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครว่าง ดูข่าว3จังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะครับ ของคมชัดลึก เรื่องไล่ไทยพุทธนี่คือความจริง(ที่ต้องยอมรับและเป็นมานานแล้ว) ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องเรา และคุณน้องใหม่ที่อยู่นรา น้องเด็กหลังมวลอยู่ถ้ำทะลุยะลา ที่ปฎิบัตรหน้าที่ รวมทั้งน้องๆทหารที่ผมรักครับ ช่วงนี้กระแสแรง เราคนวงการวัวชน ส่งจิตและใจที่ดีงาม ให้เป็นเกาะคุ้มครองพวกเค้าเหล่านั้นด้วยนะครับ ขอนอกเรื่องวัวสักนิด ด้วยความเป็นห่วง
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
6 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์คุณนิยม ค่อยเป็นค่อยไปนะ แต่ลังสาดมัจจุราช ถึงใหม่ ถ้ามีหัวใจ ก้อหน้าจะมานะไฟร์แรก ถ้าน้องน้องไม่เข้าป่า มีรายการ จะไปกับน้องเค้านะครับ ตั้งใจไว้แล้วครับ ช่วงนี้ จู่โจมบ่อย นายเรียกใช้ เซ็งเหมือนกันไปไหนกันลำบาก ส่วนคุณนิยมย่ำอีกนิด ยังตามผลงานเพลงอยู่ แฟนเพลงไม่ได้หนีไปไหน อิอิอิ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
6 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้นิยมวางแล้วพี่ได้ 27 นาทีเองเซ็งเรย น้ำลายมา--เลื่อนกำหนดออกไปอีก 2 รอบ 555 ขัดใจจังหูแล้ว วัวไม่ได้ออกง่าย----รอบนี้ลังสาดชนมาดูกันก่อนนะพี่---หวางคุณนิยมอีชน เหื่อยเสียก่อน--อออีกอย่างรอบเดือนกุมภาพันธ์นี้มีวัวถูกทั้งหมด 3 ตัวนะคะ นิลเพชรจอมโหดก้อถูกคู่ที่บ่อนโก้ตี้ชนวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ ไอ้นิลวางวันนี้เหมือนกัน ขอบอกว่าวางได้ 20 นาที หมดเนื้อ ขี้แตก เยี่ยวแตก พูดจิงๆนะคะไม่ได้โกหกทำราคา แฟนๆไอ้นิลระวังมั่งก้อดี วัวเก่งก้อจิง แต่.......ขอไม่บอกเหตุผลนะคะเพราะเป็นทีมตัวเอง แฟนๆระวังกันเอาเองนะ นี่วงในมาบอกเองแล้วก้อชัวร์ ตัวนี้ตัวใครตัวมันนะคะ ส่วนลังสาดมัจจุราชทายาทสายฟ้า กับอีกตัวหนึ่งค่อยบอกชื่อวัวใกล้ๆวันชน กลัวกระแสจะแรงเหมือนกัน เพราะตอนนี้ลูกไอ้ลายอีกตัว นายหัวโทรมาบอกแล้วว่าเป็นต่อ 2:1 อีกแล้ว เซ็งแรง เวลาวัวชนเป็นต่อ นี่ขนาดชนหัวแรกนะ อยากให้เป็นรองนะหลายบาทหิด อิอิ
 โดย... ลูกเกย
6 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เล่นวัวเองตะ แน่นอน 2หัวนี่ได้ไปไม่ใช่น้อยและชัวร์ๆ บายใจหว้า 555+ เหลืออีก2หัวนี้ ถ้าผ่าน อยู่ได้เป็นปีเลย บายเหม็ดลำบากก้อไม่เหลือ อิอิอิ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
6 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    บอกกันมั่งนะพี่จะได้ตามไปเล่น--อิอิ
 โดย... ลูกเกย
6 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดีทุกท่านครับพี่หัวล้านข้างรั้วและแม่ย่าน้อง ค่ายทายาทสายฟ้า รับทราบแล้วครับคุณตำรวจ เมื่อวานโทรคุยกันน้องก้อบอก 555+ เข้าใจแล้วถึงเหตุผลครับ ส่วนคู่ไอ้5นม กะไอ้ ฒ. วอนผู้รู้จริงฟันธงให้ด้วย เพื่อพี่น้องเราไปเล่นได้เสีย อย่าเก็บไว้รวยคนเดียว เผื่อพี่น้องนักเล่นในนี้บ้างตะ เอาก่อนวันชน1 วันพอเพราะมีคนโทรมาเกินๆบอกไว้ คู่นี้มีเด็ด อย่าลืมนะครับ นำมาฝากด้วย โดยเฉพาะน้องเด็กนิรนามจะได้ไปวัดยาวไอ้5นม ถูกหรือหรือผิดตัวครับ ไปดูมวย7 สีก่อนนะครับ ค่ำๆมาคุยด้วย
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
6 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่หัวล้านข้างรั้ว จิงๆแล้วเรื่องการเก็บค่าประตูเหยียบดินเรื่องนี้ไม่ได้เอาจังหวัดสงขลาเป็นหนูลองยานะคะ แต่สมาคมกีฬาชนโคภาคใต้ได้เห็นสมควรให้ขึ้นค่าเชงเลงอีก50 บาท เขาประชุมกันตั้งแต่ก่อนวัวชนบ่อนท่ามิหรำรอบที่แล้ว และหลังจากนี้ทุกบ่อนก้อจะขึ้นเป็น150บาทหมด รอบทั้งท่ามิหรำรอบกุมภาพันธ์นี้ด้วย.....เรียนมาด้วยความเคารพ---รู้มานานแล้วแต่ลืมแจ้ง ขออภัยอย่างแรงคะ
 โดย... ลูกเกย
6 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวานบ่อนหาดใหญ่ขึ้นค่าประตูเหยียบดิน( แชงเลง ) จากปรกติ 100 เป็น 150 บาทแล้วพี่น้องเห่อ วันนี้ชนที่บ่อนควนมีดก็น่าจะขึ้นเป็น 150 บาทเช่นกัน และอนาคตก็น่าจะขึ้นเหมื่อนๆกันทุกบ่อน โดยเอาจังหวัดสงขลาเป็นหนูทดลองยา การขึ้นค่าประตูเหยียบดินสำหรับนักเลงเล่นผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหา แต่บ่อนจะต้องจัดวัวให้สมนํ้าสมเนื้อกันด้วย ไม่ใช่จัดวัวเล่นเบี้ยทั่งวัน 3-4 คู่ นอกนั้นลากกากวัวมาชนกันเหมื่อนหลายๆบ่อนที่ปฎิบัติกันอยู่ บ่อนจะต้องกล้าลงทุนติดต่อเรียกวัวตัวดังๆ เล่นเบี้ยใหญ่ มาเคียงให้มากๆ
 โดย... หัวล้านข้างรั้ว
6 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่หนุ่มยะลารักษ์วัวชนคนใต้และน้องลูกเกย ที่ว่าจะจองไอ้ฮิปปี้เล็กนั้นขอบอกตรงๆนะว่าตัวที่จะชนกับฮิปปี้เล็กไม่ใช่นิลลูกเอ็ม เพราะช่วงนี้นิลลูกเอ็มวางไม่ค่อยดีและล่าสุดต้านข้างไม่อยู่ด้วย และอีกอย่างคือลูกเอ็มเสียเปรียบฮิปปี้เล็กด้วย ตัวที่จะเอามาชนกับฮิปปี้เล็กนั้นเป็นวัวที่กระดูกและไฟท์ชนพอๆกันกับฮิปปี้เล็ก ไม่ขาดไม่เสียกันมาก เป็นวัวของทีมงานเป็นวัวนำเข้ามาแฟนคอยเฝ้าติดตามได้ครับ
 โดย... เด็กหลัง มวล.
6 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ค่อยคุยกันนะครับ ขอผู้ใจดีที่รู้จริงคู่ไอ้5นมกะไอ้ฒ ก่อนวันชนสัก 1วัน การุณาบอกพี่น้องนักเล่นได้เสียกันด้วยนะครับ พี่น้องเราจะได้ไปถูกทางครับ แบ่งพี่พี่น้องๆกันบ้างนะครับ เค้าตามคู่นี้กันมากครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ก่อนจะรอลุ้นแมนยู น้องเด็กนิรนามครับ คู่ไอ้5นมกะไอ้ฒ ตามข่าวคราวให้ดีนะครับ เค้ามีทีเด็ดกัน ไกล้วันชน จะมีคนคนนึ่งมาฟันธงครับ จากการที่ได้คุณโทรกับน้องศรสตูล ช่วงเย็นน้องเค้าโทรมาคุย เค้าปิดข่าวกันครับ แต่คู่นี้มีคนชี้ขาดแน่นอนครับ ตามในเวปบอร์ดนี้ให้ดี ที่เค้าไม่ฟันธง เพราะเค้ากลัวกระแสแรงในการเทราคาเล่นครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณมากครับ พี่ก้อชอบน้องนะ ที่เข้ามาโพสร์เป็นกลางดี ตรงไปตรงมา บอกตรงๆ พี่เวลาว่างแทบไม่มีเลยเดวนี้ ต้องดูแลที่บ้าน แล้วตอนนี้มีเรื่องบอลเข้ามาด้วย อิจฉาคนได้ไปดูจริงๆ แต่ปกติเมื่อก่อนไปได้นะครับ แต่เวลากลับเข้ามาดิ ค่ำๆไม่ไหว เหตุการณ์แรงมากตอนนี้ เป็นห่วงคนที่บ้านด้วย กลัวใครมาวางของในร้านจ้า แต่มีความสุขมาก ที่มีพี่พี่น้องน้องที่ดี เข้ามาคุยแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจกันครับ มีโอกาสไปแน่นอนครับ น้องทีมงานก้อไม่ว่าง ต้องเข้าป่าตลอด นานๆออกเวรครั้งเลยไม่มีเวลาได้ไปกัน ดีที่สุด คือนั่งสังสรรค์กันหน้าบ้านกับร้านพรรคพวกในยะลาครับ น้องถ้ามายะลา โทรหาพี่ได้ครับ จะยินดีมากครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไคไปหัวพานเมามั่งคับรอบนี้ พี่หนุ่มยะลาไปป่าวคับพี่ อยากจะเจอพี่จัง ผมชอบในการโพสของพี่นะคับผมจาไปวันที่13 คับ ไปดูคู่เอกพิเศษคับ พอดีติดสอบเลิกบ่าย2 คับ เลยจาไปดูคู่เอกพิเศษ จาไปดูโหนด5นมคับ
 โดย... เด็กนิรนาม
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    จ้า ค่อยคุยกันอีกนะครับ วงการวัวชน ต้องมีคนรักษ์วัวชนเยอะๆ กลุ่มคนพวกนี้ จะเข้าใจและซึมซับวิถีวัวชนได้ดี ถ้ามีแต่นักเล่นอย่างเดียวคงไม่ไหว ต้องช่วยๆกันพัฒนา วันชนจะอยู่คู่คนใต้ต่อไปครับ ไปกินอะไรหน้าบ้านก่อนนะครับ ดีครับผม ขอบคุณในไมตรีจิตครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ชอบนิพี่บ่าวหนุ่มยะลาเหอ----ไม่เท่ทำพรือ 55555
 โดย... ลูกเกย
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    5555
 โดย... ลูกเกย
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ก้อมันจริงนิ อิอิอิ หายากที่เป็นแบบน้อง คลุกคลี่กับวัวชน รักและเอาใจใส่กะมัน บ้างค่ายใหญ่ๆอาจจะมีแต่นายแม่ ไปเล่นตอนชน ไปเชียร์แล้วเก็บเงินใส่กระสอบเท่านั้น จริงไม๊อ่ะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่ดีๆที่มีให้กัน สำหรับคนที่รักวัวชนอยู่ในหัวใจ ขอให้บอร์ดนี้อยู่คู่กับคนรักวัวชนตลอดไป มีไรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
 โดย... เด็กหลัง มวล.
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถูกต้องตามที่น้องเด็กโคกหล่อว่ามา เค้าเล่าว่า ไอ้ลูกปอเลี่ยงๆไอ้โซล่า แต่ถ้าผ่านนิลลูกเพชรได้ งานนี้ได้ชนกันแน่นอนครับลูกปอไม่มีหนีแน่นอน ถ้าอยากเป็นยอดวัวเล็กเบอร์1 ของประเทศไทย โดยมีเงื่อนไขที่ว่าชน บ้านลูกปอครับผม ผมเชื่อแน่ ถ้าลูกปอผ่าน งานนี้ อาจจะชวนเคียงที่บ้านลูกปอด้วยซ้ำ ผมคนนอกนะครับ ขอแค่ให้ได้คิด ก้อมีความสุขแล้วครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คะ...ไม่เป็นไรคะพี่เด็กโคกหล่อ เพราะหลังขาวตัวนั้นไม่ชนกันอยู่แล้ว อิอิ
 โดย... ลูกเกย
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่หนุ่มยะลาขอบคุณคะสำหรับฉายา--ดีนะที่ไม่ตั้งให้เป็นแม่เฒ่า 555+
 โดย... ลูกเกย
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ไม่ได้ถามหลวงเรื่องขุนโจรตรังนะครับ ทั้งที่อยากไปคุยด้วยครับน้องเคุณตำรวจ คงรู้ดี เพราะเมื่อคืน ร้านหลวง ส.อปะทะส.อเพื่อนกัน เรียบร้อยไป1 วันนี้เลยไม่ได้เจแก เพราะ แกไปดูวัวที่ตรัง กลับมา ร้านมีปัญหา วันนี้ปิด 1วัน เลยไม่ได้ถาม การตัดสิ้นใจอีกครั้ง แต่ย่ำมาดีจริงๆ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบเด็กหลังมวลเดี๋ยวผมจะไปติดต่อไอโซล่าให้นะแต่กลับลูกปอโซล่าสู้แน่นอนไม่มีถอยแต่ลูกปอไม่เอาคับเคยเคียงกันแล้วที่ห้วยยอดและกับไอตูดแดงไอโซล่าก็สู้แต่ตูดแดงก็ไม่เอาเลยไปชนกันระหว่างตูดแดงกับลูกปอผมว่านะทางชนลูกปอแพ้โซล่าขาดคับดีแล้วที่ไม่ชน
 โดย... เด็กโคกหล่อ
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คับน้องลูกเกยตัวเดียวกันน้องลูกเกยคงไม่ว่ากันนะผมแค่ลองคิดสนุกๆๆกันคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    บ่เป็นหยังพี่หนุ่มยะลา อย่าคิดมาก ฮาเฮตามประสาคนรักวัวนี่แหละพี่ เราคนรักวัวเหมือนกัน
 โดย... ลูกเกย
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    อย่าถือผมเลยนะครับ เจ้าวัวและทีมวัวชนค่ายอื่น ไม่มีเจตนา หลบหู่นะครับ คุยไปตามวิธีทางวัวชนนะครับ งั้นผมไปหน้าบ้านก่อนนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ล้อเล่นครับผม วัวดี พ่อดี อย่ารีบเกินไปนะครับ ให้มันสมบูรณ์เต็มที่ก่อนนะ พักบ้าง ใจจะได้กลับมา อายุได้ ไฟร์ได้ ไม่ขึ้นลิฟร์ เดวก้อเป็นยอดวัวเองอ่ะครับ เอาใจช่วยนะครับ ถ้าชนฮิปปี้เล็กไหวไม๊ครับคุณตำรวจ แต่พี่ว่า น่าผ่านนะครับ ฮิปปี้ร์เล็กกร่ำศึกมามากเกินไป
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ซ้อมไม่ดีจริงๆครับพี่ ยิ่งล่าสุดต้านข้างไม่อยู่เลย
 โดย... เด็กหลัง มวล.
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่เด็กหลังมวลโหนดหลังขาวฮิปปี้เล็ก ชนต่อยอดตลอดนะ ไม่เคยใช้ยอดเดิมชนเลย ------ขอบอก เอาก่อนตะพี่ เราไม่แขบ เพราะมีบ่อนติดต่อไปแล้ว เขาบอกว่าเขาไม่ถอดยอด ยอดเดิมเสียงว่ามันไม่คมอะไหรประมาณนี้นะ ถ้าเขาไม่ถอด เราก้อไม่ชน พี่เด็กหลังมวลจองได้เลย อิอิ
 โดย... ลูกเกย
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมทำงานที่ยะลา บ้านเดิม อ.ท่าศาลา ทีมวัว อ.ปากพนัง ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับมิตรภาพ สนามท่ามิหรำผมก็เคยไปชนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
 โดย... เด็กหลัง มวล.
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    จะจองให้นิลลูกเอ็มหรอครับ แอะไงกันแน่คุณตำรวจ ไหนว่าซ้อมมา3 ครั้งไม่ดี 555+ น่ากลัวจริงๆ ฮิปปี้ร์เล็ก ใครๆก้อสนใจ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    55555+ จ้าแม่ย่านางค่ายทายาทสายฟ้า พี่ชอบคำนึ่ง เหมือนศัพย์นักมวยเลย เกาะบนไปวัวๆ เหมือนนักมวยเลย แกะติดคิดตังค์ รับทราบครับผม
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ช่วงนี้ไอ้โหนดหลังขางฮิปปี้เล็กซ่อมเขาแล้วหรือคุณลูกเกย ว่าจะจองซะหน่อยสำหรับตัวนี้
 โดย... เด็กหลัง มวล.
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่เด็กหลังมวลอยู่ที่ไหน ถ้าใกล้ๆมาเที่ยวก้อได้นะ ที่นี่ยินดีต้อนรับ -----เชิญทุกท่านละคะ ใครผ่านมา มาเที่ยวบ้างก้อได้ จะได้รู้จัก พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันบ้าง
 โดย... ลูกเกย
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง คะพี่เด็กหลัง มวล
 โดย... ลูกเกย
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณลูกเกยครับ ค่ายทายาทสายฟ้านั้นอยู่แถวไหนครับ
 โดย... เด็กหลัง มวล.
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    กับฮิปปี้เล็กได้เจอกันแน่คะ .....เพียงแต่ว่าฮิปปี้เล็กจะยอมถอดยอดชนหรือไม่แค่นั้นเอง ถ้าถอดชนเลย..ที่บ่อนท่าหรำ-----ส่วนลังสาดขอแก้นิดนะพี่หนุ่มยะลา ลังสาดไม่ได้ข้างหนักนะ ชนทาง ขึ้นบน ห้อย แทง หัวใจยังไม่รู้ ตัวที่ข้างหนักคือโหนดเหมราช ทายาทสายฟ้า ตัวนี้ชนไม่ทำไหร เกาะเล่นไปวันๆ พอเพื่อนนวนก้อขึ้น เพื่อนฝากตัวเมื่อไหร่ ถูกข้างไปวิ่งไม่เข้าสักตัว พี่ๆที่เคยได้ไปดูชนวันก่อนคงจะเห็นแล้วว่าตามที่บอกหรือป่าว แต่รอบที่แล้วยังไม่ได้ขึ้นเลยเพื่อนชิงวิ่งเสียก่อน555 ------ส่วนลังสาดตัวนี้ทางดีเหมือนพ่อ----พี่หนุ่มยะลาอย่าจำสลับตัวกัน เด๋วมีออกมามากกว่านี้จะสับสนไปหมด เห็นจำดีได้ตัวเดียวนิพี่หนุ่มยะลาคือคุณนิยม อิอิ(ล้อเล่นนะพี่) เพราะลูกคอกค่ายทายาทสายฟ้าออกชนเพิ่ม 2 ตัวในเดือนนี้--อย่าจำสลับกันหล่าวนะพี่
 โดย... ลูกเกย
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ทีมงานไอ้หัววัง ไม่ชวนไอ้โซล่าชนหรอครับ คงไม่ขาดกันมาก ขอสนาม กลางๆนิดนะครับ จะได้ไม่เสียกันมาก ตัวนี้น่าจะเหมาะกันนะน้องเด็กโคกหล่อ นัดเคียงกันได้เลยนะครับ อยากดูมาก
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใช่ไอ้หัววังสุดยอด แต่ขาวลูกปอ สดจากคั่น ค่ายใหญ่ น้ำเลี้ยงสุดๆ งานนี้มันแน่นอน
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พอพี่หนุ่มยะลาพูดถึงขาวลูกปอ ครั้งนี้ผมดูแล้วว่าเป็นงานหนักถึงหนักมากของขาวลูกปอเลยครับ ถ้าไอ้นิลลูกเพรชไม่หลาบวัวคงเหนื่อยหน่อยนะ เพราะดูทางชนแล้วไอ้ลูกปอไม่ได้บี้มัดเหมือนไอ้หัววัง ลูกปอบางครั้งออกมายืนคอย ถ้าตัวไหนที่ออกมายืนคอยกับไอ้ลูกเพชรแล้วเป็นไปได้สูงที่จะถูกแทง ******ไอ้หัววังก็น่าจะพอลงกันนะกับไอ้โซล่า
 โดย... เด็กหลัง มวล.
5 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702