๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    ลายน้ำตกชนะไหม
 โดย... เด็กโคกหล่อ
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายนำตกชนะนิลท้องลายสายเพชร(สนามชนโคบ้านควนเนียง)
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามกีฬาชนโคทุ่งสง บ้านเขาปรีดี อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ฯ วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ทำการชนเวลา 10.30 น.++ รอบที่ 1 คู่ที่ 1 โคโหนดหลังขาวลูกเพชรนคร(หัวมัน) น้องปอน ควนเอฟเอ็ม ชนกับ โคโหนดยอดเกรียงไกร นายหาญ บางขัน // คู่ที่ 2 โคนิลธนกฤษ นายเนร บ้านนาเหนือ ชนกับ โคลังสาดลืมถึก นายหูร้าย สนามซ้อมโคคลองโก // คู่ที่ 3 โคแดงสิงห์ชาวเขา น้องเจ้านาย บ้านช่องเขา ชนกับ โคลันดาสิงห์โตทอง นายบ่าวนุ้ย ทุ่งใหญ่ // คู่ที่ 4 โคแดงปานเพชรพิชิตชัย นายเบียร์ บ้านหน้าเขา ชนกับ โคโหนดทะเลทอง นายเบส เขานางนอน // คู่เอก โคแดงพายุพัด(เฮโล) นายปาล์ม โคกเคียน ชนกับ โคโหนดปาเกียว(อ้ายยีราฟ) นายไก่ เขาวิเศษ ++ รอบที่ 2 คู่ที่ 1 โคนิลแซมยอดเด็ดเพชรเอเชีย นายตาล เขาพนม ชนกับ โคลังสาดลูกโชติช่วง นายแบ้ง บ้านใต้ // คู่ที่ 2 โคแดงงามพยัคฆ์(ทายาททักษิณ) น้องบี นิคม ชนกับ โคขาวศรนารายณ์ นายเหมี้ยน ทุ่งใหญ่ // คู่ที่ 3 โคขาวเพชรน้ำเอก(อ้ายสามเขา) นายบ่าว ทใสใหญ่ ชนกับ โคลังสาดพยัคฆ์ร้ายประกายแก้ว นายแก้ว หนองบัว // คู่เอก โคโหนดสิทธิชัย นายสิทธิชัย บ่อปลาทุ่งใหญ่ ชนกับ โคแดงงามกองปราบ(ไอ้ช๊อต) นายคิว ท่าเจริญ +++ รอบพิเศษ คู่ที่ 1 โคลังสาดงามพูนทรัพย์ราชครู(ลูกหมอ) น้องติน คลองฉนวน ชนกับ ฏคลังสาดพลายชุมพล นายกง นครตรัง // คคู่ที่ 2 โคโหนดศิลปชัย นายน้อย วังวิเศษ ชนกับ โคนิลไอ้ดอก นายจี ทอนวังปราง
 โดย... คนมีสี
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสนามกีฬาชนโคทุ่งสง บ้านเขาปรีดี อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ฯ วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ทำการชนเวลา 10.30 น. ++ รอบที่ 1 คู่ที่ 1 โคดุกด้างท้องลายเสาเอก นายเอก หนองแสง ชนกับ โคลันดาสี่พลัง น้องมีน สนามซ้อมโคคลองโก // คู่ที่ 2 โคลังสาดเด่นเหนือ(ไอ้ลาว) นายลูกหมา นิคมเขาขาว ชนกับ โคดุกด้างไอ้เท่ง นายเท่ง บ้านห้วยขน // คู่ที่ 3 โคแดงสงวนทรัพย์ นายลิขิต คลองมวล ชนกับ โคขาวงามโพธิ์เพชร นายเขียวทุ่งใหญ่ // คู่ที่ 4 โคโหนดเพชรช่องเหรียง นายสาธิต นิคมเขาขาว ชนกับ โคโหนดหลังขาวบริสุทธิ์ยอดเซียน น้องดิว บ่อนไก้ถ้ำ // คู่เอก โคโหนดช้างน้อย นายเอ็น ภูเก็ต ชนกับ โคขาวงามสดใส(จอมโหด) นายแถน เขาพนม ++ รอบที่ 2 คู่ที่ 1 โคโหนดสิงห์โตทองคะนองศึก นายมืด นาลุ่ม ชนกับ โคขาวลูกเซียน น้องเซียน สี่แยกปี่ // คู่ที่ 2 โคแดงงามทางหลวง นายมู บ้านใต้ ชนกับ โคลังสาดสิงหราช(ปาเกียว) น้องป๊อปปี้ บ้านส้อง // คู่ที่ 3 โคลังสาดสิงห์เพชร นายจักร ท่างิ้ว ห้วยยอด ชนกับ โคดุกด้างงามจอมยุทธเล็กลีลายอดนักรบ(อ้ายขุนโจร) นายโจ ท่าเจริญ // คู่เอก โคนิลนายแบบจอมยุทธจักร เจ้หญิง กำนันสิน สวนขัน ชนกับ โคโหนดเหลี่ยมเพชร(เก้าทัพ) นายเชือน นาโยง ++ รอบพิเศษ ชิงเสื้อสามารถสนามชนโคทุ่งสง // คู่ที่ 1 โคขาวงามสามยอดจอมโหด นายกระจาย ร่อนพิบูลย์ ชนกับ โคดุกด้างลายขุนศึก ด.ช.วันชนะ ทุ่งสง // คู่ที่ 2 โคโหนดงามชัยเชษฐ นายชา ทุ่งสง ชนกับ โคลังสาดหางดอกคะนองศึก(ยืนยง) นายเณรน้อย หวางห้วย ห้วยยอด
 โดย... คนมีสี
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดวันชนะ นายวรรรชนะ นครปากพะยูนเเทงงัด นิลลูกสม นายชม บ้านทุ่งเเต้วร้องลั่นทั่วสนามชนโคบ้านควนเนียง(อ่าวทึง)เเละคู่ดุกด้างฉลองชัย ก็ชนดีเหมือนกันเวลาผ่านไป25นาทีดุกด้างเเทงที่หน้าของโหนดเพชรเฉลิม3หิ้ว
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โคดุกด้างฉลองชัย ชน3หรือ4ครั้งเพราะคู่ชนที่ชนกันที่ควนเนียงเขาบอกมาพอดีว่าอยู่คอกติดกันชนหลังดุกด้างฉลองชัยคับ ไอ้งูเห่าชนที่ท่ามิหรำ
 โดย... น้องแพะ
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คนเดียวกันแหละพี่
 โดย... กริม
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิพลเดิมเป็นคนเกิดที่กรุงเทพเเล้วไปอยู่กับยายที่สงขลาเเล้วย้ายไปอยู่กับลุงที่คอนคับลุงสุดยอด
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงงามเพชรทักษิณ เป็นวัวแถวบ้านพี่นั้นแหละ..............ชะเมาครับ...........แต่ได้ขาวว่าเจ๊นามาทำให้.......เจ้าของเขารู้จักกันครับพี่.........เจ้าของเขานายหัวผมหนอยๆ..........5555
 โดย... กริม
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณ GRIM ครับขอบคุณข้อมูลของแดงงามเพชรทักษิณครับ..ผมรู้มาว่าพ่อมันคือโหนดเพชรทักษิณ ตอนนี้ขายไปอยู่สงขลาไม่ทราบกับทีมไหนยังชนเหลยม้ายไม่รู้..แดงตัวนี้เพื่อนผมบอกว่าตอนนี้อยู่กับทีมโกลายเกียรติยงยุทธมั้ง..ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะโพสให้คับ..ปล.คุณGRIM กับคุณ กริม นี่คนเดียวกันไหมครับ
 โดย... สุดยอด
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เเสดงว่าลุงสุดยอดอายุ44ปีใช่ไหมครับผม ปีนี้ผมเรียนได้ที่7ครับผมได้ทุนเรียนดีคับลุงสุดยอดอยู่จังหวัดอะไรครับ
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมขอเดิมพันแดงเพชรทักษิณตัวเดียวครับเสียดายไม่ได้ไป.................
 โดย... กริม
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้ควายสตูลชนะเดชย่ามค่อม
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้องนิพลเด็กคอน..โพสอายุตัวเองมา11ปีอยู่ ป.5 เล่นคอมเล่นเน็ทได้ดีทีเดียว เด็กยุคนี้พัฒนาเร็วดีใจด้วย แล้วที่โพสผลการชนของโหนดกู้เกียรติ ชนะนิลทรัพย์สามบ่อลูกเจ้าพ่อโคกค่าย และลายบ้านส้องคะนองศึกชนะขาวใจเพชรบุญครอง..ที่สนามควนเนียงนี่ อ้ายลูกบ่าวนิพลเด็กคอน(ขออนุญาติเรียกนะเพราะลูกผมอายุมากกว่าคุณแล้ว) ไปแลที่สนามไหมครับเพราะหนูบอกว่าเป็นเด็กคอน แสดงว่าเดินสายชนวัวจังนะแล้วไม่เรียนหนังสือเหอคับ วัวชนวันอังคาร..หนูหนีโรงเรียนตามพ่อมาชนวัวหรือพรืออะ.. ปล.ที่ถามเรื่องอายุพี่มาก็ขอตอบว่าลุงเกิดปี2510ครับ
 โดย... สุดยอด
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เบอร์โทรศัพท์นิพล0894537093
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามผู้รู้ครับ แดงงามเพชรทักษิณ นายเป๊ปซี่กาแฟฟ้าใสชะเมา ตัวที่ชนะหัวพานเมารอบที่ผ่านมา วัวที่ไหนคับ ของเจ้นา ระโนด กันหม้ายตัวนี้ เห็นวันนั้นเจ้นาเดินนำวัวเข้าบ่อนเอง ผมสังเกตุเห็นเจ้นายืนทำปากงุบงิบ ๆ ตลอดจนวัวชนะ ไม่ต้องสงสัยแล้วเรื่องที่เขาว่าเจ้นามีของดีครับ เป็นเรื่องจริง 100 %
 โดย... คนมีสี
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ว่าแล้วไอควายนี่ น้องเเบงค์ บ้านบางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา ต้องโม้แมร่งเข้ามากากเข้ามาทำไมฟ่ะไอควายเสียรมวะมีแต่พวกบ้าๆๆเพลูกไอหูร้ายชนะ22หัว วัวราคา 3ล้านแมร่งควายซิบหายสงสัยเด็กปัญญาอ่อน
 โดย... ควาย
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณกริม พรือมั้งหัวพานเมาอาทิตย์ที่ผ่านมาวัวเด็ด ๆ เข้าวินเกือบหมด ยกเว้นดำพูนทรัพย์กับไอ้ใหญ่ สงสัยน่าจะได้หลายกำปั้น อิอิ ต้องยอมรับครับว่าลูกไอ้แซมออกมาเก่งทุกตัว
 โดย... คนมีสี
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โคดุกด้างฉลองชัย ชน18ครั้งจิงจิงนะคับ
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบลับมั้งคับคุณเเพะ
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้งูเงาชนที่ไหนครับคุณเเพะ
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    น้องเเพะวัวชนมี่กี่ตัวครับ
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คู่ไอ้งูเห่าพรุ่งนี้ชนหม้ายคับ แล้วลายน้ำตก แพ้หรือชนะคับ ช่วยแจ้งด้วยคับ
 โดย... น้องแพะ
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมมีฐานะพอมีพอกินเลี้ยงวัวชน1ตัวคับพี่สุดยอด
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โคดุกด้างฉลองชัย น้องเเบงค์ บ้านบางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา สถิติชน 18ครั้งชนะรวด เป็นข้อมูลที่ไม่จริง ชนควนเนียง หัวที่ 3หรือ4ไม่แน่ใจเมื่อเมษา 53 วัวชนนักเลงวัวชนจำได้นะคับ ผมไม่ได้ติดใจอะไรนะคับ ว่ากันด้วยความจิง อย่ากวน ถ้าจิงว่ากัน ไม่จิงหลบไป
 โดย... น้องแพะ
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่สดยอดอายุกี่ปีครับ
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่บารมีครับยังวัวชนเยอะม้ายครับ เเล้วสุราษฏ์มีควายชนด้วยที่เกาะสมุยที่สนามชนควายบ้านสะเกษ
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    นิลทรัพย์สามบ่อลูกเจ้าพ่อโคกค่ายเเพ้โหนดกู้เกียรติโหนดเป็นต่อนะครับพี่บารมี
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้ผมอายุ11ปีป.5ครับเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเลี้ยงวัวชนตั้งเเต่ ป.3 ชนะ2เเพ้1ชนก็ใช้ได้ครับพี่บารมีครับ
 โดย... นิพลเด็กคอน
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยังเลยคับโกเกลือแกบอกวัวเจ็บลิงมากคับแต่เห็นลูกไอหมาป่าแล้วที่บ้านแกไม่ค่อยงามเท่าไร แต่มีเชื้อผสมเทียมคับผมก็เสียดายที่จิงผมกะว่าจะไปขอสมด้วยตัวเก่งอีกเหมือนกัน......................เอ๋อตัวนั่นไอหูบี๋น้องไอแซมเหรอคับพ่อเดียวแม่เดียวกันเลยไหมแล้วอยู่ที่เจ้าของคนเดียวกับที่เลี้ยงไอแซมไหมน้องมันก็หล่อเหมือนกันเค้าซื้อมากี่บาทเหรอคับ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้น้องแซมพรชัย(ใอ้หูบี้)ตัวที่วางกับลูกแดงยอดสิงห์ กำลังอีแต่งชนครับ ไว้ชนเมื่อไรมีโอกาสจะมาบอกครับ จิงหม้ายนายหัวศร
 โดย... ลูกสม (แซว)
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เด็กโคกหล่อ ครับ ไอ้หมาป่า หายยังครับ วันก่อนผมไปหลังโลตัส เห็นมันไข่บวม ไม่รู้ติดมาตอนผสมพันธุ์หรือป่าว เจ้าของพูดดีมากเลย
 โดย... ลูกนักเลง
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงงามเพชรทักษิณนายแป๊ปซี่กาแฟฟ้าใสชะเมาตัวชนะขาวงามเพชรชูชัยบ้านชะอวด..แดงตัวนี้เป็นลูกไอ้โหนดเพชรทักษิณ..ทางชนดีใจมากชนไม่รู้เรื่องใจเย็นชนดุ๋ยๆ เคยชนะมา1หนชนะตัวใหญ่ที่ชะเมา
 โดย... สุดยอด
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คับคุณลูกนักเลง ไม่แน่เหมือนกันผมอาจจะแบ่งให้คุณบ้างก็ได้ ของพันนี้บอกไม่ได้ ถ้าเข้าทางไม่แน่5555
 โดย... สายเลือดใอ้แซม
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีคลิปลูกไอแซมบ้างขอดูคำลำรือที่เค้าว่าเก่งหน่อยคับว่าเก่งขนาดไหนอยากชม
 โดย... อยากรู้
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่าถ้าไอดอกเพชรนำชัย ถ้าลงกั ดอกอัฉริยะ มันแน่ผมว่าลูกไอแซมไม่หลีกหรอก
 โดย... เด็กโคกหล่อ
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าตัวเท่าๆๆกันผมว่าน่าลุ้นคับน่าจะลงๆๆกันลูกแซมพรชัยเป็นของเจ้าของมันเองเหรอคับผมว่าค่ายนี้เค้าคงรักไอแซมมากๆๆเพราะตอนไอแซมชนก็เหลือเหตุแล้วตอนนี้ให้ลูกมันมาสุดยอดอีกตอนนี้ดังกว่าลูกไอยอดสิงห์เยอะที่หัวไทรมีหลายตัวไหมคับลูกไอแซมแล้วที่เจ้าของเก่าเค้ามีหลายตัวไหนตอนนี้ไอแซมมันตายยังคับ...................พี่ๆๆพอมีคลิปของลูกไอแซมที่ชนะทั้ง2ตัวที่ว่าชนสุดยอดไหมคับอยากดูคับขอบคุนมากคับ....ตอนนี้ลูกไอแซมพมพ์นิยมจิงๆๆ...............................เอออีกตัวที่ว่าน้องไอแซมหรือว่าลูกไอแซมคับตัวที่วางกับลูกไอยอดสิงห์ตัวนั่นก็งามชนบ้างยังแต่ตัวนั่นผมว่ามันยังอ่นอยู่เหรยน่าติมตาม
 โดย... เด็กโคกหล่อ
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมเป็นเด็กพึงหัดเลนวัวแตผมได้ความรู้จากเวปนี้มากเรื่องข้อมูลผมเลยลองไปที่หัวพานเมารอบที่ผ่านมาเล่นตามที่พี่วิจารณ์ไว้ ชนะสี่ตัว เก่งนำโชค ขาวมงกุฎสายฟ้า ดอกเพชรนำชัย และดุกด้างลูกแซมพรชัยตัวชนะโหนดจอมใหญ่ และตัวที่เล่นแพ้ ขาวเพชรชูชัยชะอวด นิลลูกใภ้ปากร้ายใจดี สรุปชนะ18000ขอขอบคุณพี่ๆในบอร์ดนี้มากที่ให้ข้อมูลทำให้ผมชนะ วันนี้ฝากเพื่อนเล่นลายน้ำตก10000 ผลแพ้ชนะพี่ๆช่วยแจ้งด้วยกำลังรอลุ้นอยู่
 โดย... เด็กหัดเล่นวัวใหม่
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผ่านเลย คุณสายเลือดไอ้แซม ได้โหมฺไอ้แซมพรชัย (หัวไทร)เก็บไว้ในมือแล้วถือว่าสุดยอด นาทีนี้หาตัวจับยากครับ ปล.เหลือใช้ หรือตัดหญ้าไม่ทัน ส่งมาทางผมบ้างก็ได้นะครับ ) แซวกันเล่นๆนะครับ
 โดย... ลูกนักเลง
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้กระแสเชื้อสายแซมพรชัยฟีเวอร์ครับ ชนะหัวพานสองตัวสุดยอดเพครับ ปลายยอดดีไม่กลัวไหรเลย ใอ้ดอกเบอร์เดียวกันคงไม่แพ้ใครแน่นอน ทั้งแทงจัดสุดๆ ทางดีมาก และทืบทอได้สุดยอดถ้าตัวเท่ากันแล้วใครอีนะมัน น่าอีเป็นหัววัวล่าว ส่วนตัวน้องดุกด้างเพชรพรชัยตัวนะใอ้ใหญ่ตัวนี้ก็ชนดีสุดๆเหลี่ยมดี ลักทอดี ปลายยอดไปทีสองเขา ที่สำคัญงามสุดๆตัวนี้ เจ้าของบอกว่าวันชนะยังไม่ได้ออกวิชาทีเด็ดทีเจ้าของใอ้แซมเลี้ยงชนเองเขาบอกสุดยอดตัวนี้ก็น่าติดตามผมว่าเบอร์เดียวกันกินมันยากจิงๆคับ ผมพยายามเก็บเชื้อสายใอ้แซมมาประมาณ3-4ปีตอนนี้ก็มีบ้างทั้งผู้และเมีย แบ่งเพื่อนไปบ้าง แต่ตอนนี้คงเก็บแล้วคับ เพราะตอนนี้เป็นพิมพ์นิยม 5555
 โดย... สายเลือดใอ้แซม
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ลายน้ำตกชนะไหม
 โดย... เด็กโคกหล่อ
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ได้ข่าวว่าตอนนี้ลูกไอแซมพรชัยขายดีมากๆคับเห็นว่าขาดตลาดไม่รู้ม้ายแต่ผมอยากซื้อเก็บไว้สักตัวเห็นไอดอกตัวที่ชนะหัวพานเมาสุดยอดมากคับไม่กลัวอะไรเลยตัวนี้ผมว่าได้เป็นหัววัวแน่นอนแต่หัวต่อไปผมว่าคงต้องแบกน้ำหนักอีกแน่แท้ไอ้ดอกเพชรนำชัยเค้าซื้อมากี่บาทเหรอคับอยากทราบว่าคุ้มกับค่าตัวของมันไหมแต่ผมว่าตอนนี้เจ้าของคงจะได้กำไรแล้ว...ใครพอมีลูกแซมพรชัยบ้างคับ(ของแท้)อยากได้เก็บไว้สักตัวคับเพราะตอนนี้แถวนครลูกไอแซมดังมาก
 โดย... เด็กโคกหล่อ
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    แถวบ้านมีลูก ไอ้ลูกหมู อยู่ตัวหนึ่ง สีนิล ชนะบ่อนป่ามา 2 ครั้งแล้วแต่เสียดายที่เป็นรุ่นเล็ก แต่ก็ยังน่าติดตาม ใจมาก
 โดย... ลูกนักเลง
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณลูกสม วัวที่คุณผสมข้ามสายพันธ์กับวัวต่างประเทศตอนนี้ผลเป็นยังไงมั่ง ซ้อมได้บ้างยัง (จำจากกระทู้เก่า ถ้าผิดคนก็ขออภัยด้วย)
 โดย... นักปรับปรุงพันธ์
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณลูกสม วัวที่คุณผสมข้ามสายพันธ์กับวัวต่างประเทศตอนนี้ผลเป็นยังไงมั่ง ซ้อมได้บ้างยัง (จำจากกระทู้เก่า ถ้าผิดคนก็ขออภัยด้วย)
 โดย... นักปรับปรุงพันธ์
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบน้องแพะครับ เรื่องโหนดงามเพชรนำชัย(อ้ายไข่เหลี่ยม)นายไข่บ้านลานนา..ต้องขอโทษด้วยพี่ไม่เคยเห็นวัวตัวนี้ชนทีครับ แต่ที่บันทึกไว้ มีดังนี้ ถูกกับลังสาดนภาเดช ไอ้ว่าว นายอุ่น บ้านหัวถนนท่านช่วย ที่สนามท่ามิหรำ17/8/52 แล้วถูกคู่กับโหนดสายฟ้าเจ้าพลังนายสรรเพชรบ้านหัสคุณที่สนามหยีใน5/4/53ครับ..พี่น้องท่านใดได้ชมรายการนั้นช่วยแจ้งบอกผลและทางชนให้คุณน้องแพะด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี่ใครไปเล่นไอลายน้ำตกบ้างเด็ดสุดๆๆ.........อืมน้องลูกเกยลูกไอสายฟ้าแถวนครมีไหมคับเห็นเขาบอกมีลูกไอสายฟ้าอยู่ตัวหนึ่งแต่เขาไม่ขาย
 โดย... เด็กโคกหล่อ
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณ ภูเก็ต เลี้ยงอยู่ตรงไหนะครับ อยู่ใกล้กับ 4 Point มั้ยครับ พอดีผมมีงานอยู่ที่ site นั้นครับ แล้วคุณรู้จักโกนงม้ายครับ แกอยู่ที่ปั๊มเชลล์ ที่ถลางอะครับ มีวัวชนหลายตัว ใจดีด้วย ล่าสุดเพิ่งซื้อมาใหม่ตัวนึง เดิมเป็นวัวพัทลุงครับ แต่นักเลงเอามาเลี้ยงไว้ที่อ่าวขามนี่แหละครับหลังจากที่มันชนะมาหัวนึง วัวสีแดงครับ ยอดรกมากครับ ร่างกายติดรุนกลางครับ ผมว่าน่าจะเคยเห้นมั่งนะครับ
 โดย... คนรักวัวชน (บารมี) สุราษฎร์
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณแบงค์ครับ ดีแล้วครับทยินดีด้วยที่มีโน๊ตบุ๊คใหม่ แต่อย่าร้อนวิชาในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จิง ที่บ้านผมมีวัวชน สองตัวครับ ลูกวัวชนอายุประมาณ 1 ปีอีกสาม และก็แม่วัวชนอีกสองตัวครับ ผมสัมผัสวัวชนมาตั้งแตเด็กๆ ครับจำความได้ก็เห็นพ่อเลี้ยงวัวชนแล้ว แต่ทีมงานผมไม่ใหญ่วัวไม่ดัง เลี้ยงกันไปเรื่อยๆครับ แต่ที่สำคัญที่ผมอยากบอกตอนนี้ผมอายุ 31 ปีแล้วยังรู้เรื่องเกี่ยวกับวัวชนยังไม่ถึง 60 % ก็เลยมาอาศัยบอร์ดนี้ครับเพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้กันครับ ศึกษาให้มากแล้วพูดน้อยๆ พูดในสิ่งที่รู้จิง ไม่ใช่เห็นเค้าฉาวๆกันไม่รู้เรื่องไหรก็จะพูดกัน มันไม่ได้ไหรหรอกครับผม
 โดย... คนรักวัวชน (บารมี) สุราษฎร์
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่สุดยอดคับ พี่พอจะรู้จักโหนดเพชรนำชัย อ้ายไข่เหลี่ยม หม้ายคับ หรือใครก็ได้ที่รู้จัก ช่วยโพตประวัติ ทางชน และเขาดีหม้ายคับ ทางอ้ายไข่เหลี่ยมท้าวัวผมมา แต่ผมไม่เคยเห็นวัวที่คับ
 โดย... น้องแพะ
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คับผมถ้าถูกคู่เดี่ยวจะมาบอกโหนดกัลปังหา (งู่เห่า) ชน ลังสาดสิงห์ชาวเขา ท่ามิหรำ เด็ดสิงห์ชาวเขาคับ เพราะไอ้งูเห่า ที่วางไม่ค่อยดีคับ วางเดาะหลายครั้งตั้งแต่ถอนดุกด้างตะวันอัคคีคับ
 โดย... น้องแพะ
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงน้องแพะ ถ้าวัวคุณถูกคู่แล้วมาโพสบอกกันมั่งนะน้อง พี่จะได้ตามเล่นมั่ง ขอบครับ
 โดย... สุดยอด
15 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวบางเขียดตัวไหนคับ ที่ชน 18 หนชนะรวดไม่เคยไดยินชื่อขนาดวัวผมไปชนแถวนั้นบ่อย ยังไม่ได้ยินชื่อคับ แล้วที่ขายไปในราคาสามล้าน ขนาดวัวผมแปดแสนยังไไม่ขายแล้วผมอยากรู้จริงๆๆๆคับว่าชื่อไหร่ ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ แล้ววันนี้ที่สทิงพระเปรียบได้กี่คู่คับอะไรมั่ง ผมพาวัวกหลบก่อนเคียงกับไอ้ขาวปากนังแล้วไม่ถูกบ่อนเลยให้กลับ
 โดย... น้องแพะ
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณ เเบงค์ ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา ที่รู้ ๆ ที่บางเขียดวัวชนหาหม้าสักหางแล้วีที่เคยมีราคาไม่ก็ถึงแสนสักตัว ขี้โม้ยัง เท่าที่รู้พี่น้องบางเขียดไม่โม้สักคนพูดจริงทั้งเพ ไอ้หุร้ายชนไม่ถึงที่ 22 หนลูกอีถึงพรือนิ........... อย่ามางวนพี่น้องที่เขาติดต่อแรกเปลียนข้อมูลขวาสารกัน
 โดย... คนบ้าวัว
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัสดีคับพี่หัวล้านข้างรั้ง พี่แหลงได้ถูกใจผมมากเลย อย่ารู้จักจัง พี่อยู่ใหนนิคับ อย่าจะคารวะสักกลม วันใหนมานคร ก้อบอกได้น่ะพี่
 โดย... เด็กคอน ชอบอ่านแต่ไม่ชอบแสดงความคิดเห็น
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีคลิปของคู่เอกๆของบ่อนหัวพานเมามังรบกวนช่วยลงให้ชมบ้าง เช่นลูกแซมพรชัย ห้านม ขอบคุณล่วงหน้า
 โดย... หลานกำนัน
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เอ้าพิมผิด วัวชนรอบแรก คู่ที่ 3 นะคะ
 โดย... ลูกเกย
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้อย่าลืมไปเล่นโคโหนดเพชรน้ำหนึ่งทายาทสายฟ้า นายใหม่ บ้านปากพะยูน ของลูกเกยด้วยนะคะ ชนคู่สามรอบสอง อิอิ หัวใจไม่โร้ แต่น้ำเลี้ยงไม่แพ้แน่....ลองแลนะพี่ๆ ของใหม่แกะกล่อง
 โดย... ลูกเกย
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดกู้เกิรยติชนะคับ
 โดย... นิพล เด็กรักวัวชน
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณเเบงค์คับมีด้วยหรือคับวัวชนกัน10ล้านบาทไม่เคยเห็นเลยคับ
 โดย... นิพลคับผม
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายบ้านส้องคะนองศึก ชนะคับ
 โดย... นิพลคับผม
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    อ้อครับ อย่าเรียกผมพี่เรยผมอายุ23เองครับ ที่แรกผมคิดว่าพี่บารมี อยู่สุราษ ซะอีก ผมอยู่แถวอ่าวมะขามครับ ผมเล่นไก่ชนครับ วัวชนก็ชอบเพิ่งศึกษาเรียนรู้เอง พี่อายุเท่าไหร่อ่าครับ
 โดย... ภูเก็ต
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้ผมอยู่ที่กทม (กรุงเทพ) เพิ่งซื้อน็อตบุคครับพี่บารมี
 โดย... เเบงค์ ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมบอกให้พิมพ์คําว่า หนังสือพิมพ์ไทยเเหลมทอง โคดุกด้างฉลองชัย เเล้วจะเจอครับ
 โดย... เเบงค์ ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดุกด้างฉลองชัย ไปเเพ้ ลันดาม้ามังกร ชนกัน10000000บ.ชนที่สนามชนโคบางกลํา
 โดย... เเบงค์ ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    มารมีคุณเลี้ยงวัวชนกี่ตัวหา
 โดย... เเบงค์ ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โคดุกด้างฉลองชัย วัวชนเก่งที่สุดของภาคใต้เป็นเจ้าสนามหัวสะพานชะเมา ขาย11111 11บ.
 โดย... เเบงค์ ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โอ้วพี่กริม อยู่เห็นเงียบนึกว่าม้ายไค พี่แวะไป Facebook หวาพี่
 โดย... คนรักวัวชน (บารมี) สุราษฎร์
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ที่ค่ายไอ้ควายเป็นโรคปากเท้าเปื่อยกันทั้งค่ายเลย ไม่รู้ว่าหายแล้วหรือยังเหมือนกัน
 โดย... นักข่าว CNN สตูล
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ภูเก็ต ครับผม ล่าสุดที่ทราบข่าว ไอ้ควายเป็นโรคปากเท้าเปื่อยเค้าเอาไปรักษาที่สงขลาครับ ผมพยามถามพี่หลายหนแล้วพี่ แต่ขอถามอีกทีครับ พี่อยู่ตรงไหน ทีมไหนของภูเก็ตครับ เผื่อพบกันรู้จักกันจะได้ทักทายพูดคุยตามประสาคนรักวัวชน พี่ตี้บอกหรือไม่บอกก้ได้นะครับ ไม่พรือ ผมอยู่แถวหมู่บ้านร็อคการ์เด้น อะครับ ต.รัษฎา
 โดย... คนรักวัวชน (บารมี) สุราษฎร์
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ปลุกกระแสความแรงให้วัวทีมงานหัวไทร ดังขึ้นมากอีกแล้ว ด้วยลูกๆของโหนดแซมพรชัย ตอนนี้เริ่มได้ยินว่ามีลูกวัว ที่ผสมด้วยพ่อวัวชุดของ กำนันดิษฐ์ อดีตเจ้าของบ่อนโคกพิกุล ออกชนแล้วก็เก่งๆอีกต่างหาก ตอนนี้แถวลุ่มน้ำปากพนัง เห่อกันใหญ่ทีเดียว
 โดย... ลูกนักเลง
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณสุดยอดมากเลยครับ คุณไม่ออกนามครับไอ้หน้าเข้เป็นวัวในฝูงไอ้ฮิปปี้ สระแก้ว ใช่ไหมครับผมเคยไปเห็นแม่ของมัน เจ้าของบอกว่าเป้นแม่ไอ้หน้าเข้ กำนันดิษฐ์ (ตอนนี้ตายไปเเล้ว)ลูกตัวสุดท้าย ยังอยู่สระแก้ว
 โดย... ลูกนักเลง
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    บ่าว เเบงค์ ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา มาให้รายละเอียดข่าวที่คุณพาดหัวไว้ด้วยครับ พันพรือคุณขายวัวได้ราคาดีจัง พี่สุดยอดก็สงสัยเหมือนคุณบารมีสุราษฎร์ครับ
 โดย... สุดยอด
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    "วัวชน ไม่มีวัวตัวไหนหลอกคับราคาเป็นล้าน" พี่ชุกวัว "เเละมีโคเก่งอีกตัวหนึ่งเป็นลูกไอ้หูร้าย (โหนดมีสมบัติ)ซึ่งชนมา22ครั้งชนะรวดขายไปเเล้ว3ล้านบ." เเบงค์ ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา พี่ชุกวัวมีความเห็นแบบไหนมั่งครับผม และก็รบกวนคุณแบงค์ครับคือจิงๆแล้วผมอยากรู้ว่าไอ้หูร้าายมันชนกี่หัวแล้วครับ แล้วเห็นลูกมันชนตั้ง 22 หัวแล้วราคา 3 ล้าน เค้าซื้อไปไหนแล้ว แล้วถึงมันชื่อไหรคับ ช่วยให้ความกระจ่างทีครับ อึ้ง ทึ่ง เสียว และสงสัยครับ
 โดย... คนรักวัวชน (บารมี) สุราษฎร์
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณลูกนักเลงครับ เรื่องแดงงามแก้วมังกร(มัจฉานุ) ของเจ๊วรรณาบ้านหาดใหญ่ ทีมใหญ่เล่นเบี้ยทีมหนึ่งของหาดใหญ่ ข่าว่าซื้อมาจากจันดีเวลาชนยังให้เกียรติถิ่นดั้งเดิมของวัว ลงบ้านจันดีครับ ฟอร์มการชนเท่าที่บันทึกไว้มีดังนี้ ชนะโหนดงามแสงอาทิตย์นายอาทิตย์บ้านสตูล10/9/52สนามบางกล่ำ(2แสน) แล้วชนะโหนดโชคมีชัยไอ้กั้งนายเอ็มบ้านนาลิง5/11/52สนามหาดใหญ่(4แสน)แล้วชนะโหนดงามเพชรทักษิณ(บุญรื่นฤดี)นายนอบค่ายโคต้อยสมิหรา21/3/53สนามคลองหอยโข่งแล้วมาชนะโหนดก้องเกรียงไกรบ้านสตูล11/11/53สนามบางกล่ำครับ..ร่างกายโดยรวมวัวเนื้อตัวกระดูกดี แข็งแกร่งชนดีทั้งทางและปลายยโดยเฉพาะไฟท์ล่าสุดชนะตัวเก่งจากสตูล..เช็ดล้าง เสมอไหนเสมอกัน ชนกันดุเดือด แดงมัจฉานุถึงชนะ ก้อเจ็บมากครับมัจฉานุชนะเพราะลูกแข็งแกร่ง แต่ขอบตาทั้งสองข้างแฉะหมดเพราะโดนฝ่ายโหนดดักหน้า คู่นี้ชนกันประมาณ10กว่านาที มัจฉานุชนะครับก่อนชนเป็นต่อ10-9เข้าชนไม่ได้ทอข้างสู้ทางโหนดไม่ได้กลับเป็นรอง2000-700แล้วแต่แดงใช้ยอดได้ดีกดไปบนก่อนเติมยอดจนโหนดถอยและวิ่งไปแบบเหลือเชื่อครับ..ปลายยอดดี หัวใจดี
 โดย... สุดยอด
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โคดุกด้างฉลองชัย น้องเเบงค์ บ้านบางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา สถิติชน 18ครั้งชนะรวดเป็นวัวชนเก่งสุดของสงขลา มีลูกของมัน1ตัว อยู่ที่ต.บางเขียด อ.สิงหนครจ.สงขลา ขาย100000บ.ชนมาเเล้ว9ครั้งชนะ8เสมอ1ครั้ง เเละมีโคเก่งอีกตัวหนึ่งเป็นลูกไอ้หูร้าย (โหนดมีสมบัติ)ซึ่งชนมา22ครั้งชนะรวดขายไปเเล้ว3ล้านบ.
 โดย... เเบงค์ ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    นสยาสสนาสสสส
 โดย... ใว
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอแสดงความยินดีกับทีมงานดอกเพ็ชรนำชัย สุดยอดครับ จริงๆแล้วผมชอบลางสาดราชสีห์ขนทองมากและติดตามข่าวอยู่ตลอด ดูในมุมของผม ลางสาดชนเข้าทางอ้ายดอกมากกว่าเพราะเพลงชนลางสาดชนไปหลังแล้วมาหน้าด้วยปลายยอด ไม่ใช่ชนมัด,เลี้ยว,หรือทอข้างแต่อย่างใด และปลายยอดลางสาดสั้นกว่าด้วย แต่ดูหัวใจลางสาดหัวใจสุดๆเหมือนกัน แต่ต้องยอมรับในความเก่งของดอกเพ็ชรนำชัยจริงๆ ทีมงานจากหัวไทรสุดยอดไปเลยเพ่
 โดย... เตมูจิน
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เงียบจังครับวันนี้ สงสัยเตรียมวางแผนหาที่ลงตอนเย็นนี้กันแน่ ไม่มีที่ไปมาภูเก็ตกันนะครับ เดียวรับรองให้เต็มที่ครับพี่น้อง
 โดย... คนรักวัวชน (บารมี) สุราษฎร์
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เห็นด้วยกับพี่หัวล้านข้างรั้ว กับ พี่บ่าวเป็นที่สุดครับ ฝากถึงน้องเด็กอ่อน ของเล่นหัดไม่อยากหรอกครับ แต่เล่นให้เป็นเซียนนะยากครับ เพราะมันไม่มีเซียนตัวจิงครับ บังไปบังมาติดตุบอยู่ในก็ยัง มันขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาส บวกโชคช่วยเล็กๆ แนะนำน้องเด็กอ่อนเล่นไม่เป็นดีแล้ว ดูด้วยความชอบและความบันเทิงดีหวาครับ อ่อหนึ่งกำปั้นเท่ากับหนึ่งหมื่นครับ ช่ายม้ายล่ะพี่หัวล้านข้างรั้ว
 โดย... คนรักวัวชน (บารมี) สุราษฎร์
14 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702