๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    สนามบ้านนาเดิม.......โหนดเพชรราหู.ชนะ..........ลังสาดมดคันไฟ.........เป็นรอง 1100 ถูกข้างวิ่งกลับมาชนะ.........โหนดมีนาทีทอง..........แพ้
 โดย... กริม
19 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายบริสุทธิ์จอมเซียน.......ชน3หัว..........ชนมัด.......ตั้งยอดดี.......ข้างหนัก........แล้วมีหัวใจ..........บวกกับ...สายเลือดดี...........แล้วคู่ชนชื่อไหร...........ทางชนพันพรือครับ
 โดย... กริม
19 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตอนนี้ยอดวัวชนรุ่นกลางต้องยกให้ นิลงามดอกเพชรนำชัยครับ ยอดวัวชนรุ่นใหญ่ต้องควายสตูล ส่วนยอดวัวรุ่นเล็กต้องให้ โซล่า วิเคราะห์ตามผลงานและเพลงชนครับ ใครเห็นเป็นอย่างอื่นโปรดชี้แนะ
 โดย... คนรักวัวในสายเลือด
19 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วิจารคู่ลังสาดโพธิ์เสด็จ กับมดคันไฟ ปลายยอดยาวพอๆกันแต่มดคันไฟขาซ่อมส่วนโพธิ์เสด็จเขาวงกว่า ในกรณีปลายยอดมดคันไฟน่าจะทำเจ็บกว่ามีลูกหน้าลูกแทงบ้องแทงคอใหญ่ ส่วนโพธิ์เสด็จคงแลกยอดสู้กระโดดแทงไปเป็นคู่ไม่กลัวยอด ส่วนตัวน่าจะสูสีกัน น้ำหนักไม่ขาดไม่เกินกันมาก โพธิ์เสด็จมีลูกฝากห้อยไปบนได้ดี ถ้าหากมดคันไฟคอนวนเมื่อไรถูกทืบแน่ๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นคอยแลก่อนชนอีกครั้งเรื่องตัวเรื่องน้ำหนัก ถ้าโพธิ์เสด็จได้ตัวนิดๆ คู่นี้ให้วางโพธิ์เสด็จ ถ้าตัวโพธิ์เสด็จเสียเปรียบนิดๆให้เล่นมดคันไฟก่อน ช่วงหลังๆหากโพธิ์เสด็จ ไปบนได้สักดอกสองดอกติดๆกันให้กลับมาอยู่โพธิ์เสด็จครับ สรุปมีโอกาสแพ้นะได้พอๆกัน ถ้าถามผมๆชอบโพธิ์เสด็จครับ
 โดย... ขอแจมด้วยคน
19 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายบริสุทธิ์จอมเซียนวัวระโนดทางชนอย่างไรใครรู้มั่งชนกี่ครั้งเเล้วใครพอรู้ช่วยบอกที
 โดย... น้องใหม่
19 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนโกตี๋ อ.ห้วยยอด ชนวันที่ 25 กพ. 54 คู่เอกระหว่าง ลังสาดเก็บทรัพย์ นายเอก ห้วยนาง ชนกับ โหนดงามความหวังใหม่(สปอนเซอร์) นายปอ ทุ่งจันทร์หอม รองคู่เอกระหว่าง ดุกด้างสิงโตทองมีทรัพย์(ลิงลม) ชนกับ แดงงามแสนหวานทรมานใจสาว นายเม็ง นาโยง พี่ๆ เซียนวัวชนช่วยชี้นำด้วยครับ เผื่อมีวัวซุ่มมาอีกครับ อิอิ ขอขอบคุณพี่ๆ ที่ลงคลิปมันศ์ๆให้ชมด้วยนะครับ
 โดย... เด็กไม่มีเวลา
19 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลายบริสุทธิ์จอมเซียนถูกคู่กับตัวไหนครับ.ที่ท่าหร่ำเมื่อวาน
 โดย... กริม
19 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเด็กใหม่ครับ คลิปที่หายไปนะครับส่วนมากก็คือเจ้าของที่เอามาปล่อยเค้าเก็บกลับครับผม ถ้าอยากดูก็ต้องขอเค้าให้ลงให้ใหม่ครับ ส่วนมากจะเป็นของพี่นิลพิทักษ์ชัยครับ เดียวอันไหนที่แกลงให้ดูก็โหลดเก็บไว้มั่งนะครับ ทีหลังเราได้เอามาลงให้คนอื่นดูต่อครับ ในกรณีที่นึกอยากดูขึ้นมาครับ รู้ส฿กว่าผมจะโหลดไว้ครับ เดียวหาให้
 โดย... คนรักวัวชน (บารมี) สุราษฎร์
19 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เรียนถามประวัติวัวตรัง(เขาวิเศษ)เป็นวัวสีแดงรุ่นเล็ก เขาขึ้นตรงๆ น่าจะเป็นทีมลังสาดไมไทสัน เพราะลงชื่อว่า ศ ไมไทสัน พอดีมาถูกคู่ที่ท่ามิหรำเมื่อวานคับ
 โดย... นักเลงวัว
19 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วิจารณ์กันอีกคู่ครับ ก็องแก้ง กับโหนดยอดพยัค ก้องแก็งเดินทางไปสงขลา เป็นไงมั่งไม่รู้เที่ยวนี้ หยุดไปนานเลยนะครับ ถามพี่สุดยอด และสมาชิกหน่อยครับ
 โดย... บ่าว
19 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    สนามกีฬาชนโคบ้านนาหม่อม ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา ชนวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. รอบที่ 1 คู่ที่ 1 โคโหนดเพชรทรายขาว นายชม ทรายขาว พบ โคแดงมานะชัย (ไอ้โถ) นายจำนง ทุ่งขมิ้น คู่ที่ 2 โคแดงลูกเอ็ม นายเอ็ม แม่เปียะ พบ โคลายเทพฤทธิ์ (บ้านชา) นายปาง นาป๋อง คู่ที่ 3 โคโหนดลูกวุ้นไหมงามสามเซียน นายเข่ง แม่เตย พบ โคโหนดชนะศึก นายเผย ควนโตน คู่ที่ 4 โคนิลท้องลายเทวฤทธิ์ นายสรพงษ์ ค่ายโค ส.สนุกเกอร์บางกล่ำ พบ โคแดงงามพยัคฆ์อีสาน นายนำ ค่ายโคบ้านเหนือ คู่ที่ 5 โคลังสาดทองคำ (ไอ้รถบด) นายประจวบ ม่วงค่อม พบ โคโหนดสามารถยอดวิชา (หลังสวน) น้องปอ ค่ายโคบ่าววิเชียรแม่เตย คู่เอก โคขาวมหากาฬ โกไข่ อ.ควนเนียง พบ โคแดงงามลูกแสงชัยหลานแสนเชิง นายภพ อ.หาดใหญ่ รอบที่ 2 คู่ที่ 1 โคโหนดศักดิ์อนันต์ (หูราย) นายเสรี เกาะโต้ พบ โคโหนดเพิ่มทรัพย์ นายย้อย จ.พัทลุง คู่ที่ 2 โคโหนดเพชรภูรินทร์ นายประสาน ทรายขาว พบ โคดุกด้างนำโชค บ้าวนุ้ย ดอนคัน คู่ที่ 3 โคโหนดงามลูกสิงห์ นายบัว บ้านควน พบ โคลังสาดฉลองชัย (โอทีราชานนท์) นายประเสริฐ หาดทิพย์ คู่ที่ 4 โคดุกด้างมรกต นายปุ่น แม่เปียะ พบ โคโหนดงามวีรเด.ช. (พินธุ) นายดอน อ.สะบ้าย้อย คู่ที่ 5 โคโหนดหลังขาวงามสามกษัตริย์ น้องต้นข้าว ทรายขาว พบ โคดุกด้างเพชรศรชัย นายเสบ ปาดังเบซาร์ คู่เอก โคขางงามเพชรรางเหล้ก ด.ช.พีระพัฒน์ ควนจง พบ โคแดงอลังการล้านเจ็ด (แสนทิ้ว) น้องปอ ค่ายโคบ่าววิเชียรแม่เตย รอบที่ 3 คู่ที่ 1 โคลังสาดลูกกวาง ด.ช.เอ็ม บางควาย พบ โคขาวฟ้าใหม่โชคประทาน (ฉับพรึง) น้องเจมส์ ค่ายโคราชบุตรเขย คู่ที่ 2 โคโหนดก็องแก็ง นายบ่าว เบาแก้ว จ.นครศรีธรรมราช พบ โคโหนดงามยอดพยัคฆ์พิทักราชันย์ นายเร็ด
 โดย... บ่าว
19 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    อ่านเจอในเวปไทยแหลมทองครับ สนามกีฬาชนโคในจังหวัดสงขลามีมากกว่าทุกจังหวัดในภาคใต้ สนามชนโคที่แฟนวัวชนยกให้เป็นอันดับหนึ่ง คือ สนามชนโคคลองหอยโข่ง สนามชนโคหาดใหญ่ สนามชนโคที่มาแรงขณะนี้กำลังจะแซวงโค้งจากสนาม คือ สนามชนโคนาหม่อม เด็กหนุ่มไปแรง น้องบ่าวลูกเฒ่าแก่เขียว สจ.หนอน และทีมงานที่แข็งแกร่งใจเกินร้อย เรื่องจ่ายค่าหัววัวและสนามที่พลิกล๊อคที่สุดในสงขลา คือ สนามชนโคบ้านควนมีด ปรับปรุงจุดบกพร่องเล็กน้อย จะไปได้สวย สนามสบายเดินทางสะดวก 28 ก.พ.นี้ สนามชนโคนาหม่อมเตรียมกระสอบใส่ตังค์ได้เลย สุดยอดคู่วัวเงินล้าน โหนดก็องแก็ง จาก เขาแก้ว ลานสกานครศรีฯ ถล่มแหลก โหนดงามยอดพยัคฆ์พิทักษ์ราชัน จากนาทับ สงขลา รายงานโดย เซียนรุณ โคกทราย
 โดย... บ่าว
19 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีคลิปไอควายที่ชนะล่าสุดให้แลมั้งจะขอบคุณมากๆๆๆถ้ามี
 โดย... ควายตาแดง
19 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    สวัสดีวัใหม่ คงจะสุขใจทั้งวัวหน้าค่ายวัวชนและเจ้าของ รวมทั้งนัดเล่นน้อยใหญ่นะครับ ที่ได้ไปทำบุญ อุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ร่วมทั้งเสริมดวงชะตาให้แด่วัวชนตัวเอง+ครอบครัว ให้เจริญรุ่งเรื่อง มีโชคมีชัยกันทั่วหน้านะครับ เช้าตรู่นี้ ขอเปิดประเด็น วัวชนที่ได้รับความสนใจทั้ง5คู่ครับ วานผู้รู้ ออกความคิดเห็นด้วยครับ 1.ขาวลูกเซียนกะอ้ายขุนท่อ 2. ขาวลูกปอชนกะนิลลูกเพชร 3.แดงมัจฉานุชนกะอ้ายยอดชาย4. โหนดมีนาทีทอง(ไอ้ลูกแซม)ชนกะไอ้คล่อง501 5.แล้วคู่ดุเดือดแน่นอนคู่นี้ ลังสาดโพธิ์เสด็จและแทงกะไอ้มดคันไฟ ใครจะแทง ใครจะข้าง สนุกแน่นอนคู่นี้ ถึงเงินถึงใจแน่ๆ ฝากไว้วิเคาระห์ วิจารณ์กันด้วยนะครับ เพื่อประโยชน์ แด่พี่น้อง นักเล่นน้อยใหญ่และหัวหน้าค่ายวัวชน ต่างๆครับ ในการเล่นได้เสีย
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
19 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลูกไอ้แซมชนบ้านนาเดิมพรุ่งนี้ทีเด็ด ซุ่มมาชนทีมงานตามมาเล่นจากกรุงเทพ วางยาวเลย
 โดย... เด็กหัวไทร
19 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอถามผู้รู้หน่อยว่าคลิปเก่าๆหายไปไหนหมดเเล้ว เช่น ไอตูดเเดงตอนชนไอลูกปอ ไอเเซมตอนชนลายน้ำตก ขาวเเสนเพชรตอนเเพ้ไอเต่า
 โดย... เด็กใหม่
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอประวัติลายบริสุทธิ์จอมเซียนวัวระโนดสงขลาด้วยครับชนกี่หัวเเล้วทางชนเป็นยังไงรบกวนผู้รู้ทีครับ
 โดย... น้องใหม่
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    หวัดดีพี่เบิ้มที่รักครับเล่นได้ทุกตัวครับสุดเบอร์ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นโหนดนาทีทองและลังสาดมดคันไฟราคาได้ออกตัวแน่ๆๆครับอาจจะเป็นต่อเสียด้วย.ก่อนวางครับ.....เพราะค่ายใหญ่น้ำเลี้ยงดีครับพี่...ชนชนะดีๆๆมาทั้งนั้นครับ..รักทั้ง 2 ตัวเลยครับ.....ส่วนอีก 2 ตัวยังไม่เคยเห็นชนครับรู้สึกว่าเป็นค่ายพยัคสายใต้ตัวหนึ่งค่ายใหญ่เสียด้วยเล่นได้เหมือนกันกันครับ......ส่วนลูกปอน่าเล่นน่ะพี่ถึงเป็นวัวสุราษรักมันมากครับเห็นมาชนชนะที่ห้วยยอดรอบก่อนครับ....ชนะทายาทอ้ายลูกขวัญวัวตัวดังตรังเมื่อก่อนครับ
 โดย... เด็กตรังหวังดี
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วัวที่ติดคู่อยู่บ่อน มักจะต้องสดและสมบูรณ์ เพราะเจ้าของย่อมเอาใจปรนนิบัติพัดวี เช่นหาหญ้าดีๆหญ้าที่วัวตัวเองชอบมาให้กิน หานํ้าตาลอ้อย-นํ้ามะพร้าวอ่อนมาให้กิน บางคนซื้อนํ้าเต้าหู้ใส่ไข่มาให้กิน ( ลูกเมียที่บ้านไม่เคยซื้อให้กิน ) กินเกลือแร่ กินแคลเซี่ยม เวลาตากนํ้าค้างตอนหัวคํ่าก็ก่อไฟให้ความอบอุ่น-ไล่ยุงเสร็จสรรพ วัวเมื่อมันอยู่ดี กินดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ มันก็ต้องชักว่าวของมันมั่งตามปรกติ บางคนพอเห็นวัวชักว่าวก็ไปตวาดมัน พร้อมกับเดินเข้าไปตบบนหลังวัว ไม่ให้วัวชักว่าว กลัวว่าวัวตัวเองจะสูญเสียพลังงาน กลัวว่าถึงวันชนวัวตัวเองจะไม่มีแรงชน....... จริงๆแล้วไม่ช่ายเลย วัวชักว่าวก็เหมือนคนนั้นแหล่ะ เพื่อปลดปล่อยอารมณ์บ้าง ให้เราลองนึกถึงตัวเรามั่ง ว่าถ้าเรายืนชักว่าวอยู่เพลินๆเพื่อนมาถึงตบหลังเรามั่ง แล้วเราจะรู้สึกพันพรือ ถ้าวัวแหลงได้.....มันคงด่าแม่แน่ๆ
 โดย... หัวล้านข้างรั้ว
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถูกต้องครับช่างเอ็ม เรื่องสายคอวัวก็เหมือนกันเราควรถอดออกเสียจากที่คอกเลย ไม่ควรใส่เข้าไปในบ่อน บางคนใส่เข้าไป 2 เส้น 3 เส้นเพื่อความสวยงามก็มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ไปปลํ้าถอดกันในบ่อน ดีไม่ดีถูกวัวทอเจ็บตัวเปล่าๆ แถมถูกคนโห่อีกต่างหาก ที่ผมอธิบายมาทั่งหมด ไม่จำเป็นว่าเราจะปฎิบัติกับวัวแหเท่านั้น ผมหมายความรวมถึงวัวใหม่ชนหัวแรกด้วยนะครับ จุดมุ่งหมายคือให้เรากระทำหรือเกี่ยวข้องกับตัววัวให้น้อยที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ เรื่องอาบนํ้าวัวก่อนเข้าบ่อนก็เหมื่อนกัน ควรจะอาบนํ้าให้วัวตัวเย็นพอดีๆ สมมุติว่าวัวเราชนคู่ 3 พอวัวคู่ที่ 2 เดินเข้าบ่อน ให้เราจูงวัวของเรามายืนรอหน้าประตูบ่อน และเริ่มอาบนํ้าได้ทันที อาบไปเรื่อยๆจนกว่าวัวคู่ที่ 2 ชนเสร็จ แทบไม่จำเป็นต้องไปอาบในบ่อนอีกก็ได้ เพียงแต่ให้กรรมการบ่อนเช็ดล้างเขา และช่วงหน้าวัวก็พอ สำหรับบางท่านที่ข้องใจในกรณีคนวางวัวฝ่ายคู่ชนโผกหัวหรือสวมหมวก อาจทำให้วัวเราตกใจได้ ข้อนี้ไม่น่าเป็นห่วงครับ เพราะวัวเริ่มจูงเข้าวาง วัวจะพุ่งเป้าให้ความสนใจไปที่คู่ชนมากกว่าครับ
 โดย... หัวล้านข้างรั้ว
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณรู้จริงที่สุดเรื่องสายเลือดใอ้แซม ผมขอถามต่ออีกนิดนะครับพี่ เพราะผมว่าเดียวต้องมีคนสงสัยและถามพี่แน่ครับ คือที่พี่บอกมาส่วนนี้มันเป็นสายเลือดของไอ้แซมเอง แต่ประเด็นที่มีคนสงสัย ( กระทู้นั่นแหละพี่ ) ผมว่ามันอยู่ที่ทายาทของไอ้แซมมากกว่าครับ เอาครับพี่ขออีกทีครับกลับมาชี้แจงแถลงไข เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ทุกๆคนครับผม คนอื่นๆที่มีขอมูลต่างกันไปก็เอามา ถกกันได้นะครับผม เพราะบอร์ดนี้มีไว้ให้ทุกคนแลกเปลี่ยนความรู้ และทัศนคติ เกี่ยวกับวัวชนกันอยู่แล้วครับพี่น้อง ตามสบายกันเลยครับ ส่วนผม ฮึ ฮึ ครูพัก ลักจำครับ เก็บข้อมูลอย่างเดียว ความรู้น้อย คอยตอด คอยฟังไปเรื่อยครับผม
 โดย... คนรักวัวชน (บารมี) สุราษฎร์
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึง--น้องคนรักวัวชน ขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจ ตอนวัวชนเพื่อนแล่น พี่จำได้ว่ามันไม่ได้ไล่ตามนะ มันยังยืนมึนอยู่เลย สงสัยมันคงยืนคิดเหมือนกันว่าแล้วไอ้ตัวนั้นมันวิ่งทำไหร 55555 ถูกปลายยอดไม่กี่ทีวิ่งเสียแล้ว เพราะปกติวัววางต้องคอยดึงเชือก พี่ว่ามันคงงงไม่น้อยอ่ะ ทุลักทุเลจิงๆ วันนี้วันพระไปทำบุญกันมา เอาบุญมาฝากพี่น้องชาววัวชนทุกท่านด้วย จิงๆแล้วไม่ค่อยจะเข้าวัดเลยนะ แต่ที่ไปทำบุญในวันนี้ เพราะคิดว่าเงินที่เราได้มาจากการเดิมพันวัวชน มันเหมือนกับเป็นทุกขลาภ เพราะเราได้เงินมาบนความทุกข์และความเจ็บปวดของวัวและความไม่เต็มใจของฝ่ายตรงข้าม อิอิ ก้อเลยต้องทำบุญให้วัวมั่ง ไม่รู้คิดได้พรือ แต่ตั้งแต่ชนวัวมาก้อเพิ่งจะคิดเอาก้อวันนี้แหละ
 โดย... ลูกเกย
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณรู้จริงที่สุดเรื่องสายเลือดใอ้แซม แล้วตัวที่มาติดที่บ้านนาเดิมชนพรุ่งนี้ใช่ลูกแซมแท้ไหมครับ ชนกี่ครั้งแล้ว ขอบตุณครับ
 โดย... เบิ้ม
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมได้ลงรูป โคขาวมงกุฎสายฟ้า ตัวที่ชนะหัวพานเมาเมื่อ12กพ54เป็นวัวลูกคอกที่ผมสมเอง ครับ ชนหัวแรกข้าง30หมื่นชนะ2นาทีด้วยปลายยอดล้วนๆครับ ชมกันเล่นๆได้ที่อีเมลล์กลางครับ bullfc_2010@hotmail.com รหัสผ่าน 123456 ครับ (ชมกันเล่นๆคับถ่ายตอนชนะที่คอกคับ)
 โดย... ลูกสม
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมขอเล่า ประวัติใอ้แซม สักเล็กน้อยเพื่อความเข้าใจมากขึ้นของคนที่ยังสงสัยอยู่ครับ ใอ้แซมวัวเดิมเกิดที่เชียรใหญ่ จังหวัดคอน แม่มันอยู่ที่บ้านบางตะพงค์โหมใอ้ป่าไม้ พ่อมันอยู่บ้านทวยเทพอยู่คนท่าคลอง ชื่อใอ้ลูกหมูเจ้าของชื่อลุงขินผู้คร่ำหวอดวงการวัวชนมาช้านาน วัวที่เกิดจากแม่นี้ มีพี่ใอ้แซม1 ตัวสีลางสาดหลังก็อง แต่มันคนพ่อกับใอ้แซม ขายไปอยู่หาดใหญ่นานแล้ว หลังจากนั้นก็เป็นใอ้แซม ขายไปอยู่ทีีลุงเยื้อน คลองขุด หัวไทร (ก่อนมาอยู่ที่ลุงเยื้อนไม่แน่ใจว่าอยู่ที่การเกดก่อนหม้ายหลังจากนั้นขายลุงเยื้อนมาที่หัวไทร) มันมีน้องๆหลายตัวครับที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกัน ตัวน้องตัวเก่งอยู่ที่ลุงขิน1ตัว ชนชนะที่สนามโกตี๋แล้ว1ครั้ง ชนเก่งไม่กลัวไหรเลย และอยู่ที่ผม 1 ตัว (ตัวนี้ก็เก่งมากยอดดี ใจมากสุดๆ ตัววางกับมันยืนมันไม่ได้สักตัวในเบอร์เดียวกัน) ยังมีน้องๆใอ้แซมตัวเมียอีกครับแถวๆเชียร แล้วลูกตัวเมีย เกิดลูกเป็นผู้ก็มีครับ ผมไปเห็นมาแล้วงามคับ กำลังแต่งชนอยู่ หลังจากใอ้แซมดังก็มีคนมาถามหาโหมนี้กันมาก แล้วมีการซื้อกันไปเกือบหมดครับ แต่ถ้าคนไม่รู้เขาคิดว่าหมดแล้ว แต่จิงๆยังมีโหมใอ้แซมที่เชียรอยู่ครับ ส่วนใอ้ลูกหมูพ่อใอ้แซมมันตายแล้วครับตกน้ำตายหลายปีแล้ว ผมเองสมัยเมื่อสิบกว่าปีผมไปนั่งเล่นที่บ้านลุงขินเจ้าของใอ้ลูกหมูบ่อยๆครับติดตามการชนของพ่อใอ้แซมเกือบทุกไฟท์ครับ ชนะสิบกว่าไฟท์ แต่คนที่ไม่คลุกวงในจิงไม่รู้หรอกครับว่าโหมใอ้แซมมีที่ไหนบ้าง อันนี้ผมเล่ามาแค่พอสังเขปเท่านั้นครับเพื่อไขข้อข้องใจกระแสแซมพรชัยฟีเวอร์ ครับพี่น้อง หรือแม้กระทั่งเจ้าของใอ้ดอกเพชรนำชัยปัจจุบัน ยังเคยไปที่บ้านผมแล้ว ไปเห็นใอ้หูบี้น้องใอ้แซมพรชัยแกยังชอบเลย
 โดย... รู้จริงที่สุดเรื่องสายเลือดใอ้แซม
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลูกอ่อนหลายคนแล้วครับ ของผม 4 เดือน คุณเบิ้ม ก็ น่าจะ 4 เดือน ของคุณคนคอน อีก 1 คน น่าไปหาค่านมลูกนะผมว่า 555
 โดย... บ่าว
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณเบิ้ม ครับ คงไม่ได้ไปครับ เพราะช่วงนี้ลูกอ่อนครับ
 โดย... ฅนคอน
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    นี่น้องไข่นิพลหายไปไหนแล้ว เข้ามาเล่นตะลูกไข่ ไม่ต้องตกใจ แล้วเวอโหมลุงๆน้าๆ เข้าไม่รู้ว่านุ้ยเท่าไหน เห็นเอิดแรง มาตะนุ้ย ไม่มีไหรแล้ว เราหนุกกันนิ
 โดย... คนรักวัวชน (บารมี) สุราษฎร์
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    กระแสโหมไอ้แซมหยับอีแปรปรวนครับ วอนคนรู้จริง ช่วยชี้ชัด ชัดครั๊บบ ก่อนความเข้าใจ๋ผิ๊ด จะเกิดขึ้น ครั๊บบบ
 โดย... คนรักวัวชน (บารมี) สุราษฎร์
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่คนคอน เสาร์ อาทิตย์นี้มาเที่ยวไหมพี่
 โดย... เบิ้ม
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงเด็กตรังหวังดี วัวตรังทั้ง 4 ตัวที่มาติดที่บ้านนาเดิมตัวไหนที่คุณชอบมากที่สุดครับ
 โดย... เบิ้ม
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอแสดงความยินดีกับพี่ลูกเกย และทีมงานทายาทสายฟ้าทุกคนครับผม ถึงแม้นว่าฟังแล้วมันทุลักทุเลเหลือเกิน แต่ก็ผ่านมาด้วยดีครับ เดียวพอประสพการณ์มันมากขึ้นก็คงดีขึ้นเองแหละครับ ผมว่าที่มันโดดรถก็คงมาจาก ยังตื่นเต้นกับเหตุการที่ผ่านมาของวันครับ แบบว่า ยังมึนๆ งง เผลอยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองชนะด้วยซ้ำ มันยิกเพื่อนม้ายพี่ตอนเพื่อนวิ่ง หรือว่ายืนมึนอยู่ อิอิอิ แซวเล่นนะครับพี่ ยินดีด้วยคร้าาาบบบบ
 โดย... คนรักวัวชน (บารมี) สุราษฎร์
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณบ่าว มาก ๆ ครับ สำหรับความรู้ เรื่องแดงไพรวัลย์
 โดย... ฅนคอน
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    แดงไพรวัล ผมเคยเห็นในวิดีโอนะครับ ตอนชนะโพเงิน ชนกันที่บ่อนทวดทอง นคร ชนกันสุดยอดจริงๆๆๆ ประมาณ เกือบชั่วโมง แดงชนะ ก็ชนะเกียด ฟัดกันหมดเนื้อ ตอนนั้นยังถ่ายเป็นม้วนวีดีโอ เสียดายม้วนเสียตั้งไว้โดนน้ำขึ้นรา เลยไม่ได้เก็บไว้ ทั้งสองตัวยอดมากมาย แดงไพรวัล วงตั้งไปหน้า ยาวประมาณ ศอกกว่า โพเงิน ตั้งวงมากกว่า แต่ขึ้นบนมากว่า (ต้องทำมือให้ดูถึงจะได้ความมัน) ส่วนเพลงชนไกล้เคียงกัน แดงมีปลายยอดมีทุ้งหน้า ฟัดเล้ยว มองไม่ออกว่าตัวไหนชนดีกว่า โพเงินมัด แล้วมายืนยักคอ กัน โพเงินออกเดิน คนแน่นมาก เห็นขึ้นยอดไม้เยอะเลย ตอนนี้อยู่ในหัวอย่างเดียวแล้วเสียดายไม่รักษาให้ดี (น่าจะเป็นหัวสุดท้ายชองทั้งคู๋ด้วยครับ)
 โดย... บ่าว
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตัวชอบวันที่ 20 ขาวลูกสิงห์พยัคฆ์แดนใต้ (เสือใหญ่) นายยุทธ ตรัง ขาวเพชรนำชัย (มาใหม่) นายชัย เคี่ยมงาม นิลงามยอดขุนพล นายโจ๊ก ค่ายโคคนโสด ตัวนี้ถ้า 10 นาทีข้างไม่ได้ให้ข้ามน่ะครับเพราะเสียเปรียบตัว ได้เขา คู่ชนมันไอ้หยงแย้ง ปล ลองพิจารณาดูน่ะครับ ดูเขาดูตัวด้วย ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ แค่ชอบน่ะครับแพ้ชนะอย่าว่ากันน่ะครับ
 โดย... เบิ้ม
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตัวชอบวันที่ 19 ตัว 1โหนดงาม ยอดแท้ นายก้าน บ้านหนองหญ้าปล้องโหนดเพชรราทู นายประยูร ท่าศาลา คู่นี้ท่าศาลาเก่งมากเห็นว่าเป็นรองแล้วกลับมาชนะ ชนมา3-4 หัว คู่นี้ผมรอง โหนดงามยอดแท้ครับราคาต้องขึ้นมาเสมอแน่ มันชนะบ่อนป่า 1 ครั้ง ได้เปรียบทั้งเขาทั้งตัว ตัว 2 ขาวปู่ชิว นายดำ คลองฉนวน แดงงาม เพชชฉลองชัย นายฉลอง นาสาร ขาวได้ข่าวว่าหิ้ว แต่คู่นี้ผมชอบแดง เพราะมาอาบน้ำในสวนบ่อย ตัว 3 ขาวศรเทพ นายธีระพงษ์ ถ้ำพรรณรา ลัดดามณีแดง (สมรักษ์) นายไข่แดง ค่ายโคลูกบ้านสวน ชอบลัดดามณีแดง ครับ ปล ลองพิจารณาดูน่ะครับ ดูเขาดูตัวด้วย ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ
 โดย... เบิ้ม
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้วันพระ การละเล่นหยุดหมดครับ เข้าวัดทำบุญซักวัน
 โดย... บ่าว
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้วันดี เจ้าวัวชนหรือเซียนใหญ่น้อย ที่รักการเล่นได้เสียวัวชน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แด่เจ้ากรรมนายเวรและต่อดวงชะตา เสริมดวงให้กับวัวชนเราด้วยนะครับ จะดีมาก
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอโซล่าอีชนกันปรือ ไอดอกเพชรนำชัยท่าวหว่า3เบอ ทั้งใหญ่ทั้งเขา
 โดย... รู้จริงเเต่ไม่อยากโม้
18 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ชนไม่ได้พี่กริม...........เสียเปรียบนะ..........เสียสั้น...........ได้สูงหนิดแต่ค่อมหน้าเราไม่ได้นะมันลึกหว่า...ยอดก้อดีนะพี่.............อายุก้อมากแล้ว.........ทางชนผมว่ามันชนเย้นๆนิ่งๆแต่ยอดมันบังคับหมดเลยถูกข้างแก้ยากจัง.............ผมว่ามันเหนียวจังพี่กริมเห่อผมว่าหลีกก่อนม่ายอะชนตัวอื่นก่อนหว่า.........ตัวนี้มันใหญ่หว่าลูกเด่นเหนือหล่าวนะผมว่า...................แล้วพวกพี่ๆว่าพรืออะครับ
 โดย... โอม กระบี่
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดีใจด้วยเป็นไปตามคาด หลับฝันดี มีเงินใช้กันนะครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณพี่หัวล้านข้างรั้ว คุณช่างเอ็ม แล้วก้อคุณสุดยอดมากนะคะสำหรับคำแนะนำ จะลองนำไปใช้ดูในหัวที่สอง วันนี้ลังสาดก้ออกอาการไม่สวยเลยคะ พอวางวัวทำท่าเหมือนจะเดินออก ก้อเลยไม่ได้เล่นนอกเลย มีอาการสาๆมั่ง อิอิ มาแทงเอาจังหวะท้ายๆแล้ว วัวชนแป๊บเดียว ไม่นานทีก้อชนะ แต่ขอบอกว่าวัวชนวันนี้ผิดอาการมาก วัวตอนวางไม่เคยไปหลัง วันนี้ชน ไปหลังเปลาๆ เจ้าวัวพรือโฉ้เหม็ด มีแต่พ่อคนเดียวที่แกกล้าต่อ 10:6 10 กำปั้นเพราะแกเลี้ยงเอง 5555 เออ...ก่อนกลับมีอุบัติเหตุกับวัว พ่อทุกวัวคู่กันมาสองตัว คือโหนดเหมราชทายาทสายฟ้าและลังสาดมัจจุราชทายาทสายฟ้า พอถึงห้วยทรายไม่รู้ไอ้ลังสาดตัวที่ชนะวันนี้ตกใจอะไรขึ้นมาจู่ๆก้อสะดุ้งและกระโดดข้ามจากรั้วรถกะบะลงมาไถลกลิ้งลงที่พื้น เจ็บเข้าไปเหล่า น้องชายก้อโดนวัวข้ามไปเหมื่อนกัน ลังสาดนี่เป็นวัวที่ขี้ตกใจมากเลย(บอกแล้วว่าคิ้วขาว) ตอนมันกระโดดจากรถเชือกขาดเลย ดีนะที่จมูกไม่ขาด....เฮ้อ เหนื่อยจัง ค่อยมาโม้ใหม่พรุ่งนี้ดีกว่า
 โดย... ลูกเกย
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    อันดับแรก ต้องขออนุญาติเจ้าของผลงานวิจัยก่อนครับ พอดีวันนี้ผมได้เข้าไปอ่าน " หัวเชือกวัวชน สัมพันธ์หลากหลายในสายเชือก" มีตอนหนึ่ง ที่เขียนว่า แต่จากประสบการณ์ของคนเลี้ยงวัว ไม่มีวัวตัวใดที่มีนิมิตดี ครบถ้วนทุกลักษณะวัวชน แล้วจริง ๆ ก็ไม่น่าจะมีวัวครอบครองลักษณะเลว ครบถ้วนทุกกระบวนท่าเหมือนกัน ส่วนใหญ่มีทั้งลักษณะดีและร้ายคละปนกัน วัวชนที่มีลักษณะดี ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นวัวชนที่ดี และชนชนะเสมอไป ขณะที่ตำราลักษณะวัวชนกล่าวว่า วัวที่ลักษณะร้ายสามข้อดังกล่าวข้างต้น รวมอยู่ในตัวเดียวกัน คือ "เขากาง หางเกิน และหลังโกง" ก็กลับถือว่าเป็นลักษณะที่ดี ว่ากันว่า "แดงไพรวัลย์" วัวชนลือชื่อในอดีตก็มีลักษณะเช่นนี้ ผมเลยอยากทราบประวัติของ "แดงไพรวัลย์" หน่อยครับ ว่ามีประวัติอย่างไร ผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณอย่างสูงครับ
 โดย... ฅนคอน
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอ้แซม ลุงเยื้อนซื่อมาเมื่อ10 กว่าปีก่อน เขาขายเพราะมันไม่สู่เพื่อน ลุงเยื้อนกับเมียแกเลีย้งจนสู้ ชนครั้งแรกที่บ่อนโคกพิกุล หัวไทร หลังจากนั้นก็เริ่มชน มา9 คร้ง แล้วลูกมันที่ขายก้อมีแต่ตัวใหญ่นั้นแหละ มีสีแดง1ตัวสีดำหางดอก1 และที่ลุงเยื้อนเองดุกด่างที่เพิ่งชนหัวแรกเมื่อวันที่13 และแกก้อไม่ให้ใครสม และก้อไม่ได้ขายลูกวัวตัวเล็กๆๆเลย แล้วที่ว่าโหมไอ้แซม ไหนไอ้แซมอะ บ้านลุงเยื้อนก้อไม่ได้อยู่แบบนั้นเลย
 โดย... วิเคราะแล
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยอดชายซ้อมเป็นยังไงบ้างใครพอร้บ้าง
 โดย... ...
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ใครรู้ผลบ่อนบ้านนาเดิมวันที่ 14 ก.พ. ไหมครับ ขอด้วยครับ ขอบคุณครับ
 โดย... บ่าว
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ยินด้วยด้วยนะครับ น้องลูกเกยที่ลังสาดมัจจุราชค่ายทายาทน้องลูกเกยชนะครับ ซึ่งพี่อวยพรให้แล้วนะครับ ตั้งแต่เมื่อวาน ว่าไม่น่ามีปัญหา ขนาดยอดวัวชน โหนดเพิ่มทรัพย์ ซ้อมวางกัน ยังเอาไม่อยู่เลย ดีใจด้วยครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    สงสัยทีมทายาทสายฟ้า แก้ตัวได้สำเร็จแล้วครับผม เห็นมีคนแสดงความยินดีแล้ว ที่ Facebook ครับ พี่ลูกเกยมาแจ้งข่าวด้วยครับผม
 โดย... คนรักวัวชน (บารมี) สุราษฎร์
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดมีนาทีทอง (ลูกแซม) ห้วยยอด ชนกับ ลางสาดสิงห์ทอง (คล่อง 501) ........ คู่นี้ชนะพร้อมกันที่จุฬาพร ฝั่งลังสาดแทงน่าแม่น ว่ากันว่าถ้าไม่ล้มก็ปิดตูแพ้เหมือนกัน แต่ที่ดูๆแล้วใส่กันเจ็บๆแน่คู่นี้ แต่ชนนานๆเจ็บๆ ตัวไหนใจดีกว่าตัวนั้นชนะ ลังสาดชนะบ่อนปา 1 ครั้ง บันเทิง 1 ครั้ง
 โดย... เบิ้ม
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    แล้วโหนดมีชัยนาที(อ้ายลูกแซม)ที่ถูกคู่ที่บ่อนบ้านนาตัวนี้ใช่ลูกแซมพรชัยด้วยไหมตัวนี้ข้างหนักชนไปหลังด้วยทีมงานของไอหูร้ายคับแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่ลูกไอแซมพรชัยไหมแต่มีคนบอกว่าทีมงานอ้ายหูร้ายซื้อลูกแซมพรชัยแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นโหนดมีชัยนาทีทองหรือป่าวและที่หัวไทรมีหลานไอแซมพรชัยอยู่ที่หัวไทรเค้ายิกซื้ออยู่40พันคับเห็นเค้าบอกว่าเป็นหลานแซมพรชัยลูกแซมพรชัยตัวที่อยู่ที่ศักดิ์นาวงแต่ไม่รู้ว่าใช่ตัวเดียวกันป่าวว่าจะไปดูต่อเช้าที่หัวไทรคับมีใครเคยได้ยินบ้างไหมว่าหลานแซมพรชัยเก่งไหม
 โดย... เด็กโคกลห่อ
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เสริมพี่หัวล้านข้างรั้วอีกอย่างหนึ่งคือเครื่องประดับวัว.... สายคอถอดให้เสร็จจากคอกเลยคับ
 โดย... ช่างเอ็ม
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พั่ลูกสมแกเลี้ยงไอแซมพรชัยเองเหรอคับหรือว่าทีมงานแกหรือว่าว่าพี่ลูกสมแกไปขอสมเค้าทีเท่าไรเหรอคับ....ส่วนลูกแซมพรชัยตัวนี้แกคงไม่ขายหรอกมีคนบอกผมมาว่ามีลูกแซมพรชัยอายุประมาณ1ปีขายตัวละ30พันแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าของแท้ไหมผมอยากซื้อเก็บไว้สักตัวเผื่อที่จะได้ป็นยอดวัวเหมือนพ่อมัน
 โดย... เด็กโคกหล่อ
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตัวนี้นี้ที่ในคลิปที่พี่ลูกสมให้ชมอายุ 2ปี อยู่ที่พี่เค้าครับ ส่วนโหนดท้องลายลูกไอ้แซม อายุ 4ปีแล้ว อยู่สตูลครับ เค้าเล่ามา พี่บอกไปครับ ลูกไอ้แซม ที่ออกชนได้แล้ว จริงๆ 4ตัวครับผม(น่าจะมีแค่4 นะครับ) ส่วนชื่ออะไรทั้งหมด ช่วยบอกมาด้วยครับผู้รู้ เพื่อประโยชน์และเป็นความรู้แด่พี่น้องในบอร์ดนี้ครับ(ซึ่งบ้างตัวชื่อไม่คุ้นหูหรือไม่แน่ยังไม่มีชื่อครับ)เพราะบ้างตัวยังไม่ได้ออกชนนะครับ แต่ที่ดังที่สุด ตอนนี้ คือที่รู้กัน คือนิลดอกงามเพชรนำชัย ตัวชนะ 3หัว(ชอบใช้คำว่าโหนดมากกว่า ทั้งๆที่มันสีนิล) เผื่อคนที่ยังไม่ทราบได้รับรู้ครับ เด็กๆในนี้มีเยอะ จะได้เก่งและข้อมูลแน่นครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอตอบแทนพี่ลูกสมนะครับ เท่าที่ผมรู้นะครับ ลูกแซม 2ปีนี้ พี่แกสมเองครับ รวมทั้งอีกหลายๆตัวครับผม แต่ด้วยความใจดี มีน้ำใจ ขอพี่เค้า เลย ให้พรรคพวกดีดีที่ถูกใจ(ที่คุยถูกคอ ราคาคุยง่าย)ตรงไปมา ส่วนไอ้หูปี้ ตอนนี้อยู่ที่สตูลแล้วครับ+รวมถึงลูกของแซมพรชัยอีกตัวไอ้ท้องลายครับ ผิดพลาดยังไง อย่าว่าผมนะครับ อีกไม่นานไอ้หูบี้น้องโหนดแซมพรชัย จะออกแล้วนะครับ กำลังแต่งอยู่
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    โหนดมีนาทีทองเป็นลูกของไอแซมพรชัยด้วยเหรอคับ-------ส่วนคลิปของคุนลูกสมเป็นลูกของแซมพรชัยด้วยเหรอคับคุนลูกสมซื้อมากี่บาทเหรอคับสายเลือดดีๆๆหายากจังที่คุนลูกสมมีแต่สายเลือดชั้นนำทั้งนั้นใช่ไหมคับไอหูบี๋ก็ของคุนลูกสมใช่ป่าว
 โดย... เด็กโคกหล่อ
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถึงพี่หัวล้านข้างรั้วคับ พี่อยู่ใหนคับ ทำงานไหรคับ ผมว่าเราน่าจะรู้จักกันมั้งแล้ว เพราะเมื่อก่อนผมไปเที่ยวบ่อนวัวเกือบทุกบ่อนคับ พัทลุง ตรัง กระบี่ สุราด สงขลา บางบ่อนคับ แต่มาช่วงนี้ มาช่วยราชการแถวในเมือง อยู่ใกล้นาย ไม่ค่อยได้ออกไปใหน แค่สองปีแล้วพี่
 โดย... เด็กคอน
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    อย่างนี้เขาเรียกว่าประสบการณ์สอนมาดีจริงๆๆๆ พี่หัวล้านข้างรั้ว เก็บทุกเม็ดที่เป็นรายละเอียดเล็กๆๆน้อยๆๆ ที่ยิ่งใหญ่ ขอบคุณอีกครั้งที่มอบความรู้ดีๆๆครับ ขอคารวะอีกร้อยจอก อีกอย่างครับถ้าคู่ต่อสู้ใส่หมวกมาดูเช็ดล้าง พอดีเคยเห็นคนชอบใส่หมวกวางวัว(หมวดวิทย์นคร) เราจะบอกให้ถอดได้มั้ยพี่ จะเสียมารยาทมั้ย
 โดย... บ่าว
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    หรอยได้แรงอกจริงๆพี่หัวล้านข้างรั้ว..ผมเห็นด้วยกับพี่ทุกข้อเลยครับ..รวนทั้งวัวไม่กลัวคนหัวล้าน(เฉพาะคนที่ยืนข้างรั้ว 555) อนี้ต้องถามเพิ่มว่าฉายาพี่ข้างรั้วนี่ส่อความหมายถึงว่าปกติพี่อยู่ในสนามชอบยืนข้างรั้วบ่อนใช่ไหมครับ..หรือว่าจริงๆแล้วพี่ก็ยืนบนล๊อคอัศจรรย์นั่นแหละ..แต่ที่ใช้ฉายาคนหัวล้ายข้างรั้วนั้นเป็นเพราะพี่ชอบแลสาวข้างรั้วบ้านหรือรั้วสวนบ้านพี่เองละพี่ 555...อ้อ ผมขอเสริมสักหีดแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเรื่องวัวแห..ให้อยู่บ่อนอย่างน้อยๆสัก15-20วัน แล้วหวันเย็นๆจูงพาเล่นในบ่อนทุกวัน..แล้ววันชนก็ตามที่พี่หัวล้านฯแนะนำนั่นแหละ แล้วเอาลูกโหนดสุกเหลืองๆหวานๆให้วัวเลียด้วยก็จะดีมาก..แต่อย่างว่านะครับส่วนตัวผม วัวที่แหผิดปกติของสัญชาติวัวชนแล้วส่วนใหญ่ชนไม่ค่อยชนะครับ
 โดย... สุดยอด
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อวานอ่านเจอคำถามของน้องลูกเกยที่ว่าวัวใหม่แหคนจะทำอย่างไร เรื่องนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านๆมา ผมมีวิธีแก้ไขดังนี้ครับ 1. เมื่อรู้ว่าวัวของเราใหม่ไม่เคยชนที่ไหนมาก่อน ให้เราทำสัญญาวันติดคู่ชนใว้ด้วยว่าขอพันพลาสเตอร์โคนเขาที่คอกของเรา พอถึงวันชนตอนเช้า ก่อนวัวเราชนสักประมาณ 1-2 ชั่วโมง ให้คนของเราไปตามฝ่ายคู่ชนมาดูการพันพลาสเตอร์ของเราว่าพันถูกต้องตามกติกาหรือไม่ ทำไม่เราต้องพันพลาสเตอร์ที่คอก ก็เพราะว่าไม่ต้องการให้วัวของเราไปปลํ้า-ขัดขืนการพันพลาสเตอร์ในบ่อน ไหนวัวจะตื่นตกใจคนมากๆไม่ยอมให้พัน ไหนเราก็รีบจะพันให้เสร็จๆ ทำให้ดูรุงรังเปล่าๆ วัวอาจจะตื่นตกใจเพริด พาลไม่สู้คู่เอาเสียง่ายๆ 2. การจูงวัวเข้าบ่อน เราต้องเข้าทีหลังคู่ชน เพราะวัวใหม่เมื่อจูงเข้าบ่อนเห็นคนมากๆ หันไปซ้ายเจอคนทั่งเพ หันมาขวาก็เจอคนทั่งเพ ไม่รู้มันมาจากไหนกันจังหูเหม็ด วัวอาจตื่นตกใจได้ แต่ในเมื่อเราเข้าทีหลังคู่ชน ธรรมชาติของวัวจะพุ่งเป้าให้ความสนใจไปที่คู่ชนทันที ( จริงหม้ายล่ะสาว ) 3.เมื่อเราจูงวัวจากคอกไปจนถึงใกล้ประตูบ่อนวัว ให้เราเจ้าของวัวขอร้องพวกนกฮูก พวกไม่เข้าเรื่อง พวกทำเฒ่า อย่าให้คนจำพวกนี้เดินออตามหลังวัวเด็ดขาด เพราะธรรมชาติของวัวจะสาท้ายอยู่แล้วเกือบทุกตัว เมื่อมีคนเดินตามหลังมันมากๆมันอาจตื่นตกใจได้ 4. เมื่อจูงวัวเข้าในบ่อนแล้ว ถ้าวัวเราแหคน ให้จูงวัวของเราไปแขวนรั้วตรงบริเวณที่ไม่มีคนยืนอยู่ เช็คแลให้ดีว่าบริเวณใกล้ๆมีคนยืนกางร่มอยู่หม้าย ถ้ามีก็ขอร้องให้เขาหุบร่มลงเสีย มีคนยืนสวมหมวกหรือโพกหัวกับผ้าขาวม้าอยู่ใกล้ๆหม้าย ถ้ามีก็ขอร้องพูดกับเขาดีๆให้เดินหนีไปที่อื่นชั่วคราวก่อน บอกว่าวัวฉันแห ถ้าพบคนหัวล้านยืนอยู่ใกล้ๆไม่ต้องไปไล่เขานะ เพราะวัวไม่กลัวคนหัวล้าน ทุกตัวอย่างที่กล่าวมาคือประสบการณ์ล้วนๆ ไม่เคยมีบอกหรือเขียนใว้ในตำราใดๆทั่ง สิ้น และผมก็ยังถือปฏิบัติมาจนทุกวันนี้ ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ท่านใดที่มีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมเข้ามาก็ขอเชิญนะครับ ผมขอขอบคุณ...คุณสุดยอดมากครับ ที่ยกให้ผมเป็นตำราปราชญ์ชาวบ้าน จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ ผมคงไม่ถึงขั้นนั้น คนที่รู้ดี รู้จริง ยังมีอีกมาก เพียงแต่เขาเหล่านั้นไม่มีโอกาศเข้ามาในแวปนี้เท่านั้นเอง และขอขอบคุณ...เด็กคอน ชอบอ่านแต่ไม่ขอแสดงความคิดเห็น ที่ชวนผมกินเหล้า มีโอกาศเมื่อไหร่เราคงได้นั่งกินกันแน่ ปรกติผมก็กินเหล้ากินเบียร์ทุกวันอยู่แล้ว จะมีกับแกล้มหรือไม่มีกับแกล้มก็ได้ ผมคนง่ายๆอะไรก็กินได้ ยกเว้นหน้าแข้งแห้งที่ผมไม่กิน
 โดย... หัวล้านข้างรั้ว
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณกริมครับ..ขออนุญาติไม่วิจารณ์ครับ..รู้จักแต่นาทีทองครับไม่เคยเห็นลังสาดสิงห์ทองคับ
 โดย... สุดยอด
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่สุดยอด..........โหนดมีนาทีทอง (ลูกแซม) ห้วยยอด ชนกับ ลางสาดสิงห์ทอง (คล่อง 501) ........ความเห็นพันพรือมั่งครับ.........ชนวันที่ 19 /2/54
 โดย... กริม
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขออีกรอบก่อนไป มันเขี้ยวมากเห็นลูกไอ้แซมตัวนี้หลังจากกับได้คุยกับนายหัวใจดี อิจฉาพี่ลูกสมมากครับ ที่ผลิตวัวดีดีออกมาครับ ยอดน่าจะดีกว่าพี่มันอีกทั้งไอ้ดอก+ไอ้นิลท้องลาย ตัวนี้เห็นแล้วตื่นเต้นเลยดีใจด้วยนะครับ ถ้าน้องเค้าจะได้ไปอยู่ในคอกอีกตัว นับถือพี่ลูกสมมากครับ คนวงการวัวชนจริงๆ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมขอแจมนิดนะครับ คงไม่ว่ากัน(เค้าว่ามา ผมว่าไป) เป็นไปได้เบอร์เดียวกันหรือเล็กกว่า1เบอร์แม้ได้กระดูหรือยอด หลีกทางให้นิลดอกงามเพชรนำชัย(ผมชอบเรื่องมันว่าโหนด ให้เกียรติ์เหมือนพ่อมัน)เถอะครับผม เว้นแต่ไอ้หัววังหรือไอ้คต 2ตัวนี้ ส่วนตัวอื่นคิดหนัก เก่งจริงจริงครับตัวนี้ มีครบในความเป็นยอดวัวชน อีกไม่นาน น้องมันอีกตัวจะออกชนนะครับ ตามกันให้ดีดี พี่ลูกสมรู้ดีผมเชื่อแล้วว่าพี่เค้าเป็นคนคุณภาพในสังคม คนชนวัว คนรักวัวชนอีกท่านนึ่งครับ ถ้าอีกตัว ออกชนเมื่อไหร่ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด จะออกมากระซิบบอกกันนะครับ(นายหัวคงไม่ว่ากันนะครับ ต้องขอก่อน)
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามแฟนๆครับ แดงยอดนำชัยขวัญใจเด็กหอนายเด่นค่ายโคสองสลึง ออกเคียงหรือถูกคู่มั่งไหมครับ เฝ้าติตามอยุูครับ
 โดย... สุดยอด
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พี่ลูกสมครับลูกไอ้แซมตัวนี้ งามสุดยอดเลยครับ หนอกไม่ใหญ่ ยอด ทรงวัว เหมือนพ่อมันเลย ถามนิดนะครับ ตัวนี้ อยู่กับนายหัวศรยังครับหรือนายหัวศรจีบอยู่ครับพี่ตัวนี้(ตอบได้ก้อตอบนัครับ หรือจะเก็บไว้ซุ้มก้อไม่เปงไรครับพี่ครับอิอิอิ) แล้วคนที่อาบน้ำให้ลูกไอ้แซมอ่ะครับ ใครครับ
 โดย... หนุ่มยะลา รักษ์ วัวชนคนใต้
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าผมเป็นเจ้าของโซล่าผมไม่ชนกับดอกเพชรนำชัยครับ เพราะเสียทั้งตัวทั้งยอด ยอดแบบโซล่าวงไม่ยาวมากถูกหิ้วแน่ ขนาดราชสีขนทองเบอร์ใหญ่แถมยอดยาวขาซ่อมไม่รู้อีเข้าทางไหนยังถูกแทงจนได้เลยวิ่ง ผมว่ากับราชสีขนทองโซล่าก็ไม่น่าอีเอาถ้ามาเคียงกันจิงๆเพราะเสีย3เบอร์ทั้งยอดทั้งตัว นี่เป็นความเห็นส่วนตัวครับ
 โดย... ขอแจมด้วยคน
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณ คุณสุดยอดมากครับ
 โดย... ฅนคอน
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    คุณฅนคอนครับ สามกษัตริย์สายพันธุ์ไทยตัวเดียวกันแหละคับ
 โดย... สุดยอด
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าไอดอกเพชรนำชันสู้ชนไอโซล่าก็ผ่านโซล่ายากนะเพราะโซล่าดูกดีแถมน้ำเลี้ยงดีชนตัวก่อนดีกว่านะผมว่า
 โดย... -*-
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ไอดอกเพชรนำชัยจะสู้ชนไอโซล่าเหรอขนาดไอดอกอัฉริยะยังไม่สู้เลย
 โดย... ....
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ........อ้ายโซ่ล่าชนกับดอกเพชรนำชัยได้หม้ายครับ...พิจารณากันครับ
 โดย... ระบำ
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดสามกษัตริย์สายพันธุ์ไทย ที่ชนะ ลังสาดโพธิ์เสด็จ ใช่ตัวเดียวกันกับ ที่ชนะแดงจอมโหดจิ๋ว หรือป่าวครับ ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ ขอบคุณ
 โดย... ฅนคอน
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    พรุ่งนี้ (18 ก.พ. 54) เชิญค่ายวัว เจ้าของวัว นำวัวไปเคียงที่สนามหัวสะพานชะเมาครับ เพื่อทำการชน 11 และ 13 มีนาคม 54 จึงแจ้งมาเพื่อทราบครับ
 โดย... คนมีสี
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    เห็นด้วยกับพี่สุดยอดครับ ถ้าโพธิเสด็จทำฟร์อมชนะมามั่งแล้ว เช็ดล้างเหมอไหนเหมอกันแน่ครับ สิบนาทีแรกโดนลูกทืบเทไปบน กดกับปลายยอด ของโพธิเสด็จแน่ แต่ถ้าตั้งลำได้หลังจากนั้นก็จะเจอลูกเดินหน้าตวัดปลายยอดใส่ของมดคันไฟครับ อย่งที่ว่าคู่นี้วัดกันที่หัวใจเจ็บเหมือนกันใครอยู่ใครไป
 โดย... คนรักวัวชน (บารมี) สุราษฎร์
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    " คู่ที่ 4 ลางสาดโพธิเสด็จ นายประมวล พระแสง ลางสาดมดคันไฟ จ่าหวัง ลำภูรา ตรัง " คู่นี้แทงกันยับยู่ยี่แน่นอนครับ โพธิเสด็จไปทีสองยอด ติดในเทไปบน จี้กดกับปลายยอด แลกเลี้ยวไม่กลัว มดคันไฟรอบจัดถูกมัดไม่กลัว หาจังหวะโยกปลายยอดได้ตลอดเวลา รอบจัด ทำงานต่อเนื่อง แถมมีหิ้วด้วย ออกห่างยิ่งเข้าทางหวดหน้าเจ็บ แต่หัวใจไม่แนนอน คู่นี้ในความรู้สึกผมเอียงมาทาง มดคันไฟนิดๆ ครับ ราคาต่อรองไม่รู้ครับ คู่นี้วัดกันที่หัวใจครับ ลองมาดูถ้าเจ็บเหมือนๆกัน ใครจะอยู่ใครจะไป วิเคราะห์ตามความรู้สึกผมนะครับ ไม่ได้ชี้ขาด ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยครับ
 โดย... คนรักวัวชน (บารมี) สุราษฎร์
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ถามพี่น้องเพิ่มครับ ลังสาดโพธิ์เสด็จหรือลังสาดพระแสงตัวนี้หลังจากแพ้น๊อคสามกษัตริย์เมื่อ20/12/52แล้วมาทำฟอร์มชนะแล้วหรือยังครับ
 โดย... สุดยอด
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดโพธิ์เสด็จสีขนลังสาดเต็มกว่ามดคันไฟ ทางชนของโพธิ์เสด็จไม่เป็นรองแน่ แต่ลูกหน้ามดคันไฟจัดจ้านมาก แลว่ามดคันไฟยอดยาวหวาสักหีด ถ้าออกมาล่อแลกยอดกันเจอลูกค้ำแทงเร็วของมดคันไฟเข้าไปเจ็บๆแน่ แต่ถ้าโพธิ์เสด็จเข้าเกาะล๊อคข้างหูบิดขึ้นทืบบนเหลี่ยมนี้น่าจะมีโอกาสเหมือนตอนที่ชนกับสามกษัตริย์แต่วันนั้นน้ำหนักเบากว่าสามกษัตริย์ขึ้นเหลี่ยมนี้หลายครั้งแต่ทืบไม่อยู่หมัดถูกเทกลับหล่นทุกทีกดไม่ลง..อืมคู่นี้น่าสนุกครับ
 โดย... สุดยอด
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    แต่ผมว่าคู่นี้คงชนกันยากเพราะว่าไอดอกเพชรนำชัยไม่มาควนธานีหรอกส่วนไอดอกอัฉริยะก็ไม่ออกไปนอกหรอกสรุปผมว่าคู่นี้คงชนกันยาก
 โดย... เด็กโคกหล่อ
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    หูร้ายยังไม่เคยแพ้คับชนะมา 8หัวได้แล้ว ลูกของภาคภูมิ
 โดย... เด็กโคกหล่อ
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 


    ผมก็ว่าดอกอัฉริยะไม่สู้ดอกเพชรนำชัยคับ
 โดย... ..
17 กุมภาพันธ์ 2554 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702