๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ชนวัว
อุปกรณ์และวิธีการเล่น
พันธุ์วัวชนเป็นพันธุ์ไทยเฉพาะ เจ้าของจะผสมพันธุ์วัวชนของตนเอง แล้วคัดเลือกวัวลูกคอกที่มีลักษณะดี นำมาเป็นวัวชน อายุ ๔-๖ ปี จัดว่าอยู่ในวัยหนุ่มถึกเต็มที่เหมาะที่จะชน

การเลี้ยงดู ในระยะแรกต้องเอาวัวที่คัดเลือกไว้นั้นมา "ปรน" (บำรุงเลี้ยงดู) ให้สมบูรณ์เสียก่อน ในกรณีที่เป็นวัวใหม่ อาหารหลักคือหญ้า วัวชนนั้นจะต้องตัดหญ้าใส่ลังหรือรางให้กินในโรงวัวหรือที่พักของวัว ไม่ปล่อยให้กินหญ้าเหมือนวัวประเภทอื่น ๆ อาหารหลักอย่างอื่นมีน้ำและเกลือ สำหรับน้ำจะต้องให้วัวกินละ ๒ ถึง ๓ ครั้ง เกลือให้กิน ๑๕ วันต่อครั้ง ครั้งละ๑ กำมือ หรืออาจจะมากน้อยไปกว่านั้นก็ได้ อาหารเสริมสำหรับวัวชนมีหลายอย่าง เช่น ถั่วเขียวต้มกับน้ำตาลกรวด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม น้ำมะพร้าวอ่อน ขนุน ไข่ไก่และผลไม้อื่น ๆ สำหรับไข่ไก่ให้วัวชนกินครั้งละ ๑๐ ถึง ๑๕ ฟอง อาจจะเอาไข่ไก่ตีคนกับเบียร์ดำใส่กระบอกกรอกให้กินก็มี
ที่อยู่ของวัวชน จะปลูกสร้างเป็นโรงนอนให้อยู่ขนาดพอควร แต่ต้องก่อไฟแกลบไล่ยุงและริ้น ไม่ให้มารบรวนได้ บางตัวที่เจ้าของมีฐานะดี กางมุ้งหลังใหญ่ให้วัวนอน หรืออาจทำมุ้งลวดให้ โรงวัวดังกล่าวจะต้องทำความสะอาดทุกวัน
การออกกำลังกายและฝึกซ้อมก่อนชนวัว ในระยะก่อนชน คนเลี้ยงจะต้องนำวัวเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้ามืดทุกวัน เป็นระยะเวลาทางประมาณ ๕ ถึง ๑๐ กิโลเมตร เมื่อเดินหรือวิ่งในตอนเช้ามืดแล้ว คนเลี้ยงวัวจะนำวัวไปอาบน้ำ ด้วยการขัดสีด้วยแปรง บางตัวฟอกสบู่จนเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดีแล้ว จึงนำมากินหญ้ากินน้ำ แล้วเริ่มตากแดด เรียกว่า "กราดแดด" คือล่ามหรือผูกไว้กลางแดด เพื่อให้วัวชนมีน้ำอดน้ำทน เริ่ม "กราดแดด" ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. แต่บางตัวจะต้องกราดแดดต่อไปจนถึงบ่ายก็มี เมื่อกราดแดดแล้วก็นำเข้าเพื่อพักผ่อน ให้กินหญ้าให้กินน้ำ พอถึงเวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. คนเลี้ยงจะนำวัวพาเดินไปยังสนามที่จะชน เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ เรียกว่าให้ "ลงที่" ทุกวัน แล้วนำมากลับอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าที่พัก เพื่อให้กินหญ้ากินน้ำและพักผ่อน จึงเห็นได้ว่าในช่วงเวลาวันหนึ่ง ๆ นั้น คนเลี้ยงวัวชนจะต้องเอาใจใส่โดยกระทำต่อวัวของตนเป็นกิจวัตรประจำวัน
การซ้อมคู่ การซ้อมคู่ หรือปรือวัว จะใช้เวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที และต้องใช้เชือกยาว เพื่อสะดวกในการแยกคู่ออกจากกันเมื่อต้องการหยุดซ้อม การซ้อมคู่ทำได้ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน วัวชนตัวหนึ่งๆ ต้องซ้อมคู่อย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง จึงจะทำกันชนได้
การเปรียบวัว การเปรียบวัว คือการจับคู่ชน นายสนามจะเป็นผู้นัดวันเปรียบวัวโดยให้นำวัวที่จะชนกันมาเข้ายืนเทียบกัน เพื่อพิจารณาความสูงต่ำ เล็กใหญ่ของลำตัว และเขาของวัวทั้งสอง เมื่อเจ้าของวัวตกลงจะชนกัน นายสนามจะกำหนดวันชนซึ่งเจ้าของวัวจะต้องปฏิบัติตามกติกาการชนวัวอย่างเคร่งครัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การชนวัวมักจะชนในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลเดือนสิบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวบ้านหยุดการทำงาน มารื่นเริงสนุกสนานตามเทศกาล บางสนามวัวชนจะมีการชนวัว เดือนละครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแล้วแต่โอกาสอันเป็นที่ตกลงนัดหมาย

แนวคิด
กีฬาชนวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของนครศรีธรรมราช มีกติกาชัดเจนถึง ๑๔ ข้อ จนถึงขั้นแพ้ชนะ ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นประทับใจแก่ผู้ชมยิ่ง ในระยะแรกจึงเชื่อกันว่า ชนเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมามีการพนันกันขึ้น มีการมัดจำวางเงินเดิมพันกัน จึงเป็นที่น่าวิตกว่ากีฬาชนวัวอาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะการพนันย่อมมีทั้งผู้ได้และผู้เสีย เพื่อป้องกันความไม่สงบเรียบร้อย ทางราชการจึงควรเข้าไปควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีขอบเขตจำกัดให้การชนวัวเป็นเพียงกีฬาพื้นบ้าน เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211    หน้าถัดไป >

    ดู่เเบน้อยตัวไหนถอนคับตอบที
 โดย... ดฺทุ่งใหญ่
3 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึง เด็กผีแดง อยากดู ซื้อ มั้ง ก็ได้ นิครับ แผ่น ละ ไม่กี่ บาท เอาไป แพ้วัว ยัง มากกว่า นั้น อีก
 โดย... ทีมงานลูกไอจู้จี้
3 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึง ... ไอ ก๊องแก๊ง พ่อมัน ชนะแค่ 1-2 หัว แล้ว ก็ แพ้ สรุปง่ายๆ คือ แม่มันให้ลูกดี ส่วนกำนัน บ่าวที่ รู้ๆ มา ไม่เกี่ยว อะไร กับ ไอ ก๊องแก๊ง เลย ไอ ก๊องแก๊ง เป็น วัวของ ครู สิท เดิม วัว อยู่ นาเขรียง
 โดย... โค
3 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    ตอบน้องโอ..สนามคลองแงะรอบนี้ชน5เมษาครับ...เพิ่มเติมดังนี้สำหรับพี่น้องแฟนๆที่จะกลับเยี่ยมถิ่นเดิมสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสำหรับกำหนดการชนครับ...เนื่องจาวันที่9มีงานถวายพระเพลิงพระพี่นางกำหนดการชนสนามแถวสงขลาเลยต้องสวิซิ่งกันดังนี้หุๆๆสวิซชิ่งไหรก้ไม่รู้เค้าว่ามา -5/4/55-ชนสนามคลองแงะ -7/4/55-ชนสนามเนินขุมทองหาดใหญ่ -11-16/4/55-ชนปากพลพัทลุง -11/4/55-สนามเสาธงเฉลิมพระเกียรติ -13/4/55-ชนสนามน้ำกระจายเกาะยอสงขลา -15/4/55-ชนสนามท่าหนั่งคลองหอยโข่ง -17/4/55-ชนสนามสทิงพระ -18-19/4/55-ชนสนามบางกล่ำ -15-16/4/55-สนามชะเมา -17-19/4/55-สนามท่ามิหรำ และเพิ่มเติมค่อยมาโพสให้ทราบตามที่เค้าว่ามา เนื่องจากช่วงนี้เวปชนวัวของพี่เดิมไม่อัพเดท ก็เอาคร่าวๆพันนี้ไปก่อน แฟนๆหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาเฟสบุคครับมีเพื่อนๆหลายคนลงโปรแกรมไว้มากมายครับ..โชคดีมีชัยครับ
 โดย... สุดยอด
3 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึงน้องบ่าวปากนังครับ พอดีลืมเอาข้อมูลเพิ่มเติมส่วนตัวออกจากบันทึกแขนก๊อบปี้มาใส่เลยเป็นพันนั้นแหละครับ ไม่เชิงวิจารณ์ครับ..555 อาวุธดีวิชาดีหนังสือดีแต่น้ำเลี้ยงและความแข็งแกร่งเป็นรองเสียดสีท้ายๆมียุบก็จะแพ้แน่นอนครับพี่น้อง..หุๆๆ
 โดย... สุดยอด
3 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    พี่บ่าวคับ มีคลิปไอลูกจู้จี้ ม้ายอ่าคับ ถ้ามีลงให้ทีคับ ยังไม่เคยเห็นที เห็นท้าชนอยุกับเพชรพันล้าน
 โดย... เด็กผีเเดง
3 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอบคุณๆทีมงานครับสำหรับข้อมูลดีๆ วันที่15ผมขึ้นกลับมา กทมแล้วครับ ไป9กลับ13บินไทยเที่ยวค่ำครับ หลังจากชนวัวสนามน้ำจายเสร็จ คงไม่ได้อยู่สนามท่าหรั่ง แต่ถ้าไงจะฝากเล่นไว้กับไอ้น้องMครับสำหรับลูกไอ้เผือกว่าแต่คู่ชนลูกไอ้เผือกใหม่กันม่ายคับ..มีไหรฝากข้อมูลไว้กับน้องMก็ได้ครับว่างแล้วผมโทรหาMหรือถ้าคุณสะดวกช่วยหยอดเบอร์คุณมาให้ผมด้วยที่81-8628150 จะได้พูดคุยเรื่องวัวชนกันครับ
 โดย... สุดยอด
3 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    หัวพานเมาล่าสุด ไอ้ดาวพระศุกร์ เพื่อนถอนแล้ว แล้วคู่อื่น ๆๆ ที่เคยเห็ยก็มี โหนดแซมเทพฤท ชน วัวข้างบ่อน เป็นรองครันแหละสา เล้กหวา เบอร์ครึ่ง แล้วเขากะเป็นรูกัน แล้วก็มี ลั่นดาลีลาเทพ ชน เหมราช ตอนนี้เหมอนอกกันเป็นล้านแล้วครับ ข้อมูลล่าสุด ลั่นดาได้เปรียบประมาณ เบอร์ครึ่งเต็มเปรี้ยครับ แต่ขาดยอดจัง ลั่นดาขึ้นเข ลางสาดชนทาง หัวใจมาก (เห็นที่ชนะไอ้ขาลาย) ถูกยำเนียนแล้ว แต่เอาชนะมาได้ แล้วก็วัวใหม่ถอดด้าม โหนดทวีทองเล็ก ดอนลาน ชน กับวัวปากนัง ใหม่กัน ทวีทองวางประมาณ 25 นาที ชนติดขั้นดี คู่ชนน่าเนื้อน้อยหวา น่าเล่นทวีทอง พอเป็นข้อมูลคร่าวๆๆ คู่ที่รู้ ใครมีตัวไหนมั้งกะบอกกันได้ครับ แต่อีกอย่างครับ หัวพานรอบงานสงกรานนิ มักอิขึ้นขารองนะครับ เพราะวัวใหม่ๆๆ ไม่เปิดยอดทีไม่รู้หัวใจ เอาแต่ประวัติวางมาเป็นราคาต่อรอง ผมตั้งใจไปหงายมือครับ รอบนี้ พี่ๆๆว่าพรือกันมั้ง
 โดย... บ่าว
3 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    พี่สุดยอดสุดยอดสม ชื่อจริง ลงโปรแกรมให้แล พร้อมประวัติ คร่าวๆๆกันหล่าว เหมือน สมิงขาว ของเดลินิว เลย 5555555
 โดย... บ่าว
3 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    สนามคลองแงะชนวันไหนครับ
 โดย... โอ
3 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    คุณทีมงานครับ ตัวโหนดของ อไข่นุ้ยที่ชนรอบมีนาผ่านมาชนะไหมครับ ผมไม่ได้ถามหลานบ่าวที ชนที่ไหนครับ ถ้าชนที่คลองหอยโข่งไม่ทราบชื่อไอไร แต่ถ้าไอ้ ฮิปโป แพ้ครับ แต่ไอ้ฮิปโป ของพี่รุณ ครับ หลานบ่าวคุณเลี้ยงไอ้ลังสาดที่ชนะหาดใหญ่เหรอครับ อ้อจำได้แระ ซื้อมาจากทีมงานพรุกง ม่ายครับ ซื้อตอนี่แพ้หาดใหญ่แล้วเค้าขายให้อาจารณ์ไข่นุ้ยไป ตัวนี้เวลาวางปลายยอดจัด แต่วันที่มันแพ้ไม่แทงสักทีนึงเค้าเลยขายครับ แต่พอไปอยู่ทุ่งลุง ชนะเลยครับเป็นรองเยอะด้วย วันชนะมันแทงได้ครับ หลานคุณชื่อเอ็ม เหรอครับ 15 นี้ถ้าคุณไม่ไปไหน มาสนามท่าหรั่งคลองหอยโข่งสิครับ แต่วัวไม่เยอะมี 8 คู่ แต่น่าดูหลายคู่ครับ คู่เอก โหนด ก.ไก่ พัดลุงครับ ชนกับวัว แถว สะเดารู้สึกว่านะ
 โดย... ทีมงาน
3 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    คลองหอยโข่งชนวันที่ 15 ครับของพักพวกชนด้วยตัวนึงและของพี่ยันทีมงานอาจารณืไข่นุ้ยถูกด้วยตัวนึงครับ โหนดทายาทชาญชัย ลูกไอ้เผือกครับหัวแรกแต่เหลือเหตุครับ ของพักพวกผม ขาวน้องใหม่ครับ ชนกับ โหนดปานเพชรเผด็จศึก ครับเป็นรองกระดูกนิดนึงแต่น้ำเลี้ยงผ่านครับ ส่วนไอ้ร้อยเล่แพ้ฉีผอม ที่บางกล่ำครับ
 โดย... ทีมงาน
3 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดร้อยเล่ห์ที่ว่าแพ้ใหม่มาคือแพ้โหนดลูกยอดฉีผอมที่ปากพลไหมคับคุณทีมงาน..แล้วสนามน้ำจายเกาะยอคุณมีทีเด็ดมั่งไหม ผมจะลงไปชมครับชน13เมษา
 โดย... สุดยอด
3 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    คุณทีมงานครับ ตัวโหนดของ อไข่นุ้ยที่ชนรอบมีนาผ่านมาชนะไหมครับ ผมไม่ได้ถามหลานบ่าวที
 โดย... สุดยอด
3 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    คุณทีมงานครับ ไอ้น้อเอ็มเลี้ยงไอ้ลังสาดตัวชนะที่หาดใหญ่ครับ...ตัวไหนถูกคู่หอยโข่งรอบเมษาครับ แล้วหอยโข่งรอบเมษานี้ชนวันที่เท่าไหรคับ
 โดย... สุดยอด
3 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    อยากได้ข้อมูลที่แน่นอน ไม่ไช่คิดเอาเอง ก๊องแก๊งตอนแรกเห็นบอกว่าเป็นลูกหรือหลานปีโป์ และแซมพรชัยรู้มาตลอดว่าเป็นโหนดเพชรฆาต ถ้าคิดเอาเองขอร้องครับ เสียอารมณ์มากครับ ขอโทษครับ
 โดย... เบื่อมาก
3 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    คู่ชนยังไม่ถอนทีครับ ตามที่ทราบมานะครับ คู่มันเรียกชน 30 หมื่นแต่เจ้าของลังสาด ชนให้แค่ 10หมื่นครับ เพราะพึ่งแพ้ใหม่มานะครับ เออแล้วคุณสุดยอด หลานบ่าวคุณที่เลี้ยงไอ้ลังสาดทีมงานอาจารณืไข่นุ้ยนะ เลี้ยงตัวไหนครับ ตัวแก่ที่พึ่งชนะที่หาดใหญ่ ม่าย หรือว่าตัวที่ถูกคู่ที่คลองหอยโข่งนะครับ วัวใหม่ ชนดีชนกับวัวบ่อนของนายหัวแก้ว
 โดย... ทีมงาน
3 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    คุณทีมงานครับ ลังสาดร้อยเล่ห์ที่คุณว่าคือลังสาดงามมีชัย ไอ้ร้อยเล่ห์ดช ริว บ้านวังพา ใช่ตัวเดียวกันครับผม โปรแกรมผมทำหายเสียแล้วครับ ขอโทษที ครับ
 โดย... ทีมงาน
3 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    อยากให้พี่น้องขาวัวชนทุกท่านที่ได้ไปดูวัวชนในสนามแต่ละวันช่วยกันรายงานผลการชนวันนั้นให้ทราบทั่วกันที เพื่อได้ช่วยกันเก็บเป็นข้อมูลครับ
 โดย... โอ
3 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถ้าให้ดีคุณทีมงานโพสโปรแกรมหาดใหญ่และน้ำจายลงให้ทราบด้วยครับ
 โดย... สุดยอด
3 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    คุณทีมงานครับ ลังสาดร้อยเล่ห์ที่คุณว่าคือลังสาดงามมีชัย ไอ้ร้อยเล่ห์ดช ริว บ้านวังพา ใช่ตัวเดียวกันไหมคับ
 โดย... สุดยอด
3 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    ชนกับ วัวขนโหนด โทษทีจำชื่อไม่ได้ วัวของนายบ้าน หลุ้นเคยชนะที่บางกล่ำมาแล้วครับชนวันเดียวกับไอ้ลังสาด แต่ลังสาดแพ้มันชนะ ลังสาดแพ้ ไอ้ ฉีผอม วัวพัดลุง
 โดย... ทีมงาน
3 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    ลังสาดร้อยเลย์ชนกับตัวไหนครับบ่อนหาดใหญ่
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
2 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    คู่ แบะน้อยถอนแล้ว หรอ เซงเลย คับ ผมกะไปเล่นโหนดปากนครหน่อย อิอิอิ เสียดาย
 โดย... คนบ้านนา
2 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    สนามชะเมา16.04.55 ลังสาดหนึ่งเดียว ลูกสิงห์ นายแดง ค่ายซ้อมโคพังสิงห์ VS แดงกระทิงโทนจอมพิชิตชัย น้องผักบุ้ง ค่ายโคคนหัวหมอ ลังสาดยอดจิก อ้ายหลำ ครูตุ้ม บ้านในฆ้อ VS ลังสาดยอดนภาเดช นายป้อน ค่ายโคม่วงขาว โหนดทวีทองเล็กไอ้ตาแต้ม นายปรีชา ค่ายโคโชคปรีชาดอนลาน VS โหนดRPGเพชรณรงค์ชัย พุดซ้อน น้องภูวดล บ้านปากพนัง ลายวันชนะตลาดหุ้นไอ้ภาระ นายเอก บ้านเขาอยู่ไกลหัวไทร VS ขาวงามเพชรลำพูนทายาทลูกกอ นายจตุพล บ้านวัดโปง โหนดมังคุดเหล็ก นายช้อย บ้านบ่อทราย VS ลังสาดนักฆ่าขนตางอน นายสุทัศน์ ค่ายโคเจ๊น้อย ดุกด้างชัยศรี นายตุ้ย บ้านไม้หลา VS โหนดงามวันดี นายสำราญ บ้านหัวป่าขลูปากพนัง โหนดหลังขาวบุญรอด นายหยาด บ้านคลองใหม่ VS โหนดทุ่งรวงทองศรีตะลุง นายชำนาญ บ้านดอนสำราญ โหนดใจเด็ดเพชรทุ่งใสขวัญใจน้องโดม นายเยื้อน บ้านเปี๊ยะ VS โหนดลีลาเด็ดเพชรน้ำหนึ่ง ไอ้ซิงเกอร์ นายเอ็กซ์ บ้านห้วยใหญ่ สุราษฎร์ โหนดยอดพยัคฆ์ นายแม็ก บ้านวัดโบสถ์ VS โหนดปล้องสลักจิตร น้องปาน บ้านหัวสะพานชะเมา ดุกด้างจอมยุทธเพชรณรงค์ชัย นายถนอม บ้านปากพนัง VS นิลแสนสิงห์สามเปีย นายสถิตย์ บ้านในโอปากพนัง ค่าย ส พงไพร โหนดศรนารายณ์ ก้านแดง นายทวี บ้านในโอ VS โหนดแสนสิงห์ลูกนักล่า นายเคน บ้านบางนพหัวไทร ลันดาลีลาเทพฟ้าประทาน ดช ยูฟ่า บ้านคลองห้วย VS ลังสาดเหมราช อบต เขียว บ้านอ่าวตะเคียน ลังสาดสิงห์โตทอง444 นายโกศล ค่ายโค ศ นำชัยหัวไทร VS ลายพูนทรัพย์ยอดขุนพล บุญมี นายนพดล บ้านระโนด ลังสาดพัชรพล เจ้าซัน ดญ ประยูร บ้านเนินเจ VS โหนดแสนกลเทพฤษี น้องการ์ตูน ค่ายโคไชยมนตรีพัฒนา ดุกด้างชาติพยัคฆ์จอมโหดใต้ นายโถ บ้านควนดินแดงพัทลุง VS ลังสาดคอดำแทรกเตอร์ทองนายเบ็น บ้ายจันดี นิลยอดเด็ดเพชรภูธร นายนงค์ บ้านควนในชะอวด VS ลังสาดเบอร์4 นายโข่ง บ้านชะเมา
 โดย... สุดยอด
2 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    เมื่อคุณเข้าดูในเฟสไม่ได้ ผมก็พิมพ์ลงในตรังโซนก็แล้วกันคับ..สนามชะเมา15.04.55 ลันดาเพชรบุญชู อ้ายเขียว ลุงช้อย บ้านขุนถนน VS แดงเหล็กไหลลุกป๊อกเด้ง นายวันเฉลิม บ้านเขาพังไกร นิลยอดเพชร นายเสรี บ้านหัวถนน VS โหนดเพชรนำแสง ตูดเป็ด นายฉัตรชัย บ้านลานสกา แดงน้ำเพชรเพชรนำชัย นายเกม บ้านสายเงิน VS โหนดใจเด็ดเพชรดอนแค ไอ้โก นายวิมล ค่ายโคดอนแค โหนดแซมเทพฤทธิ์ นายสถิตย์ ค่ายโค ส ยอดนักสู้ VS โหนดหลังแดงแสงหิรัญ ชนะโปกเดียวพานเมา วัวข้างบ่อน น้องเดียร์ บ้านชายถนน โหนดงามดาราสุริยะ ไอ้ยาน น้องเบส ค่ายโคน้องเบสหัวถนน VS ลังสาดมาลาช่าเล็ก สิงห์ อบต ตาลน บ้านบางบูชา ลังสาดแท่นทองลุกมังกร นายบอย บ้านตลาดช้อย VS ลังสาดลีลาจอมเด็ด นายเจมส์ สนามซ้อมโคบางใหญ่ ลายชัดเจน นายเจน บ้านหัวไทร VS ลังสาดพยัคฆ์เล็กพเนจร โกหมู บ้านเชียรเขาเฉลิมพระเกียรติ โหนดสะตอเหล็ก นายบาส บ้านไสใหญ่ VS นิลงามพิทักษ์ชัยเหล็กขูด นายพล บ้านช้างซ้าย แดงกระทิงโทนจุดเทียนชัย มีลาภ นาย ค่ายโคคนหัวหมอ VS แดงงามราชศักดิ์ แดงโจร น้องบอย บ้านคลองฉนวน ลังสาดเด่นเหนือ น้ำฝน ผญ โชค ค่ายซ้อมโคพังสิงห์ VS ลังสาดสงวนทรัพย์ ผักชี น้องแก้มปลาทู ค่ายโคเขื่อนแตก แดงงามเพชรสุริยาดาราชูชัย ถูกโหนดท้องลายนักล่าขนตางอนแต่คูชนเจ็บขาถอนพานเมา10/10/54ตัวนี้คูวางไอ้ก๊องแก๊ง นายหยิก บ้านลานสกา VS นิลงามสายฟ้าดาราชัย ห้าพลัง ตัวนี้คือนิลแฉ็งที่บ่าวกริมโชว์รูปวางกับดุกด้างน้าชา3หน..หนหลัง19นาทีฮ้าเห้อ นาย บ้านหัวป่าขลูปากพนัง แดงโชกุน ดญ หนึ่ง บ้านปากพนัง VS ลังสาดโชคประทาน น้องแก้ม บ้านอ่าวตะเคียน ขาวใจเด็ดเพชรภูผา ตัวนี้เคยชนะดุกด้างบ้านนอกที่โกตี๋ แล้วเสมอโหนดดอกรักลีลายุทธคลองฉนวนที่ทุ่งโพธิ์ นายสมชัย บ้านเขาวิเศษตรัง VS โหนดพยัคฆ์พันลาย ดาวพระศุกร์ น้องปิลัน บ้านเนินใหญ่ ชะเมา โหนดแซมประกายเพชร นายน๊อต บ้านในปลักลานสกา VS แดงฮุนเซ็น นายเล็ก ค่ายโคเพชรปากอ่าว โหนดหนึ่งสยาม ไอ้ปืน นายเป้า บ้านคลองเตย VS แดงงามเพชรเมืองใต้ นายบิว บ้านศาลาหอม ระโนด ลังสาดพิชิตชัยนักล่าตาเดียว นายทิวลี บ้านซอยตาขุน VS นิลพญาไฟ น้องเบส ค่ายโคน้องเบสหัวถนน
 โดย... สุดยอด
2 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอทราบประวัติของ เเดงเพชรท่าควาย หรือตัวที่เขาเรียกว่าไอ้เเทร็กเตอร์ ตรัง วัวนาโยงบ้างคับ หรือถ้าใครมีคลิปช่วยลงไห้ดูหน่อยได้มัยคับ ขอบคุณคับ โดย... ดีเด่น 31 มีนาคม 2555 วัวตัวนี้ แพ้มาครั่งที่ห้วยยอดนะคับ แล้วทางชนก็สมชื่อนะคับ แล้ววัวท่านชนเป็นไงบ้างคับ จะได้เป็นขอมูลในการเล่นบ้างคับ
 โดย... คนย่านตาขาว
2 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    หาดใหญ่ ไปเล่นไอ้ลังสาดร้อยเล่ย์ สักตัวครับ กระดูกแข็งโปก ส่วนวันหัสที่5 นี้ชนที่คลองแงะ น่าไปรองไอ้แดงเพชรชูชัย ตัวนี้เคยชนเงินล้านมาแล้วแต่มาเปลี่ยนชื่อ ชื่อจำไม่ได้ แต่ชนคู่สุดท้ายรอบวัน เป็นรองน่าจะเยอะ ค่อยเล่นเวลามันตั้งยอดสู้ก่อนนะครับ ตัวนี้สู้จิงเหลือเหตุกันครับ ชนชนะหัวแรกเขาขอซื้อหลายบาทแล้ว หัวสองชนเงินล้านเลย แต่แพ้ หว้าไอ้ลังสาดควนลัง(จำชื่อไม่ได้)
 โดย... ทีมงาน
2 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    ได้ข่าวมาว่าแบะน้อยถอนแล้ว ให้กินเงินมันจำ 50,000บาท ข่าวมาจากสนามชนโคบ้านหยี่ใน เมื่อวานนี้ และในโปรแกรมของสนามหัวพานเมาก็ไม่เห็นลง
 โดย... ชายนาสาร
2 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    พ่อใอ้ดำนิล โคดุกด้างคมพยัคย์ลูกนักรบ วัวทุ่งสง เขากาง เขาเท่าแข้ง ชนใจมากส่วนใหญ่ชนะวง ฟันดี ตีหน้าหมูก หัวตาดีมากๆ ผมชนะกับมันหลายหนคับ และได้ติดตามมาตลอดคับ เช่นเดียวกับใอ้ลูกหมู พ่อโหนดแซมพรชัยคับ ผมได้ติดตามมาตลอดตั้งแต่ใอ้แซมไม่เกิดทีคับ สุดยอดคับ ชนะหลายไฟท์ ชนแต่ละครั้งเป็นชั่วโมงเพคับ หลังจากนั้นก็เอามาสมกับวัวเหมียลูกใอ้ป่าไม้ยอดวัวในอดีต ให้กำเหนิดมาเป็น แซมพรชัย ยอดวัวแทงภาคใต้คับ
 โดย... ชัดเจน
1 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    คุณเด็กพัทลุง คุณรู้เหรอคับว่าก็องแก็งเป็นโหมไหนคับ ลูกดำนิล พ่อมันคือดำนิล พ่อดำนิลคือ นิลเขาแบะวัวแถวทุ่งสงชื่อยาวสักหิดจำชื่อเต็มไม่ได้หัวหลังเพื่อนชนชนะที่ทุ่งสงบ่อนเก่าเป็นรอง13นะวัวเขาวงทีมฉวางหลายปีแล้ว ถึงใอ้ก็องแก็ง เป็นไหรกับใอ้เขาแบะนี้อะคับ ผมว่าคนละโหมกันคับ ก็องแก็งเดิมเป็นวัวหัวไทรไม่แน่ใจว่าโหมสามแรงม้าย เอามาไว้เขาแก้วตั้งแต่เล็กๆ(เสียงเขาล่าวมาคับ) แต่ไม่ใช่โหมดำนิลนี้ครับ ผิดพลาดประการใดขออภัยคับ
 โดย... ชัดเจน
1 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอแก้ข่าวคับคุณไม่ออกนามคับ พ่อของแซมพรชัย มันคือโหนดเพชรฆาต(ลูกหมู) วัวทวยเทพ เชียรใหญ่คับ ไม่ใช่ใอ้เดียวคับ แซมพรชัยกับใอ้เดียวไม่มีความเกี่ยวข้องทางด้านสายเลือดคับ
 โดย... ชัดเจน
1 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    ผลวัวชน บ่อนหยีใน 1-4-55 เฉพาะตัวชนะครับ 1.โหนดมังกร น้องนายสตูล 2.โหนดหลังขาวยอดพลังสิงห์(ปาเกียว) นายชัน บ้านค่ายโคโกลก 3.ลังสาดงามสามพี่น้อง(อ้ายเรือบิน)นายพัฒน์ บ้านเขาวัง 4.โหนดหาญณรงค์ นายเอก บ้านหยีใน 5.แดงงามแสงอาทิตย์ (อ้ายสายลม) น้องกาย บ้านใสเดือน คู่นี้พลิกกลับมาชนะแบบเหนือความคาดหมาย 10/1 ทำเอาท่านรองเฮกันลั่นสนามเลยครับ 7.ลายเสือเทพพิทักษ์ชัย นายเสริญ บ้านควนโถ้ หัวไทร 8.โหนดหลังขาวเจ้าใจเด็ดเพชรสังหาร(อ้ายสุดรัก)นายภานุวัฒน์ บ้านหน้าควนสวนโหนด ส่วนอีก 3 คู่ผมไม่ได้อยู่ดูครับคอยผุ้ที่ได้ดูไปรายงายผลต่อด้วยครับ
 โดย... คนรักวัวชน คนเมืองลุง
1 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันเสาร์ที่ผ่านมาผมได้ไปบ่อนนาหม่อมมาครับชอบลูกดำนิลมากครับวัวตัวนี้ผมเคยชนะมาแล้วที่บ่อนคลองหอยโขงวันนี้ผมตั้งใจเดินทางจากพัทลุงมาเล่นตัวเดียวไม่ผิดหวังครับพี่น้องตัวนี้พิกัดเดียวกันชนได้เลยครับสุดยอดครับ(วัวตัวนี้เป็นหลานหรือว่าเหลนของโหนดก๊องแก้งแน่นอนครับตามประวัตินะครับ)
 โดย... เด็กพัทลุง
1 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    คุณบ่าวครับขอความกรุณาช่วยลงคลิปแดงเขาพระวิหารทีครับ ขอบคุณครับ
 โดย... มะนาวหวาน
1 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    มีคววามเห็นว่าแบะน้อยกล้าแลกกล้าแทงผ่าวงแน่เพราะมีความเหี้ยมให้เห็นมาทุกไฟท์ซึ่งเรียกว่าเป็นทีเด็ดของเจ้าแบะน้อยเลยก็ว่าได้ ข้ิอพิจารณายอดยาวขาดเหลือกันหรือไม่ถ้ายาวเสียบถึงน่าคิดแน่ ถ้าขาดยอดแทงพลาดถึงปลิวเลย คู่นี้คิดหนักเพราะรักทั้งสองตัวครับ
 โดย... มะนาวหวาน
1 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    วัวตรังที่มาติดคู่ที่บ่อนทุ่งโพธิ์ชนกับวัวบ้านนาเดิมเรียกมาห้าสิบแต่บ้านนาชนได้แค่30 ตรังได้ทั้งยอดทั้งตัวเขาเกือบถึงกันเลยมันชื่ออะไร
 โดย... เห็นเคียง
1 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ที่บอนหยีในเล่นไปเลยทีมควนขนุนการยางครับตัวนี้อนาคตไกลครับ
 โดย... ฅนลุง
1 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    แบะน้อยจะกล้าแทงโหนดดำหรือไม่งานนี้ลองคิดดูกันเอง. ลองพิจารณดูตัวแทงอย่างพญาโค พอเจอวงยาวเขาไปแทงไปเหมือนคนเราที่วิงเข้าป่าหนามนั้นแหละ เก่งเล็กจะสู้เก่งใหญ่ได้ไง และไม่ธรรมดาอีก
 โดย... ชายนาสาร
1 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    พี่น้องครับขอเสนอข้อพิจารณาว่ายอดของแบะน้อยจะเสียบผ่าวงของโหนดดำได้หรือไม่ ผมว่าถ้าได้แบบลื่นๆเสียบเอาๆเแบบเสียยบดอกนำชัยน่าคิดคับแค่ถ้าเสียบพลาดปลิวแน่ๆผมคิดว่า แพ้ชนะอยู่ที่เหลี่ยมนี้คือเจ็บสุดๆหรือปลิวไม่มีที่ยืนแทงหัวใจไมต้องพิจารณาเพราะ ซตพ.มาแล้วแม้แต่ความแข็งแกร่งอาจช่วยไม่ได้ก็ได้
 โดย... มะนาวหวาน
1 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    .ใครพอทราบประวัติของ เเดงเพชรท่าควาย หรือตัวที่เขาเรียกว่าไอ้เเทร็กเตอร์ ตรัง วัวนาโยงบ้างคับ หรือถ้าใครมีคลิปช่วยลงไห้ดูหน่อยได้มัยคับ ขอบคุณคับ
 โดย... ดีเด่น
31 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ผลทุ่งโพ ออกมั้งแล้ว นิลเพชรรุ่งรัตน์ แพ้ ไอ้ปาน ส่วนดุกด้างเฉลิมชัย ชนะ ขาวเพชรนำแสง ตามซิกวิจารณ์ครับคู่นี้ ดุกด้างเล็กหวาครัน เป็นรองกัน
 โดย... บ่าว
31 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ลูกไอ้ดำนิลชนะคัฟ หุหุห
 โดย... แม็ก หาดใหญ่
31 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขอผลทุ่งโพธ์ มั่งนะครับ อยากรู้จริงๆๆ วัวยังไม่หมดที โทรไปพี่ๆๆอยู่ใบ่อนแหลงไม่เรื่องกันเลย ดังกันเทือนเหม้ด
 โดย... บ่าว
31 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้ทุ่งโพ ใครมีมั่งเวอ ผมฝากแล้ว ครึ่งกำ ดุกด้างเฉลิมชัย ใครพอมีตัวไหนเหลบบอกได้ครับยังทัน
 โดย... บ่าว
31 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้บ่อนนาหม่อมคู่ลูกดำนิลตัวไหนเป็นต่อน่ารองนะครับน่าจะมีโอกาสได้ออกตัวสูง
 โดย... ขาวงามนรสิงห์นามชัย
31 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    สนามคลองหอยโข่ง โหนด ก. ไก่ นายไก่ พัทลุง ชนกับ โหนดเกียรติเจริญชัย ปัตตานี วันที่ 15 เมษายน 55
 โดย... ปี้ คลองหอยโข่ง
31 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ใครพอจะรู้บ้างครับว่ายอดชายเป็นลูกตัวไหน ฝูงไหน มาจากที่ไหน ผมชอบทางชนและหัวใจ สุดเบอร์ครับ ขอความกรุณาช่วยตอบด้วยครับ ท่านผู้รู้
 โดย... เตมูจิน
30 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เด็กท่ามะปรางคับพอรู้จักลังสาดขวัญเมืองมั้งม้ายคับ เป็นวัวแถวกะพังสุริน ทับเที่ยงขอข้อมูลหน่อยคับ/ขอบคุณล่วงหน้า
 โดย... ช่างเอ็ม
30 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึง พี่ บ่าว ช่วยลง คลิป ของคุณ ห้าเมีย ให้ ดู หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
 โดย... เด็กท่ามะปราง
30 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    สำหรับคู่ประวัติของไอ้ยอดชายนั้นเป็นวัวชนปลายยอดเจ็บ ทางดีแข็งแกร่งผ่านการชนมาหลายครั้งครั้งสุดท้ายชนะที่บ่อนนาหม่อมชนกับวัวจากม่วงงามสงขลาเช็ดล้างเป็นต่อ1000/600ม้วนเดียวจบ ชนะแดงมัจฉานุที่บ่อนน้ำกระจาย ชนะโหนดลูกนารายณ์ที่บ่อนนาหม่อมราคาเช็ดล้างเป็นรอง1000/300แต่ก็ใช้ความแข็งแกร่งชนะมาได้แบบพลิกล็อค ข้อมูลเล็กๆน้อยๆเท่าที่ผมทราบครับ
 โดย... ขาวงามนรสิงห์นามชัย
30 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ตอบคุณ PSU ใช่ครับขาวงามนรสิงห์นามชัยเป็นลูกของขาวตองแปดครับแม่ของมันชื่อว่าขาวเข อดีตวัวในทีมของสจ.หนอนผมเลี้ยงมาประมาณ3-4ปีแล้วครั้งต่อไปยังไม่มีโปรแกรมที่จะเคียงกับตัวไหนเลยครับรอให้แผลหายดีก่อนเจ็บค่อนข้างเยอะหลังจากที่ชนะที่บ่อนคลองหอยโข่ง
 โดย... ขาวงามนรสิงห์นามชัย
30 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คับไอ้ขาวปรายหารมันชนะโหมไอ้หัวรูที่บ่อนควนเนืยงแต่หลายรอบมาแล้วคับ ตอนนั้นมันเสียเปรียบมาก แต่มันก็ชนะมาได้ คู่ชนมันหลังจากแพ้แล้วก็กลัวข้างพ้นคับ สำหรับบ่อนควนเนียงมันเคยชนมาแล้วสองสามหน ครั้งก่อนนู้นก็เคยชนกับไอ้ขาว(ขออภัยจำชื่อคู่ชนไม่ได้) ส่วนห้าเมียนั้น ไม่รู้ก็องแก็งกล้าชนหม้ายแต่ไอ้ลายเจ๊นาหลีกมันก่อนจะไปติดคู่กับไอ้ก็องแก็งคับ
 โดย... คนติดตามข่าวฯ
30 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    แต่ นั่ง คิดให้ดี (คุณห้าเมีย) ตัวนี้ ผม ได้ ข่าว มา วัวเทวดาก็องแก็ง ไม่ กล้า เข้า เคียง เลย จิง ไหม ครับ ขอคำตอบด้วยครับ
 โดย... เด็กท่ามะปราง
30 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ผมว่า คู่ ของ คุณยอดชาย ผม ว่า คุณยอดชาย น่าจะใช่ความแข็งแกร่ง เอา ชนะ ได้ ผม ว่า คุณยอดชาย ชน เหมือน กัน ก็องแก็ง เลยครับ หากผิดพาดก็ขอโทดด้วยน่ะครับ
 โดย... เด็กท่ามะปราง
30 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ช่วยวิจารณ์วัวคู่เอกบ่อนปากพลที่ครับ
 โดย... คนเล่นวัว
30 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    วันนี้เคียงวัวที่บ่อนตรัง ตอนนี้มีคู่เดิมพัน1ล้านถุกคู่ตั้งแต่รอบก่อนทำสัญญาชนกันรอบนี้คืออ้ายสองเก้าวัวนาโยงชนขาวก้องฟ้าดาราชัย(อ้ายเกียบ)วัวย่านตาขาว เคียงวันนี้ไม่รู้จะมีตัวดังๆถูกคู่เพิ่มมั่งหม้าย
 โดย... เด็กทุกวัว
30 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เรียนเชิญมิตรรักแฟนวัวชน ทุกคนทุกท่านนำวัวไปเคียง งานประเพณีทำบุญขวัญข้าววัดศาลาแก้วออก ทำการเคียงในวันที่6เมษายนที่วัดศาลาแก้วออก เป็นงานประเพณีจัดมาหลายปีแล้ว ถือว่าเป็นการคัดวัวของอำเภอหัวไทรและเป็นการสืบสารประเพณีการละเล่นพื้นบ้าน:ชนวัว ซึ่งอาจเรียกได้ว่าบางคนเติบโตมีหน้าที่การงานที่ดีได้ก้อเพราะวัว วัวเป็นสัตว์ที่ใช้ไถนาในสมัยก่อน เรียกว่าวัวไถ จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงอดทน เชื่องเชื่อฟัง พอหมดจากการทำนา ชาวบ้านในสมัยก่อนก่อจะมาทำบุญขวัญข้าวที่วัดออก ก้อจะนำวัวไถของตัวเองมาด้วย แต่การผูกเชื่อกไม่ดีหรืออาจเป็นการว่าวัวของเองดีกว่า เลยทำการชนกันจึงทำให้เป็นงานประเพณีสืบทอดกันมา ต่อมาชาวบ้านก้อได้จัดเพื่อเป็นการบูรณะวัดจนบัดนี้วัดศาลาแก้วออกได้มีที่ปฏิบัติธรรม สร้างศาลาคลอบพระผุด ซึ่งเป็นพระทึ่ผุดขึ้นมาจากดินในสมัยก่อนเคยใช้ช้างสองเชือกลากแต่ก้อลากไม่ออก จึงเป็นที่สักกาละบูชาของชาวบ้านเสมอมาและได้จัดทำพระศาลาแก้ววัดออกขึ้นมาเนื้อวาน108
 โดย... ลุงหัวไทร
30 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    อยากได้ข้อมูลบ่อนทุ่งโพธิ์ตอเช้าจังครับ ใครพอมีข้อมูลแบ่งปันมั้งครับ
 โดย... บัวลอย
30 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถามพี่ๆๆ หรือผู้รุ้ทีครับ ขอประวัติ ไอ้หัวรู แบบละเอียดซักทีครับ เพราะตอนนี้มีหลายตัวมากที่ว่า ลูกหัวรู หลานหัวรู โหมหัวรู แล้วส่วนมากเก่งๆๆเพ หัวใจจังเพ ผมเคยได้ยินแต่ชื่อครับไม่รู้ประวัติหรือเคยเห็นตัวเป็นๆๆ ครับ แต่รู่ว่าดังจ้านครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 โดย... บ่าว
30 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ถึงคุณน้องใหม่ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ขาวยอดสิงห็ชนะลูกไอ้หัวรูนะครับที่บ่อนควนเนียงเช็ดล้างเป็น ต่อ 10/4 ไอ้ขาวแทงแขวนรั่ว ถ้าผมจำผิดขอโทษด้วย
 โดย... ทีมงาน
30 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ตอบครับ ขาวยอดสิง หรือขาวปรายหาร ผมไม่มีคลิปครับ ต้องให้คุณ nontanun จัดให้ด้วยครับ อยากดูเหมือนกันครับตัวเก่ง ๆๆๆ และปากพลรอบนี้ ตัวดังหลายตัวจริงครับ น่าติดตาม ผมตั้งโปรแกรมไว้ที่หัวพานเมา แน่นอนแล้วครับ หาตัวน่าเล่นน่าลองอยูเหมือนครับ พอแนะนำกันได้ครับ
 โดย... บ่าว
30 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ขาวยอดสิงห์(ปลายหาร) บ่อนควนเนียง ชนตัวไหนคับ ชนะพรือ
 โดย... น้องใหม่
29 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คุณ nontanan910 ขาวยอดสิงห์ชนะครั้งที่4 ที่คลองหอยโข่งชนะตองแปดก่อนไปชนะควนเนียง
 โดย... โอ
29 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    คุณ psu ยอดชายวันชนมัจฉานุเป็นรองราคาลึกสุดแค่ 10/7 เท่านั้น ไม่ใช่ 10/3.5 ครับชนประมาณ7-8นาที ชนะเลย
 โดย... โอ
29 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ได้ข่าวว่าไอ้ห้าเมียถอนยอดชาย
 โดย... เด็กใต้
29 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนปากพลใครพอมีข้อมูลคู่ชนของไอ้ยอดจากยะลาบ้างครับส่วนไอ้ยอดชายเป็นวัวชนปลายยอด ทางดี กระดูกไม่เป็นรองใครอายุดีครั้งสุดท้ายชนะที่บ่อนนาหม่อมชนกับวัวจากม่วงงามสงขลาเป็นต่อราคา1000/600ม้วนเดียวจบ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับ
 โดย... ขาวงามนรสิงห์นามชัย
29 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    พี่บ่าวจัดคลิปไอ้ขาวยอดสิงห์(จอมจ้าวเล่)กับไอ้ด้วงหน่อยครับเห็นว่าเก่งจังสองตัวนี้
 โดย... เด็กทุกวัว
29 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    แดงเก่งนำโชคนะพันปรือราคาพันปรือช่วยรายงานด้วย
 โดย... เด็กทุกวัว
29 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    แดงเก่งนำโชค ชนะ น้องแชมป์ แพ้
 โดย... สุดยอดทางพร้าว
29 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ใครมีผลทุ่งโพธิ์ วันนี้มั่งครับ รายงานบ้างครับ
 โดย... บ่าว
29 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    บ่อนทุ่งโพธิ์ วันเสาร์ที่31 คู่ไหนเด็ดมั้งครับ
 โดย... คีรีวง
29 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ไชโยๆๆๆแดงเก่งนำโชุชนะแล้วครับ สมรักเลยครับ
 โดย... มะนาวหวาน
29 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ลั่นดาลีลาเทพและไอ้ลางสาดเหมราช เป็นวัวใหนคับ ชนมากี่หัวแล้ว ทางชนพันพรือ น่าจะเล่นตัวใหนดีคับ ขอข้อมูลด้วย
 โดย... เด้กปากนัง
29 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    เอาใจช่วยแดงเก่งนำโชค 14.59 นตอ่4อยู่
 โดย... มะนาวหวาน
29 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ข้อมูลบ่อนนาม่วงคู่แดงลูกแสนเชิงกับไอ้เสาร์ห้าฝ่ายแดงเป็นวัวชนประเภทหัวใจดีทนเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดผ่านการชนมา3-4ครั้งชนะมาตลอดส่วนฝ่ายไอ้เสาร์ห้าถ้ามันชนในบ่อนเนินขุนทองแพ้อยากครั้งสุดท้ายมันชนะที่บ่อนนาม่วงด้วยการเกียดเป็นวัวชนประเภทปลายยอด ทอข้าง โดยส่วนตัวคู่นี้ผมชอบแดงครับ ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับ
 โดย... ขาวงามนรสิงห์นามชัย
29 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ข้อมูลบ่อนนาม่วงคู่แดงลูกแสนเชิงกับไอ้เสาร์ห้าฝ่ายแดงเป็นวัวชนประเภทหัวใจดีทนเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดผ่านการชนมา3-4ครั้งชนะมาตลอดส่วนฝ่ายไอ้เสาร์ห้าถ้ามันชนในบ่อนเนินขุนทองแพ้อยากครั้งสุดท้ายมันชนะที่บ่อนนาม่วงด้วยการเกียดเป็นวัวชนประเภทปลายยอด ทอข้าง โดยส่วนตัวคู่นี้ผมชอบแดงครับ ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับ
 โดย... ขาวงามนรสิงห์นามชัย
29 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ข้อมูลบ่อนนาม่วงคู่แดงลูกแสนเชิงกับไอ้เสาร์ห้าฝ่ายแดงเป็นวัวชนประเภทหัวใจดีทนเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดผ่านการชนมา3-4ครั้งชนะมาตลอดส่วนฝ่ายไอ้เสาร์ห้าถ้ามันชนในบ่อนเนินขุนทองแพ้อยากครั้งสุดท้ายมันชนะที่บ่อนนาม่วงด้วยการเกียดเป็นวัวชนประเภทปลายยอด ทอข้าง โดยส่วนตัวคู่นี้ผมชอบแดงครับ ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับ
 โดย... ขาวงามนรสิงห์นามชัย
29 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ข้อมูลบ่อนนาม่วงคู่แดงลูกแสนเชิงกับไอ้เสาร์ห้าฝ่ายแดงเป็นวัวชนประเภทหัวใจดีทนเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดผ่านการชนมา3-4ครั้งชนะมาตลอดส่วนฝ่ายไอ้เสาร์ห้าถ้ามันชนในบ่อนเนินขุนทองแพ้อยากครั้งสุดท้ายมันชนะที่บ่อนนาม่วงด้วยการเกียดเป็นวัวชนประเภทปลายยอด ทอข้าง โดยส่วนตัวคู่นี้ผมชอบแดงครับ ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับ
 โดย... ขาวงามนรสิงห์นามชัย
29 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 


    ข้อมูลบ่อนนาม่วงคู่แดงลูกแสนเชิงกับไอ้เสาร์ห้าฝ่ายแดงเป็นวัวชนประเภทหัวใจดีทนเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดผ่านการชนมา3-4ครั้งชนะมาตลอดส่วนฝ่ายไอ้เสาร์ห้าถ้ามันชนในบ่อนเนินขุนทองแพ้อยากครั้งสุดท้ายมันชนะที่บ่อนนาม่วงด้วยการเกียดเป็นวัวชนประเภทปลายยอด ทอข้าง โดยส่วนตัวคู่นี้ผมชอบแดงครับ ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับ
 โดย... ขาวงามนรสิงห์นามชัย
29 มีนาคม 2555 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702