๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ความเชื่อ


ความฝัน
ลักษณะความเชื่อ
ฝัน หมายถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คนเราเห็นได้ตอนนอนหลับ แต่พอตื่นขึ้นมาเรื่องราวหรือเหตุการณ์เหล่านั้นก็หายไป แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในความฝัน ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย ก็มักจะจดจำกันได้เสมอจนมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ฝัน เช่น ก่อให้เกิดความกลัวและวิตกกังวลต่าง ๆ นานา จนเป็นที่มาของพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความวิตกกังวลในเรื่องดังกล่าวผ่อนคลายลง และหายไปในที่สุด
บรรพชนชาวนครศรีธรรมราชเชื่อกันว่า ความฝันเป็นเรื่องสำคัญอันสามารถบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เรียกว่า บุรพนิมิตนั้นมีจริง แม้จะดูเป็นสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติ ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ก็ตาม
ลักษณะของความเชื่อที่ชาวนครศรีธรรมราชเล่าสืบต่อกันมา และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า เป็นฝันที่สามารถบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องแม่นยำ ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องและช่วงเวลาที่ฝัน ซึ่งสรุปได้ดังนี้
๑. ฝันว่าคนที่กำลังป่วยหนักอยู่หายเป็นปกติ และแต่งตัวสวยงามมาหา เชื่อกันว่าบุคคลนั้นเสียชีวิตแล้วหรือกำลังจะเสียชีวิต
๒. ฝันว่าผู้ตายมารับหรือมาเชิญชวนไปอยู่ด้วย ถ้าตอบรับว่าไปหรือยอมเดินทางตามไปด้วยเชื่อกันว่า ผู้ฝันจะเสียชีวิตในช่วงเวลาต่อมาอีกไม่นาน
ฝันบอกเหตุทั้ง ๒ เรื่องดังกล่าว จะแม่นยำที่สุด ถ้าฝันในช่วงเวลาใกล้รุ่ง
๓. ฝันว่าถูกงูรัดหรือเจองู เชื่อกันว่าจะได้พบคู่ชีวิต หรือได้แต่งงาน
๔. ฝันเห็นอุจจาระ หรือสัมผัสอุจจาระ เชื่อว่าจะมีโชคลาภ
ส่วนความฝันในลักษณะอื่น ๆ นั้น กล่าวกันว่าอาจบอกเหตุได้ตรงบ้าง ไม่ตรงบ้างแล้วแต่กรณี แต่วิธีการที่ชาวนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากฝันก็คือ การนำเรื่องที่ฝันคิดหรือเปิดตำราค้นหาคำทำนาย เพื่อตีความออกมาเป็นตัวเลข แล้วนำไปซื้อหวยและสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ความสำคัญของความเชื่อ
ความเชื่อเรื่องฝันนั้นมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวนครศรีธรรมราช นับแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ในเรื่องต่อไปนี้
๑. ใช้เรื่องราวหรือเหตุการณ์ในฝันของบุคคลสำคัญมาเป็นเครื่องช่วยคิดวางแผนแก้และป้องกันปัญหาและรักษาบ้านเมือง
๒. นำเรื่องที่ฝันไปแก้ฝันออกมาเป็นตัวเลข เพื่อซื้อหวยและสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งทำให้คนจำนวนหนึ่งหลงเชื่ออย่างผิด ๆ ไม่คิดจะทำมาหากิน ทั้งไปกู้ยืมมาเพื่อซื้อหวย เพราะหวังรอยทางลัด แต่ไม่เป็นอย่างคิดจึงทำให้คนที่ยากจนอยู่แล้วยิ่งจนลงทุกที ทั้งส่งเสริมให้เกิดเจ้ามือหวยเถื่อนขึ้นมากมายในนครศรีธรรมราช
๓. เป็นการเตือนสติให้คนเรารู้จักคิดป้องกันปัญหา รักษาความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน โดยไม่ตั้งอยู่ในความประมาท เป็นโอกาสให้ทำความดี อันเป็นอบายวิธีที่นุ่มนวลให้พ้นจากอำนาจความกลัวหรือความวิตกกังวลกับเหตุการณ์ใด ๆ จนเกิดเหตุ
๔. เป็นบ่อเกิดของพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การทำเคราะห์หรือบูชาเคราะห์ หรือพิธีสะเดาะเคราะห์ การทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร เป็นต้น
๕. เป็นบ่อเกิดของวรรณกรรมที่สะท้อนความเชื่อเรื่องฝันไว้มากมาย เช่น พระพุทธสารเถระ (รีน ยศปาโล) ได้ร้อยกรอคำทำนายฝันไว้ดังนี้

เรื่องความฝันนั้นมีทั้งดีทั้งชั่ว รู้กันทั่วมานานกาลปฐม มีตำราโบราณท่านนิยม เห็นว่าสมควรมีไว้ที่เรือน ได้ตัดความสงสัยในเมื่อฝัน ดังกุมภัณฑ์ภิเพกทายรู้ได้เหมือนญาติสนิทมิตรที่รักขอตักเตือน อย่าบิดเบือนกลับคำข้อทำนาย
ผู้ใดนอนฝัน ว่างูนากพัน เกี่ยวรัดกายี คงจะมีคู่เชิดชูราศรี นับว่าโชคดี มีผู้โปรดปรานฯ
ฝันได้เต่า ผู้นั้นไม่เปล่าจะได้บริวาร ได้บุตร ภรรยา สุขาสำราญ สมดังต้องการอย่าร้อนใจฯ
ฝันว่ากินเหล้า โบราณท่านกล่าว ว่าจะมีภัย ท่มฝิ่นกัญชาท่านอย่าไว้ใจ คงจะมีภัย ดังนัยพรรณนา
ฝันว่าน้ำท่วม จะไม่ได้ร่วม อยู่ในเคหา จำจรจากไกล จำไจไคลคลา ทายตามตำรา ท่านว่าไว้นาน
ผู้ใดนอนฝัน ว่ากินหวานมัน คงจะบันดาลเกิดโรควิบัติมนัสรำคาญ และเกิดรบราน ไม่นานช้าวัน
ฝันว่าตกคูถ และของเน่าบูด แปดเปื้อนกายัน ไม่ว่าหญิงชาย จะได้ลาภครัน ผู้ใดใครฝัน ผู้นั้นร่ำรวย
ฝันว่าสวมสร้อย สวมแหวนใหญ่น้อย สง่าสะสวย จะได้มีคู่มีผู้ชูช่วย และมีลูกด้วย ร่ำรวยเงินทอง
ฝันว่าติดจำ ใส่ชื่อคาซ้ำ จะได้ข้าวของ คงจะปรากฏ ลาภยศเนืองนอง สมดังใจปอง ไม่ต้องร้อนใจ
ผู้ใดฝันว่า ได้แพรเสื้อผ้า หรือสิ่งใด ๆ จะมีความสุขปราศทุกข์โรคภัย บุคคลทั่วไป มีใจเมตตาฯ
ฝันว่าตกเบ็ด ทอดแหสำเร็จ ได้สัตว์มัจฉา จะเป็นมงคลลาภผลเกิดมา ประเสริฐหนักหนา ท่านว่าฝันดี
ผู้ใดฝันว่า กินผลพฤกษา ข้ามวารีศรี ไต่สะพานทอด ข้ามยอดคีรี เป็นนิมิตรดี สมที่ปราถรถนาฯ
ฝันกินอาหาร พร้อมด้วยวงศ์วาร จะวัฒนา ลาภยศบริวาร บรรดาไหลมา ไม่ต้องไปหา เกิดมาให้เอง
ฝันว่าได้ของ แก้วแหวนเงินทอง คนไม่ข่มเหง จะได้ลาภยศ ปรากฏชัดแจ้ง คนจะกลัวเกรงเป็นที่แน่นอน
ฝันว่าพบพักตร กับชู้คู่รัก เกือบได้เคียงหมอน มีผู้ขัดขวางจึงห่างจากจร ไม่ได้ร่วมนอน อาวรณ์ร้อนใจ
โบราณท่านทายว่า เรารักใคร่ แต่เขาไม่ไขว่รักแต่ข้างเดียว เปล่าเปลี่ยวหัวใจ เขาไม่รักใคร่ หวังได้ผู้อื่น
ผู้ใดฝันว่า ได้เครื่องสัตรา อาวุธสุดชื่น จะได้ที่พึ่งเป็นหนึ่งยั่งยืน อารมณ์ชมชื่นเริงรื่นอุราฯ
ฝันว่าแตนต่อย ปวดเจ็บไม่น้อย เกือบมรณา คงจะชนะผู้มาเบียดเบียน มิได้ผิดเพี้ยน จากคำทำนาย
ฝันเห็นข้าวเปลือก ที่ไหนไม่เลือก มีมากหลากหลาย จะเกิดเดือดร้อน อาวรณ์วุ่นวาย ตำราว่า ไว้จงได้ระวัง
ฝันว่าอาบน้ำ ชำระกายงาม คงจะสมหวังหมดเคราะห์ทุกข์โศก หมดโรคจริงจัง สนุกสุขัง สมดังประสงค์
ฝันขึ้นปราสาท เห็นกษัตริย์ชาติ เห็นพุทธพระองค์ เห็นเทวดาทายว่ายิ่งยง สมดังประสงค์ว่าคงสำราญ

พิธีกรรม
พิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องฝันนั้น มีกระทำแตกต่างกันไม่ตามความเชื่อและประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งพอสรุปแนวปฏิบัติเป็นขั้นตอนดังนี้
๑. การแก้ฝันกับบุคคลหรือธรรมชาติ เมื่อตื่นจากฝัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะว่าฝันว่าอย่างไร ต้องไปแก้ฝันกับใคร ที่ไหน เวลาใด การแก้ฝันกับบุคคล กระทำโดยเมื่อผู้ฝันตื่นจากฝันแล้ว ก็เล่าเรื่องให้ผู้ใหญ่ที่มีความรู้ฟัง ผู้ใหญ่ก็จะทำนายไปตามความเชื่อโบราณ ถ้าหากฝันดีก็จะบอกกันตรงไปตรงมา แต่ถ้าเป็นฝันร้าย ก็จะใช้อุบายวิธีแก้เคล็ดในว่า "ฝันดีมีลาภ" และแนะนำวิธิปฏิบัติตน เพื่อให้เรื่องร้ายผ่อนคลายลงหรือไม่เกิดขึ้น
๒. ใช้ปัญญาพิจารณาสาเหตุของฝัน ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่า "คนที่ฝันร้ายคือฝันเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวนั้น ก็เพราะเหตุไม่มีสติสัมปชัญญะในเวลานอนหลับ แต่ผู้มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งหลับแล้ว ก็จะฝันเห็นแต่สิ่งที่ดีงาม วิธีน่าจะเป็นวิธีที่ดับทุกข์ได้ดีที่สุด
๓. การแก้ฝันโดยการสวดมนต์ ถ้าไม่มีผู้ใหญ่หรือผู้ใดช่วยแก้ฝัน และตนเองบทสวดเป็น ก็ให้ท่องบทสวดมนตร์ต่อไปนี้ทันทีที่ตื่นไม่ว่าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้าย ถ้าฝันดีก็จะส่งผลให้ดียิ่งขึ้นไป ถ้าเป็นฝันร้าย เรื่องร้ายก็จะผ่อนคลายลง
บทสวดมนต์ เมื่อตื่นจากความฝัน
ก่อนสวดมนต์ควรตั้งนะโม ๓ จบ เสียก่อน แล้วกราบ ๓ ครั้ง
ยนทุนนมิตตํ อวมงคลญจ
โย จามนาโป สกุณสส สทโท
ปาปคคโห ทุสสุปินํ อกนตํ
พุทธานุภาเวน วินาสเมนตุ
ยนทุนนิมิตตำ อวมงคลญจ
โย จาณนาโป สกุณสส สทโท
ปาปคคโห ทุสสุปินํ อกนตํ
ธมมานุกาเวน วินาสเมนตุ
ยนทุนมิติตุตํ อวมงคลญจ
โยจามนาโป สกุณสส สทโท
ปาปคคโท ทุสสุปินํ อกนตํ
สงฆานุภาเวน วินาสเมนตุ
หรือใช้บทสวดสั้น ๆ ว่า
พุทธัง นิมิตตัง (พุทธํ นิมิตตํ)
ธัมมัง นิมิตตัง (ธมมํ นิมิตุตํ
สังฆัง นิมิตตัง (สงฆํ นิมิตตํ)    iwjnde payday loans eHxQn payday loans riTtC payday loans 8445
 โดย... ISrqgpvM
24 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    bopeqcqt payday loans OINcWB fast payday loans SqQip payday loans CRBGvX
 โดย... uPDfyJgs
24 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 

 


    whzrcu cialis online 0215 viagra online 8]]] generic viagra 0700 cialis %-[[[
 โดย... hPScwQzF
23 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    shipufv viagra online 0536 cialis :-O generic cialis 8]]] viagra %-[[[
 โดย... TCDeLNPW
23 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    ihkoet payday loans >:-OOO payday loans 1604 payday loans 2503 fast payday loans >:-[
 โดย... kKtzqMaB
21 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    A man and his wife went to the chemist to pick up his prescription for buy viagra online from canada. A knowledgeable security specialis online discount can look for security breaches and close them down.
 โดย...
21 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    jqcsqz pay day loans >:-OOO pay day loans gEJbt payday loans 8]]] payday loans 1783
 โดย... OpGMrPil
21 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    Are you itching if condition efficacy for percentage generic viagra online pay with paypal would offer? generic cialis might not work the first time you take it for various reasons.
 โดย...
20 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    povsgjcq payday loans =-] payday loans 9011 payday loans IsbcM payday loans %-[[[ payday loans oDtBI payday loans >:]]
 โดย... PpQiNPbc
20 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... jQnXFfYo
20 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    Hello! http://www.outletcoach.us.com Coach Outlet, Coach Factory Outlet http://www.michaelkorsoutletonlines.us.com Michael Kors Outlet http://www.michaelkorsoutletinc.us.com Michael Kors Outlet Online http://www.michael-kors-outletonline.us.com Michael Kors http://www.michaelkorsoutlett.com Michael Kors Outlet http://www.truereligionoutlets.us.com True Religion Outlet http://www.sacportefeuillepascher.com Sac Longchamp http://www.coachoutletfactoryonline.us.com Coach Outlet Online http://www.michaelkorsoutletonlinestore.com Michael Kors http://www.thenorthfaceweb.com The North Face Outlet http://www.raybanspascher.com ray ban pas cher http://www.coachoutlets.us.org Coach Factory Outlet, Coach Outlet http://www.saclancel.com Sac Lancel,sac a main lancel http://www.truereligionjean.com True Religion Jeans, True Religion http://www.sacportefeuilles.com bracelet hermes,sac chanel http://www.portefeuillepascher.com Sac Chanel http://www.burberryoutletstore.us.com Burberry Outlet http://www.tiffanysandco.us.com Tiffany and co http://www.outletsonlinemichaelkors.com Michael Kors Outlet http://www.coachoutletfactorystoresonline.com Coach Factory http://www.christianlouboutins.us.com Christian Louboutin http://www.lunettes-rayban.com lunettes ray ban http://www.coachhandbagssale.us.com Coach Handbags Sale http://www.coachoutletonlinebuy.com Coach Outlet Online http://www.outletonlinemichaelkors.com Michael Kors Outlet http://www.coachoutlet-factoryonline.us.com Coach Factory Outlet http://www.onlineoutlet-michaelkors.com Michael Kors Outlet http://www.michaelkorsoutletline.com Michael Kors Outlet Online http://www.coachoutletstores.us.org Coach Outlet,Coach Handbags http://www.sunglassesoakley.us.com Oakley Sunglasses Cheap http://www.coachonlinestoresoutlet.com Coach Outlet Store Online http://www.coachoutletonlinecoachfactory.com Coach Outlet Online http://www.michaelkorsoutletco.us.com Michael Kors Outlet http://www.tomsshoeoutletonline.com Toms Shoes Outlet Online http://www.truereligion-jeans.com True Religion, True Religion Jeans http://www.truereligionoutlet.us.org True Religion Outlet, True Religion http://www.redbottomshoe.us.com Red Bottom Shoes, Red Bottom http://www.tiffanyandcosite.com Tiffany And Co Jewelry http://www.oakleyoutletsstore.us.com Oakley Outlet, Oakley Sunglasses http://www.portefeuillesac.com mocassin sac chanel http://www.lunettesdesoleilrb.com lunettes vue ray ban http://www.lunettedevuerayban.com ray ban pas cher http://www.beatsbydrdre.us.com Beats By Dr Dre, Headphones http://www.hermesbelt.us.com Hermes Belt, Hermes Outlet http://www.hermesbag.us.com Hermes Bag, Hermes Handbags http://www.gucci-outlets.us.com Gucci Handbags, Gucci Bags, Gucci http://www.cheapnikeairmaxes.com Cheap Nike Air Max http://www.coachfactorycoachoutlet.com Coach Outlet, Coach http://www.chanelpurses.us.com Chanel Handbags, Chanel Purses http://www.coachfactoryoutletstore.us.org Coach Outlet, Coach http://www.raybanoutlets.us.com Ray Ban outlet, Ray Bans http://www.outletgucci.us.com Gucci Outlet, Gucci Handbags http://www.coach-outlet-online.us.com Coach Outlet http://www.valentinoshoes.us.org Valentino Shoes, Valentino http://www.kate-spadesoutlet.com Kate Spade Outlet http://www.katespadeoutletstores.us.com Kate Spade outlet http://www.coachoutletsstoreonline.cc Coach Outlet http://www.michaelkorsoutletsstore.cc Michael Kors http://www.pascherhermes.com Sac Hermes,sac hermès birkin http://www.giuseppezanottishoe.com Giuseppe Zanotti http://www.cocochanelhandbag.us.com Chanel Handbags,CoCo Chanel http://www.burberryoutlets.us.com Burberry Outlet, Burberry http://www.chanel-bags.us.com Chanel Handbags, Chanel http://www.pradaoutlet.eu.com Prada Outlet, Prada Handbags http://www.pradahandbags.eu.com Prada Handbags http://www.pradahandbags.us.org Prada Handbags Outlet http://www.marcbymarc-jacobs.com marc by marc jacobs http://www.celine-handbags.com Celine Handbags http://www.celinehandbags.us.com Celine Handbags Outlet http://www.ray-bansunglasses.com Ray Ban Sunglasses http://www.oakleyglasses.us.com Oakley Sunglasses http://www.raybansunglassesweb.com Ray Ban Sunglasses http://www.outletrayban.us.com Ray Ban outlet http://www.ray-bansunglasses.us.org Ray-Ban Sunglasses http://www.raybanglasses.us.com Ray Ban Glasses http://www.oakleysunglassesstore.us.com Oakley Sunglasses http://www.oakleysunglasses.com.co Cheap Oakley Sunglasses http://www.oakleyoutletstore.us.com Oakley Outlet http://www.oakleyoutletsstore.com Oakley Sunglasses http://www.tomsoutlet.in.net Toms Outlet, Toms http://www.abercrombieandfitchoutlets.com Abercrombie Outlet http://www.abercrombieandfitchsale.com Abercrombie Kids http://www.ralphlaurenpolos.us.com Ralph Lauren Polo http://www.ralphlaurenoutlets.us.com Ralph Lauren Outlet http://www.valentinoshoe.com Valentino Shoes, Valentino http://www.raybansoutlet.us.com Ray Ban Outlet, Ray Ban http://www.coach-outletstores.us.com Coach Factory Outlet http://www.thenorth-face.us.com The North Face Outlet http://www.coachoutletstore.us.com Coach Outlet, Coach Factory Outlet http://www.coachoutletonlinecoachfactory.us.com Coach Factory Outlet http://www.katespadehandbags.us.com Kate Spade Handbags http://www.coachfactory-outlet.us.org Coach Outlet Store Online http://www.coachfactoryoutletcoachoutletonline.com Coach Factory Outlet http://www.coachoutletfactory.us.org Coach Outlet, Coach Factory http://www.coachoutletonlinefactory.us.com Coach Outlet http://www.coach-outletstoreonline.us.com Coach Factory Outlet http://www.kate-spadeoutletonline.com Kate Spade Outlet Online http://www.giuseppezanotti.us.com Giuseppe Zanotti http://www.sacsportefeuille.com sac chanel http://www.outlet-michaelkors.us.com Michael Kors Outlet http://www.raybanssunglasses.us.com Ray Ban Sunglasses http://www.hollistercoclothingstore.com Hollister Clothing Store http://www.abercrombieandfitchclothing.com Abercrombie and Fitch http://www.polosralphlauren.us.com Ralph Lauren Outlet http://www.jacobsmarcjacobs.com marc jacobs handbags http://www.marcjacobsmarcjacobs.com marc by marc jacobs http://www.marcjacobsoutletstores.com marc jacobs outlet http://www.marcsbymarcjacobs.com marc by marc jacobs http://www.marc-jacobsoutlet.com marc jacobs outlet
 โดย... COACH
19 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
19 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 

 


    Hello! generic viagra , generic cialis ,
 โดย...
19 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    putzel viagra sAOERH generic cialis online %-[[[ cialis order express %-[[[ order viagra >:-[
 โดย... RTiUIAcy
19 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
18 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
18 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    Hello! viagra , cialis ,
 โดย...
18 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    uzjsii http://wodwgb.com/ hydabk [url=http://daipol.com/]hydabk[/url]
 โดย... gLeNTBmu
18 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    cialis order to nigeria Strip not for the acne and discomfort the results or two of. The woman's viagra online pharmacy is replicated from a licensed and very legally sold Viagra for men.
 โดย...
18 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    Zydalis(Generic cialis) is old for the discourse of ed. Neither Cialis or viagra online pharmacy work for me.
 โดย...
17 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    fvupcyec
 โดย... jBhxQYyZ
17 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    viagra pills Online Bestellen Im Ausland | Jackets For Men Your browser does not support our Online Store. cialis pills side effects for men, cialis at walmart .
 โดย...
17 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 

 


    Hello! cialis , viagra , cialis , viagra ,
 โดย...
16 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    nlqhyu payday loan 4556 payday loans >:]] payday loans online >:-OOO
 โดย... CoqIzFVi
15 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    female herbal viagra Tablets For Sale Uk in El Paso . And middle-aged levitra drugs online cialis sensation of pain and to alter looking for viagra pills this time.
 โดย...
15 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    I have no ED problem sexually very active dose cialias or the makers of viagra sued by plantiffs work for me? Pack your cialis buy generic ed for some romance and fun with these vacation ideas that fit in almost any budget.
 โดย...
15 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    Hello! viagra , cialis , cialis , viagra ,
 โดย...
14 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    I had stopped the canadian viagra but keep using the Zocor for a few more days. canadian cialis - <a >buy Cialis for men</a> , /cialis.
 โดย...
13 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
12 พฤษภาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    ypoalnrc
 โดย... zQKXKEmA
27 เมษายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    ufijffu
 โดย... biqKxTvM
17 เมษายน 2558 ลบความคิดเห็น 


    foqwveb
 โดย... xcFgMrRQ
23 กุมภาพันธ์ 2558 ลบความคิดเห็น 


    ovbavv
 โดย... XKZQOPzD
24 มกราคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    I liaterlly jumped out of my chair and danced after reading this!
 โดย... Dj4fVrt5Yr6
10 ธันวาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ftjtmikj
 โดย... iOTdUBhz
29 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    http://www.ayed.com.tr Yurtdışı Eğitim http://www.makedonyaavrupauniversitesi.net Makedonya Avrupa Üniversitesi http://www.makedonyaegitim.biz Makedonya Eğitim http://www.saraybosnauniversiteleri.org Saraybosna Üniversitesi http://www.saraybosnaegitim.com.tr Saraybosna Üniversitesi http://www.saraybosnauniversite.org Saraybosna Üniversitesi http://www.saraybosnauniversite.com Saraybosna Üniversitesi http://www.saraybosna.org Saraybosna Üniversitesi http://www.bosnahersekegitim.com.tr Bosna Hersek Üniversiteleri http://www.saraybosnadaegitim.org/Universitelerimiz.Asp Bosna Hersek Üniversiteleri http://www.bosnahersekuniversiteleri.com.tr Bosna Hersek Üniversiteleri http://www.bosnahersekuniversitelerim.com Bosna Hersek Üniversiteleri http://www.bosnauniversiteler.com Bosna Hersek Üniversiteleri http://www.travnikuniversite.com Travnik Üniversitesi http://www.sarabosnaegitim.org Travnik Üniversitesi http://www.travnikuniversite.org Travnik Üniversitesi http://www.saraybosnauniversiteleri.com.tr Saraybosna Üniversiteleri http://www.makedonyauniversiteleri.info Makedonya Üniversiteleri http://www.uluslararasistrugauniversitesi.com Struga Üniversitesi http://www.makedonyaegitim.org/Universite.Asp?id=30&uskup-kiril-metodi-universitesi Kiril Metodi Üniversitesi http://www.bulgaristandaegitim.biz Bulgaristanda Eğitim http://www.bulgaristandaegitimi.com Bulgaristanda Eğitim http://www.bulgaruniversiteleri.org Bulgaristan Üniversiteleri http://www.bulgaristanuniversitesi.org Bulgaristan Üniversitesi http://www.bulgaristan.info Bulgaristan Üniversiteleri http://www.ukraynaegitim.org Ukrayna Üniversiteleri http://www.ukraynaegitim.com.tr Ukrayna Üniversiteleri http://www.ukraynadauniversite.org Ukraynada Üniversite http://www.ukraynadaegitim.org Ukrayna Üniversiteleri http://www.maltadilokullar.com Malta Dil Okulları http://www.gurcistandauniversite.com.tr Gürcistan Üniversiteleri http://www.gurcistanegitim.com.tr Gürcistan Eğitim http://www.maltadilokul.com Malta Dil Okulu http://www.maltanerede.com Malta Nerede http://yurtdisidilokullarim.com İngiltere Dil Okulları http://www.esemaltadilokulu.com ESE Malta Dil Okulu http://www.armadalasercenter.bg Лазерна Епилация Пловдив http://www.armadalasercenter.com Лазерна Епилация Пловдив http://www.plovdivlazer.com Лазерна Епилация Пловдив http://www.lazerplovdiv.com Лазерна Епилация Пловдив ——ek liste http://www.strugauniversity.com Struga Üniversitesi http://www.ankara-06.com Bulgaristan Üniversiteleri http://www.lazernaepilacia.bg Лазерна Епилация Пловдив http://www.makedonyauniversitesi.info Makedonya Üniversitesi http://www.ukraynauniversiteleri.org Ukrayna Üniversiteleri http://www.ukraynaegitimdanismanligi.org Ukrayna Üniversiteleri http://www.ukraynaegitimdanismanligi.com Ukrayna Üniversiteleri http://www.strugauniversitesi.biz Struga Üniversitesi http://www.eustedu.com Struga Üniversitesi http://www.travnikuniversite.biz Travnik Üniversitesi http://www.chambercollegemalta.com Chamber College Malta Dil Okulu http://www.gocedelcevuniversite.com Goce Delcev Üniversitesi http://www.bulgaristanuniversiteleri.com.tr Bulgaristan Üniversiteleri http://www.ingilteredilokullarifiyatlari.com İngiltere Dil Okulları Fiyatları http://www.lalmaltadilokulu.com Lal iels Malta Dil Okulu http://www.linguatimemaltadilokulu.com Linguatime Malta Dil Okulu http://www.inlinguamaltadilokulu.com İnlingua Malta Dil Okulu http://www.ingilteredilokul.com İngiltere Dil Okulu http://www.belsmaltadilokulu.com Bels Malta Dil Okulu http://www.sprachcaffemaltadilokulu.com Sprachcaffe Malta Dil Okulu http://www.clubclassmaltadilokulu.com Clubclass Malta Dil Okulu http://www.ecmaltadilokulu.com Ec Malta Dil Okulu http://www.nstsmaltadilokulu.com Nsts Malta Dil Okulu http://www.makedonyamituniversite.net Makedonya Mit Üniversitesi http://www.makedonyamituniversite.com Makedonya Mit Üniversitesi http://www.makedonyaamerikanuniversitesi.com Makedonya Amerikan Üniversitesi http://www.maltadilokullarifiyatlari.com Malta Dil Okulları Fiyatları http://www.bosnahersekuniversitesi.com.tr Bosna Hersek Üniversitesi
 โดย... TFVNZ
15 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    pppcqp
 โดย... zTzIFGwx
17 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    ความฝันน่ากลัวในบางครั้ง
 โดย... เด็กนาโยง
9 กรกฎาคม 2556 ลบความคิดเห็น 


    หนูก็เคยฝันล่วงหน้าคะ
 โดย... .....
20 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    เราว่าเนื้อหาน่าสนใจดีนะเราชอบ
 โดย... มิ้นต์
16 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 


    เราชอบที่จะฝันเพราะมันทำให้เรานอนฝัน...หวาน...ไปเรื่อยๆๆๆๆ..ชอบช๊อบนะ
 โดย... ฝันหวาน
31 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ตกลงตรังหรือนครศรีธรรมราชครับ อ่านมาแล้ว กก็อบของเค้ามาแล้วก็แก้สักนิดก็ยังดีครับ อย่าให้เมือนหมด
 โดย... คนชอบจับผิด
2 กันยายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    ความฝันบอกถึงอนาคต5++
 โดย... D*svc สงขลา
10 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    น่าเชื่อ ... ความฝันอันโหดร้าย.....
 โดย... เนยเด็ก ม.ศ.ว.
3 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    แล้วถ้าฝันว่าทากดูดเลือดว่าไง
 โดย... wacharee
7 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ความฝันของคนเรามีมากมายหลายอย่าวเราอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ว่าเราก็ไม่อาจจะพิสูตได้ว่าความฝันของเรานั้นจะดีหรือร้ายเพราะบางคนอาจจะฝันหลายๆเรื่องในคืนเดียวครับ
 โดย... โทน
22 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    สำหรับบางคนความฝันอาจทำให้เขามีความสุข
 โดย... เด็กสิเกาประชาผดุงวิทย์ ม.2/1
9 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ความฝันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเชื่อว่าทุกคนต้องมีความฝัน
 โดย... เด็กสิเกาประชาผดุงวิทย์
9 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    รุคร้าบ
 โดย... เดก1/1สภา2ศิษย์อรชร
25 สิงหาคม 2552 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702