๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


กำทาย

อุปกรณ์และวิธีการเล่น
อุปกรณ์ในการเล่นมีดังนี้ (ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด)
๑) ยางเส้น
๒) เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
๓) เมล็ดสวาด
๔) เมล็ดสวด
๕) ลูกนู (ก้อนดินกลม)

วิธีการเล่น
๑) เมื่อสัญญาณการเล่นเริ่มขึ้นทุกคนจะกอบหรือกำของที่อยู่ตรงหน้านั้น โดยไม่ให้คนอื่นเห็นว่ามีจำนวนเท่าใด
๒) ให้ทายที่คนว่าของในมือของทุกคนเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนเท่าใด
๓) เมื่อทายเสร็จทุกคนแบมือออกและนับของในมือของทุกคน ใครทายถูกได้เป็นกรรมสิทธิ์ในของนั้น ถ้าทายถูกหลายคนใช้วิธีหารแบ่งกัน ถ้ามีเศษให้รวมไว้เป็นกองกลาง เพื่อเป็นเล่นหนต่อไป

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
กำทาย เป็นการเล่นอย่างหนึ่งของเด็ก เล่นได้ทั้งชายและหญิงเป็นการเล่นในร่ม โดยมีผู้เล่น ๒-๕ คน นั่งล้อมวงกัน แล้วแต่ละคนเอาของชนิดเดียวกันวางกองไว้ตรงหน้า

แนวคิดจากการละเล่นกำทาย
การเล่นกำทาย เป็นการละเล่นที่ฝึกทักษะในการคำนวณ และการสังเกต
  1 2 3 4    หน้าถัดไป >

    Are you looking for powerful advertising that isn't full of crap? I apologize for sending you this message on your contact form but actually that was kinda the point. We can send your promotional message to sites via their contact forms just like you're reading this note right now. You can target by keyword or just go with mass blasts to websites in any country you choose. So let's assume you would like to blast an ad to all the web developers in the United States, we'll scrape websites for only those and post your promo to them. As long as you're promoting some kind of offer that's relevant to that business category then your business will get awesome results! Type up a quick note to poppy8542bro@gmail.com to find out how we do this
 โดย... Villaggio Snia
15 พฤศจิกายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1980
14 พฤศจิกายน 2562 ลบความคิดเห็น 

 


    Garmin Login is GPS code for navigation track its service is that the best and really helpful device for customers. If you would like to control this device you'll got to produce AN account. it's a world acknowledged location technology. [url=http://garmincomexpress.express]garmin.com/express[/url] [url=http://brother-printer-offline.com] Brother Printer offline [/url] [url=http://avglogin.com] Avg login [/url] [url=http://kaspersky-login.com] Kaspersky Login [/url] [url=http://garminlogin.com] Garmin Login [/url] [url=http://webrootcomsafez.com/]Webroot.com/Safe [/url]
 โดย... Florala
14 พฤศจิกายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    Do you want to promote your ad on over 1000 ad sites every month? Pay one low monthly fee and get virtually unlimited traffic to your site forever! Check out our site for details: http://www.postmyads.tech
 โดย... Aische-En-Refail
13 พฤศจิกายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
11 พฤศจิกายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    Get rid of credit card processing fees from your business forever details here: http://bit.ly/neverfees
 โดย... Trois Rivieres
10 พฤศจิกายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
10 พฤศจิกายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for all the tips mentioned in this article! it's always good to read things you have heard before and are implementing, but from a different perspective, always pick up some extra bits of information. McAfee.com/activate | Norton.com/setup | Norton.com/setup
 โดย...
4 พฤศจิกายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    Sick of wasting money on PPC advertising that just doesn't deliver? Now you can post your ad on thousands of ad websites and it'll only cost you one flat fee per month. Never pay for traffic again! To find out more check out our site here: http://adposting.n3t.n3t.store
 โดย... Leimiswil
3 พฤศจิกายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    Do you want to submit your advertisement on over 1000 ad sites every month? Pay one flat rate and get virtually unlimited traffic to your site forever! For more information just visit: http://improvesales.myadsubmissions.xyz
 โดย... Pontecurone
3 พฤศจิกายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
30 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    McAfee antivirus offers protection to your important documents and secures your folder and files on these devices. It's the most well-known antivirus for security and privacy purpose. If you wish to get McAfee antivirus on the operational system, then follow detail by detail guide by and download McAfee www.mcafee.com/activate [url=http://mcafeecomactivateretailkeycard.com]www.mcafee.com/activate[/url]
 โดย... Los Angeles
30 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 

 


    Thanks for Sharing the Information http://www.en-trendmicro.com/downloadme-trend-micro http://www.en-trendmicro.com/bestbuypc
 โดย... www.trendmicro.com/bestbuypc
30 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
30 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Hi, Would you like to reach new customers? We are personally inviting you to sign up with one of the leading influencer and affiliate networks on the internet. This network sources influencers and affiliates in your niche who will promote your company on their sites and social network channels. Advantages of our program consist of: brand name recognition for your business, increased reputation, and possibly more customers. It is the best, easiest and most efficient way to increase your sales! What do you think? Learn more: http://results.socialinfluencermarketing.xyz
 โดย... Yelm
30 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
28 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1983
28 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1983
28 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1983
28 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1983
28 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    I saw this form on your site, and I submitted it. Now you_re reading this, so that means it works. Awesome! But that_s not enough. For this form to make your business money, people have to respond to you when you reach out to them. Don_t you hate it when they never answer, or by the time you get back to them, they already decided to do business with your competitor? This ends today. I made a free video tutorial that shows you how to setup an immediate SMS message and email response to go out to every lead that submits this form so you can start a conversation while they are still thinking about your services. If you contact a lead in the first 2 minutes after they_ve submitted this web form, they_re 100x more likely to respond and 78% of customers buy from the first responder. Check out my free tutorial on how to set this up: http://bit.ly/how-to-setup-an-automatic-sms-and-email What_s the catch? Nothing. My step-by-step training here is completely free and will show you how to set this up, but if you don_t want to do it yourself then I offer a paid service to do it for you. - http://bit.ly/how-to-setup-an-automatic-sms-and-email Thank you! David
 โดย... Winter Park
28 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
27 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 

 


 โดย...
27 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
22 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Do you want to submit your business on 1000's of Advertising sites monthly? One tiny investment every month will get you virtually unlimited traffic to your site forever!For more information just visit: http://moreadsposted.n3t.store
 โดย... Warszawa
21 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    We're looking for your opinion. Answer a few questions in our survey and receive a free $1000 gas card valid at Mobil Gas Stations. Go to this page: http://freegascard.giveawaysusa.xyz
 โดย... Teisnach
20 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Hey there, Do you want to reach brand-new customers? We are personally inviting you to sign up with one of the leading influencer and affiliate networks on the internet. This network finds influencers and affiliates in your niche who will promote your company on their websites and social media channels. Advantages of our program consist of: brand exposure for your product or service, increased credibility, and possibly more clients. It's the best, easiest and most efficient way to increase your sales! What do you think? Visit: http://socialinfluencer.nicheadvertising.online
 โดย... Bittern
19 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
18 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
15 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Hi, I am Michael used to work as a web developer and technician: If you need any help. Follow the below Articles for a solution or directly contact me from these Articles garmin.com/express | Trend Micro Login | Webroot.com/Safe | QuickBooks Login | Turbotax Login | Norton.com/Setup Norton Security Basic Norton Security Standard Norton Security Deluxe Norton Security Premium |Office.com/Setup
 โดย... Grey
14 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
14 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Interested in an advertising service that charges less than $50 monthly and sends thousands of people who are ready to buy directly to your website? Reply to: jack5886tur@gmail.com to get more info.
 โดย... Richmond Lowlands
11 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
10 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
9 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... john smith
5 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Hi I am Nikky Donald I am a Software developer in United states of america if are You looking for software installation help or other support then you can contact with me. Visit my websites Thanks mcafee.com/activate | my.avast.com | TomTom Home | BT Mail | Bitdefender Login
 โดย... smith
5 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    From brought the first curry shoes baseball, a garage at the actual match: each other laid out a perfect diamond entrance, teammate Steve Blake flew to follow along with up, left the clippers shield darren collison (microblogging) the length between two steps guiding their closely, Danny granger could be the only defender in tow line. This is the storage superior court intuition and knowning that embodies: his shot variety. He seems to realize the defensive player from the ideas, can predict the next move, then strike beforehand. "When other people are doing gesture, garage in judgment, and the online game, this is Stephen is the foremost place, in this respect the league may be the best. Find field space, know the location where the defense space will happen, it is the key with the art of his pictures. Because no matter exactly how good your shots, far more exquisite technology, no place is useless. "ESPN's David thorpe, once wrote with his article. Garage meticulously stephen curry shoes observing the defense, he in addition have reason to be consequently cautious. Before this, the warriors have had missed 12 goals in 13 shots in the past, is now 33 to 37 behind the clippers, disturbed through the right leg muscle anxiety of garage after only one of 4. For shed himself, this ball is critical: before a season, he hit an archive in NBA history using 272 grains of three points, if again set up three points today, his three points there is much surprise hit number will meet or exceed 200 mark. So that library will become the sixth in a row has at the very least two season hit 200 grains of three avid gamers, at the same moment, still can have several points to continuous hit game streak always 54 games - it's going to be the warriors team background record. "I like everything kd shoes associated with the shooting, " garage once said in a interview, "but with the most especially in perfect side posture. When your person is in good rhythm, from standing in the feet on a lawn, his hands to complete a trial, all series of joint actions will probably be calm and smooth, just like waves. It's a amazing feeling. ". Tag: kyrie irving shoes ultra boost 3.0 air max 90 lebron 16 kobe 10 kd shoes nike huarache ultra boost shoes harden vol 2 nike air presto kyrie irving shoes Nike CR7 Cleats curry 5 new era caps curry 5 shoes mizuno shoes nike air max 270 lebron soldier 10 kobe bryant jersey puma suede puma rihanna creepers camo vibram kevin durant jersey kyrie irving basketball shoes kyrie irving shoes kobe shoes curry shoes nike zoom vaporfly elite curry 5 shoes adidas iniki nike pg 2 nike lebron 14 nike free puma fenty vans shoes jordan retro kyrie 3 shoes Lebron soldier 11 kyrie 2 shoes lebron soldier 10 kyrie 4 confetti kyrie irving jersey john wall shoes adidas crazy explosive stephen curry jersey kyrie 4 adidas porsche design shoes nike mercurial puma fenty slides under armour shoes kyrie irving jersey kyire 3 Lebron Shoes kd shoes hand spinner Nike CR7 pegasus 35 lebron 14 shoes adidas boost lebron james shoes puma fenty adidas yeezy outlet nike epic react flyknit Nike Football Cleats kyrie 3 kobe 11 nike vapormax shoes lebron james shoes nike epic react kyrie 4 nike air more uptempo adidas deerupt runner lebron 15 kyrie 3 asics gel kayano 23 adidas ultra boost birkenstock adidas ultra boost 4 curry 2 kyrie 5 kyrie 4 shoes kyrie 4 halloween nike hyperdunk nike air max 270 pg shoes yeezy shoes
 โดย... 1986
3 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    After having a brought the first curry shoes golf ball, a garage at the particular match: each other laid out a perfect diamond the front, teammate Steve Blake flew to visit up, left the clippers guard darren collison (microblogging) the length between two steps behind their closely, Danny granger would be the only defender in tow. This is the car port superior court intuition and which embodies: his shot collection. He seems to comprehend the defensive player with the ideas, can predict their next move, then strike ahead of time. "When other people tend to be doing gesture, garage within judgment, and the video game, this is Stephen is best place, in this respect the particular league may be the best. Find field space, know where the defense space will come about, it is the key on the art of his images. Because no matter just how good your shots, additional exquisite technology, no area is useless. "ESPN's Brian thorpe, once wrote with his article. Garage with great care stephen curry shoes observing the defense, he likewise have reason to be therefore cautious. Before this, the warriors have overlooked 12 goals in 13 shots before, is now 33 to be able to 37 behind the clippers, disturbed because of the right leg muscle tension of garage after just one of 4. For storage area himself, this ball is important: before a season, he hit an increasing in NBA history having 272 grains of about three points, if again proven three points today, his three points shock as to hit number will go over 200 mark. So that library will become the sixth in a row has a minimum of two season hit 2 hundred grains of three participants, at the same time period, still can have several points to continuous hit game streak carry on and 54 games - it's going to be the warriors team history record. "I like everything kevin durant shoes linked to the shooting, " garage once said within the interview, "but with the best especially in perfect side posture. When your person is in good rhythm, from standing in the feet in the grass, his hands to complete a go, all series of joint actions will be calm and smooth, including waves. It's a wonderful feeling. ". Tag: kyrie irving shoes Nike CR7 Cleats michael jordan shoes nike mercurial kyrie irving shoes vans sk8 hi kd 11 nike zoom vaporfly elite nike air max 270 nike epic react flyknit curry 5 john wall shoes puma fenty curry shoes yeezy boost kyrie 5 pg shoes kobe shoes kyrie 4 kyrie 4 confetti nike zoom vaporfly ultra boost 3.0 kd 10 new era caps kyrie irving jersey lebron shoes Lebron soldier 11 adidas nmd runner nike pg 2 puma fenty lebron 16 adidas deerupt runner lebron soldier 11 stephen curry shoes kyrie irving shoes nike free under armour shoes ultra boost nike air max 97 kyrie 2 jordan retro kyrie irving shoes birkenstock sandals nike huarache adidas eqt yeezy boost kyrie irving shoes curry 2 curry 5 jordan 32 kobe 10 nike air presto nike air max 270 puma fenty stephen curry jersey nike kobe shoes kyrie 4 kobe bryant jersey hand spinner kd shoes lebron soldier 10 curry 4 shoes kyrie 4 halloween asics gel kayano 23 kyrie irving jersey birkenstock shoes james harden vol 2 nike epic react kyrie 4 halloween nike air more uptempo kyrie 3 yeezy shoes Nike Lebron James Shoes kobe 11 puma suede kyrie 3 shoes lebron 15 puma rihanna creepers suede Cristiano Ronaldo CR7 adidas porsche shoes kyrie 3 lebron 14 curry 5 kyrie 1 kyrie 2 shoes kd 11 shoes
 โดย... 1986
3 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Throw three points is not the whole garage regular work, and don't forget, Stephen curry is the actual team in assists along with steals, he averaged 6. 7 assists within the regular season, 14 in the league and the playoffs stephen curry shoes is actually averaging 9. 3 assists as the league the first! Let's imagine images, 40 minutes per game in the Treasury, attack launched many times, there are always several ball he wasn't within the outside, but the baseball inside, attracted a dual... What will happen and then? There was a man he'll tell you the response, curry shoes he called clay : Thompson, from the fantastic state warriors, he made in 2010 211 3-pointers, finished third inside the league, and that 211 3-pointers, 68 hails from the assists of Stephen curry. 12-13 time of year to contrast the car port and ray Allen with '05 -' 06 : Allen into 269 3-pointers, and he or she is the Seattle supersonics. Which year, Allen's 269 connected with 653 three-point shots, photo 41. 2%, as Stephen - 272 of 600 photographs in his Arsenal, as high as 45. 3%; That year, Alan ball attack generate 3 ratio is less than a quarter, compared having 38. 6% in data source; That year, Allen's assists the amount 3. 7, less compared to the Treasury for three assists. So the outline, the image of your alternative 3-pointers hand lower the garage outline: he besides completed the sharpshooter history, his teammates for his or her creation of free-throw options into; He will also look for opportunities concurrently, through the ball state-of-the-art, stopped for no allows 3-pointer of shots. Furthermore, he also can cross assists, "create" another glass pitcher - clay - Thompson! Not only can catch vote, may also urgent stopped, can produce more opportunities to other folks, this star, unique! Now i am kd shoes afraid, just use "striker" two words have been unable to define Stephen curry, also need to be in with the "great" rhetoric. Tag: kyrie irving shoes puma fenty slides jordan 32 adidas zx flux nike vapormax kyrie 3 shoes kd 11 air max 90 vans shoes kyrie irving jersey adidas crazy explosive kd shoes vibram fivefingers kobe 11 lebron 15 nike air more uptempo lebron shoes nike air force 1 stephen curry jersey kyrie 4 kyrie 5 lebron soldier 10 adidas nmd kyrie shoes nike air max 270 nike huarache Nike Football Cleats new era caps hand spinner adidas porsche shoes pg shoes kyrie irving shoes nike vapormax nike hyperdunk john wall shoes nike kyrie 4 soldier 11 ultra boost adidas kyrie 2 shoes kyrie 4 calvin klein underwear nike zoom vaporfly elite kyrie irving shoes Lebron Shoes puma fenty ultra boost shoes jordan retro Nike CR7 adidas football cleats michael jordan shoes nike kd 11 curry 5 shoes kyire 3 adidas yeezy puma rihanna kd shoes stephen curry shoes james harden vol 2 kyrie 2 nike air max 97 lebron 14 shoes vans sk8 hi lebron 14 shoes kyrie irving shoes puma fenty adidas eqt nike air max 270 nike mercurial kobe bryant shoes adidas iniki curry 5 shoes kyrie 1 stephen curry basketball shoes adidas boost mizuno shoes curry 4 adidas deerupt birkenstock adidas ultra boost 4 curry 2 ultra boost 3.0 kyrie 4 confetti kobe bryant jersey lebron soldier 10 adidas yeezy boost air jordan shoes
 โดย... 1986
3 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    A couple of steals in his Toolbox, stephen curry shoes in the first quarter, and the two steals to garage an overall total of 106 times within the playoffs career steals, which in turn transcends the rick Barry, became the steals from the history of the warriors team from the playoffs. Garage into seven three-pointers inside the game, this also let his / her playoff three-pointers hit number as much as 261, match the Robert horry, ninth three points in playoff history list. Distance comes eighth Chauncey billups, he also only six three details. 37 points in simply three games, came curry shoes alive, and this is his there is much surprise, including playoffs) eighth score 35 + sport with three alone, greater than 7 times of Russell westbrook, the top of league. So many record the very first world war, there is no doubt the game can be said to be the garage in this series played the best game. The first three games, garage is averaging twenty-seven. 3 points and some. 7 rebounds, 6 helps, shooting 40. 3% and also 35. 3% from three, compared with the normal season shooting stage, a particular degree of decline, however the game, garage completely crazy. The blazers in various players to hound your pet, but no one can disturb his rhythm. Storage, as it were, in the game again to uncover "day day" feeling. 11 three-point brand out hand, hit kevin durant shoes more effective goals, including vast miles of three points. Wearing warriors baseball hat sitting in the stands to watch the particular old garage, it also appears to get son's playing god appear to be some incredible performance. The lens to the old garage, he could hardly help but shook his or her head. Of course, regardless of other people think, garage three points with regards to own performance with absolute confidence. In the 3 rd quarter the warriors with 88-58 big lead the particular blazers, garage outside this three-point line again, the ball far from the one hand, he or she turned back field, the ball firmly in the basket, the whole pandemonium. Can put the three points with this state, the other celebration can say what? Tag: kyrie irving shoes kyrie shoes 3 adidas eqt kobe 11 calvin klein nike hyperdunk adidas nmd curry 5 adidas iniki mizuno running shoes adidas zx flux air jordan shoes kyrie irving shoes nike epic react kyrie 4 curry 5 nike air vapormax kyrie 5 kyrie 4 lebron james shoes adidas ultra boost asics gel kayano 23 adidas football cleats kyrie 4 shoes kyrie irving jersey adidas yeezy nike mercurial air jordan 32 kyrie 4 halloween nike air max 97 puma fenty kyrie 1 lebron soldier 10 stephen curry shoes kobe 10 nike free puma suede lebron 14 puma fenty kyrie 2 kd 11 kobe bryant jersey lebron soldier 10 puma fenty new era caps Nike lebron soldier 11 harden vol 2 kyrie 4 nike air max 270 kyrie irving shoes stephen curry jersey nike kyrie 3 under armour shoes hand spinner adidas deerupt runner nike air max 270 kd shoes lebron shoes ultra boost 3.0 curry 5 birkenstock sandals adidas ultra boost jordan retro john wall shoes nike air presto kd shoes vibram fivefingers nike pg 2 lebron 16 stephen curry shoes kyrie 3 Nike Football Cleats birkenstock kevin durant jersey vans sk8 hi adidas boost lebron 14 shoes Lebron soldier 11 nike zoom vaporfly elite kyrie 2 shoes kyrie irving basketball shoes air force 1 nike air vapormax kyrie 4 confetti nike zoom vaporfly Lebron Shoes
 โดย... 1986
3 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
1 ตุลาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    We are here for help in resolving software related issues, internet security, antivirus, etc. If you have any related issues visit the site below. Webroot.com/safe Roku Login AVG Login Mcafee Login Kaspersky Login AVG Login Garmin Login Webroot Login
 โดย... Kristy Michael
30 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
26 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
26 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
19 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
16 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
15 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
12 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    estrace
 โดย... 1975
12 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
8 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
8 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
7 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
5 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    usefull link is 100mg
 โดย... 1982
1 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    only for you viagra in canada
 โดย... 1986
27 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
26 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    is psychischer strung
 โดย... 1976
25 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Do you want to submit your business on 1000's of Advertising sites every month? Pay one low monthly fee and get virtually unlimited traffic to your site forever!To find out more check out our site here: http://lotsofadsposted.ddns.net
 โดย... Cannes-La-Bocca
25 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Office has so many applications to choose from like Word, Excel, PowerPoint Access, OneNote, Outlook and Publisher Applications etc because every user do not need all of them. Due to the fact that Microsoft groups the applications together in collections and called it suites. Office.com/setup
 โดย... Office.com/setup
24 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Webroot.com/safe - Enter Webroot Keycode to Download Webroot SecureAnywhere and Get Started with Webroot Installation in Some Simple Steps.
 โดย... Webroot.com/safe
24 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Avast is the best choice you can make for your cyberattack and malware. It researches and develops computer security software, machine learning, and artificial intelligence. My.avast.com is a URL for avast antivirus. My.Avast.Com
 โดย... My.Avast.Com
24 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
22 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
21 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
20 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
20 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
20 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
19 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
15 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
15 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
9 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
8 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
4 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing the info. keep up the good work going.office.com/setup
 โดย... semi009
2 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
31 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
31 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
30 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... vintage flower girl dresses size 10
27 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    It’s not easy to get such quality information online nowadays. I look forward to staying here for a long time. office.com/myaccount
 โดย... miami
26 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
25 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
25 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702