๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


กำทาย

อุปกรณ์และวิธีการเล่น
อุปกรณ์ในการเล่นมีดังนี้ (ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด)
๑) ยางเส้น
๒) เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
๓) เมล็ดสวาด
๔) เมล็ดสวด
๕) ลูกนู (ก้อนดินกลม)

วิธีการเล่น
๑) เมื่อสัญญาณการเล่นเริ่มขึ้นทุกคนจะกอบหรือกำของที่อยู่ตรงหน้านั้น โดยไม่ให้คนอื่นเห็นว่ามีจำนวนเท่าใด
๒) ให้ทายที่คนว่าของในมือของทุกคนเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนเท่าใด
๓) เมื่อทายเสร็จทุกคนแบมือออกและนับของในมือของทุกคน ใครทายถูกได้เป็นกรรมสิทธิ์ในของนั้น ถ้าทายถูกหลายคนใช้วิธีหารแบ่งกัน ถ้ามีเศษให้รวมไว้เป็นกองกลาง เพื่อเป็นเล่นหนต่อไป

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
กำทาย เป็นการเล่นอย่างหนึ่งของเด็ก เล่นได้ทั้งชายและหญิงเป็นการเล่นในร่ม โดยมีผู้เล่น ๒-๕ คน นั่งล้อมวงกัน แล้วแต่ละคนเอาของชนิดเดียวกันวางกองไว้ตรงหน้า

แนวคิดจากการละเล่นกำทาย
การเล่นกำทาย เป็นการละเล่นที่ฝึกทักษะในการคำนวณ และการสังเกต
  1 2 3 4    หน้าถัดไป >

 โดย...
19 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
16 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 

 


 โดย...
15 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
12 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    estrace
 โดย... 1975
12 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
8 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
8 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
7 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
5 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    usefull link is 100mg
 โดย... 1982
1 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    only for you viagra in canada
 โดย... 1986
27 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
26 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 

 


    is psychischer strung
 โดย... 1976
25 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Do you want to submit your business on 1000's of Advertising sites every month? Pay one low monthly fee and get virtually unlimited traffic to your site forever!To find out more check out our site here: http://lotsofadsposted.ddns.net
 โดย... Cannes-La-Bocca
25 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Office has so many applications to choose from like Word, Excel, PowerPoint Access, OneNote, Outlook and Publisher Applications etc because every user do not need all of them. Due to the fact that Microsoft groups the applications together in collections and called it suites. Office.com/setup
 โดย... Office.com/setup
24 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Webroot.com/safe - Enter Webroot Keycode to Download Webroot SecureAnywhere and Get Started with Webroot Installation in Some Simple Steps.
 โดย... Webroot.com/safe
24 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Avast is the best choice you can make for your cyberattack and malware. It researches and develops computer security software, machine learning, and artificial intelligence. My.avast.com is a URL for avast antivirus. My.Avast.Com
 โดย... My.Avast.Com
24 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
22 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
21 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
20 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
20 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
20 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 

 


 โดย...
19 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
15 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
15 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
9 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
8 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
4 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing the info. keep up the good work going.office.com/setup
 โดย... semi009
2 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
31 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
31 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
30 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... vintage flower girl dresses size 10
27 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    It’s not easy to get such quality information online nowadays. I look forward to staying here for a long time. office.com/myaccount
 โดย... miami
26 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
25 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
25 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
24 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    I am thankful for the article post.Looking forward to visit more. office.com/setup
 โดย...
24 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    We Help in resolving the issue of all antivirus. so if you are getting stuck in any problem related to any antivirus just follow this link below: Avast Login bullguard login avg.com/retail garmin.com/express mcafee.com/activate
 โดย... Bullguard login
23 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing the info. keep up the good work going.office.com/setup
 โดย... semi009
20 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    I am convinced that your website is convinced that weblog is very new. Probably I am going to bookmark your site. There are certainly impressive stories. Passion for sharing your website with us. www.office.com/setup www.office.com/setup
 โดย... office.com/setup
19 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    To get started with your Microsoft Office Installation we can help you with our entire process to setup office product online.office.com/setup
 โดย... officesetup
17 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
14 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
14 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
12 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Avast Login - Now Login to Avast Account and Access Avast Management Console in order to Manage Services like Subscriptions, Activation etc at my.avast.com" avastlogin
 โดย... Avast login
12 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    This is really an amazing article. Your article is really good and your article has always good content with a good powerpoint with informative information. Office.com/Myaccount
 โดย... Michael Smith
9 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
8 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
7 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
1 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
29 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
29 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
29 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
29 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
29 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
27 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
26 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
24 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
23 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    Create your avast account at my.avast.com and manager your avast within a one service area.With Avast Passwords you can store all your login details in one secure place. Avast Login bullguard support garmin.com/express mcafee.com/activate bt mail bt mail
 โดย... Emma07
22 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
16 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
16 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    This website is awesome. I'm really impressed by your articles. It's very helpful. Thanks for providing such valuable information. Best Regards - norton.com/setup
 โดย... norton.com/setup
15 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    I'm really impressed about the info you provide in your articles. I must say am highly overwhelmed by your whole story. It’s not easy to get such quality information online nowadays. I look forward to staying here for a long time. Best Regards - www.office.com/setup
 โดย... jackwillaim
15 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
15 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
15 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
11 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1979
11 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    Office.Com/Myaccount is a productivity suite that is utilized by a many individuals on a wide extent of gadgets, for example, Windows PC, Mac PCs, workstations, Android PDAs, iOS handhelds, and so on.
 โดย... Office.Com/Myaccount
8 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
6 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    Hello! viagra , canadian cialis , buy viagra , cialis , cialis ,
 โดย...
5 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    office.com/setup - Get Office Setup 365, 2019, 2016 and 2010 product key, visit office.com/setup to enter activation key. If facing problem in office setup product key then get help from our certified technicians .
 โดย... sophie
4 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... blogdahelo
3 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... guess white floral dress
30 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... floral dress evening
27 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
23 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
23 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Excellent information on your article, thanks for taking the time to share with us such a great article. I really appreciate your work. Office.com/Setup
 โดย... Los Angeles
15 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Great information you shared through this blog. Keep it up and best of luck for your future blogs and posts. Office.com/setup | Norton.com/setup
 โดย... Marc
15 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
14 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702