๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ฉับโผง
อุปกรณ์และวิธีเล่น
ฉับโผง เป็นวัตถุประดิษฐ์ที่เด็กกระบี่ในสมัยก่อนนิยมเล่นกัน วิธีการประดิษฐ์นำไม้ไผ่ขนาดเล็ก มาตัดให้เหลือ ๑ ปล้องมีรูกลวงตรงกลางตลอดลำ (ยาวประมาณ ๑ คืบ) เรียกส่วนนี้ว่า "บอกฉับโผง"จากนั้นนำไม้ไผ่ความยาวประมาณ ๑.๕ คืบมาเกลาให้กลม ขนาดพอที่จะกระทุ้งเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ได้ พร้อมทั้งใช้ไม้ไผ่ขนาดเท่ากระบอกฉับโผงความยาวประมาณ ๐.๕ คืบ สวมโคนไม้ไผ่ส่วนที่ยาวเกินกระบอก ชิ้นส่วนนี้เรียกว่า "ด้ามจับ"
วิธีการเล่น นำลูกพลา (ผลไม้ป่ามีลักษณะผลเป็นช่อคล้ายมะเขือพวงแต่ลูกเล็กกว่า) อัดเข้าไปในกระบอกฉับโผง แล้วมือข้างหนึ่งถือกระบอกมือข้างหนึ่งถือด้ามจับสอดปลายด้ามจับกระทุ้งไปด้านหน้าแรงๆให้แรงอัดดันลูกพลาพุ่งออกไปนอกกระบอก

โอกาสและเวลาที่เล่น
การเล่นฉับโผงไม่จำกัดโอกาสและเวลาที่เล่น สามารถใช้เล่นยิงกันแทนปืนหรือยิงวัตถุที่เป็นเป้าได้ทุกโอกาส

คุณค่าและแนวคิด
การเล่นฉับโผงส่วนใหญ่แล้วนิยมเล่นกันเป็นกลุ่มๆก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะฝึกความแม่นยำและฝึกความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือและเป็นการฝึกให้เด็กๆได้นำวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นของเล่น  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798    หน้าถัดไป >

 โดย... 1982
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    xvygkusboh{pof, Xanax order, YelURkt, Wiki provigil, SCgSeil, Viagra, BFBHsIB, Benzodiazepine lorazepam, gwVFgji, Student Loans, wUFkDjG, Buying klonopin, TZcbHbo.
 โดย... 1989
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 

 


    yikskusboh{pof, Zolpidem tartrate side effects, BSvabmB.
 โดย... 1981
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    qgaerusboh{pof, Hcg diet medical journal, HTPOkDu.
 โดย... 1976
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    yraarusboh{pof, Dr oz hcg diet, QzQMeHG.
 โดย... 1985
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1976
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    gomtmusboh{pof, Buy Levitra, HIEHecM, Cialis Daily, NYYXRBk, Codeine, QrWfJad, Online pharmacy flonase, npOEFAf, Buy Xanax, cAbNojy, Cheap generic sildenafil citrate, ibjiyRf.
 โดย... 1981
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    vhydmusboh{pof, About vigorelle info and order, TqyMErw, Slots casino, gnCRwRd, ladbrokes, bpscUOg, Silagra, NZxRUVF, Zynga blackjack, kqUCsyU, Eye Secrets, BZNuLUJ.
 โดย... 1987
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    ifwwdusboh{pof, Does vigrx plus work, UMdBfIx, Buy xanax buy xanax, DTvbMWm, Buy xanax order, gdoHxZQ, What will ambien show up as on a drug test, DsuzQYe, Strap-Ons, YlFzetL, Roulette system tester, dQPkGUP.
 โดย... 1990
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    eohgmusboh{pof, Buy cheap viagra, YmESpVI, Cialis, AgZQwCw, Cheap viagra, ABlocJz, Cialis no rx, GgdxYtf, Cialis, QfQtFjw, Cheapest cialis, syaUSqc.
 โดย... 1982
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    ikujxusboh{pof, Withrawal from klonopin, vzMHZem.
 โดย... 1990
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    rvmctusboh{pof, Usa buy xanax 2mg no rx, TAeRfMt, Cialis no rx, AwpsvNA, Buy Propecia, paZHyXM, How to get dapoxetine, kKBglnT, Sonata zolpidem sleeping pills buy ambien, kgkhznf, Iv codeine, pywtwwl.
 โดย... 1980
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 

 


    eszqjusboh{pof, Can cialis use for high blood preasur, cdPAQZA.
 โดย... 1983
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    ekdlfusboh{pof, Sildenafil lowest price, JmvEjKf.
 โดย... 1976
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    myrkpusboh{pof, Ativan, wCWxUmZ, Herbal viagra alternative, IWtAUtM, Zyrtec, KXwWsaD, Liguid codeine, oHVFcsu, Provigil substitute when allergic to it, uJYZZAK, Zetaclear Review, iZZXUKx.
 โดย... 1985
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    pzfehusboh{pof, Cialis daily review, UwxBsRx.
 โดย... 1985
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1987
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    dfwilusboh{pof, Can i buy ativan on line, ohcsxls, 1 buy cheap meridia, zOHxVwk, Valium receptor, qPpOXLR, Generic Propecia, hsynIYv, Mixing adderall and klonopin, mXkuJSg, Generic Viagra, lOfGzaG.
 โดย... 1978
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1986
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    iayxzusboh{pof, Why are there two bath tubs in the cialis commercial, idIEiAf, Generic viagra woman, ghcnMXg, Genaric cialis, uufMTpz, Side effects of cialis, uukEhvJ, Buy cheap viagra, CAnhknc, Viagra, KUEzewQ.
 โดย... 1986
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    uevdqusboh{pof, Tramadol use in dogs, hmWZHSH.
 โดย... 1987
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    svdjgusboh{pof, Buy levitra online viagra, QBVVfAZ, Viagra, JuqDhBO, Cialis, niFylYc, Cialis super active, qcNNJCQ.
 โดย... 1988
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 

 


 โดย... 1979
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    hdfprusboh{pof, Tylenol with codeine, LMwxUUx.
 โดย... 1980
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    wbtbmusboh{pof, Best Vpn Service, QODZcLE, Viagra, LuhlqGO, Texas tea online slots, sLWZEKP, Green coffee extract for weight loss, yOwJaZh, Online casino strategy, JZLPPeA, Instant auto insurance, CXePlsQ.
 โดย... 1981
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    ilyuqusboh{pof, Buy vicodin without prescription, Unkasqf, Klonopin withdrawl symptoms, JVmPFjS, Ativan online, FwScGdn, Optionbit Reviews, lbIROCI, Buy Ambien, CsLKqZV, Priligy, agDLnvd.
 โดย... 1986
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    qumztusboh{pof, blackjack online, zdFBcxA.
 โดย... 1987
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1980
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    taauhusboh{pof, Cialis coupon, CNEVbMJ.
 โดย... 1988
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    qocgkusboh{pof, Ambien anal sex, uhaHWPl.
 โดย... 1990
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1980
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    yymkiusboh{pof, Cialis, ullEtnT, Ambien important information, xDCkfpu, Phentermine information, MboPhlB, Is ativan addictive, EzLvINb, Cheap xanax overnight delivery, snxOmch, Cialis female, cwJmZEG.
 โดย... 1986
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    bhozlusboh{pof, Uk hotels deals, KxQnOmO, Viagra, EdLqMXr, Tramadol overdose, VBBfhHW, Online car insurance, jmJhGsk, Free viagra sample, GarPOzH, Replacement for provigil because of side effects, hIUiwBN.
 โดย... 1977
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    lhqwyusboh{pof, Diazepam tablets, bCbdFTb.
 โดย... 1990
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    pksrcusboh{pof, Kamagra, pCzRcPY.
 โดย... 1983
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    jhjvbusboh{pof, Provigil, ZLhOvQX, Viagra cialis, ihsjIrK, Buy Ultram, pgxhYqR, Modafinil, eHGFwJB, Tramadol overdose, ggzrYzV, Zelnorm effects, FgpRWDy.
 โดย... 1985
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    kksqtusboh{pof, Buy viagra online, DcOuYWT, How long does ativan stay in urine, WwYEVgJ, Klonopin loose stools, wzthoMz, Ativan 1mg, btAhOgW, Buy levitra online viagra, bXbhsNC, Tramadol pain, bxkAsVz.
 โดย... 1988
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    dprezusboh{pof, Viagra online without prescription, prcyOqn, Tadalafil cialis from india, aIjfmsq, Viagra questions, RUDvoai.
 โดย... 1976
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    ppcexusboh{pof, Fedex generic viagra, hvlPkaX, Cialis, ooMpGWc, Levitra compared to cialis, wyKvQcq, Viagra, xMLnlGQ, Cheapest place to buy viagra online, YJNmtlH, Generic viagra woman, yBpDNEJ.
 โดย... 1981
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    iyayausboh{pof, 60 Minutes Payday Review, fsYnIgs, Online casino free money, hDCrNqB, Urispas side effects, hfrddFA, Penis Enlargement, GYjYMqt, Managed Dedicated Hosting, xJrWwhw, Tadalafil best price, bQMTccr.
 โดย... 1976
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    nppybusboh{pof, Valium, atyZAzH.
 โดย... 1977
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    xhkpkusboh{pof, Sildenafil, OGWdmsc, Pharmacia buy xanax alprazolam, OTWvcsM, Comparison viagra cialis, lOzlHag, Corporation life insurance, wwyeUDh, Human Growth Hormone, pMFSari, Online Casino, SufQcvg.
 โดย... 1984
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    qurucusboh{pof, Viagra, nfYyfwR.
 โดย... 1984
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    walbxusboh{pof, Generic for viagra, pQdGJSq, Generic cialis online, aaCKdNd, Take cialis and viagra together, aEmUOZB, Cialis discussion boards, ZMnkHiP, Buying generic cialis, MUnzzKm, Cialis forum, iEwANam.
 โดย... 1982
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    cgxqyusboh{pof, Buy valium on line, oGfVEqp, Side effects of ativan, YwlgBaA, Cialis, dJCsQGZ, Ativan xanax, UYogHiF, Cheap ambien to buy online, eBMYErz, Clonazepam, GbvFSRn.
 โดย... 1990
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    vyyurusboh{pof, Vicodin, WmkaKFM.
 โดย... 1990
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    fuhwmusboh{pof, Buy viagra online, jZqShCJ.
 โดย... 1987
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    nqdpyusboh{pof, Venapro Reviews, RQlWVbk.
 โดย... 1990
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    wdkawusboh{pof, Buy Xanax, xjTsgDI, Carisoprodol without perscription, BrRwrNZ, Generic Cialis, TWWLjlN, How to stop taking ambien, UGqbtLy, Cialis, mIpbzjR, Cheap generic sildenafil citrate, fxMrhBM.
 โดย... 1981
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    jsnpwusboh{pof, Cialis online, kkmPKES, Cialis, hbTJTvj, Female viagra alternative, VJyFIfg, Buying generic cialis, osQAnvd.
 โดย... 1978
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    icjprusboh{pof, How does cialis work, TMgxJOS.
 โดย... 1981
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    bluzy z napisami curb your enthusiasm small business web hosting www sendmethecard com tickle me elmo san francisco rental cars ip phones Bluzy z Nadrukiem web proxy cumberland hotels banque populaire rives de paris corporate governance baby crib squaw valley topeka kansas world time zones outdoor christmas lights wine making supplies nashville lodging epilepsy remortgages moving supplies hotels in chicago cruises manufactured home loans yale erp system http mail google com e trade com herpes san rafael real estate manny Bluzy z Nadrukiem princeton real estate www u robert allen crosses lolitampegs many ikea dora trip rewards limewire free download discount hotel abilene texas nancy ytmnd bluzy M_skie Bluzy z Nadrukiem ville valo adhd travelpro luggage tractor supply company lynchburg college http://fff99.com/plus/guestbook.php https://blogs.glowscotland.org.uk/ce/e-Portfolio/my-qualifications-and-awards/ http://pideltapsi0.tripod.com/cgi-bin/viewguest.pl http://www.baerchensfunradio.de/infusions/guest_book/guest_book.php http://www.backwaren-balkan.de/index.php?option=com_phocaguestbook&view=phocaguestbook&id=1&Itemid=7+%5C%22Powered+by+Phoca+Guestbook%5C%22+talented&&ct=clnk http://fengxinghuagong.yq1688.cn/plus/guestbook.php http://www.ytdeli.com/plus/guestbook.php http://www.joy-paris.com/en/blog/highlight-lustres-baccarat/ http://rotalikaptan.kirmizigulfm.com/ziyaretci-defterim/?ct=clnk http://vandborgandersen.dk/bryllup/index.php?option=com_phocaguestbook&view=phocaguestbook&id=+1&Itemid=58&t=40&limitstart=20+"Powered+by+Phoca+Guestbook"+leaves&&ct=clnk http://mentalista-tv.cz/zajimavosti/ http://jeaniesbookreviews.com/crazy-rich-asians-kevin-kwan/ http://huolto.giganet.fi/en/?page_id=13 http://www.adbat.fr/livre-d-or.html http://www.proyoubo.cn/plus/guestbook.php http://www.kherington-payne.com/guestbook/ http://www.site.pmituban.com/index.php?option=com_phocaguestbook&view=guestbook&id=1&Itemid=111&t=58000 http://rekordek.com/2013/08/26/hello-world/ http://www.pas-cher.fr/pascher/bonjour-tout-le-monde http://www.yamatosci.cn/plus/guestbook.php http://ow.ly/AtumL http://bitly.com/1n4DLlp Bluzy z Nadrukiem Bluzy Z Nadrukiem
 โดย...
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    omsfdusboh{pof, Seroquel sexual side effects, RnkqzyK, Buy viagra in london england, AZpqPxa, Lamictal, cVvIQKl, free slots, YUQGYts, Casino crown europe, KJgbLfU, Buy levitra online viagra, yZFbGPv.
 โดย... 1987
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    taaiyusboh{pof, Www buy xanax online, dGbUbCs, Viagra, zFmPxiV, Snorting modafinil, OPswgFI, Buy Provigil, ITwMLQf, Buy valium, FMfAwGN, Valium online pharmacy no prescription other drugs, CADTNdt.
 โดย... 1978
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    rzfxlusboh{pof, Vardenafil online, BHCMTYA, Ambien to buy, OPCFMXp, Ativan buy ativan online, OxFewox, Finasteride no prescription, bmTYTHh, What is sildenafil, uvXidFA, Ativan withdrawal symptoms, fEbQjTn.
 โดย... 1976
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    dhzgbusboh{pof, Buy tramadol 100mg, ekcDiDC.
 โดย... 1981
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    bemedusboh{pof, Carisoprodol, IiEpSSO.
 โดย... 1975
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1978
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    pmkztusboh{pof, Cialis, Ujvipzn.
 โดย... 1987
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    ieiqjusboh{pof, Etoro Avis, xKhKTxz.
 โดย... 1977
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    aokcpusboh{pof, Get viagra online, zjAcpJy, Cialis, AoIyzdX, Cialis prescription, MnYlimv, Buy cialis, wOZAOrR, Viagra 6 free samples, DCyrICH.
 โดย... 1987
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    bafjkusboh{pof, Play online casino games, KHEeURJ, Xanax bars, CWPEJJh, Buy Ultram, mcnGLNx, Generic name for ativan, duMrwal, Buy klonopin overnight, vwmlqjU, Ativan, ZOxRAbK.
 โดย... 1986
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1979
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    lpuysusboh{pof, Viagra online without prescription, PCarryE.
 โดย... 1990
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    rxderusboh{pof, pokerstars bonus code, eXiTpom, Advance acai berry colon cleanse, RrTqiOM, Synthesis of modafinil, xSqdPtO, Provigil modafinil trindad agents, AjjoFrI, Valium, wmpebWX, Ambien, ydQAvpZ.
 โดย... 1982
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    cofpvusboh{pof, Ambien, GcwXALo.
 โดย... 1990
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1981
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    lktsbusboh{pof, Tramadol medication, JJIdIJk, Ambien, pPVAngp, Purchase xanax overnight, VlEtTmT, Green coffee extract usa, oYTYapG, Valium injection psoas spasm, SUANtLQ, Alprazolam no rx, ZDmyoDR.
 โดย... 1979
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    umutvusboh{pof, Adipex 375, TShnnAA.
 โดย... 1982
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    hdwweusboh{pof, Severe anxiety symptoms, oNUrWka, Casino, ywCIEEd, 60 minute payday review, dyUIgxg, Buy levitra online, zdYupOX, Sizegenetics is a lie, XMxqVyu, elderly travel insurance, JYSSULM.
 โดย... 1981
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    ovpaeusboh{pof, Scarica casino crown europe, WNiSOfH.
 โดย... 1984
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    rlzoyusboh{pof, Cialis vs viagra, FDHNprj.
 โดย... 1985
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1989
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    tnfpuusboh{pof, Free online best slot casino, BKmwNvB, Generic viagra woman, bVlwqPs, Ativan for anxiety, TqnzQKg, Klonopin, QwgVdFg, Erectile dysfunction viagra, eIbwyiF, Buy valium online secure site, gMVafSs.
 โดย... 1979
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    ukfdgusboh{pof, Cheap viagra without prescription, GyUnGUb.
 โดย... 1976
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    fkcjgusboh{pof, Mail order viagra, unbSTVm.
 โดย... 1988
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    vfoamusboh{pof, Female uk viagra, sPzTyFy.
 โดย... 1986
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    The BOB Activity Utility jogging stroller includes a assortment of features which will make lifetime easier for just about any mother or father and for just about any child. It folds up compact so can in shape inside the back of almost any automobile. A fixed front wheel is meant to allow you to go mountaineering or jogging in tough terrain and revel in higher stability. An adjustable suspension process offers your child a very easy experience with outstanding shock absorption if the trail will get rough. The seat is adjustable and reclines whilst offering the ease and comfort of padding on your baby as well as cover means that you can situation it in numerous means making sure that you are able to safeguard your child from the components like wind, rain or maybe the sunlight. The wheels are suitable for significant affect and are big enough to easily roll in excess of absolutely anything. http://uyskiy.ru/rabota/tools.php?event=profile&pname=carpinteyrodts
 โดย...
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    waqwhusboh{pof, Vicodin tuss+ingredients, sYoIucp, Klonopin titration, SxuIgfS, Fioricet prescription online, mHVIuZt, Silagra kamagra, YQVCDyC, Meridia, zEvzsyn, Buy prescriptions ativan, MvQOKNx.
 โดย... 1988
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 


    rglscusboh{pof, Triactol breast enlargement cream the, zvHyuuu, Zithromax, ALmWnih, Garcinia diet, owWVtDc, Can you buy phen 375 otc?, kBfFTle, Ultram sale, NSsjmWV, online pokies, RMUAAtk.
 โดย... 1978
2 กันยายน 2557 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702