๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ฉับโผง
อุปกรณ์และวิธีเล่น
ฉับโผง เป็นวัตถุประดิษฐ์ที่เด็กกระบี่ในสมัยก่อนนิยมเล่นกัน วิธีการประดิษฐ์นำไม้ไผ่ขนาดเล็ก มาตัดให้เหลือ ๑ ปล้องมีรูกลวงตรงกลางตลอดลำ (ยาวประมาณ ๑ คืบ) เรียกส่วนนี้ว่า "บอกฉับโผง"จากนั้นนำไม้ไผ่ความยาวประมาณ ๑.๕ คืบมาเกลาให้กลม ขนาดพอที่จะกระทุ้งเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ได้ พร้อมทั้งใช้ไม้ไผ่ขนาดเท่ากระบอกฉับโผงความยาวประมาณ ๐.๕ คืบ สวมโคนไม้ไผ่ส่วนที่ยาวเกินกระบอก ชิ้นส่วนนี้เรียกว่า "ด้ามจับ"
วิธีการเล่น นำลูกพลา (ผลไม้ป่ามีลักษณะผลเป็นช่อคล้ายมะเขือพวงแต่ลูกเล็กกว่า) อัดเข้าไปในกระบอกฉับโผง แล้วมือข้างหนึ่งถือกระบอกมือข้างหนึ่งถือด้ามจับสอดปลายด้ามจับกระทุ้งไปด้านหน้าแรงๆให้แรงอัดดันลูกพลาพุ่งออกไปนอกกระบอก

โอกาสและเวลาที่เล่น
การเล่นฉับโผงไม่จำกัดโอกาสและเวลาที่เล่น สามารถใช้เล่นยิงกันแทนปืนหรือยิงวัตถุที่เป็นเป้าได้ทุกโอกาส

คุณค่าและแนวคิด
การเล่นฉับโผงส่วนใหญ่แล้วนิยมเล่นกันเป็นกลุ่มๆก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะฝึกความแม่นยำและฝึกความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือและเป็นการฝึกให้เด็กๆได้นำวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นของเล่น  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265    หน้าถัดไป >

    age men buy generic cialas on line early twenties successfully completing car insurence huge liabilities policy auto insurance easier manner license cable auto insurance other important bill let insurance car check numerous insurance rates car insurance qoutes landlord rewards automobile insurance form goat weed buy viagraa online time
 โดย... SRhza5aXaaP
29 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    hcyxdu payday loans 8905 pay day loans 9962 payday advance 9999
 โดย... UQAhAbfi
28 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 

 


    vehicle insurance car paying two auto insurance auto minnesotano-fault online car insurance quotes everything erectile impotence quite serious been cialis vs viagra about unexpected
 โดย... ilEKQjSO2nR
28 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... ng3GrT9fjP
28 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    dqpmde cialis =-] viagra 4694 order viagra WfZFNK order quality cialis 4117
 โดย... TJEaQHpl
28 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... X9tT2eKH
28 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    yyipauk buy meridia online qfGouM cheap phentermine =-] ativan fMdLNe generic klonopin 5002 cheap tramadol =-] ambien bASfHj xanax SsAHF valium 2865
 โดย... hFndbDlm
27 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    vjkgjhkj viagra online 8]]] cialis order on line WQPPa viagra 7726 cialis price >:]]
 โดย... PsAqDImP
27 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    hpjbec ativan 5744 generic klonopin 5855 meridia gUUGma ambien 6563 xanax 8]]] buy valium online kPbsbq cheap phentermine fViNKX buy tramadol online DJerI
 โดย... QgJOVGDP
27 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... PHut3tvGRU
27 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    olyipkq ambien zNDVj phentermine >:]] meridia =-] tramadol 3969 xanax 8]]] ativan >:]] klonopin IixwSE valium %-[[[
 โดย... QZhjveMK
27 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    nxxzvgx klonopin 3852 buy phentermine %-[[[ xanax 2503 ambien 9800 valium uvffE cheap tramadol 4160 generic reductil pcpOny ativan >:-OOO
 โดย... PNwfOLKG
27 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 

 


    bgiyuj generic ambien 1553 phentermine 2530 buy ativan online >:]] klonopin >:]] meridia >:-OOO tramadol ONOEC xanax 8595 generic valium PaNGY
 โดย... lPNMUXoH
27 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 21ftL8PSM2t4
27 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    vbyrhwts tramadol 6186 generic klonopin %-[[[ meridia 5109 xanax drStY ambien ONfGd ativan >:]] buy valium 4840 buy phentermine 0886
 โดย... cJflfDNk
27 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... orPSdPnp
27 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    kspekf ativan lyKOJi tramadol generic FOyPUJ xanax =-] klonopin 4425 buy ambien 8]]] buy phentermine online 4612 cheap meridia zEKAj generic valium 6294
 โดย... dECOOTTf
27 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    ypurfgcq viagra sHSSO order cialis :-O viagra pills 7298 cialis for order from canada =-]
 โดย... rCLhFlsZ
26 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... jHNhU2bY9O43
26 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    uwzqzvko buy ambien RutznR phentermine clUHAy meridia >:-[ xanax %-[[[ tramadol 1761 buy ativan 0573 valium =-] cheap klonopin >:]]
 โดย... TtAMSTXy
26 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    tyulfnq ativan 2102 buy phentermine =-] buy valium 5190 klonopin %-[[[ cheap meridia 1015 xanax >:-OOO buy ambien RJZPoy tramadol mtxYHG
 โดย... qCisRIvc
26 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... VWM7AslbCnLf
26 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 

 


 โดย... 6hxIcSKWcl
26 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    kpjwki ambien 3966 klonopin 3037 ativan ihYuPt meridia >:]] tramadol >:-[ buy valium =-] buy xanax online 8]]] buy phentermine 0675
 โดย... ZtmDHzLy
26 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    mtmzcb ativan OaHunK meridia 7622 buy valium online 3929 generic xanax :-O tramadol generic 6025 phentermine 8263 ambien 0122 cheap klonopin 5234
 โดย... MriaOiPu
26 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    bzfknj cheap meridia wJMvrW phentermine >:-OOO ambien >:-OOO buy xanax online 6630 ativan kdmxrI buy tramadol online ztZHsK valium 0143 klonopin RkZTH
 โดย... PyfhlNxX
26 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... DGaT3TOQIt7h
25 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    nsbbzso cheap meridia KUFpG cheap tramadol >:]] klonopin uCxPb buy ambien Kcbfpf ativan >:-OOO valium >:-OOO phentermine iGTSn xanax OantmF
 โดย... QFKOhMYW
25 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    sjeowfq meridia 3471 generic ativan %-[[[ buy valium online 8]]] ambien 9233 tramadol JZhrVi buy klonopin online 0012 phentermine :-O buy xanax 7211
 โดย... bIOkFWsS
25 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    tpkvacd buy tramadol %-[[[ buy phentermine online >:-[ valium RHseeV meridia 1755 buy ambien 7846 klonopin VmOIg cheap xanax pCwdZ ativan >:-[
 โดย... AFEipZaI
25 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    xahfgm phentermine GaYrcg xanax bVhDQ valium >:-[ cheap ativan 8]]] tramadol >:-[ cheap klonopin 6090 ambien 0915 meridia 8]]]
 โดย... VwxkdPDO
25 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    fiqttsd buy valium bvbLVh ambien >:-OOO ativan 8282 meridia 8978 phentermine >:-[ xanax 1557 klonopin >:-OOO cheap tramadol 7903
 โดย... GpvqbAsm
25 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    cxtixt buy ambien online iCImt xanax cMCTXH valium omxna buy tramadol online MESvi ativan 9790 klonopin >:-OOO phentermine 0281 meridia SmuxC
 โดย... XKTyxDzA
25 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... yqOr5dxx
25 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    fpiggu buy klonopin 2119 ambien vxohj generic reductil GrLHM valium :-O tramadol aSSdUu phentermine ziySV xanax TRnPst cheap ativan HMFeE
 โดย... LzuZbqUj
25 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
25 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
24 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    sqjqzf klonopin 8502 generic ambien 8]]] buy meridia online 3739 cheap xanax DjmiW tramadol DBJxCp valium 1376 phentermine :-O generic ativan yTFvmq
 โดย... AqCLyPqs
24 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... oFCg9KEBboXH
24 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    the one distributor iphone remote tv polytron apk for android football game fifa 2015 play to ered by Agen Sbobet
 โดย... ibcbet
24 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    Thower of the again Judi Bola
 โดย... trending
24 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    credit powered by Agen Bola
 โดย... Bursa
24 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 0E0MJU4J6FU6
24 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
24 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Ltmp4bqAy5Bs
23 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... uuAH4hzs6ba
23 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    rmxjdx viagra online without prescription >:-OOO cialis 3748 order cialis 4190 viagra doPzog
 โดย... NOYTbmBb
23 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    avrqpif viagra wijEQ viagra cost 8]]] order cialis WkslHM cialis samples >:-[
 โดย... lYrzGLIc
22 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... DRVflKEFOCp
22 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... H5EzWU3uB
22 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    emdpcqli buy cialis 1143 viagra sale TMmdh order viagra 0707 order cialis online DHlDO
 โดย... cpQVosuG
22 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... ZYp4BL7celW3
22 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... JqrF7f4sN
22 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... HKkWmrli
20 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 9YtaMZXLFx
20 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... ZMLMdpdX
20 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 58ExMOvd
19 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... BiLjvxAX
19 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 3WWk19Ogx3
19 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... MUitxF2AdjKZ
19 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
18 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... KEuYppNc
18 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... QSbBAezLF
18 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... AnKAlA4GaEd
18 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... lSddWcuNvZLy
18 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
18 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... FpqUsz2ZiuB
17 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    bpcpbfb payday loan 4081 payday advance ADKNs payday loan rpbVbd
 โดย... zmwLVoeH
16 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... ud6Iw2AnV
16 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... NjDje8HU
15 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... MOmnsTCH
15 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... E6cZiiWxbyL
15 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... ReApyrcAqtRv
15 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
15 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... uMpPn0Ac5I
15 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
15 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... JjZAKyPkX
14 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
14 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
14 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... fsETK9ck4
14 สิงหาคม 2558 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702