๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ฉับโผง
อุปกรณ์และวิธีเล่น
ฉับโผง เป็นวัตถุประดิษฐ์ที่เด็กกระบี่ในสมัยก่อนนิยมเล่นกัน วิธีการประดิษฐ์นำไม้ไผ่ขนาดเล็ก มาตัดให้เหลือ ๑ ปล้องมีรูกลวงตรงกลางตลอดลำ (ยาวประมาณ ๑ คืบ) เรียกส่วนนี้ว่า "บอกฉับโผง"จากนั้นนำไม้ไผ่ความยาวประมาณ ๑.๕ คืบมาเกลาให้กลม ขนาดพอที่จะกระทุ้งเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ได้ พร้อมทั้งใช้ไม้ไผ่ขนาดเท่ากระบอกฉับโผงความยาวประมาณ ๐.๕ คืบ สวมโคนไม้ไผ่ส่วนที่ยาวเกินกระบอก ชิ้นส่วนนี้เรียกว่า "ด้ามจับ"
วิธีการเล่น นำลูกพลา (ผลไม้ป่ามีลักษณะผลเป็นช่อคล้ายมะเขือพวงแต่ลูกเล็กกว่า) อัดเข้าไปในกระบอกฉับโผง แล้วมือข้างหนึ่งถือกระบอกมือข้างหนึ่งถือด้ามจับสอดปลายด้ามจับกระทุ้งไปด้านหน้าแรงๆให้แรงอัดดันลูกพลาพุ่งออกไปนอกกระบอก

โอกาสและเวลาที่เล่น
การเล่นฉับโผงไม่จำกัดโอกาสและเวลาที่เล่น สามารถใช้เล่นยิงกันแทนปืนหรือยิงวัตถุที่เป็นเป้าได้ทุกโอกาส

คุณค่าและแนวคิด
การเล่นฉับโผงส่วนใหญ่แล้วนิยมเล่นกันเป็นกลุ่มๆก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะฝึกความแม่นยำและฝึกความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือและเป็นการฝึกให้เด็กๆได้นำวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นของเล่น  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294    หน้าถัดไป >

    pvpqbusboh{pof, Growth Hormone Therapy Adults, kSHjtID, Best Growth Hormone Supplement, JgbNNbm, Growth Hormone Diet, uNVjmdJ, Genotropin Hgh, DeIAnKo, Best Hgh To Buy, PIXNjhd, Growth Hormone Drugs, mMJNkSY.
 โดย... 1988
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    vfmamusboh{pof, Do Hgh Supplements Work, JPNBcpD.
 โดย... 1990
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 

 


    jmleausboh{pof, Hgh Replacement, NnNqRuc, Hgh Penis Size, FLLYYdp, Hgh Stallone, vyjnZVG, Hgh Suppliments, rwbqQnh, Hgh Supplements For Sale, hmqDpyw, Hgh Results Before And After, VFaWDPy.
 โดย... 1978
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    dbxvlusboh{pof, Human Growth Hormone Blood Test, CnXevPs, Pills For Growth, WAHvElj, How To Stimulate Hgh, kZceUtQ, Muscle Growth Hormone, tIYhoZt, Serono Hgh, xlJhhCh, Injectable Hgh, rOazBrq.
 โดย... 1989
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    dmzthusboh{pof, People On Hgh, jMJscOw.
 โดย... 1987
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    cvfxyusboh{pof, Hgh Supplements Bodybuilding, QdDdHwy.
 โดย... 1975
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1986
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    pyvxeusboh{pof, Growth Hormone Shots, wgFYZUU, Hgh Clinic, ZpYkawM, Hgh Factor Pills, KJZZJuM, Growth Hormone Hgh, RcHAmhH, Growth Hormone Therapy Cost, UXzIqbA, Hgh 191aa, fOFLRUg.
 โดย... 1981
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    gycbuusboh{pof, Where Can I Buy Hgh, rEAaKDV.
 โดย... 1980
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    fdgduusboh{pof, Hgh Stimulate, fPWMxzh, Hgh Miami, NQosxNu, Hgh Pens, PipkFei, How Fast Does Hgh Work, rdmPxjq, Hgh Results, VqBWgeJ, Hormones Growth, LXwYSUT.
 โดย... 1985
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1988
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1990
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 

 


    hatifusboh{pof, Growth Hormone Therapy For Children, jcsbbxJ.
 โดย... 1979
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1987
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    cgkrsusboh{pof, Online Casino, QAoTeyu, Online Casino, IDJMglT.
 โดย... 1979
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    rafjpusboh{pof, Order Viagra Online, dhpEloh.
 โดย... 1975
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    jiajcusboh{pof, Hgh Releasers, sMwiSZl, Hgh Shots For Sale, AXoiYls, Hormone Hgh, hMYUlzv, How Does Growth Hormone Work, ErFXjlu, Hgh Pen, zaiJgzX, Hormone Gh, rutmOJe.
 โดย... 1990
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    otcuqusboh{pof, Hgh And Testosterone, wXQoLaW, Hgh Dose, OpeueKA, Hgh Advanced, eLLHynM, Hgh Gyno, PxFDLww, Growth Hormone Side Effects Children, OjEYdTP, Hgh Doses, jifmDqk.
 โดย... 1984
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1988
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    kwkhausboh{pof, Life Insurance, CjVbCaj.
 โดย... 1975
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    xnnvzusboh{pof, Best Hgh For Sale, fUHhSXO, Side Effects To Hgh, mpjfnaX, Amino Acids For Hgh, DIzWxfd, Best Growth Hormone Boosters, ycmDkZp, Are Growth Hormones Safe, VzicBTb, Top Hgh Supplements, HUQckTQ.
 โดย... 1977
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    aodwlusboh{pof, Chinese Hgh, McfTucR, Buy Hgh Pills, WfBBMVX, Blue Top Hgh, idqCVMS, Fountain Of Youth Supplements, RTLIPZJ, Does Human Growth Hormone Work, CcrptzU, Growth Hormone Releasers, PWhaUsx.
 โดย... 1978
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 

 


    szyfyusboh{pof, Side Effects Of Growth Hormones, jIAacMh.
 โดย... 1982
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    uyyuxusboh{pof, Hgh Up, wVavwSR, Hgh Products, hOwuFjy, Hgh Pro Side Effects, HpVrIbk, Human Growth Hormone Deficiency In Children, fPnqEOD, Hgh Replacement Therapy, UWGDXAo, Hgh Purchase, ILkSghl.
 โดย... 1981
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    zqwqqusboh{pof, Does Hgh Spray Work, tJCaozC.
 โดย... 1976
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    gezfrusboh{pof, Joe Rogan Hgh, OCXjupU, Is Hgh Safe, QEXstCJ, Order Hgh Online, YIiDmyu, How To Use Hgh, ewjHtvd, Human Growth Hormone For Children, sWMukIY, Real Hgh Pills, spfPoOB.
 โดย... 1980
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    winfeusboh{pof, Life Insurance, KyxLFyF.
 โดย... 1979
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    siyawusboh{pof, Viapal-Hgh, ZDVdcGo, Side Effects Of Sytropin, rQYEBkg, Best Hgh Brand, hdUtdnb, Bone Growth Pills, WEFzJrV, Will Hgh Make Me Taller, noDNutX, Buy Hgh Online, fRcnFtN.
 โดย... 1975
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    dzewwusboh{pof, How To Get Growth Hormone, ruMumkn.
 โดย... 1975
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ebmrjusboh{pof, Hgh Before After, jOQQjUy, Hgh 1, LwqPhrW, Growth Hormone Steroid, NBQqnzI, Hgh Igf, WjLVwNc, Hgh And Alcohol, xprTQYk, Hgh And Weight Loss, VcRlrbU.
 โดย... 1982
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    wkjknusboh{pof, Best Growth Hormone, GlNmWTM.
 โดย... 1987
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    sopngusboh{pof, Dr Life Hgh, zrtnkpD, Genf20 Hgh, nkRPFGK, Buy Human Growth Hormone Online, GdLmOus, Hgh Testing, MxIHErk, Human Growth Hormone For Kids, uiRbEtJ, Growth Hormone Booster, dYjyfMn.
 โดย... 1977
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    woafausboh{pof, Payday Loans, mCoLmzs, Electronic Cigarette, dCLEfTR, Payday Loans, snGfuJT.
 โดย... 1987
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    iiftiusboh{pof, Hgh Steroids, AslAxjQ, Hgh Workout, tHeyOTB, Hgh Pill, dKbcydG, Hgh Protein, ohrbuFd, Human Growth Hormone Buy, vzlhZvi, Hgh Taller, wPDMfYm.
 โดย... 1977
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1982
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    wybltusboh{pof, Hgh At Gnc, kivfpUj.
 โดย... 1988
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    tjjoiusboh{pof, Always Young, mrTLSVG, What Is Hgh Prescribed For, HPtKHLm, Benefits Of Hgh For Women, fUnzSds, When To Take Hgh, uXbnSFN, Where To Buy Hgh, zwYAHQb, Amino Acids That Increase Hgh, zINWqsX.
 โดย... 1982
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    plorxusboh{pof, Hcg Vs Hgh, xIEtKQL, Hgh Facts, yHdCfSM, Growth Hormone Treatment Side Effects, MVImCrs, Hgh Buy Online, GBNksoc, Hgh For Children, gtASEOr, Growth Hormone Side Effects, qMlRGhm.
 โดย... 1988
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    wqsbiusboh{pof, Hgh Youtube, DirgVrr, Hgh Natural, XpNdKrz, Hgh Injectable, VOERTnL, Hgh Weight Loss, OaRemPe, Hgh San Antonio, XAVRqGT, Hormones Shots, OPaSSYo.
 โดย... 1990
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1985
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ynknmusboh{pof, Gnc Hgh Supplements, BOurAbF, Benefits Of Hgh For Women, ZAoXLlW, Dr Oz Hormone, KHKSAuE, Buy Hgh Steroids, LCnWpaN, Extreme Hgh, lhaLtJX, Growth Hormone For Adults, WLitwin.
 โดย... 1978
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1990
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    zvpxmusboh{pof, How To Increase Hgh Levels, eAxWbPq.
 โดย... 1984
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    imfauusboh{pof, Hgh To Lose Weight, IfEaFpo, How Hgh Works, hvfjIkr, How To Get Hgh From Doctor, tGTqxJB, Hgh Wiki, DSsFStZ, How Can I Get Hgh, RCYpVWD, Hgh Muscle, HjyNjew.
 โดย... 1990
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1980
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    obcafusboh{pof, Glutamine Hgh, PQYYhum.
 โดย... 1988
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    nxkuqusboh{pof, Growth Hormones Bodybuilding, frlgnkE, Hgh Growth Hormone, TLvWJdh, Hgh Does It Work, iaglsJr, Hgh For Bodybuilding, FLlaUtz, Hgh Alternatives, XkSImeh, Hgh For Height, nnowcoS.
 โดย... 1980
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1984
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    giwiqusboh{pof, What Is Growth, kliUZQk.
 โดย... 1975
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1977
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    ludmhusboh{pof, Hgh Side Effects For Women, DzNdRsD.
 โดย... 1977
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    qhtulusboh{pof, Liddell Vital Hgh, kCmbJLE, Is Hgh A Steroid, hMlHQnc, How To Stimulate Growth Hormones, qOTbRxe, L Arginine Hgh, YETjbBu, Is Hgh Good For You, KdGoToM, Negative Side Effects Of Hgh, XTlyRnV.
 โดย... 1989
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    xqddqusboh{pof, Hgh Safe, kOFgATv, Hgh Types, OHCHPik, Human Growth Harmone, bZiDRUk, How To Get A Prescription For Hgh, FSJlSgC, Hormones In Men, PTyGlnE, Hgh Mass, pEgJRKV.
 โดย... 1982
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    kafobusboh{pof, Electronic Cigarette, KArmIzq, Buy Viagra, jZdQsBX, Buy Viagra Online, IxNaZip.
 โดย... 1989
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    vgogausboh{pof, Hgh Cream, CkQJbef.
 โดย... 1986
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    comhdusboh{pof, What Is Gh, wkquTkw, Amino Acids Hgh, pjmtkgF, Anti Aging Hgh, dzhOedc, What Do Human Growth Hormones Do, zkTIqdL, Side Effects Of Exercise, EWsBPJU, Using Hgh, hAcLtIg.
 โดย... 1982
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    sdqocusboh{pof, Hgh Diabetes, CWkqllI, Hgh Atlanta, GUaPnLh, Growth Hormone Somatropin, LssicTx, Hgh For Muscle Mass, ZnIbemV, Hgh For Fat Loss, MGYitqP, Growth Hormone Shots Side Effects, onydBho.
 โดย... 1978
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    oszstusboh{pof, Facts About Hgh, ykuBLZN, Hgh Spray Reviews, LntGmtq, Hgh Select, cZsMWDN, Cost Of Hgh Therapy, ZwXWFtW, Benefits Of Hgh, VaoKaNq, Ghr Supplement, fnmcZYm.
 โดย... 1976
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1984
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1986
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    gojbkusboh{pof, Sytropin Hgh, fSOqHUu, Benefits Of Hgh For Athletes, DBynndr, Slowing Aging, WeLcCGQ, Buy Hgh Injections Online, WtlnHwc, Best Hgh To Take, szXnuMv, Where To Buy Hgh Supplements, giRRniT.
 โดย... 1990
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    zmfjvusboh{pof, Jintropin Hgh, sLBSyaB.
 โดย... 1982
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    gtsmlusboh{pof, Order Cialis Online, CnMJeDX, Buy Cialis, gcZTcms, Order Viagra, egOpYrw, Purchase Cialis, RINlNev.
 โดย... 1979
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    swrquusboh{pof, Buy Levitra, iUCPbtk.
 โดย... 1984
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    vnswpusboh{pof, Is Hgh Illegal, inSVvEI, Human Growth, Dnoujdk, Pro Hormone Pills, VfvGDVB, Human Growth Hormone For Height, eXkDaWb, Human Growth Hormone Suppliers, KZYhQbK, Medicine To Get Taller, ArjoYwT.
 โดย... 1977
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    deueausboh{pof, Hgh Side Effects Bodybuilding, loTXsvJ, Hgh Sublingual, rlndlPk, Hormones To Grow Taller, kTBCtIt, Hgh Pill Form, SApzDbs, Hgh Testosterone Stack, pdZKEjW, Hgh Spray For Sale, KXtkdEX.
 โดย... 1989
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    guozdusboh{pof, Growth Rx Side Effects, sgGQRti, Hgh And Muscle Growth, kXhGLNP, Hgh For Sale Online, IWqRBUP, Hgh Liquid, bytvTwh, Hgh Before And After, qObToeR, Hgh Dopa, prmabug.
 โดย... 1979
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1986
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    efhgmusboh{pof, Side Effects Growth Hormone, cTWqCcP.
 โดย... 1986
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    dfropusboh{pof, Bodybuilding Growth Hormones, zVPnPcO, Buy Hgh Pills, GOEXiDz, Best Place To Buy Hgh, bLeXUQe, Will Hgh Make You Taller, FNKlTXa, Best Hgh Releasers, tyguThD, Yellow Top Hgh, xGLeorl.
 โดย... 1989
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    rarhbusboh{pof, Does Hgh Make Your Pennis Grow, SvwnvGb.
 โดย... 1982
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    lpxerusboh{pof, How Much Is Hgh, gEHSikh.
 โดย... 1980
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    wwzbuusboh{pof, Lilly Hgh, tVLisdA, How To Increase Hormone Levels, jFrEwVf, Side Effect Of Hgh, LDwLiuw, Natural Growth Hormone Booster, QvMJPlq, Human Growth Hormone Testing, hVVDWIv, Problen Hgh, sjXRiOh.
 โดย... 1983
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    yoobsusboh{pof, Hgh Results Pictures, gvhPTMl, Hgh Prescription Cost, AjuZfyz, Hgh Patches, tqMfOqw, Hgh Reviews, uAYwxMa, Hgh Spray Reviews, wDXSSPb, Hgh Supplements At Gnc, pQHNNVR.
 โดย... 1975
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    vuuhmusboh{pof, Hgh For Sale In Usa, udnnylU.
 โดย... 1982
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1989
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    byvfpusboh{pof, Hgh Hardware Supply, AsaQOiM, Hgh Hormone, wRqrwKP, Hgh Injections, ritpdyi, Hgh Amino Acid Supplement, XQprQYD, Hgh Drops For Weight Loss, NctUuJD, Hgh Injectables, RqSkEGn.
 โดย... 1976
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1983
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1985
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 


    srdususboh{pof, Hgh Prescription, DyJjKpa, How Much Does Growth Hormone Cost, QCvFHEY, Hgh Research, pcAWmgx, Hgh Releasers Reviews, HSGeMNe, Hgh Replacement Therapy Cost, qfsKkCa, Hgh Penis Growth, qAyMJwq.
 โดย... 1975
24 ตุลาคม 2557 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702