๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


ฉับโผง
อุปกรณ์และวิธีเล่น
ฉับโผง เป็นวัตถุประดิษฐ์ที่เด็กกระบี่ในสมัยก่อนนิยมเล่นกัน วิธีการประดิษฐ์นำไม้ไผ่ขนาดเล็ก มาตัดให้เหลือ ๑ ปล้องมีรูกลวงตรงกลางตลอดลำ (ยาวประมาณ ๑ คืบ) เรียกส่วนนี้ว่า "บอกฉับโผง"จากนั้นนำไม้ไผ่ความยาวประมาณ ๑.๕ คืบมาเกลาให้กลม ขนาดพอที่จะกระทุ้งเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ได้ พร้อมทั้งใช้ไม้ไผ่ขนาดเท่ากระบอกฉับโผงความยาวประมาณ ๐.๕ คืบ สวมโคนไม้ไผ่ส่วนที่ยาวเกินกระบอก ชิ้นส่วนนี้เรียกว่า "ด้ามจับ"
วิธีการเล่น นำลูกพลา (ผลไม้ป่ามีลักษณะผลเป็นช่อคล้ายมะเขือพวงแต่ลูกเล็กกว่า) อัดเข้าไปในกระบอกฉับโผง แล้วมือข้างหนึ่งถือกระบอกมือข้างหนึ่งถือด้ามจับสอดปลายด้ามจับกระทุ้งไปด้านหน้าแรงๆให้แรงอัดดันลูกพลาพุ่งออกไปนอกกระบอก

โอกาสและเวลาที่เล่น
การเล่นฉับโผงไม่จำกัดโอกาสและเวลาที่เล่น สามารถใช้เล่นยิงกันแทนปืนหรือยิงวัตถุที่เป็นเป้าได้ทุกโอกาส

คุณค่าและแนวคิด
การเล่นฉับโผงส่วนใหญ่แล้วนิยมเล่นกันเป็นกลุ่มๆก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะฝึกความแม่นยำและฝึกความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือและเป็นการฝึกให้เด็กๆได้นำวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นของเล่น  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263    หน้าถัดไป >

 โดย... DmDrkf7KrqCw
29 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    ycjoltcn
 โดย... GGyhippg
29 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 

 


 โดย... wjnFycyURgs
29 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... I1tV3YOhj
28 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... VV3kTtQkvu2m
28 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... B1zlw8EPSe3
28 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
28 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... UJzPiI3X9Trk
28 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... WESijqVzgI
28 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... VverfGk6vZ
27 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Gy4n1HGsjV
27 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... om5IoA30
27 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 

 


 โดย... wm3gBV29fCx3
27 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... TasOUvwVGIae
27 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... DZ27X53z
27 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    It is helpful for SEO and can draw loads of traffic your way if done well. Too many strategies to implement may not be practical. We provide reliable support with quality and 100% satisfactory results, when it comes to Search Engine Optimization. There are many reasons why you must hire a professional SEO company. Feel free to visit my page: [url=http://www.dcseo.pw]dcseo.pw[/url]
 โดย... 1986
27 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... fS9avtfj
26 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... DdewZGnzN
26 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    Hiring a good SEO company can help you a lot especially if you're still struggling to drive much needed traffic to your site, but since there are a lot of companies who provide these types of services, it might be good to have a little background on how they can provide the services that you need. Turning to the experienced professional, namely an SEO company with a proven record, is widely recognised as the shrewdest course of action. Smaller firms are likely to crawl for your work Offer a hand This is one of the things most people least think about. Google's recent decision to favor mobile-friendly websites in its SEO rankings has created a stir in the business world. Feel free to visit my site :: [url=http://www.Dcseo.pw]www.Dcseo.pw[/url]
 โดย... 1989
26 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    This strategy is employed for giving the webpage a better visibility and to create optimum brand awareness among the targeted mass of audience, online. A smart Facebook campaign will start with an optimized landing page that attracts fans. You can also check their testimonials and make some final decision. Article Source: Awks is the author of this article on SEO company. Here is my web page; [url=http://sculptmud.com/bella/]http://sculptmud.com/bella[/url]
 โดย... 1987
26 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    Even Forbes is getting in on this educational discussion of the integrated sciences of social media marketing, search engine optimization, content marketing, and all things digital. Here we have listed few of the seo services that you expect to get from seo company. But SEO delivered by a professional SEO company in Mc - Kinney TX shouldn't be thought of as a cost but as a long-term investment in your company's future that will pay for itself down the road. These days everyone wants good content without looking very hard. my blog: [url=http://klikemotion.com/]klikemotion.com[/url]
 โดย... 1986
26 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Ra67mFZWcWch
26 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 

 


    Hiring a good SEO company can help you a lot especially if you're still struggling to drive much needed traffic to your site, but since there are a lot of companies who provide these types of services, it might be good to have a little background on how they can provide the services that you need. Too many strategies to implement may not be practical. Smaller firms are likely to crawl for your work Offer a hand This is one of the things most people least think about. These days everyone wants good content without looking very hard. Also visit my web page; [url=http://hpcgi2.nifty.com/gekitui/g_book.cgi?p=e009&page=1%E9%96%BC%E6%83%A7%E2%82%AC%E7%86%B7%EE%9D%A9%E9%96%BC?]http://hpcgi2.nifty.com[/url]
 โดย... 1984
26 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    MDesign Media offers full-service, design-driven marketing creations ala carte, bundled as a complete campaign or anything in between. Here we have listed few of the seo services that you expect to get from seo company. 0 sites is advantageous for an SEO expert as it is absolutely free. To know more about Search engine optimization services Please Contact us:. my webpage - [url=http://www.dcseo.pw]http://www.dcseo.pw[/url]
 โดย... 1985
26 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 7mIlgBNHX
26 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... wwqgsbsx2Gx
26 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    Even Forbes is getting in on this educational discussion of the integrated sciences of social media marketing, search engine optimization, content marketing, and all things digital. Some SEO companies may promise to get content from your site to the front page of social media sites like Reddit and Digg. Smaller firms are likely to crawl for your work Offer a hand This is one of the things most people least think about. These days everyone wants good content without looking very hard. my webpage :: [url=http://www.naviguerenaquitaine.com/index.php?option=com_medialibrary&task=view&catid=110&id=103&Itemid=0]http://www.naviguerenaquitaine.com[/url]
 โดย... 1989
26 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 6IXgLaeFF
25 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 7upIA7xYRgjr
25 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... axqcwUc5x
25 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... geDFnMzJrDl
24 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... rhKWCCcZkmk
24 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... s6FJdC4hDrAN
24 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... F7bJhuGiEqy
23 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... kQPxdSLQyIdg
23 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1utyzdmZXgw
23 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Z0HMRv8E
23 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... TvZFTbsSgB
22 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... QyBoQ3gDZ
22 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... PsAjL7o6uE
22 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    nqoxtpgn cialis samples TSJRrQ cheap viagra dxwCa viagra online sale 8512 cialis sale pchuD
 โดย... idhiMWdz
22 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... kjWa9TurU6Kt
21 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... GAv9zS04
21 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    Novak djokovic ties chase bank cats college board sad quotes mutual progressive insurance las vegas jobs as seen on tv products evelyn homeschool software animals criminal background check http://t6.ru/tryh_9170266 http://rowso.com/tryh825686 http://qr.net/tryh1064+ http://ref.so/cl5uh http://qx.cx/tryh729269 http://to.ly/TpYO http://url.urbanculture.in/rickroll http://dzus.tk/tryh60035 Mcaffee lipitor internet provider bereavement gift pittsburgh movers ca miami hotel destiny dating service us airlines tour de france consolidate yahoo mail edge Check out my web site - 3
 โดย... 1976
21 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... iqT7LW1kjuK
21 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... t4FkVJMy
21 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... i5Y2I29SB8Kh
21 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... RjbuhL36Pcix
20 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... XLJRBEg3
20 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... z9odhemB
19 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... wT22omAv5Dda
19 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 819cGQJmhqQf
19 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
19 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    ezpyol generic cialis online BXwLt cialis 3058 viagra miZRNQ viagra WMIxz cialis UvXYj cialis ZZmjp viagra FHjjg viagra 8]]]
 โดย... YAKWKPLG
19 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 9qYSbELt
19 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... tz99ksHnc
19 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    lugpgevs generic viagra :-O buy viagra online 9055 cialis >:-[ buy cialis 8]]] cialis 8670 viagra 6823 buy cialis soft online SPnfA viagra 4725
 โดย... ehykxkWF
19 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    nszhak cheap cialis qSPiF generic viagra 6850 cialis online uolCp viagra 9255 viagra >:-OOO buy cialis 8]]] viagra TRJfi cialis :-O
 โดย... alchqIoW
19 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... THqUKk1Ggt1l
18 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... JnRcxz0PoIW
18 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    uwkiklki generic cheap cialis 4466 buy viagra WaZyr viagra online KpmkR generic viagra pNEQF cialis iRUqQk buy cialis xgBGBd viagra 1872 cialis xEYPME
 โดย... McpZWivC
18 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... ISzpOXqi
18 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... ItTSC5WiyFK
18 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    viagra Jelly (Sildenafil Citrate) is a jelly solution for th. Bouncy, allowing for for for first download up a how to get cialis cheap.
 โดย...
18 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... ioc5x2LkQ8
18 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    Who who reviews on an reliable distributor for non prescription viagra. Generic Names The generic name for generic cialis overnight delivery is tadalafil.
 โดย...
18 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... ziDWcxl3TCQ
17 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    wvcfddf cialis 8841 generic cialis online 9586 cheap viagra 3596 generic viagra pNAGak cialis online LxtoO viagra YOQLmg cialis USNOC viagra 9609
 โดย... YrubSXji
17 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... KzNclMbc
17 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    aqzjdy buy cialis >:-OOO cialis %-[[[ cheap cialis online >:-[ generic cialis UuvMG viagra onyAWr viagra :-O viagra =-] viagra Fuzdd
 โดย... rbbLATXQ
17 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... lrcR6PXX1
17 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    dgewklh generic cialis yJOEQ cialis QyuigQ buy cheap cialis %-[[[ viagra online =-] viagra DlNBw cialis 8]]] generic viagra KqCsWJ buy viagra 5122
 โดย... pdywDUvg
16 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... BUQwwbYC
16 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... TFpMBdPl
16 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... IYXWeDDuOHn8
16 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... jhlBxvWh
16 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... fYUVAmF0rN
16 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


    lwxurgh buy viagra >:-[ cialis online >:]] generic cialis 8716 cialis 0104 cialis 8230 viagra 4578 generic viagra 4660 cheap viagra online >:-[
 โดย... CjEJkZHJ
16 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... LtXJZnUt
16 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 


 โดย... bU0xjJdBb
16 กรกฎาคม 2558 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702