๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ค้นหาภาษาใต้

ค้นหาคำในภาษาใต้ 
ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ภาษาใต้ :   พ่อหลวง
ความหมาย :   พระสงฆ์อายุมาก ประโยชน์ หัวช้าวเลาจะพาโลกเลาไปถวายสังฆทานเท่กุฎิพ่อหลวง
โดย :   ดังแน่ๆภาษาใต้ :   หนอนโยใน
ความหมาย :   อยู่ไม่นิ่ง ตัวอย่าง โลกเลาสันเหมือนหนอนโยในเลยนิ
โดย :   ดังแน่ๆภาษาใต้ :   งกเง็ก
ความหมาย :   โยกคลอน
เก้าเอ้ตนี้มันงกเงํก
โดย :   chanin459ภาษาใต้ :   หน้าเข่ง
ความหมาย :   หน้าขา
โดย :   fhaภาษาใต้ :   รน
ความหมาย :   พ่อสั่งให้รนไฟ
โดย :   fhaภาษาใต้ :   คึง
ความหมาย :   เหลืออยู่ / คงเหลือ
โดย :   นีภาษาใต้ :   หน้าเข้
ความหมาย :   ใช้กับสิ่งของที่เอาไว้บรรทุก เช่น รถคันนั้นน่าขับ/ขี่
โดย :   เชื่อผม ผมเกรียนมาภาษาใต้ :   ปลกแป็ก
ความหมาย :   เชื่อถือไม่ได้
โดย :   ประภาสภาษาใต้ :   อย่าเอิด
ความหมาย :   หมายถึงแกล้ง
โดย :   ใบหม่อนภาษาใต้ :   ไม่จ๋ายยยยย
ความหมาย :   คือ คำปฎิเสธในการตอบคำถาม ซึ่ง ปกติจะตอบว่า "ไม่ใช่" แต่ภาษาใต้บ้านเราจพนิยมออกเสียงว่า "ไม่จ๋ายยย"
โดย :   t@k ณ สิเกาภาษาใต้ :   เหมือนเบล้อ
ความหมาย :   คือการแสดงกริยาที่พูดถึงคนที่ทำอะไรไม่คำนึ่งถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น หรือ การการืั้พูดถึงคนที่นิสัยไม่ดิและหน้าตาไม่ดี ( บางกรณีที่พูดถึงหน้าตา)
โดย :   คุณPภาษาใต้ :   ชาดเวน
ความหมาย :   เวรกรรม
โดย :   ยอดภาษาใต้ :   กีวี่
ความหมาย :   แปลว่าการถามจำนวนกล้วย เช่น จะซื้อกล้วยกีวี่คือจะซื้อกล้วยกี่หวีนั้นเอง แต่การเขียนจะไปพ้องกับกีวี่ผลไม้ชนิดนึงด้วย ส่วนผลไม้กีวี่ภาษาใต้ก็เรียกว่าลูกกีวี่เช่นกัน
โดย :   นั่นแหละภาษาใต้ :   กีวี่
ความหมาย :   แปลว่าการถามจำนวนกล้วย เช่น จะซื้อกล้วยกีวี่คือจะซื้อกล้วยกี่หวีนั้นเอง แต่การเขียนจะไปพ้องกับกีวี่ผลไม้ชนิดนึงด้วย ส่วนผลไม้กีวี่ภาษาใต้ก็เรียกว่าลูกกีวี่เช่นกัน
โดย :   นั่นแหละภาษาใต้ :   ฉาด
ความหมาย :   ทั้งหมด
กินข้าวหมดฉาดเลย
โดย :   บับเบิ้ลภาษาใต้ :   ทู่ยายมัน
ความหมาย :   แมลงป่องมีพิษ
โดย :   แนนภาษาใต้ :   หมำ
ความหมาย :   การหกล้มไปด้านหน้าโดยหน้ายื่นไปก่อนโดยไม่ทั้นตั้งตัว
โดย :   แนน สาวนาโต๊ะหมิงภาษาใต้ :   ไอไหร
ความหมาย :   อะไร
โดย :   กันย์ ช้างกลางภาษาใต้ :   พรกตีน
ความหมาย :   อุ้งเท้า
พรกตีนวัว
โดย :   สุรวุฒิภาษาใต้ :   ผื้อ
ความหมาย :   แสดงอาการที่อยากจะทำ ออกนอกหน้า เช่น เขาประกวดร้องเพลงกันอยู่ ตัวเองผื้ออยากจะร้องกับเขาด้วย
โดย :   นายช่างสุดหล่อภาษาใต้ :   จก แจ็ก
ความหมาย :   จก แจ็ก (ออกเสียงเป็น "จ็อกแจ็ก") (ว.) พูดมาก พูดพร่ำเพรื่อ พูดไม่
หยุด(มักใช้ในความหมาย การนินทา หรือ พูดเรื่องของชาวบ้าน)
โดย :   เด็กสุราษภาษาใต้ :   หลาวๆ
ความหมาย :   ซุ่มซ่าม
โดย :   ไอนุ้ยเมืองตรังภาษาใต้ :   หนัดเหนียน
ความหมาย :   มากมาย มากเกินความต้องการ มากจนคาดไม่ถึง
... เช่น ฝนไม่ตกนานเกิน เลยแห่นางแมวเพื่อขอฝน
คันแล้ว ฝนตกมาหนัดเหนียน เลย...
โดย :   tukภาษาใต้ :   เริน
ความหมาย :   บ้าน
โดย :   เด็กใต้ภาษาใต้ :   จุ๊บ (ชุ๊บ)
ความหมาย :   จองไว้ก่อน คำนี้จะใช้ในวัยเด็กเป็นส่วนใหญ่
ทุเรียนลูกนี้ ผมจุ๊บไว้ก่อน เดียวกลับไปเอาตังค์มาซื้อ ...
โดย :   คนตรังอยู่ตูล  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702