๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   หว่างนี้
ความหมาย :   ช่วงนี้,เดี๋ยวนี้ เช่น หว่างนี้ทำหรอยน้า..เยดแหม
เดี๋ยวนี้เริ่มทำเก่งนะ เย........
โดย :   ยยภาษาใต้ :   สาหว่า
ความหมาย :   น่าจะ,อาจจะ
โดย :   ยยภาษาใต้ :   กัน
ความหมาย :   ด้วย เช่น (เราไป "กัน") แปลว่า เราไปด้วย
โดย :   ยยภาษาใต้ :   อย่าทำ"หรอย"น้องบ่าว
ความหมาย :   อย่าทำ เก่ง,ดีฯลฯ ไอน้องหนุ่ม
โดย :   ยยภาษาใต้ :   ลูกยาหมู
ความหมาย :   เป็นชื่อผลไม้คือ ลูกฝรั่ง
โดย :   ชาวดินภาษาใต้ :   ลีปี
ความหมาย :   พริก
โดย :   ชาวดินภาษาใต้ :   หมูกแตกเข็ม
ความหมาย :   เลือดกำเดาไหล
โดย :   ขมังเวทภาษาใต้ :   หรอยแรง
ความหมาย :   อร่อยมากๆ หรือ สุดยอดมาก
โดย :   ศักด์โสภณ no-paperภาษาใต้ :   วาบ
ความหมาย :   ตกจัย
โดย :   นยภาษาใต้ :   โบ่ง,วาน
ความหมาย :   ก้น
โดย :   นนภาษาใต้ :   วันเย็น
ความหมาย :   ตอนเย็น
โดย :   ยยภาษาใต้ :   หัวช้าว
ความหมาย :   ตอนช้าว
โดย :   ยยภาษาใต้ :   หัวรุ่ง
ความหมาย :   เช้าตรู่
โดย :   ยยภาษาใต้ :   พี่ต้องอกหักแล้วหล่าว
ความหมาย :   พี่ต้องอกหักอีกแล้ว
โดย :   ยยภาษาใต้ :   ว่าน้องสาวอินอกจัยหรือยังแฟนไม่กะบอกมา
ความหมาย :   ว่าน้องสาวจะนอกจัยหรือมีแฟนไม่ก็บอกมา
โดย :   ยยภาษาใต้ :   ไซเทอถึงทำพันนี้
ความหมาย :   ทำไมเทอถึงทำแบบนี้
โดย :   ยยภาษาใต้ :   หลบ
ความหมาย :   กลับ
โดย :   ฟหฟหภาษาใต้ :   คิดถึงโร้มั่งม่าย
ความหมาย :   คิดถึงรู้บ้างมั้ย
โดย :   ฟหฟหฟหภาษาใต้ :   หร่อยนิ
ความหมาย :   อร่อยมาก
โดย :   สวนดุสิตภาษาใต้ :   โบ่แรง
ความหมาย :   โง่มาก
โดย :   ฟหฟหฟหภาษาใต้ :   ปะใด
ความหมาย :   ตอนไหน
โดย :   ฟหฟหฟหภาษาใต้ :   อย่าทำพันนี้
ความหมาย :   อย่าทำแบบนั้น
โดย :   หกหกหหกภาษาใต้ :   ไม่พรือ
ความหมาย :   ไม่เป็นไร
โดย :   แมว คล..อ.ง19ภาษาใต้ :   ยังเบี้ยม้าย
ความหมาย :   มีตังป่าว
โดย :   แมว คล..อง.19ภาษาใต้ :   เอาแหล่หล่าว
ความหมาย :   เอาอีกแล้ว
โดย :   แมว คล.อง..19< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702