๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   หนัง
ความหมาย :   ละคร
โดย :   แอ็ตภาษาใต้ :   เลน
ความหมาย :   สัตว์เลื่อยคลานชนิดหนึ่ง เรียกว่าตัวเงินตัวทอง
โดย :   ใครบางคนภาษาใต้ :   หนุ่ย
ความหมาย :   น้อง
โดย :   ดวงใจภาษาใต้ :   ลีปลี,ดีปลี
ความหมาย :   พริก
โดย :   n.ภาษาใต้ :   หลาวหลาว
ความหมาย :   ซุ่มซ่าม ไม่รอบคอบ
โดย :  ภาษาใต้ :   บอบแบบ
ความหมาย :   ไม่ไหวแล้ว
โดย :   การะบุหนิงเมืองคอนภาษาใต้ :   ไก่โฉ้
ความหมาย :   หมายถึง ใครก็ไม่รู้ (แถวๆ นี้แหละ)
เช่น วันนี้ไปเที่ยวทะเลคิดถึงไก่โฉ้จัง หมายถึง วันนี้ไปเที่ยวทะเลคิดถึงใครก็ไม่รู้แถวๆ นี้หล่ะ!!!!
โดย :   ขมังเวทภาษาใต้ :   ฉาบ
ความหมาย :   เกือบ
โดย :   นายหนังตัวน้อยภาษาใต้ :   น้ำเต้า
ความหมาย :   ฟักทอง
โดย :   นายหนังตัวน้อยภาษาใต้ :   เคี่ยมเคี่ยม
ความหมาย :   หมั่นไส้
โดย :   นายหนังตัวน้อยภาษาใต้ :   งูบองหลา
ความหมาย :   งูจงอาง
โดย :   นายหนังตัวน้อยภาษาใต้ :   ยุบยุบ
ความหมาย :   ยั๊วเยี๊ยะ ใช้ในกรณีที่เกิดความขยะแขยง
โดย :   นายหนังตัวน้อยภาษาใต้ :   เหย็ดแหม
ความหมาย :   เ ย็ ด แ ม่ เป็นคำนำหน้าประโยคสนทนา
โดย :   เชื่ออีกเหอะภาษาใต้ :   ยาหมู
ความหมาย :   เป็นผลไม้ คือฝรั่ง
โดย :   ดวงเดือนภาษาใต้ :   ลิว
ความหมาย :   ขว้างออกไปแบบไม่มีจุดหมาย
โดย :   นายหนังตัวน้อยภาษาใต้ :   รุบรุบ
ความหมาย :   ความรู้สึกหรือกริยาอาการที่แสดงออกถึงความกระวนกระวาย
โดย :   นายหนังตัวน้อยภาษาใต้ :   โคลง
ความหมาย :   กินแรงคนอื่น
โดย :   นายหนังตัวน้อยภาษาใต้ :   บาราสา
ความหมาย :   น้อยโหน่ง เป็นผลไม้คล้ายๆ น้อยหน่า
โดย :   นายหนังตัวน้อยภาษาใต้ :   เบร่อหนัด
ความหมาย :   เกเรมาก ดื้อมาก
โดย :   ชาคริต สุภเพียรภาษาใต้ :   หมิน
ความหมาย :   เหม็น
โดย :   ฟฟภาษาใต้ :   แรกเดี๋ยวใจ
ความหมาย :   เมื่อสักคูร่
โดย :   เบญภาษาใต้ :   เหม็ด
ความหมาย :   หมด
โดย :   iiiภาษาใต้ :   ไอติมบอก
ความหมาย :   ไอศกรีมแท่ง
โดย :   เจริญ TRS ตรังภาษาใต้ :   ลอกอ
ความหมาย :   มะละกอ
โดย :   ปอภาษาใต้ :   นอนหวันแยงโบง
ความหมาย :   นอนตื่นสาย
โดย :   ปอ< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702