๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   หวางเผิน
ความหมาย :   สว่างมาก
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ถูกโรค
ความหมาย :   เป็นคำพูดที่เห็นสิ่งใดถูกตาถูกใจ
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ว่ะ ( สำเหนียงใต้ )
ความหมาย :   เหลือเชื่อ
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   เสือก ( เวลาออกสำเนียงใต้ )
ความหมาย :   ไปยุ่งเรื่องของชาวบ้าน แต่ตัวเองยังไม่ได้สักเรื่อง
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ลูกตอ ลูกเนียง
ความหมาย :   อาหารพื้นบ้านท้องถิ่นของภาคใต้ มักใช้คู่กับน้ำพริก
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ส้มนาว ส้มม่วง
ความหมาย :   ส้มนาว = มะนาว
ส้มม่วง = มะม่วง
= ส้มเช้งไปซื้อส้มนาวกับส้มม่วงที่ตลาดจนน้องส้มที่บ้านส้มศรีเจริญบ่น
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   มึน
ความหมาย :   ไม่ครบ หรือ ไม่เต็มบาท
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ส้อข้าว
ความหมาย :   กินข้าว เช่น เดี๋ยวกูไปส้อข้าวคำสองคำ แปลว่า เดี๋ยวผมไปกินข้าวสักคำสองคำ
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ปร้าต
ความหมาย :   ทิศตะวันตก
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ปร้าออก
ความหมาย :   ทิศตะวันออก
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ปร้าตีน
ความหมาย :   ทิศเหนือ
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ปร้าหัวนอน
ความหมาย :   ทิศใต้
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   วาซือ
ความหมาย :   เมื่อวานซืน
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ไล
ความหมาย :   เฉื่อย,อื***าดยืดยาด
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ราสา
ความหมาย :   มาก
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   หยาจก
ความหมาย :   เป็นคำที่ใช้กับการกิน แปลว่า โลภ หรือ กินตะกะ
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   หวางเหว้ง
ความหมาย :   สว่างมาก
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   อ้านเอ
ความหมาย :   กระจัดกระจาย รกรุงรัง
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   จังแจ็ก
ความหมาย :   มากมาย
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   เบล๋อหม้าย
ความหมาย :   แปลว่า บ้าหรือป่าว เป็นคำอุทานขึ้นเมื่อเห็นใครทำอะไรไม่เข้าท่า
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   จ้านเกิน
ความหมาย :   มากเกิน
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ค่าลุย
ความหมาย :   มาก,เยอะ
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   พ่อเฒ่า กับ แม่เฒ่า
ความหมาย :   ตา กับ ยาย
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   เหลย
ความหมาย :   อีก เช่น ยังเหลยหม้าย แปลว่า มีอีกหรือป่าว
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   เนือย
ความหมาย :   หิว
โดย :   คนคอน< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702