๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   จวน
ความหมาย :   เจอ,พบปะกัน เช่น ไปอยู่ไหนไม่จวนเสียหลายปี
โดย :   คนเกาะภาษาใต้ :   ไม่ไร
ความหมาย :   ไม่เป็นไร
โดย :   คนเกาะภาษาใต้ :   หัวเช้า
ความหมาย :   หมายความว่า ตอนเช้า
โดย :   คนใต้ภาษาใต้ :   แสงหวัน
ความหมาย :   หมายความว่า แสงดวงตะวัน
โดย :   เด็กใต้ภาษาใต้ :   เสียงว่า
ความหมาย :   ได้ข่าวว่า
โดย :   หลวงนิเณรภาษาใต้ :   หลู่หล่า
ความหมาย :   สกปรก หรือ ยุ่งเยิง เช่น ตกน้ำหลู่หล่าหมด หรือ เป็นหนี้เขาหลู่หล่าแล้ว
โดย :   วุฒิ ทุ่งสงภาษาใต้ :   ตอได
ความหมาย :   เมื่อไร
ตัวอย่าง เช่น ตอได น้องแลน จะมาเล่า...
แปลว่า เมื่อไร น้องแลน จะมาอีก...
โดย :   เด็กในลาดภาษาใต้ :   มะยี่กู้
ความหมาย :   ละมุด
โดย :   snowภาษาใต้ :   ปรือโร้
ความหมาย :   ไม่รู้
โดย :   ดรีมภาษาใต้ :   หัวแม่ตีนเป็นกำ
ความหมาย :   เล็บขบ
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   หาเบร๋อ,ซาเอิด
ความหมาย :   สมน้ำหน้า (คราวหน้าคราวหลัทงะได้ไม่ทำอีก
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ย่านัด
ความหมาย :   แปลว่า สับประรส
โดย :   ด.ญ.ชโลธรภาษาใต้ :   เป็นไร
ความหมาย :   แปลว่า เป็นอะไร
โดย :   ด.ญ.ชโลภาษาใต้ :   ลอกอ
ความหมาย :   มะละกอ
โดย :   ปอภาษาใต้ :   ม้ายนิ
ความหมาย :   แปลว่า ไม่มีอะไร
โดย :   คนเดิมภาษาใต้ :   แล้วหลาว
ความหมาย :   หมายความว่า เกิดขึ้นอีกแล้ว ทำอะไรที่ผิดพลาดแบบเดิม
โดย :   คนใต้ภาษาใต้ :   เทิ่ม
ความหมาย :   เพิ่มเติม เช่น เทิ่มน้ำแกงหนมจีนหิดถี แปลว่า ขอเพิ่มน้ำยาขนมจีนหน่อย
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ปล่ำไม่ได้หยุด
ความหมาย :   เล่นหรือพยายามทำสิ่งใดที่ไม่เป็นสาระ
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ซ้อย
ความหมาย :   ดวงไม่ดี
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   เอิดยอ
ความหมาย :   ทะลึ่ง
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   บ้ายอ
ความหมาย :   ล้อเล่น,หยอกเล่น
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ในหม็อง
ความหมาย :   เป็นที่ๆทุรกันดารมากๆ ซึ่งอาจแปลคล้ายๆกับคำว่า บ้านนอก แต่กันดารกว่า
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   ปาใดแล้วเว๋อ
ความหมาย :   กี่โมงแล้งนี่
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   แค่ๆ
ความหมาย :   ใกล้ๆ
โดย :   คนคอนภาษาใต้ :   แค่ตาย,ฉาบตาย
ความหมาย :   เกือบตาย
โดย :   คนคอน< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702