๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   หมานั่งยอง
ความหมาย :   ตะปูเรือใบ
โดย :   อิวาซากิภาษาใต้ :   หวังเหวิด
ความหมาย :   เป็นกังวล,คิดถึง
โดย :   อิวาซากิภาษาใต้ :   เหวน
ความหมาย :   ไปเที่ยว
โดย :   เด็กท้ายเหมือง & พังภาษาใต้ :   หิดตี้
ความหมาย :   ขอหน่อย (อยากกินด้วย)
โดย :   นึกเอาภาษาใต้ :   โก้
ความหมาย :   พี่ชาย
โดย :   ภาษาภูเก็ตภาษาใต้ :   เนือย
ความหมาย :   หิว
โดย :   ไม่บอกภาษาใต้ :   ยอดยาร่วง
ความหมาย :   ใบอ่อน..ๆ ยอดอ่อน มะม่วงหิมพานต์ ..
รสฝาด..ๆ มันๆ เป็นผักเคียง .. กินขนมจีน แกงพุงปลา .. หร๋อย บาวเห๋อ...
โดย :   โชคภาษาใต้ :   ท้ายล่อ
ความหมาย :   ท้ายล่อ .. เม็ดมะม่วงหิมพานต์
พืชประจำท้องทิ่นใต้ / ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่
โดย :   โชคภาษาใต้ :   โหลน
ความหมาย :   "โหลน" คล้ายกับคลื่นในทะเล แต่มีขนาดเล็กกว่า ความรุนแรงน้อยกว่า แต่จะซัดเข้าหาฝั่งเป็นระลอกๆอย่างต่อเนื่อง
เช่น นั่งเรือหางยาวลงเกาะระวังนะวันนี้โหลนลง
หมายถึง นั่งเรือหางยาวไปเกาะระวังนะวันนี้มีคลื่นขนาดเล็กเป็นระลอกๆ
โดย :   คนกระบี่ภาษาใต้ :   ยักหลัง
ความหมาย :   จะล้มหายหลัง
นั่งให้ดีๆเดียวยักหลัง
นั่งให้ดีๆเดียวจะล้มหายหลัง
โดย :   NooTGuTภาษาใต้ :   แหล้งไหรให้เทือน
ความหมาย :   คือ พูดไปก็แค่นั้น ,ก็รู้ๆกันอยู่

เช่น แหล้งไหรให้เทือน กะหน่องเขามีโหมแด่กแหล่ว
หมายถึง ก็รู้ๆกันอยู่ว่าน้องเขามีแฟนแล้ว
โดย :   คนกระบี่ภาษาใต้ :   มะลิ
ความหมาย :   เป็นศัพท์เฉพาะใช้เรียกเรียกสัปรสพันธุ์ปัตตาเวีย ของชาวนครศรีธรรมราช

เช่น เอามะลิไปลิดทีถี หมายถึง ช่วยเอาสัปรสไปปอกเปลือกออกให้หน่อยซิ
โดย :   คนกระบี่ภาษาใต้ :   ฟัดด๋องเปลา
ความหมาย :   เป็นศัพท์แสลง แปลว่า ไม่ได้ผล ไม่สำเร็จ มาจากการใช้กระด้งฝัดข้าวแต่ไม่มีข้าวในกระด้งก็เลยไม่มีประโยชน์เสียแรงเปล่า
เช่น นึกว่าจิจีบสาวติด ฟัดด๋องเปลาแหล่วหลาว
หมายถึง คิดว่าจะจีบสาวติด แต่ไม่สำเร็จอีกแล้ว
โดย :   คนกระบี่ภาษาใต้ :   หล้าวเปลา
ความหมาย :   คือ มาเสียเที่ยว ,เสียเที่ยว

เช่น แค่บไปรับโหมแด็กไปเถียวแตไปไม่ทันหล้าวเปลาแหล่วหลาวเรา
หมายถึง รีบไปรับแฟนเที่ยวแต่ไปไม่ทันนัดเสียเที่ยวอีกแล้วเรา
โดย :   คนกระบี่ภาษาใต้ :   รุนท่อก
ความหมาย :   คือ การเข็นกระตุกเพื่อให้เครื่องยนต์ติด ใช้กับรถจักรยานยนต์เกียร์ธรรมดา หรือรถยนต์ก็ได้

ตัวอย่างเช่น เฮ้อ..สตาร์ทไม่ติดต้องรุท่อกแหล่วหล่าว
หมายถึง เฮ้อ..สตาร์ทไม่ติดต้องเข็นกระตุกอีกแล้ว
โดย :   คนกระบี่ไปตรังบ่อยภาษาใต้ :   หลาด
ความหมาย :   ตลาด
ตัวอย่าง ไปหลาดม้ายฃ
คำเเปล ไปตลาดไม่
โดย :   โบ๋เราเองภาษาใต้ :   รถถีบ
ความหมาย :   รถจักรยาน
โดย :   ฮิฮิภาษาใต้ :   รถเครื่อง
ความหมาย :   รถจักรยานยนต์
โดย :   เด็กตรังภาษาใต้ :   ไซคีบ
ความหมาย :   หมายถึง กรรไกร
หยิบไซคีบให้หน่อยแล
แปลว่า หยิบกรรไกรให้หน่อยซิ
โดย :   เด็กตรังภาษาใต้ :   ผ้าผ๋วย
ความหมาย :   ผ้าขนหนู
เช่นช่วนหยิบผ้าผ๋วยให้หน่อยจะอาบน้ำ
โดย :   คนสวยอ่ะภาษาใต้ :   หลบบ้าน
ความหมาย :   กลับบ้านหรือกลับจากสถานที่ที่มา
โดย :   คนไร้ชื่อภาษาใต้ :   ร้าดพรี้ด
ความหมาย :   ลื่น
แรกหัวเช้าเดินเก็บยางเดินร้าดพรี้ดยางหกเหม็ด
โดย :   ธีร์ ณ นิคมบางขันภาษาใต้ :   อุทาม
ความหมาย :   ไม่พอดี
ตย. หุงข้าวแค่นี้อุทามตายโหง
โดย :   ธีร์ ณ นิคมบางขันภาษาใต้ :   ราร่า
ความหมาย :   แย่แล้ว
เวรกำฝนตกยังไม่ได้เก็บผ้า ราร่าแล้ว
โดย :   คนตรังภาษาใต้ :   ขี้พร้า
ความหมาย :   ฟักเขียว
โดย :   มิ้วมิ้ว< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702