๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   บัดสี
ความหมาย :   อาย เขิน
โดย :   น้องปริมภาษาใต้ :   ขี้เหลน
ความหมาย :   โคลนตม
โดย :   นุชภาษาใต้ :   สากลัว
ความหมาย :   กลัว
โดย :   อุ้ยภาษาใต้ :   พุ่น
ความหมาย :   โคม กะละมัง
โดย :   บ่าว ษี หน็อยน้ำภาษาใต้ :   แม็ด
ความหมาย :   หยิก
โดย :   บ่าว ษี หนอ็ยน้ำภาษาใต้ :   ลองแล
ความหมาย :   ลองดู
โดย :   เด็กหัวงานล่างภาษาใต้ :   หวันหมุ้งหมิ้ง
ความหมาย :   พลบค่ำ , ใกล้ค่ำ
ลูกบ่าว ลูกสาว เลิกวิ่งเล่นได้แล้วเข้าบ้านเดี่ยวนี้หวันมุ้งหมิ้งแล้ว
ลูกชาย ลูกสาว เลิกวิ่งเล่นได้แล้วเข้าบ้านเดี่ยวนี้ใกล้มืดแล้ว
โดย :   เออ รู้แล้วว่า มอภาษาใต้ :   มันลม
ความหมาย :   ยาหม่อง
โดย :   วัฒนาเฟอร์ภาษาใต้ :   หม้ายเบี้ย
ความหมาย :   ไม่มีเงิน
ตัวอย่างเช่น วันนี้หม้ายเบี้ยเลย ว่าจะไปกินกาแฟที่ตลาด
วันนี้ไม่มีเงินเลย ว่าจะไปดื่มกาแฟที่ตลาด
โดย :   มอนิภาษาใต้ :   อา-โยะ
ความหมาย :   เป็นประจำ
โดย :   คนปร้าเหนือภาษาใต้ :   หนักแรง
ความหมาย :   มากเรื่อง
โดย :   เพ็ญ เด็ก มอ. ตรังภาษาใต้ :   ลี้ปรี
ความหมาย :   พริก
โดย :   เด็กรวีตรังภาษาใต้ :   แหลงมาก
ความหมาย :   พูดมาก
โดย :   เด็กรวีตรังภาษาใต้ :   เธอ
ความหมาย :   ไม่รู้
โดย :   mosภาษาใต้ :   หร่อยจังหู้
ความหมาย :   อร่อย มาก มาก
โดย :   น้องมิ่วมิ้วภาษาใต้ :   หนักแรง
ความหมาย :   หมายถึง เกินไป
โดย :   โกโก้ภาษาใต้ :   บายดีหม้าย
ความหมาย :   สบายดีมั้ย ตัวอย่างเช่น ตัวเองสบายดีมั้ย
โดย :   น้องมิ่วมิ้วภาษาใต้ :   หลุหละ
ความหมาย :   สกปรก
โดย :   น้องไตเติ้ลภาษาใต้ :   เหย้บบาท
ความหมาย :   ยี่สิบบาท
โดย :   เด็กส.ร.ม.ภาษาใต้ :   ถก
ความหมาย :   แปลว่า "กระตุก หรือ สั่น"

ตัวอย่างเช่น : ทำไมวันนี้รถมัน ถกๆ จังว่ะ!!!

แปลว่า : ทำไมวันนี้รู้สึกว่ารถมัน กรตุกๆ จังเลย!!!
โดย :   เด็กในลาดภาษาใต้ :   หยอก
ความหมาย :   แกล้ง
โดย :   NONAMEภาษาใต้ :   แล่น
ความหมาย :   วิ่ง
โดย :   NONAMEภาษาใต้ :   ลูกเผ็ด
ความหมาย :   พริก
เช่นลูกเผ็ดต้นนี้เผ็ดจัง
โดย :   น้องปุ๊กกี้ภาษาใต้ :   หย๊อด
ความหมาย :   กลัว เข็ด
อย่าไปว่ามันแรง มันจิหย๊อดเสียหลาว
โดย :   น้ำภาษาใต้ :   ช้อนชี้
ความหมาย :   ทับพี
โดย :   น้องรัช< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702