๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   ลุกลิก
ความหมาย :   อยู่ไม่นิ่ง
โดย :   น้องภาษาใต้ :   พี่บ่าว
ความหมาย :   พี่ชาย
โดย :   น้องภาษาใต้ :   คร็อมลง
ความหมาย :   เป็นโรคหรือมีโรคระบาด ใช้กับพืช เช่น "ปลูกตอเบาพักนี้ไม่ค่อยได้กิน คร็อมลงแหม็ด"
ปลูกกระถินพักนี้ไม่ค่อยได้กินเพราะเป็นโรคหมด
โดย :   P'Khaeภาษาใต้ :   รุบรุบ
ความหมาย :   ร้อนรน
โดย :   หนุ่มตรังภาษาใต้ :   สักโครก
ความหมาย :   สกปรก
โดย :   เด็กภูเก็ตภาษาใต้ :   ขี้ถุน
ความหมาย :   ฝุ่นดิน
โดย :   คนหล่อ TRS.ภาษาใต้ :   รักอย่างแรง
ความหมาย :   รักมากๆ
โดย :   อิฐภาษาใต้ :   ใหญ่พร้าวถ้าวลอกอ
ความหมาย :   เป็นคำเปรียบเทียบ สำหรับ คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่ยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ไม่เป็นโล้เป็นพาย ไม่ได้เรื่อง

โดย :   เอ็มภาษาใต้ :   สีแก้วพลอยรุ้ง
ความหมาย :   สีแก้วพลอยรุ้ง เป็นสำหนวน หมายถึง คนที่คล้อยตามผู้อื่นอย่างขาดเหตุผล หรือไม่เป็นตัวของตัวเอง
โดย :   ขวัญ ... บ้านม่วงภาษาใต้ :   เคลือน อก
ความหมาย :   คลื่นไส้, จะอาเจียนแต่ไม่อาเจียน
โดย :   เด็กใต้ใจเต็มภาษาใต้ :   เหลือกหลาก
ความหมาย :   เป็นกริยากระสับกระส่าย อยู่ไม่นิ่ง
โดย :   นายซันภาษาใต้ :   หย็องแหย็ง
ความหมาย :   หงุดหงิด
โดย :   โป่งภาษาใต้ :   พรก
ความหมาย :   กะลา
โดย :   lilyภาษาใต้ :   หลาวป่าว
ความหมาย :   เสียเที่ยว เช่นเราจะเดินทางไปทำธุระแต่พอไปถึงกลับม่ได้ทำ นั่งรถไปเสียเวลา ไม่ได้เรื่องอะไร
โดย :   lilyภาษาใต้ :   หาจก
ความหมาย :   ตะกละ เด็กนี้ หาจกจั- เด็กนี้ตะกละจุงง
โดย :   อ้อร้อ 2008 ยะภาษาใต้ :   พันปรือ
ความหมาย :   ยังไง อย่างไร เช่น ทำพันปรือ - ทำอย่างไร
โดย :   อ้อร้อ 2008 น่ารักยะภาษาใต้ :   แมง
ความหมาย :   แมลง
โดย :   เดะ ตรังภาษาใต้ :   แลน
ความหมาย :   ตะกวด
โดย :   เดะ ตรังภาษาใต้ :   มะโนรา
ความหมาย :   เเหก้ร่
โดย :   007ภาษาใต้ :   หรอยจริง
ความหมาย :   เก่งจริงจริง
โดย :   เด็กตรังยาภาษาใต้ :   อัยยะ
ความหมาย :   โอ้โห่ ว้าวๆๆ
โดย :   ิI3_KTGภาษาใต้ :   พรือโฉ้
ความหมาย :   รุสึกแปลกๆ
โดย :   คิขุภาษาใต้ :   ขี้เท็จ,เท็จ
ความหมาย :   โกหก
เช่น:อย่าขี้เท็จ,อย่าเท็จ หมายความว่าอย่าโกหก
โดย :   ตนซูหลาดบ้านอยู่ตรังภาษาใต้ :   หม็องแหม็ง
ความหมาย :   สกปรก เลอะเทอะ
โดย :   บ่าว ษี หน็อยน้ำภาษาใต้ :   เนือยข้าว
ความหมาย :   หิวข้าว
โดย :   เด็กนอง< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702