๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   ชู่ชู่
ความหมาย :   อย่าหนวกหู
โดย :   kai กันตังภาษาใต้ :   ปรือโย้
ความหมาย :   มันยังไง
โดย :   kai กันตังภาษาใต้ :   เล่า
ความหมาย :  
อีกแล้ว
โดย :   พรทิพย์ภาษาใต้ :   คําโพรก
ความหมาย :   พรุ่งนี้
โดย :   น้องรัชภาษาใต้ :   บัดสีคน
ความหมาย :   อาย
โดย :   น้องรัชภาษาใต้ :   โหมสู
ความหมาย :   หมายถึง...พวกคุณ, พวกท่าน
ตัวอย่าง...โหมสูสิไปไส
(พวกคุณจะไปไหน)
โดย :   Ruk thaiภาษาใต้ :   ในทอน
ความหมาย :   คือ...แหล่งน้ำเล็กๆ
เช่น พอหวันเที่ยงๆให้พาวัวไปกินน้ำ ในทอน
โดย :   rattanajanภาษาใต้ :   อย่าโฉ้
ความหมาย :   อย่าดัง
โดย :   โชคภาษาใต้ :   แล
ความหมาย :   มองดู
โดย :   เบียร์ภาษาใต้ :   แล่น
ความหมาย :   วิ่งหรือเดิน
โดย :   เบียร์ภาษาใต้ :   ยาหนัด
ความหมาย :   สัปปะรด
โดย :   มา ศาสนบริหาร 1/7ภาษาใต้ :   เนียนแจ๊ก ๆ
ความหมาย :   เละ ละเอียด
โดย :   ปลันดาภาษาใต้ :   หลาบ
ความหมาย :   เข็ดแล้ว
โดย :   ปลันดาภาษาใต้ :   โบล่ะ
ความหมาย :   ขี้เหร่
โดย :   เดกเมืองกรุงภาษาใต้ :   หลบ
ความหมาย :   กลับ
โดย :   เด็กเทคนิค(เก่า)ภาษาใต้ :   หวางอก
ความหมาย :   โล่งอก
นึกว่ามาไม่ทันรถไฟแล้ว หวางอกไปที
คำแปล "นึกว่ามาไม่ทันรถไฟซะแล้ว โล่งอกไปที"
โดย :   P'Khaeภาษาใต้ :   หรอยจังหู
ความหมาย :   อร่อยมากๆ
โดย :   นายแสงภาษาใต้ :   เนือย
ความหมาย :   หิว
โดย :   โอเลี้ยงภาษาใต้ :   หม็อง
ความหมาย :   พื่นที่ที่ยังไม่เจริญ,ชนบท,กันดาร
โดย :   โด่งKANG FOURภาษาใต้ :   ฉ็องด็อง
ความหมาย :   อยู่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราว
โดย :   หนอเหรียงภาษาใต้ :   เฉี่ยเก้ง
ความหมาย :   โรงเก็บรถ
โดย :   นบภาษาใต้ :   ไหร,ใส
ความหมาย :   อะไร
โดย :   เด็กกันตังภาษาใต้ :   ยัดไส้ร้าย
ความหมาย :   การกิน เช่น
หาไหรยัดไส้ร้ายดีกว่า
คือ หาอะไรกินกันดีกว่า
โดย :   คนกันตังภาษาใต้ :   หลาวอะ
ความหมาย :   อีกแล้ว เช่น น้องทำอะไรหลาวอะ
คือ น้องกำลังจะทำอะไรอีกแล้ว
โดย :   นู๋แจน เด็กกันตังภาษาใต้ :   อีดติ
ความหมาย :   ขออีกหรือขอกินด้วย
โดย :   น้อง< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702