๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   อ้อล้อ
ความหมาย :   กระแดะ ชอบแต่งตัว ทำเป็นผู้ดี
โดย :   mochaภาษาใต้ :   พึง
ความหมาย :   คือ ภาชนะไส่ของลักษณะเป็นทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 12 นิ้วถึง 18 นิ้ว ผลิตจากใบเตยน้ำหรือใบเตยปาหนัน คนสมัยก่อนมักจะนำไปใส่ข้าวเปลือกและข้าวสารที่ซ้อมมือ
โดย :   rattanajanภาษาใต้ :   เป็นเริ่น
ความหมาย :   ผู้หญิงหรือผู้ชายที่แต่งงานมีครอบครัวแร้ว
เช่น น้องโบร์เป็นเริ่นไปตั้งแต่เป็นเด็ก
โดย :   เนตรนภาภาษาใต้ :   พาโล
ความหมาย :   เป็นอาการนิสัยของเด็กที่นิสัยไม่ดี
โดย :   วิษณุภาษาใต้ :   แล้วหลาว
ความหมาย :   เป็นการทำอะไรที่ซ้ำๆ ใช้กับสิ่งที่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เช่น ... การบ้านข้อนี้ผิดแล้วหลาว! แสดงให้เห็นว่าเคยผิดมาแล้ว ....
โดย :   ตัวต่อไม้ภาษาใต้ :   แล้วอีไซร
ความหมาย :   จะทำไม
โดย :   เด็กตรัง อยู่สงขลาภาษาใต้ :   อันละมะ
ความหมาย :   ตกใจ
โดย :   เด็กตรังอยู่อุดรภาษาใต้ :   เหนื่อยแรง
ความหมาย :   เหนื่อยมากๆ
โดย :   เด็กตรังอยู่อุดรภาษาใต้ :   ยานัด
ความหมาย :   สัปประรด
เช่นกินสัปประรดมั้ย
โดย :   ไม่บอกภาษาใต้ :   กูหลุ๊กกูหลุ๊ก
ความหมาย :   มาก
โดย :  ภาษาใต้ :   ยาไล
ความหมาย :   อย่าช้า
โดย :   เด็กบ้านๆล.วภาษาใต้ :   ข้าวสอ
ความหมาย :   ข้าวที่กินระหว่างมื้ออาหาร
โดย :   เด็กอมมือภาษาใต้ :   โหลกตอ
ความหมาย :   สะตอ
โดย :   นิรนามภาษาใต้ :   หม้ายไร่
ความหมาย :   ไม่มีอะไร
เช่นบ้านเราอยู่ดอยหม้ายไร่
โดย :   ต.เต้ภาษาใต้ :   ช้าน
ความหมาย :   ยอมรับ หรือ เห็นด้วย
เช่น ช้าน ฉานกะเอาตามนั้นตามเท่เค้าว่า
โดย :   rattanajanภาษาใต้ :   หรอยนิ
ความหมาย :   มันในอารมณ์
โดย :   วันวิสาภาษาใต้ :   เริน
ความหมาย :   บ้าน
โดย :   เอก เขาเพดานภาษาใต้ :   ลูกเด
ความหมาย :   ปลากระดี่
โดย :   เอก เขาเพดานภาษาใต้ :   ไซนักแรง
ความหมาย :   จะอะไรกันนักกันหนา
โดย :   เอก เขาเพดานภาษาใต้ :   แล้วไซร
ความหมาย :   ทำไม อะไร
เช่น แล้วไซรถึงทำพรรค์นี้!
โดย :   เราเองภาษาใต้ :   หวังเหวิด
ความหมาย :   คิดถึง
โดย :   จอมป่วนภาษาใต้ :   หรอย
ความหมาย :   อร่อย
โดย :   AM DEK DEEภาษาใต้ :   เนือยข้าว
ความหมาย :   หิวข้าว
โดย :   โกดิ๊บ208ภาษาใต้ :   เข่เหว้น เหว้นโย
ความหมาย :   ขึ่รถตะเวณ ขี่รถเที่ยว
โดย :   โฟกัส สภา2 3321ภาษาใต้ :   กร้องแกร้ง
ความหมาย :   สัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งตัวคล้ายจิ้งเหลนป่า
โดย :   rattanajan< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702