๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   หรอย
ความหมาย :   หมายถึง "อร่อย"
ตัวอย่าง "วันก่อนไปกินข้าวมันไก่ที่จังหวัดตรัง (หรอย) มาก"
"วันก่อนไปกินข้าวมันไก่ที่จังหวัดตรัง (อร่อย) มาก"
โดย :   อันชัญ จันทร์ฝากภาษาใต้ :   ทุง หรือ ทิม
ความหมาย :   ทุง แปลว่า กระทุ้ง ส่วนมากใช้สิ่งร่วม เช่น ทุง***่หมดแด๋ง แปลว่า ใช้ไม้ยาวๆ กระทุ้ง รังมดแดงที่มี***่มดแดงอยุ่ข้างใน
ทิม แปลว่า ใส่เข้าไป หรือ เอาเข้าไป *ไม่ได้ลามกนะครับ เช่น ทิมเครื่องแกง แปลว่า กำลังทำการ ตำเครื่องแกงในภาชนะ ครับ
โดย :   protaeภาษาใต้ :   ขี้หก,ปด ,ขี้เท็จ
ความหมาย :   คือ โกหก หลอกลวง
เช่นแหลงมาตรงๆดีหว่าอย่ามาขี้หกกันเลย
ความหมายก็คือ พูดมาตรงๆดีกว่าอย่ามาโกหกกันเลยเป็นต้น
โดย :   เบิร์ดภาษาใต้ :   บัดศรี
ความหมาย :   -อาย น่าเกลียด น่าอาย
เช่น เลิกทำตัวพรรณนี้เสียทีตะพี่บัดศรีเขาอีตายแล้วนิ ความหมายก็คือเลิกทำตัวแบบนี้ซะทีพี่อายเขาจะแย่อยู่แล้วเปนต้น
โดย :   เบิร์ดภาษาใต้ :   หวาก, ตะหวาก
ความหมาย :   น้ำตาลเมา( คำนี้เลือนมาจากคำว่า Tuak ในภาษามลายู )
หวาก ของปักษ์ใต้ โดยทั่วไปจะใช้น้ำตาลโตนด หมักด้วยไม้เคี่ยม แต่ในเขต3 จังหวัดชายแดน จะหมักด้วยเปลือกมะม่วงหิมพานต์ที่ตากแห้งแล้ว
โดย :   เบิร์ดภาษาใต้ :   เคย
ความหมาย :   กะปิ
โดย :   เบิร์ดภาษาใต้ :   หวังเหวิด
ความหมาย :   ห่วงใยหรือเปนห่วง
เช่นพี่หวังเหวิดน้องนะ
โดย :   เบิร์ดภาษาใต้ :   โหม๋เด็ก
ความหมาย :   สำหรับคำว่า "โหม๋เด็ก" มีความหมายว่าแฟนคนรัก
ตัวอย่างเช่น แรกเดี๋ยวเราไปหาโหม๋เด็กมาคือเมื่อซักครู่ที่ผ่านมาเราไปหาคนรักมาเป็นต้น
โดย :   เบิร์ดภาษาใต้ :   โสงเสง
ความหมาย :   ลูำกเขือเป็นดกห้อยโสงเสงไปหมด
โดย :   คนไร้แฟนภาษาใต้ :   ล๊าน
ความหมาย :   อ้อร้อ คัน อาด ดิดๆ
นี่เธออย่าทำตัว ล๊านๆ ด้ายมั้ย
โดย :   ผมคนมันบ้าภาษาใต้ :   เหลี้ยม
ความหมาย :   แหลม
หยิบมีดปลายเหลี้ยมให้ที หยิบมีดปลายแหลมให้หน่อย
โดย :   ***กไม้ภาษาใต้ :   สาคลาย
ความหมาย :   อาการดีขึ้น,สบายขึ้น
"แรกแต่วาตัวรุ่มๆอิเป็นไข้ แต่วันนี้สาคลายขึ้นแล้วแหละ"
เมิ่อวานตัวร้อนจะเป็นไข้ แต่วันนี้อาการดีขึ้นแล้ว สบายตัวแล้วล่ะ
โดย :   ดาบตุ๊กภาษาใต้ :   ถ้า
ความหมาย :   คอย
เธอจะไปกินข้าว...ถ้า เราด้วยนะ (คอยด้วยนะ)
โดย :   กล้วยภาษาใต้ :   อ้อร้อ
ความหมาย :   สวย
อย่าอ้อร้อเเรง
โดย :   บีบีภาษาใต้ :   แขบ
ความหมาย :   รีบ
เดี๋ยวไม่ทันรถ..แขบ..เข้าต๊ะ..
โดย :   เอกภาษาใต้ :   ไซ
ความหมาย :   ไซ หมายถึง ทำไม เช่น ไซเธอถึงเป็นคนแบบนี้
โดย :   เด็กท้ายวัดภาษาใต้ :   หนุกหนาน
ความหมาย :   สนุกสนาน
โดย :   เด็กห้วยยอดภาษาใต้ :   หรอย
ความหมาย :   อร่อย
โดย :   พลอยภาษาใต้ :   หริมแหร่
ความหมาย :   แต่งตัวหริมแหร่ แต่งตัวสวยเป็นพิเศษ
โดย :   chitisanภาษาใต้ :   ลักหยบ
ความหมาย :   ซ่อนแอบ
เช่น พี่สาวไปเล่นลักหยบดีหวาไป
โดย :   ตรังภาษาใต้ :   เสี้ยน
ความหมาย :   ส้มปาก อาด อยาก
โดย :   หนักบ้องโคนภาษาใต้ :   ไอ้ไหลก๊อ
ความหมาย :   พู***ีกที หรือ อะไรนะ
โดย :   ผมคนมันบ้าภาษาใต้ :   เเหลง
ความหมาย :   พูด

โดย :   พิมเด็กกรุงจ้าภาษาใต้ :   ชมพู่
ความหมาย :   ผลไม้ชนิดหนึ่ง(ฝรั่ง
โดย :   พิมพ์เด็กกรุงจ้าภาษาใต้ :   เบล๋อ
ความหมาย :   โง่
EX น้องแก้มเป็นคนเบล๋อจริงๆ เบล๋อมากมาย
โดย :   OyasuminaSai< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702