๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   มันหยดพ่าน
ความหมาย :   การกระทำจนติดลมแทบจะหยุดไม่อยู่จนกว่าจะ(ได้แรงอก)
โดย :   maxeภาษาใต้ :   กาก
ความหมาย :   ส่วนของที่เอาประโยชน์หลักไปใช้หมดแล้ว เช่นกากพร้าวหรือกากมะพร้าวที่ขั้นนำ้กะทิออกหมดแล้ว
กริยา-กากแรง/คือไม่ได้เรื่องเป็นอย่างมาก
(สุภาพแล้วน่ะไม่คอมเมนต์ต่อเเดี๋ยว*/มันหยดพ่าน*/)
โดย :   maxeภาษาใต้ :   หวัก
ความหมาย :   ทับพีตักข้าว
โดย :   ย่านตาขาวภาษาใต้ :   เชียนปลา
ความหมาย :   ทอดปลา
โดย :   ย่านตาขาวภาษาใต้ :   ทุ้งหยะ
ความหมาย :   ถังขยะ
ใครกวาดหยะแล้วกองไว้ ไซ่ไม่โกยทุ่มทุ้งหยะ
(ใครกวาดขยะแล้วกองไว้ ทำไมไม่โกยทิ้งลงถังขยะ)
โดย :   Nuikoภาษาใต้ :   ลักลั่น
ความหมาย :   ดีบ้าง เสียบ้าง เช่น ทีวี ติดบ้างดับบ้าง
โดย :   เด่น ตรังไอทีภาษาใต้ :   อาโหย๊ะ
ความหมาย :   เป็นประจำ
โดย :   มรกตภาษาใต้ :   ตีหก
ความหมาย :   เวลาหกโมงเช้า
โดย :   แฟนเด็กตรังภาษาใต้ :   ลึงลัง
ความหมาย :   เร่งรีบในอาการวิตก ใช้เกี่ยวกับการเร่งเวลาให้ทันกิจกรรมต่างๆ หรือการเดินแบบรีบเร่ง ก็บอกว่าเดินลึงลัง
โดย :   เขียวจังภาษาใต้ :   หยบ
ความหมาย :   แอบ
โดย :   มรกตภาษาใต้ :   ไม่หาญ
ความหมาย :   ไม่กล้า
โดย :   มรกตภาษาใต้ :   หวังเหวิด
ความหมาย :   เหงา
โดย :   ฮี้ว:ฮี้ว::ฮี้วภาษาใต้ :   มอด
ความหมาย :   ขอของเพื่อน ตัวอย่าง "เหนียวไก่เราซื้อไว้กินตอนเที่ยงห้ามมอด"
โดย :   พลพลภาษาใต้ :   หายเบล่อ
ความหมาย :   เสียงต่ำ
หมายถึง สมน้ำหน้า
ไปหาเรื่องเค้า ถูกต่อยหลบมะ หายเบล่อ
โดย :   *-*ภาษาใต้ :   อย่ามาครั๊ว
ความหมาย :   อย่ามายุ่ง
โดย :   ฮี้ว:ฮี้ว::ฮี้วภาษาใต้ :   แล
ความหมาย :   เห็น มองเห็น
โดย :   KONKRABIภาษาใต้ :   หน้มจี๋น
ความหมาย :   ขนมจีน

(ไป๋ไอบ่าวไปกินTTTหน้มจีนหน้าสิริบรรณTTT)
โดย :   ตี๋เล็กภาษาใต้ :   โส้
ความหมาย :   กิริยาการรองรับของเหลว
ฝนตกแล้ว ช่วยเอาทุ้งไปโส้น้ำให้กันน่า
(ฝนตกแล้ว ช่วยเอาถังไปรองน้ำให้ด้วย)
โดย :   ศรีตรัง@BKKภาษาใต้ :   หมั้นแล้ว
ความหมาย :   ใช้แล้ว
โดย :   ทรงวุฒิภาษาใต้ :   หลบบ้าน
ความหมาย :   กลับบ้าน
โดย :   เด็กดีภาษาใต้ :   โสด
ความหมาย :   แถว ตัวอย่าง สวนยางโสดนี้ใครถางหญ้าเตียนหมดเลย
โดย :   พลพลภาษาใต้ :   ผ้าชุบ
ความหมาย :   ผ้าขาวม้า
โดย :   ป้อมภาษาใต้ :   กระบือ
ความหมาย :   ควาย
โดย :   ติก วาจีฉายา***่ดำภาษาใต้ :   ยานัด
ความหมาย :   สับปะรด


วันนี้อยากกินยานัด
โดย :   น้องคิมภาษาใต้ :   หนุมเป้า
ความหมาย :   ซาลาเปา
โดย :   อ้อม กันตัง< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702