๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   ตีนพลิกเหมีย
ความหมาย :   เท้าแพลง
โดย :   ชมพู ทิพย์กมล มากนภาษาใต้ :   ก๊า
ความหมาย :   ก็
โดย :   ชมพู ทิพย์กมล มากนภาษาใต้ :   ไม่โร่เรื่อง
ความหมาย :   ไม่รู้เรื่อง
โดย :   ชมพู ทิพย์กมล มากนภาษาใต้ :   แล
ความหมาย :   ดู มอง
โดย :   ชมพู ทิพย์กมล มากนภาษาใต้ :   เนือย , บอบ
ความหมาย :   หิวข้าว
โดย :   ชมพู ทิพย์กมล มากนภาษาใต้ :   ช๊อต
ความหมาย :   ไม่ค่อยเต็ม บ้าบ้า บอบอ
โดย :   ชมพู ทิพย์กมล มากนภาษาใต้ :   ชักหุน
ความหมาย :   งอน แสดงความไม่พอใจ
โดย :   ชมพู ทิพย์กมล มากนภาษาใต้ :   พันปรือ
ความหมาย :   เป็นอะไร
โดย :   ชมพู ทิพย์กมล มากนภาษาใต้ :   บ้าหวัน
ความหมาย :   ไม่รู้เรื่อง,มั่ว
โดย :   คนตรังภาษาใต้ :   ม็องแม็ง/หม็องแหม็ง
ความหมาย :   ไม่สวย เลอะเทอะ
โดย :   tookmixภาษาใต้ :   ถุงกอบแกบ
ความหมาย :   ถุงพลาสติก
โดย :   lepehภาษาใต้ :   หมวน
ความหมาย :   เศษสิ่งปฏิกูลในแก้วน้ำ หมายถึง น้ำที่สกปรกไม่สามารถดื่มได้ ซึ่งอาจจะมีเศษฝุ่นละออง หรือ สิ่งปฏิกูลอื่นๆที่ทำให้น้ำขุ่นจนไม่สามารถดื่มได้.
โดย :   zerconภาษาใต้ :   หม็องแหม็ง
ความหมาย :   ดูไม่สวยงาม เลอะเทอะ ไม่มีสง่าราศี เช่น เวลาไปงานสำคัญอย่าแต่งตัวให้หม็องแหม็งนักแรง
โดย :   เขียวเสวยภาษาใต้ :   เดินถ้า
ความหมาย :   เดินรอ เดินรอคนที่เรารักเดินให้นานก็เดินได้เพื่อเขา
โดย :   ไม่เคยรักใครจิงภาษาใต้ :   มะม่วง
ความหมาย :   มะม่วง
โดย :   pleภาษาใต้ :   หลบเริน
ความหมาย :   กลับบ้าน
โดย :   มิ๊กภาษาใต้ :   ลุละ
ความหมาย :   เลอะเทอะ
เช่นไอติมหกใส่เสื้อลุละเหม็ดแล้ว
โดย :   อุ๊ภาษาใต้ :   หลบ
ความหมาย :   กลับ
โดย :   ตาลภาษาใต้ :   ดาก
ความหมาย :   จำนวน,ประมาณ
โดย :   zerconภาษาใต้ :   พรุ่ง
ความหมาย :   เดือด,น้ำกำลังเดือด
โดย :   zerconภาษาใต้ :   สักโคลก
ความหมาย :   สกปรก ตัวอย่าง งั้นไซสักโคลกปั่นนั้นไปฟัดกับไอ้ไหรมา
โดย :   แอ๊ด ดาวคะนองภาษาใต้ :   ไม่พรือ
ความหมาย :   ไม่เป็นอะไร
โดย :   newภาษาใต้ :   พรือ
ความหมาย :   ว่าไง
โดย :   กนกวรรณภาษาใต้ :   เพรื่อ
ความหมาย :   เลอะเทอะ
โดย :   zerconภาษาใต้ :   บ่น
ความหมาย :   ขี้บ่น
โดย :   บาน< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702