๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   ทูต
ความหมาย :   ไล่ หรือไล่ไปให้พ้น
โดย :   สมบรูณ์ ไทยสุทรภาษาใต้ :   ลักลั่น
ความหมาย :   เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
โดย :   เณรยอดมาบบอนภาษาใต้ :   เชียด
ความหมาย :   หั่นเป็นชิ้นๆ
โดย :   ลูกปลาภาษาใต้ :   ม่องคล่อ
ความหมาย :   ไม่สบาย ป่วยครั้งละหลายๆโรค
โดย :   เดกใต้นิภาษาใต้ :   แลแก๊ะ
ความหมาย :   ไม่หน้าดู
โดย :   ร่องเหลงภาษาใต้ :   โบ้ง
ความหมาย :   บวม เช่น โดนต่อยจนตาโบ้งเลย
โดย :   zerconภาษาใต้ :   ใต้ติหมา
ความหมาย :   ขันตักนำ
โดย :   simภาษาใต้ :   รวนๆกัน
ความหมาย :   ตกลงกัน ช่วยกันหลายคน
โดย :   15153ภาษาใต้ :   เชียง
ความหมาย :   ตั่งแต่
โดย :   ถาวรภาษาใต้ :   ลายเคง
ความหมาย :   จุ้น
มาลายเคง คือ มาจุ้นจานวุ่นวายทำไม
โดย :   ชะนีภาษาใต้ :   ยัน
ความหมาย :   เมา,มึน อย่างเช่น ยันหมาก
โดย :   zerconภาษาใต้ :   ยน
ความหมาย :   (นาม)เป็นเครื่องมือในการตำหมากให้แหลก ลักษณะเป็นกระบอก มีเหล็กตำ ด้านท้ายของอุปกรณ์เรียกว่าดัน / (กริยา) การใช้เครื่องมือตำหมาก เรียกว่ายนหมาก
โดย :   เขียวเสวยภาษาใต้ :   คลัน,ครัน
ความหมาย :   เยอะ(ปริมาณ,จำนวนมาก)
โดย :   zerconภาษาใต้ :   ไรโฉ้
ความหมาย :   อะไรก็ไม่รู้
โดย :   คนทุ่งฉี้จุยภาษาใต้ :   ลาต้า
ความหมาย :   หมายถึงอาการของคนบ้าจี้ ไม่ใช่ อาการที่แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่ใจ
โดย :   คนโบราณภาษาใต้ :   เม็ดยาร่วง,เม็ดท้ายครก
ความหมาย :   เม็ดมะม่วงหินมะพานต์
โดย :   ซูชิ(หมาไฮโซ)ภาษาใต้ :   หวางเบร้อ
ความหมาย :   หายโง่(โง่อยู่ตั้งนาน)
โดย :   zerconภาษาใต้ :   ยิก
ความหมาย :   ไล่
โดย :   zerconภาษาใต้ :   สู้
ความหมาย :   เธอ คุณ
โดย :   ชมพู ทิพย์กมล มากนภาษาใต้ :   เทิ้น
ความหมาย :   คุณ
โดย :   ชมพู ทิพย์กมล มากนภาษาใต้ :   เทือก
ความหมาย :   โคลน
โดย :   ชมพู ทิพย์กมล มากนภาษาใต้ :   ต้วย
ความหมาย :   ถ้วย
โดย :   ชมพู ทิพย์กมล มากนภาษาใต้ :   ฟันทูน
ความหมาย :   ฟันเหยิน
โดย :   ชมพู ทิพย์กมล มากนภาษาใต้ :   แม่เฒ้า พ่อเฒ้า
ความหมาย :   ยายกับตา
โดย :   ชมพู ทิพย์กมล มากนภาษาใต้ :   ปรือโจ้
ความหมาย :   อาการสงสัย
โดย :   ชมพู ทิพย์กมล มากน< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702