๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   หรอย
ความหมาย :   อร่อย
โดย :   เกดภาษาใต้ :   แซ็งแซ็ง
ความหมาย :   อารมณ์ไม่ค่อยดี
โดย :   อ้อคราบภาษาใต้ :   โหย๊ะๆ
ความหมาย :   ประจำ
โดย :   คนอันดามันภาษาใต้ :   บรื่อ
ความหมาย :   โง่
โดย :   คนใต้หวันภาษาใต้ :   หมังเหม
ความหมาย :   ลังเลเช่นแรกวาหมังเหมๆอีไปเที่ยวบ้านยายดีหม้าย
โดย :   เด็กเทพจ้าวภาษาใต้ :   หล่าวและ
ความหมาย :   เดี๋ยวเถอะ
โดย :   อร เด็กกันตังภาษาใต้ :   ฝนซา
ความหมาย :   ฝนไกล้หยุด
โดย :   อร เด็กกันตังภาษาใต้ :   หนุกบ้า
ความหมาย :   สนุกจัง
โดย :   อร เด็กกันตังภาษาใต้ :   ขี้หกทั้งเพ
ความหมาย :   โกหกทั้งนั้น
โดย :   อร เด็กกันตังภาษาใต้ :   คดข้าว
ความหมาย :   ตักขาว
โดย :   นกจ้าภาษาใต้ :   ทอกขี้นั่ง
ความหมาย :   ลื่นล้มเอาสะโพกลงอย่างแรง
โดย :   พิเชษฐภาษาใต้ :   เล่นฉับโหยง
ความหมาย :   การเล่นของเด็กคล้าย ๆ กับการเล่นกระดานหก
โดย :   บ่าว ษีภาษาใต้ :   อาโหรย
ความหมาย :   เจ็บ เจ็บปวด ตัวอย่าง อาโหรยเมื่อยไปหมดทั้งตัว
โดย :   นายกขคภาษาใต้ :   พร่ำเพรื้อ
ความหมาย :   เพ้อเจ้อ, มากเรื่อง

เด..อย่ามาแหลงพร่ำเพรื้อตะ รำคาญอีตายนิ
โดย :   ศรีตรัง@BKKภาษาใต้ :   ชมพู่ย่าหวัน
ความหมาย :   มะเหมี่ยวเช่นแลตะชมพู่ย่าหวันคล้ายๆแอ๊ปเปิลมากเลยนะ
โดย :   เด็กเทพจ้าวภาษาใต้ :   เอ็นหมูกควาย
ความหมาย :   เอ็นร้อยหวายเช่นมีดพร้าตั้งให้ดีบาดเอาเอ็นหมูกควายเดินไม่ได้เสียแหละ
โดย :   เด็กเทพจ้าวภาษาใต้ :   ลักแล
ความหมาย :   แอบดูเช่นเอกสารเราตั้งไว้บนโต๊ะไม่รู้ใครลักแลเอกเราแล้ว
โดย :   เด็กเทพจ้าวภาษาใต้ :   แลน
ความหมาย :   ตัวเงินตัวทองเช่นถ้าแลนเข้าบ้านใครต้องนิมนต์พระมาสวดบ้านหนาน
โดย :   เด็กเทพจ้าวภาษาใต้ :   ทำแฉง
ความหมาย :   หาตัวช่วยเช่นคนมีเมียจะออกไปเที่ยวเมียก็บ่นว่ามันพาเพื่อนมาทำแฉงแล้วหล่าว
โดย :   เด็กเทพจ้าวภาษาใต้ :   พลี๊ด
ความหมาย :   ลื่นล้ม
โดย :   กตจ้าภาษาใต้ :   ถูถีถูถี
ความหมาย :   พูดเบา ฟังไม่ร้เรือง
โดย :   คนรักอายภาษาใต้ :   ตีบ
ความหมาย :   ปี้บ
โดย :   คนรักอายภาษาใต้ :   บ้าหวัน
ความหมาย :   ไม่ค่อยเต็ม
ไม่เต็มบาท
โดย :   เขตต์ภาษาใต้ :   พลวก
ความหมาย :   ล้ม,หัก,โค่น,หล่น
โดย :   zerconภาษาใต้ :   โหม๋เด็ก
ความหมาย :   แฟน
โดย :   กตจ้า< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702