๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   รักเจ็กๆ
ความหมาย :   รักมากๆ
โดย :   เปิ้ลภาษาใต้ :   พรก
ความหมาย :   กะลามะพร้าว ,
พรกผู้มีไม่มีรู
พรกเหมียมีรู
โดย :   นกภาษาใต้ :   หนุนปุด
ความหมาย :   ยู๋เหมือนหนุนปุดเลยสู
โดย :   นก ดุสิตภาษาใต้ :   เลง
ความหมาย :   ใช้ถึงบุคคลที่3เป็น1คนหรือมากว่าหนึ่งคนก็ได้ เช่นแรกคืน เลงยิงกันหน้าอำเภอคนเจ็บราสา
โดย :   ต้น ท่าชนะภาษาใต้ :   กะหลวด
ความหมาย :   หมายถึง กวนประสาท เช่น สูกะหลวดจริงนะ ส่วนมากจะใช้แถวชุมพร
โดย :   ต้น ท่าชนะภาษาใต้ :   หวันช้าย
ความหมาย :   ตอนบ่าย
โดย :   เด็กตรังภาษาใต้ :   แยด
ความหมาย :   มีอยู่น้อยมาก
โดย :   เดกสภาภาษาใต้ :   เนียง
ความหมาย :   แปลได้ 2 แบบ คือ
1 ชื่อผักเหนาะ
2.ที่สำหรับใส่น้ำคล้ายโอ่งแต่เล็กกว่า
โดย :   เดกสภาภาษาใต้ :   เปร้ง
ความหมาย :   ที่ ที่สำหรับใส่ข้าวสาร
โดย :   เดกสภาภาษาใต้ :   ป้อย
ความหมาย :   ที่ตวงข้าวสาร ในสมัยก่อน
โดย :   เดกสภาภาษาใต้ :   ขลาด
ความหมาย :   กลัว
โดย :   เดกสภาภาษาใต้ :   รู้ด
ความหมาย :   ลิบสติก
โดย :   เดกสภาภาษาใต้ :   ทัว
ความหมาย :   ลิ้นชัก
โดย :   เดก สภาภาษาใต้ :   หน้าเพลา
ความหมาย :   กางเกง

แม่เอาหน้าเพลาไปซักแล้ว
โดย :   เดก สภาภาษาใต้ :   ปรือโย้
ความหมาย :   อาการไม่สบาย
โดย :   เจมภาษาใต้ :   คว่าเพี้ย
ความหมาย :   พับผ่าสิ
โดย :   LoLi Thai Rapperภาษาใต้ :   ลอกอ
ความหมาย :   มะละกอ
โดย :   บางใหญ่สุราดภาษาใต้ :   แถก
ความหมาย :   คือ การหมอบ หรือ คลานไป ใช้ตอนโดนแตะแล้วล้มเลยแถกไป
โดย :   เด็กอาชีว คับภาษาใต้ :   พันปรือนิ
ความหมาย :   มีอะไรอีก:เหมือเราไปมีเรื่องกับใครก็ว่าพันปรือนิ
โดย :   คนงามภาษาใต้ :   ลอกอ
ความหมาย :   ไม่เอาถ่าน
โดย :   จิ๋มภาษาใต้ :   หัวมันเดือย
ความหมาย :   ไม่เอาไหน
โดย :   ดุลยพัฒน์ภาษาใต้ :   พุ่น
ความหมาย :   กะละมัง
โดย :   มุดสังย่านเชียกภาษาใต้ :   ย่านเชียก
ความหมาย :   เถาวัลย์
โดย :   มุดสังย่านเชียกภาษาใต้ :   หนอถัว
ความหมาย :   ถั่วงอก
โดย :   มุดสังย่านเชียกภาษาใต้ :   โถกฉัดวาน
ความหมาย :   โดนเตะตูด,โดนเตะก้น
โดย :   คุณบองหลา< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702