๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   หาม้าย
ความหมาย :   แปลว่า ไม่มี
โดย :   พาร์ด ห้วยยอดภาษาใต้ :   โหยะๆ
ความหมาย :   บ่อยๆเป็นประจำ
โดย :   ปาดภาษาใต้ :   ปลาหลาฉะ
ความหมาย :   ปลาตีน
โดย :   เด็กปากทางทอนหารภาษาใต้ :   เริน
ความหมาย :   บ้าน
โดย :   รุจภาษาใต้ :   ปังกู๋
ความหมาย :   ปังกู๋
หมายถึง
เก้าอี้
โดย :   แหนม.......ต้อมภาษาใต้ :   บ้าโหยง
ความหมาย :   ทำอะไรแบบไม่คิด
โดย :   น้องภาษาใต้ :   สักโครก
ความหมาย :   สกปรก
โดย :   น้องภาษาใต้ :   แชอีตายไป
ความหมาย :   ช้าจะตายไป
โดย :   เววภาษาใต้ :   แด้กเบล้อ
ความหมาย :   เด็กโง่
โดย :   -ภาษาใต้ :   อับสับ อับบง
ความหมาย :   แย่แล้ว หรือ เกิดเรื่องใญ่แล้ว
โดย :   BKKภาษาใต้ :   ราหร้า
ความหมาย :   รุงรัง เช่น ไปไหนมาถือของราหร้าเสียเหม็ด
โดย :   เด็กกะช่องภาษาใต้ :   หว่านกำพลิก
ความหมาย :   เห็นว่างานศพในวัดเขาหว่านกำพลิกกันสู้ไปหม้าย
โดย :   พูดไม่ชัดภาษาใต้ :   ทำเฒ่า
ความหมาย :   ยุ่งหรือเสือก เช่น อย่ามาทำเฒ่าตะเค้าอีทำงาน
โดย :   เด็กศรีตรังการบริบาลภาษาใต้ :   เรินข้าว
ความหมาย :   ยุ้งข้าวเช่นไปเอาข้าวในเรินมานวดแล้วเอาไปสีได้แล้ว
โดย :   เด็กเทพจ้าวภาษาใต้ :   อีนุ้ย
ความหมาย :   ใช้แทนการเรียกชื่อลูกสาว
โดย :   เด็กเทคนิคภาษาใต้ :   โดก
ความหมาย :   กระดูก
โดย :   zerconภาษาใต้ :   แป้งหวาน
ความหมาย :   ผงชูรส
โดย :   เด็กกทม.ภาษาใต้ :   แป้งข้าวหมาก
ความหมาย :   ข้าวหมาก
โดย :   เด็กนาข้าวเสียภาษาใต้ :   รถเครื่อง
ความหมาย :   มอเตอร์ไซด์
โดย :   ศิษย์เก่าเทคนิคตรังภาษาใต้ :   ปังกู๋
ความหมาย :   เก้าอี้
โดย :   ทีภาษาใต้ :   ยุ่ม
ความหมาย :   รุม เช่น วันนี้เราไปยุ่ม....กันดีกว่า
โดย :   ตัวแทน แก๊งผ้าชุบแดงภาษาใต้ :   เหม็ด
ความหมาย :   หมด
โดย :   .....ภาษาใต้ :   กำเเล้วหลาว
ความหมาย :   เเปลว่า สิ่งที่ไม่ควรทำ เขวอย่างทำ
โดย :   เด็กเทพภาษาใต้ :   ซาเบลอ
ความหมาย :   สำน้ำหน้า ..เช่น ซาเบลอไป...เห็นม้ายบอกแล้วอย่าขับรถเร็ว..พลัด...ลงหน้าแหก..เหม็ด
โดย :   โอเล่ภาษาใต้ :   เนียนหมด
ความหมาย :   พัง/ไม่เหลือ
โดย :   pij< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702