๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   เอาเหลย หรอยๆ
ความหมาย :   อยากได้อีก ชอบๆๆ
โดย :   555555ภาษาใต้ :   หวัก
ความหมาย :   ทับพี
โดย :   732ภาษาใต้ :   ดูเหนีย
ความหมาย :   ไปไกล หรือ พ้นๆ
โดย :   หนูเคยภาษาใต้ :   ว่าพรือ
ความหมาย :   ทำไม
โดย :   หนูเคยภาษาใต้ :   ซ่ำน่วน
ความหมาย :   ล้อเล่น,หยอก,พูดเล่น
โดย :   zerconภาษาใต้ :   หวย
ความหมาย :   ขยับ,การเคลื่อนที่
โดย :   zerconภาษาใต้ :   เกือกขบ
ความหมาย :   รองเท้ากัด
โดย :   *-*ภาษาใต้ :   ผ่าว
ความหมาย :   ชงนม
โดย :   เย็นตาโฟภาษาใต้ :   หวังเหวิด
ความหมาย :   คิดถึง
โดย :   เด็กตรังภาษาใต้ :   หวิบ
ความหมาย :   โกรธ โมโห
โดย :   ลูกหมูภาษาใต้ :   พลัด
ความหมาย :   หกล้ม
โดย :   ควนทองสีห์ภาษาใต้ :   เตีน
ความหมาย :   คุณ
โดย :   สวยภาษาใต้ :   พุ้น
ความหมาย :   โคม(กา-ละ-มัง)
โดย :   แป๋มภาษาใต้ :   ช้อนฉี
ความหมาย :   ตะหลิว
โดย :   บีภาษาใต้ :   โบระ
ความหมาย :   ไม่สวย
โดย :   ปลาภาษาใต้ :   แล่น
ความหมาย :   วิ่ง
โดย :   เดก วช.ตรังคัฟภาษาใต้ :   ไซหลาว
ความหมาย :   ทำไมอีก
โดย :   เด็กท่างิ้วภาษาใต้ :   แล้วหลาว
ความหมาย :   อีกแล้ว
โดย :   555ภาษาใต้ :   พันพรือมั้ง
ความหมาย :   เป็นยังไงบ้าง
โดย :   หมูปิ้ง กทม.(ตรัง)ภาษาใต้ :   ทอด
ความหมาย :   หมายถึง ใส่หรือกับ
เช่น แกงส้มมะละกอทอดปลากระพง คือแกงส้มมะละกอใส่ปลากระพง
โดย :   ^๐๐^sinภาษาใต้ :   น้องแต่ตาย
ความหมาย :   เกือบตายแต่ไม่ตาย

โดย :   เด็กนาโยงภาษาใต้ :   แล
ความหมาย :   มอง
โดย :   ไม่บอกภาษาใต้ :   มุสัง
ความหมาย :   มันคือชะมด
โดย :   Judasภาษาใต้ :   ลูกบาว
ความหมาย :   ลูกชาย
โดย :   เจนคุงภาษาใต้ :   หวังเหวิด
ความหมาย :   เป็นห่วง
โดย :   เจนคุง< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702