๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   หลาวหล้าว
ความหมาย :   ไม่รอบคอบหรือเรียบร้อย
โดย :   เอกห้วยยอดภาษาใต้ :   บอรอ๊ก
ความหมาย :   ดูไม่ดี ไม่สวย
โดย :   N"saiภาษาใต้ :   ไอไรกอ
ความหมาย :   อะไรนะ(คนนครพูด)
โดย :   เดกรามภาษาใต้ :   พระ
ความหมาย :   กิน แดก
โดย :   ป้องภาษาใต้ :   แรกเดียว
ความหมาย :   ตะกี้ หรือ เมื่อกี้
โดย :   เอ็กซ์ ปัตตานีภาษาใต้ :   ทำเฒ้า
ความหมาย :   ยุ่งเรื่องของคนอื่น
โดย :   ตรัง1ภาษาใต้ :   ไอ้ไหรวะ
ความหมาย :   อะไรนะ
โดย :   ตรังภาษาใต้ :   เจ็บอีตาย
ความหมาย :   เจ็บมากๆ
โดย :   ตรังภาษาใต้ :   ทาวแต็ด
ความหมาย :   เล็ก-หรือเอียด-เล็กมาก
โดย :   โกปอด(P.บ้านโพธิ์)ภาษาใต้ :   ไหรหล่าว
ความหมาย :   อะไรอีก,ทำไมอีก
โดย :   โกนัย SMDภาษาใต้ :   ปะออก
ความหมาย :   ทิศตะวันออก
โดย :   บัวลอยภาษาใต้ :   เรียด
ความหมาย :   สนิท ติดกันเรียด
ตัวอย่างเช่น
<font size =20 color=red > ประตูรถเปิดเรียดแล้วม้าย </font>
โดย :   บัวลอยภาษาใต้ :   เล่า
ความหมาย :   ตัดแต่ง,ใช้มีดทำให้ไม้ได้ความสวยงามตามที่ต้องการ
โดย :   zerconภาษาใต้ :   ม่ายไหร
ความหมาย :   คือ ไม่มีอะไร

เช่น กู คนม่ายไหร นิ
โดย :   Peet นั่งเล่นภาษาใต้ :   ส้ม
ความหมาย :   อาการความต้องการของร่างกาย

ส้มจังอยากกินของอร่อยๆ
โดย :   pokภาษาใต้ :   เอือด
ความหมาย :   ตัวเหนียว เช่น เล่นบอลมาตัวเอือด
โดย :   111ภาษาใต้ :   หลาวป่าว
ความหมาย :   ฟาวล์ ไม่ได้อะไร เสียเที่ยว
โดย :   Lyภาษาใต้ :   แทกเลือด
ความหมาย :   กิน,รับประทาน
โดย :   เมธาภาษาใต้ :   เนือย
ความหมาย :   หิว,กระหาย
โดย :   zerconภาษาใต้ :   เปลว
ความหมาย :   เปลว คือป่าช้า
โดย :   นายจารึกภาษาใต้ :   ลอกอ
ความหมาย :   มะละกอ
โดย :   ชาย แดนภาษาใต้ :   พี่บ่าว พี่หลวง
ความหมาย :   แปลว่า พี่ชายหรือคำเรียกแทนพี่ชาย มีความหมายเหมือนกัน ต่างที่ พี่หลวงเรียกคนที่เคยบวชมาแล้ว
โดย :   บอลตรังภาษาใต้ :   พี่บ่าวกับพี่หลวง
ความหมาย :   อยากทราบความหมายว่าพี่บ่าวกับพี่หลวงที่เค้าเรียกกันนั้น มันหมายถึงอะไร ใช้แล้วมันแตกต่างกันอย่างไรครับ
โดย :   คนเหนือภาษาใต้ :   พันปรือ
ความหมาย :   ยังไงละ
โดย :   บอลภาษาใต้ :   หวันช่าย
ความหมาย :   ตอนบ่าย เช่น หวันช่ายไปเที่ยวกันหม้าย
โดย :   เทนริว< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702