๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   เลี้ยมหม้าย
ความหมาย :   จริงเหรอเปล่า
โดย :   เด็กห้วยขี้ภาษาใต้ :   เบรอ
ความหมาย :   คนโง่ ไม่ฉลาด
โดย :   เด็กหนองเทินภาษาใต้ :   ล่าเหิน
ความหมาย :   ทำอะไรไม่ค่อยระมัระวัง
โดย :   เด็กหลังวัดภาษาใต้ :   หลวด
ความหมาย :   ไปอย่างเร็ว วิ่งอย่างเร็ว
โดย :   บอย / จ๋าภาษาใต้ :   ครัน
ความหมาย :   เยอะแยะมากมาย
โดย :   ชัยวุฒิ บ่าวกันตังภาษาใต้ :   รถถีบ
ความหมาย :   รถจักรยาน
โดย :   บิ๊กภาษาใต้ :   คนแต่แรก
ความหมาย :   คนโบราณหรือคนยุคก่อนๆ
โดย :   วุฒิ บ่าวกันตังภาษาใต้ :   ชื่อไร
ความหมาย :   เมงหเ
โดย :   ก้กภาษาใต้ :   เนื่อย
ความหมาย :   แปลว่า "หิว"

เช่น ไม่รู้ไซวันนี้เนื่อยข้าวชาด

แปลว่า ไม่รู้ทำไมวันนี้หิวข้าวจังเลย
โดย :   เด็กในลาดภาษาใต้ :   โกปี้
ความหมาย :   กาแฟ
ไปกินโกปี้ม้ายโพเรา แปล ไปกินกาแฟกันไหมพวกเร
โดย :   เด๊กแย้มสอาดรังสิตภาษาใต้ :   หลาด
ความหมาย :   ตลาด
เช่น ไปหลาดดีหว่า
โดย :   แฟนเพ้นภาษาใต้ :   ใต้
ความหมาย :   สาด
เสื่อ
ปูสาดนั่งแล หนังพร้อมแปลปูเสื่อนั่งดูหนังด้วย
โดย :   เด็กร้อยเอ็ดภาษาใต้ :   ใต้
ความหมาย :   ขาดหุ้น
บ้า
โดย :   เด็กชัยเกษม 2/1ภาษาใต้ :   ส้มโพ้ย
ความหมาย :   ส้มแขก ที่ใช้ทำอหาร ให้มีรสเปรี้ยว
โดย :   เอมี่ภาษาใต้ :   ลูกหรัง
ความหมาย :   ก้อนหิน
โดย :   zerconภาษาใต้ :   ยิก
ความหมาย :   ไล่
โดย :   ทัชภาษาใต้ :   ลีปรี
ความหมาย :   พริก
โดย :   คนบ้าภาษาใต้ :   สักมก
ความหมาย :   สกปรก
โดย :   กกกภาษาใต้ :   สักโครก
ความหมาย :   สกปรก ไปวิดปลามาแลตะสักโครกหมดเลย แถมไม่ได้ปลาอีก
โดย :   พลพลภาษาใต้ :   ยาหนัด
ความหมาย :   สัปรด
โดย :   ***่ฟิชภาษาใต้ :   มุดปลั่ง
ความหมาย :   มะลิกู
โดย :   ***่ฟิชภาษาใต้ :   เขน
ความหมาย :   ดวงจันทร์เช่นฉานมันไม่หล่อสาวนั้นอยู่งามเหมือนเขนอย่าไปเหิดเหลยเพื่อนเหอ
โดย :   เด็กเทพจ้าวภาษาใต้ :   ลำ
ความหมาย :   การเอาของคนอื่นมาใช้โดยไม่บอกกล่าว
โดย :   ชัยวุฒิ บ่าวกันตังภาษาใต้ :   แหล็กไคว
ความหมาย :   ไฟแช็ค
โดย :   เคล้ง เด็กกันตังภาษาใต้ :   อย่าเอิด
ความหมาย :   อย่าทำเป็นเก่ง อย่ากวน
โดย :   olee< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702