๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   ลุกลิก
ความหมาย :   อยู่ไม่นิ่ง
โดย :   นก กันตังภาษาใต้ :   หลบบ้าน
ความหมาย :   กลับบ้าน
โดย :   นก กันตังภาษาใต้ :   มุ้งมิ้ง
ความหมาย :   กำลังจะคำ
โดย :   นก กันตังภาษาใต้ :   ร้ายหรองแหรง
ความหมาย :   เก่ามาก ทรุดโทรมมาก
โดย :   ชอกะเฌอภาษาใต้ :   โห๊ะ
ความหมาย :   พัง
เช่น เก้าอี้ตัวนี้โห๊ะแล้ว
คือ เก้าอี้ตัวนี้พังแล้ว
โดย :   ดี ดี้ภาษาใต้ :   พี่บ่าว
ความหมาย :   พี่ชาย
โดย :   เกตุ หาดสำราญภาษาใต้ :   ขี้เนียน
ความหมาย :   ขี้เหนียว
โดย :   เด็ก.แหลมสอมภาษาใต้ :   เคือน-อก
ความหมาย :   คลื่นไส้,ขยะแขยง
โดย :   ชัยวุฒิ บ่าวกันตังภาษาใต้ :   คุ่บ
ความหมาย :   เผอิญ บังเอิญ โดยไม่ตั้งใจ
เช่น "คุ่บทำของหล่น" หมายความว่า "ทำของตกโดยไม่ตั้งใจ"
โดย :   เด็กหยภาษาใต้ :   ซีเบ๊ง
ความหมาย :   ตาย
โดย :   ครูภาษาใต้ :   ลาวลาว, ลกลก
ความหมาย :   สะเพรา
โดย :   สตอภาษาใต้ :   ลีปลี
ความหมาย :   พริกสด , พริกแห้ง
โดย :   สตอภาษาใต้ :   แหล็กขูด
ความหมาย :   กระต่ายขูดมะพร้าว
โดย :   คนไร้นามภาษาใต้ :   ยูเครง
ความหมาย :   ปัจจุบัน
โดย :   ใขภาษาใต้ :   หมูขี้พร้า
ความหมาย :   หมูป่า
โดย :   หลวงเดช ณ ลำราภาษาใต้ :   พร้าวนกขุ้ม
ความหมาย :   มะพร้าวป่า
โดย :   รันภาษาใต้ :   ดิกดิกอีแล้ว
ความหมาย :   อ้อร้อ
โดย :   รางภาษาใต้ :   อีโหลกโขกเขกน้ำเอกขาด้อง
ความหมาย :   ตกใจจึงพูดพรรณนาไปยังคำต่างๆ
โดย :   บานภาษาใต้ :   หิบรูหอย
ความหมาย :   หุบอะไรไม่รูเอ้น
โดย :   สงภาษาใต้ :   หาโร้ไอ้ไหร
ความหมาย :   ไม่รู้อะไร
โดย :   งงภาษาใต้ :   อีโลกโด้ย
ความหมาย :   ลูกสาว
โดย :   ดีจังภาษาใต้ :   สิโด
ความหมาย :   อสุจิ
โดย :   เด็ก สภา1ภาษาใต้ :   เสดสา
ความหมาย :   ลำบาก ยุ่งยาก
โดย :   ชอกะเฌอภาษาใต้ :   ว่าพรือ
ความหมาย :   ว่าไง
โดย :   รักเพ้นที่ซู้ดเรยยภาษาใต้ :   ลายเคง
ความหมาย :   ก่อกวน
โดย :   เอ< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702