๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   พรก
ความหมาย :   กะลา
โดย :   Rภาษาใต้ :   พล็อง ๆ
ความหมาย :   แบบหลวมๆ ไม่พอดี
ลุงทองสวมกางเกงดูพล็อง ๆ
โดย :   สมชายภาษาใต้ :   พันพรือ
ความหมาย :   การถาม
โดย :   คนกูงเทบภาษาใต้ :   หร้อยจังหู้
ความหมาย :   อร่อยมาก
โดย :   ขวัญภาษาใต้ :   ผมกรูด
ความหมาย :   ผมหยักโศก
โดย :   ศรีนวลภาษาใต้ :   ใบสุไหน
ความหมาย :   ในสาบเสือ
โดย :   เด็กหัวหยอยภาษาใต้ :   ยกมือโบ้ง
ความหมาย :   ให้ยกมือขึ้นทันที
โดย :   ราเม็งภาษาใต้ :   ปลาลาชะ
ความหมาย :   ปลาตีน
โดย :   เด็กเกาะภาษาใต้ :   กรวม
ความหมาย :   ครอบ
โดย :   กรวมภาษาใต้ :   หลบเริน
ความหมาย :   กลับบ้าน

เช่น
เเม่หลบเริน
โดย :   ....เด็กหลายสีภาษาใต้ :   ลาด
ความหมาย :   ตลาด
โดย :   เด็กสายรุ้งภาษาใต้ :   หลาบแล้ว
ความหมาย :   กลัวแล้ว
โดย :   aaภาษาใต้ :   หลาบแล้ว
ความหมาย :   ไม่เอาแล้ว พอแล้ว เช่น ไม่เอาแล้วแหละหลาบแล้ว
โดย :   บ้ากันนิภาษาใต้ :   สักโครก
ความหมาย :   สกปรก ไปหาหอยมาสักโครกไปทั้งตัว ไปอาบน้ำก่อนดีกว่า
โดย :   พลพลภาษาใต้ :   เกือกดีด
ความหมาย :   รองเท้าแตะ/รองเท้าฟองน้ำ
โดย :   หมีน้อยภาษาใต้ :   เท่าหิด
ความหมาย :   เล็กนิดเดียว
โดย :   filmภาษาใต้ :   ดันพุง
ความหมาย :   ภาษาใต้คำละวัน วันนี้เสนอคำว่า "ดันพุง" หมายความว่า ปวดท้อง
โดย :   ภูธรภาษาใต้ :   กาลักกาลุย
ความหมาย :   มากมาย
โดย :   ผมนิภาษาใต้ :   ล๊อกแล็ก
ความหมาย :   การไม่แน่ไม่นอน,ผิดคำพูด
โดย :   คิมจิภาษาใต้ :   หวันเย็น
ความหมาย :   ตอนเย็น
โดย :   กะทิภาษาใต้ :   สีน
ความหมาย :   เฉือนให้ขาด เช่น จั๊งซี่มันต้องสีน
โดย :   ออมภาษาใต้ :   ลองแล
ความหมาย :   ท้าทาย,ลองดู
โดย :   เด็กกันตังภาษาใต้ :   ม้ายโร้จักหวัน
ความหมาย :   ไม่รู้จักกาลเทศะ
โดย :   คนดร้จักหวันภาษาใต้ :   หนัดเหนียน
ความหมาย :   แรงมาก
โดย :   ต้นกล้าภาษาใต้ :   ไม่พรือ
ความหมาย :   ไม่เป็นไร
โดย :   ตรัง< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702