๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน



      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   หลาวๆ
ความหมาย :   ชุ่มช่าม
โดย :   แมว



ภาษาใต้ :   เท่าเต็ด
ความหมาย :   เล็กๆๆ
โดย :   เบนซ์



ภาษาใต้ :   สำน้วน
ความหมาย :   พูดไม่มีที่จบพูดไม่มีความหม้าย
โดย :   เด็กซอย521



ภาษาใต้ :   โส
ความหมาย :   หมายถึง"รองรับ"

เช่น อ้ายนุ้ยไปเอาพุนโสน้ำฝนทีต๊ะ!!!
แปลว่า : นายนุ้ยไปเอาถังน้ำมารองรับน้ำฝนหน่อย!!!
โดย :   เด็กในลาด



ภาษาใต้ :   จังกาพ
ความหมาย :   นินทาคนอื่นเช่นแลโหม๋นั่นวันๆไม่ทำไหรพอหวันเย็นมาจับกลุ่มนั่งจังกาพ
โดย :   เด็กเทพจ้าว



ภาษาใต้ :   ไม่ค่าว
ความหมาย :   ไม่ได้เรี่อง
โดย :   ชอกะเฌอ



ภาษาใต้ :   หลากา
ความหมาย :   เกเรแบบเงียบๆเช่นแลเด็กนั่นไม่ค่อยแหลงแต่หลากา
โดย :   เด็กเทพจ้าว



ภาษาใต้ :   ควัดด้อง
ความหมาย :   ทุบ
โดย :   รักหลุย เกีย***ิฟ้า



ภาษาใต้ :   เบ้
ความหมาย :   เสียงดัง ความหมายเดียวกับฉาว
เช่น อย่าเที่ยวแหลงกัน"เบ้"แรง แปลว่า อย่าพูดกันเสียงดังกันนัก
โดย :   ...



ภาษาใต้ :   สมัครสมาชิก
ความหมาย :   สมัครสมาชิก สาแลทำย ากจังบางตัวกาทำใม่บอกทีทำปรือเสียเบี้ยกันหม้าย
โดย :   มล ก ส



ภาษาใต้ :   พันพรือมั้ง
ความหมาย :   เป็งไงบ้าง
โดย :   tookmix



ภาษาใต้ :   หนมเป้า
ความหมาย :   ซาลาเปา
โดย :   นาฏนภา



ภาษาใต้ :   พลัด
ความหมาย :   ล้ม คนข้างบ้านเราเดินพลัดลงแรกวา
โดย :   เด็กเทพจ้าว



ภาษาใต้ :   ลาด
ความหมาย :   ตลาด
โดย :   กรรณิการ์



ภาษาใต้ :   เทียนซี้
ความหมาย :   ตะหลิว(ภาษาสงขลา)
โดย :   มอ.ตรัง



ภาษาใต้ :   หาม่าย
ความหมาย :   ไม่มี , หาไม่เจอ
โดย :   นายซัน



ภาษาใต้ :   แลก-วา-ซือ
ความหมาย :   หมายถึง เมือ วันมะรืน เช่น แลกวาซือเราไปเที่ยวเลมาน่ะ
โดย :   รงค์ เด็กนาแขวง



ภาษาใต้ :   ท๋อง
ความหมาย :   พี้นที่กว้าง เห็นท๋องนาด้านนั้นม้าย
โดย :   เด๊กกันตัง



ภาษาใต้ :   ท๋อง
ความหมาย :   โปรดเป็นคำไต้นะครับ ใครรู้ความหมายแปลหน่อยขอบคุณครับ
โดย :   มล ก ส



ภาษาใต้ :   ตรึม
ความหมาย :   มากมาย
โดย :   *-*



ภาษาใต้ :   ช้อนฉี
ความหมาย :   ตะหลิว
โดย :   สาวฉิ้ง SP Band



ภาษาใต้ :   หวันฉ่าย
ความหมาย :   ตอนบ่าย
โดย :   ผิงขี้ SP Band



ภาษาใต้ :   กะลักกะลุย
ความหมาย :   มากมาย ก่ายกอง
โดย :   แผ่นเค้ก SP Band



ภาษาใต้ :   หวังเหวิด
ความหมาย :   เป็นห่วง
โดย :   โดย....หมูตั้ง



ภาษาใต้ :   ส่ำน่วน
ความหมาย :   ขี้หก หรือโกหก
โดย :   แสฟพ



< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702