๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   หล็อกเหล็ก
ความหมาย :   **กลับกรอก เป็นคนไม่แน่นอน**

โดย :   twonaภาษาใต้ :   อย่า โฉ โฉ
ความหมาย :   อย่าดัง ให้เงียบๆ เบาๆหน่อย
โดย :   ญา คนตรังอยู่ตูลภาษาใต้ :   เป็นเริน
ความหมาย :   มีครอบครัวแล้ว เช่น มีคนถามว่า น้องสาวสูทำไหร หวางนี้
ตอบว่า อ้อ...มันเป็นเรินแล้ว ไม่นานที
หมายถึง เพิ่งมีครอบครัว ไม่นานนี่เอง
โดย :   ญา คนตรังอยู่ตูลภาษาใต้ :   กิโล
ความหมาย :   ไปเอากิโลมาชั่งแลติ๊ปลาตัวนี้กี่โล หมายถึงเครื่องชั่งน้ำหนัก
โดย :   มังกรกินเจภาษาใต้ :   ชันชี
ความหมาย :   สัญญา ตกลง เช่นชันชีไว้แล้วว่ากติกาอย่างไร
โดย :   ท๊อปภาษาใต้ :   พาโล
ความหมาย :   แปลว่า ดื้อ เอาแต่ใจ มักใช้กับเด็กๆ
โดย :   easyภาษาใต้ :   หัวมัด
ความหมาย :   กำปั้น เช่น อย่าเลงแรง เดียวอีโถก หัวมัด น่าน
โดย :   ญา คนตรังอยู่ตูลภาษาใต้ :   โบ๋คอม
ความหมาย :   โบ๋คอม คือเมื่อก่อนชาวบ้านจะเรียก พวกคอมมินิต ว่า โบ๋คอม ระวังโบ๋คอมอีกจับเป็นตัวประกัน
โดย :   ซอย 12 บ้านโพธิ์ตรัภาษาใต้ :   โบ๋คอม
ความหมาย :   โบ๋คอม คือเมื่อก่อนชาวบ้านจะเรียก พวกคอมมินิต ว่า โบ่คอม ระวังโบ๋คอมอีกจับเป็นตัวประกัน
โดย :   ซอย 12 บ้านโพธิ์ตรังภาษาใต้ :   สักมก-สักโครก
ความหมาย :   สกปรก ดูไม่ได้ เช่น วันนี้ไปเล่นบอล กลางฝนติดโคลน
ดูสักมก สักโครก อิตายนิ
โดย :   ญา คนตรังอยู่ตูลภาษาใต้ :   ลิว หรือ *** หรือ ทุ๋ม
ความหมาย :   แปลว่า ขว้าง, ทิ้ง
โดย :   easyภาษาใต้ :   คึง
ความหมาย :   น้ำขัง
เช่น ฝนตกหิดเดียวน้ำไม่ทันคึง
โดย :   มังกรกินเจภาษาใต้ :   แคว๊ก
ความหมาย :   แปลว่า ควัก เช่น แคว๊กเคยมาทำน้ำชุบสักหิดถิ:
ควักกะปิมาทำน้ำพริกสักหน่อยซิ
โดย :   easyภาษาใต้ :   หนักบองโคน
ความหมาย :   ไม่สู้ที่จะทำ
โดย :   ฉานนิเณรภาษาใต้ :   ตอค่ำโพร๋ก
ความหมาย :   คืนพรุ่งนี้
โดย :   easyภาษาใต้ :   ฉัตร
ความหมาย :   แปลว่า เตะ
เช่น เดี๋ยวอีถูกฉัตร นั่น
โดย :   แพรวภาษาใต้ :   ทำยด
ความหมาย :   เล่นตัว งอน เช่น อย่าทำยดเดี๋ยวอดยัดแหละ
โดย :   รงค์ภาษาใต้ :   พลัด
ความหมาย :   ร่วงหล่นลง เช่น อย่าเดินริคูนั้นจิพลัดลงน้ำ
โดย :   รงค์ภาษาใต้ :   งูบองหลา
ความหมาย :   งูจงอาง
โดย :   รงค์ภาษาใต้ :   เคลื่อนอก
ความหมาย :   คลื่นใส้ เช่น กินหมูไม่สุกมันเคลื่อนอก
โดย :   รงค์ภาษาใต้ :   หลาวหลาว
ความหมาย :   กริยาเร่งรีบ ไม่เรียบร้อย เช่น อย่าหลาวหลาวตะมันอิล้ม
โดย :   รงค์ภาษาใต้ :   ตู้ตี้
ความหมาย :   แหย่ให้จั๊กจี้ เช่น อย่าตู้ตี้ต๊ะ มันดักอีเดียม
โดย :   รงค์ภาษาใต้ :   คร็อด
ความหมาย :   กัดกิน เช่นอย่าคร็อดแรงฟันอิหัก หนูคร็อดเหม็ดเลยพร้าวนี้
โดย :   รงค์ภาษาใต้ :   เหง
ความหมาย :   ทับ เช่นหมาถูกรถเหงแบนเลย เอาหินนั้นมาเหงดาษนี้ที
โดย :   รงค์ภาษาใต้ :   หลิด
ความหมาย :   ปอก หรือ แกะ โดยใช้ของมีคม
โดย :   ป้อม< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702