๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   แซ้งๆ
ความหมาย :   มีอารมณ์เบื่อๆ
โดย :   โนว์ภาษาใต้ :   ตอช้าว
ความหมาย :   พรุ่งนี้
ตอช้าวเล่นกีฬา
โดย :   บัวป.4/2ร.รท.ว.ตภาษาใต้ :   หรอย
ความหมาย :   อร่อย
โดย :   เต้ยภาษาใต้ :   รุม
ความหมาย :   "รุม" ในภาษใต้หมายถึง รวมหัวกัน
เช่น "อย่าเล่นรุมกันแล"
โดย :   2498ภาษาใต้ :   รุม
ความหมาย :   ช่วย
โดย :   เห็ดภาษาใต้ :   ริว
ความหมาย :   โยนทิ้งไป
ตัวอย่างเช่น ช่วยริวผ้านี้ออกไปไกลๆ หิดติ๊
แปลว่า ช่วยโยนผ้าผืนนี้ทิ้งไปที
โดย :   ช้านนิภาษาใต้ :   ลุ้ย
ความหมาย :   หลุ***อก
ตัวอย่างเช่น ผ้าเติ้ลลุ้ยแล้วฮัน
แปลว่า ผ้าเธอหลุ***อกแล้ว
โดย :   ช้านนิภาษาใต้ :   หมั่น
ความหมาย :   แปลว่าใช่
โดย :   โสภาษาใต้ :   แล้วหลาว
ความหมาย :   อีกแล้ว
โดย :   *0*ภาษาใต้ :   พลี๊ด
ความหมาย :   ลื่น
โดย :   123ภาษาใต้ :   พันปรือ
ความหมาย :   เป็นอย่างไร
น้องล้มรถอาการเป็นอย่างไรบ้าง(พันปรือมั้ง)
โดย :   ไก่สาวตรังศิษย์สภาราภาษาใต้ :   หรอย
ความหมาย :   อะหร่อย
อาหารร้านนี้อร่อยจัง(หรอยแรง)
โดย :   ไก่ สาวตรังภาษาใต้ :   หราด(หรีด)
ความหมาย :   ลื่นล้ม(หรือหกล้ม) เช่น ฝนตกหนักถนนเดินไม่ได้มันหราด ......
โดย :   ลูกสาวนายหนังภาษาใต้ :   เเลน
ความหมาย :   ตะกวด ***
โดย :   No Nภาษาใต้ :   โบ๋เรา
ความหมาย :   พวกเรา
โดย :   ตรังภาษาใต้ :   โบ๋สู๊
ความหมาย :   พวกเธอ
โดย :   มีนภาษาใต้ :   พันเปลือ
ความหมาย :   เป็นอะไร
โดย :   เบนซ์ภาษาใต้ :   หมาน้ำ
ความหมาย :   ที่ตักน้ำขึ้นจากบ่อหิน
โดย :   นาวงภาษาใต้ :   เดี้ยน
ความหมาย :   เต็มที่แล้ว
ตย รักซู้เดี้ยนแล้วนิ
โดย :   จอง***งภาษาใต้ :   เบดงอ
ความหมาย :   มีดพร้า
โดย :   เสี่ยวเฟ่ยภาษาใต้ :   เนือยอีตายแล้ว
ความหมาย :   หิว/หิวมาก
โดย :   เด็กอาชีวะภาษาใต้ :   ตุง
ความหมาย :   หกคะมำ
โดย :   คนโบราณภาษาใต้ :   ลอกอ
ความหมาย :   มะละกอ
อยากกินลอกอผัด***่
โดย :   กอร์ฟภาษาใต้ :   โบร๊ะ
ความหมาย :   ไม่สวย เช่น เธออยู่โบร๊ะ
เธออยู่ไม่สวย
โดย :   แอลภาษาใต้ :   หม้ายโหร่
ความหมาย :   ไม่รู้
โดย :   รุ่งทิวา< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702