๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   เช้านอก
ความหมาย :   ผู้ที่อยู่อำเภอรอบนอกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร ชะอวด ทุ่งสง ทุ่งใหญ่ บางขัน นาบอน
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   จุยตี๋
ความหมาย :   อ่างน้ำ(ภาษาภูเก็ต)
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   ปลาย่าง
ความหมาย :   ปลาย่าง
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   ปลาแห้ง
ความหมาย :   ปลาเค็ม
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   ปลาลัง
ความหมาย :   ปลาทู
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   เบร๋อ,เค่อ
ความหมาย :   เซ่อซ่า ไม่ค่อยรู้ประสีประสา ไม่ค่อยเข้าใจ
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   หลอม หลอม
ความหมาย :   ขมนิดๆ
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   ขวั่นควั๋น
ความหมาย :   ยุกยิก ดุดิก กระสับกระส่ายไม่แน่ไม่นอน
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   ลาต้า
ความหมาย :   หลงลืม อัลไซเมอร์
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   บวก
ความหมาย :   ฉมวก
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   ไตร,แตร
ความหมาย :   ทำไม เช่น ไตรกลับมาหะ คือ ทำไม่กลับมาเสียล่ะ
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   อุก
ความหมาย :   ปล้น เช่น โจรอุกเรินคือ โจรปล้นบ้าน
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   ส็อกโครก
ความหมาย :   สกปรก
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   ถอง
ความหมาย :   กระแทกด้วยข้อศอกไปทางด้านหลังหรือด้านข้าง
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   ท้าว
ความหมาย :   ค้ำหรือ กระแทกด้วยอวัยวะส่วนต่างของแขน
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   สกแส็ก
ความหมาย :   เหลาะแหละ ไม่เป็นจริงเป็นจัง
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   ยับ
ความหมาย :   ศัพท์แสลงของวัยรุ่น หมายถึงรับประทานอาหาร
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   ดังเหมือนหมาเห่าจีน
ความหมาย :   พูดคุยกันเสียงดังมาก จนฟังไม่รู้เรื่อง
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   เร็งแส็ง
ความหมาย :   รกรุงรัง
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   ราร่า
ความหมาย :   รุ่มร่าม
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   ไปท่าวัง
ความหมาย :   ไปในเมืองคอน
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   โหมเร่า
ความหมาย :   พวกเรา
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   พุ่น
ความหมาย :   กะละมัง
โดย :   แมงปอภาษาใต้ :   ย๊บ,หยบ
ความหมาย :   แอบ
โดย :   นาเหนือภาษาใต้ :   กาหยี
ความหมาย :   มะม่วงหิมพานต์
โดย :   คนอ่าวลึก< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702