๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   ติดหลุด
ความหมาย :   รถที่ลงไปอยู่ที่ดินโคลนไม่สามารถขับขึ้นมาได้
โดย :   พี่พร้อมภาษาใต้ :   พ่อเฒ่า,แม่เฒ่า
ความหมาย :   ตา ยาย
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   เหมือนสังแย้ว
ความหมาย :   ใช้แทนคนที่ดูมอมแมม
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   หัวแหมร็ง
ความหมาย :   หัวยุ่ง ผมยุ่ง
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   มดคันร้อน
ความหมาย :   มดคันไฟ
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   เล็ด
ความหมาย :   โผล่ออกมา ไหลหรือยื่นออกมาเล็กน้อย
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   เล่นเก้หยบ
ความหมาย :   เล่นซ่อนหา
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   แจ้ว
ความหมาย :   ชัด เช่นโทรทัศน์ช่องนี้แจ้วอย่างแรง คือ โทรทัศน์ช่องนี้ชัดมาก
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   ยักหงาย
ความหมาย :   ผงะหลัง หงายหลัง
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   ผีขบส้ม ,ผีฉีกเรียน
ความหมาย :   ใช้แทนคนที่หน้าตาขี้เหร่มาก
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   หูถ่างทื่ง
ความหมาย :   เป็นหูน้ำหนวก
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   คดแค็ด
ความหมาย :   คดเคี้ยว
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   หมูกเผย
ความหมาย :   จมูกบานและเชิดจนเห็นรูจมูก
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   อยู่โอ
ความหมาย :   ภาษาคนแก่ หมายถึงรูปหล่อ
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   ผมซ่าน
ความหมาย :   ผมชี้ตรง ใช้กับผู้ชายผมสั้นชี้ตรง
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   แพลต แพลต
ความหมาย :   เหลวเละ
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   เจ้ย
ความหมาย :   คำนามหมายถึงภาชนะดักปลาตัวเล็ก คำกริยาหมายถึงช้อนขึ้นมา
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   ท่อง หรือ นอกท่อง
ความหมาย :   นาข้าว
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   ทั้ง หรือ ถุ้ง
ความหมาย :   ถัง
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   ดิกดิก,รุบรุบ
ความหมาย :   อาการ ระริกระรี้ ดีใจจนเกินเหตุ
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   โมบ
ความหมาย :   ละโมภ
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   หนนหญ้า
ความหมาย :   ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   หนนหลัง
ความหมาย :   ถนนพัฒนาการคูขวาง
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   ล๊อง
ความหมาย :   เหลือ
โดย :   เค้าแหละเด็กคอนภาษาใต้ :   ปลาดุกร้า
ความหมาย :   ปลาดุกที่ หมักเกลือ ตากพอหมาดแห้ง แล้วอบน้ำผึ้ง
โดย :   เค้าแหละเด็กคอน< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702