๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   หลาว หลาว
ความหมาย :   คืออาการการประมาท เช่น อย่าวิ่ง หลาว หลาว นักตะ
โดย :   อรภาษาใต้ :   พลัด
ความหมาย :   ตกหรือหล่น
โดย :   บ่าว ตรังภาษาใต้ :   เอม
ความหมาย :   อิ่ม
ตัวอย่าง:วันนี้กินข้าวเอมจังฮู้
โดย :   บ่าว ตรังภาษาใต้ :   ท้าวหัวท้าวท้าย
ความหมาย :   เสมอต้นเสมอปลาย
โดย :   จัมโบ้ภาษาใต้ :   สำหนวน
ความหมาย :   พูดเล่น หรือทำนองโกหก
ตัวอย่าง:วันนี้เธอสวยจังแหลงจริง ไม่สำหนวน
โดย :   นุ๊ก ย่านตาขาวภาษาใต้ :   สู
ความหมาย :   เธอหรือคุณ

เช่นสูจิไปไหนหมายถึงคุณจะไปไหน
โดย :   หลวงภาษาใต้ :   พุ่น
ความหมาย :   กะละมัง
โดย :   แก็งค์พลอยภาษาใต้ :   หลบบ้าน
ความหมาย :   กลับบ้าน
โดย :   บีภาษาใต้ :   ฝรั่ง
ความหมาย :   ผลไม้
โดย :   แจงภาษาใต้ :   แย
ความหมาย :   เอียง, ไม่ตรง , เบี้ยว
โดย :   Trang-Kภาษาใต้ :   เธอ
ความหมาย :   คุณ
โดย :   ธิศภาษาใต้ :   พ่อแก่,แม่แก่
ความหมาย :   ตา,ยา

พ่อแก่ไปลาด
โดย :   ฟาง เด็กหลังห้องภาษาใต้ :   ฟก
ความหมาย :   ปูด , นูน
เดินชนประตูมา หัวฟก เลย
โดย :   Ultraภาษาใต้ :   ลิด
ความหมาย :   ปอกเปลือกออกโดยใช้มีด ยกตัวอย่าง ลิดพร้าว ลิดลอกอ
โดย :   JOEภาษาใต้ :   ยกล้อหลัง
ความหมาย :   หรอยกว่า ยกล้อหน้า เหลย
โดย :   RC 50CCภาษาใต้ :   แผดหรอย
ความหมาย :   เธอแรงจริงๆ (ใช้กับผู้หญิง)
โดย :   เซี๊ยะภาษาใต้ :   หรอยจังหู
ความหมาย :   อร่อยจังเลย
โดย :   แอน ตรังภาษาใต้ :   ขี้หกแล้วหลาว
ความหมาย :   โกหกอีกแล้ว
โดย :   Aภาษาใต้ :   ปันปรือหลาว
ความหมาย :   เป็นยังไงเหรอ
โดย :   Aภาษาใต้ :   ลอกอ
ความหมาย :   มะละกอ
โดย :   แอนภาษาใต้ :   หลูมตูม
ความหมาย :   มายมาย ตัวอย่าง แถวนี้มีคนหลูมตูม แปลว่า แถวนี้มีคนมากมาย
โดย :   โน๊ตภาษาใต้ :   สายเอว
ความหมาย :   เข็มขัด

---***----
โดย :   เด็กตังไม่เต็มภาษาใต้ :   มุ้งม้ง
ความหมาย :   หวันเย็น
ตอนเย็น
โดย :  ภาษาใต้ :   ค่องใจ
ความหมาย :   ค่องใจ หมายถึง เป็นห่วง
เช่น เราค่องใจเธอ
คือ เราเป็นห่วงเธอ
โดย :   ReawMaKungภาษาใต้ :   ว่าพรือ
ความหมาย :   แปลว่า ว่าไง เช่นใครถามว่าแล้วเราไม่ได้ยิน
เราก็จะตอบไปว่าว่าไงนะ
โดย :   บู< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702