๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   ข้องใจ ,ขวยใจ
ความหมาย :   เป็นห่วง
แม่เฒ้าชาติขวยใจห***จังหู
โดย :   ครูสมเกียรติภาษาใต้ :   หยาจก
ความหมาย :   อยากได้ของผู้อื่น
อี้นี้ชาติหยาจกชอบแดกของเพื่อน
โดย :   ครูสมเกียรติภาษาใต้ :   มึกน้ำ
ความหมาย :   ดื่มน้ำด้วยความกระหาย
โดย :   ครูสมเกียรติภาษาใต้ :   เอือด
ความหมาย :   เปียกชื้น แจะ
เคยเอือด
อีสาวนี้เอือดครัน(สำส่อน)
โดย :   ครูสมเกียรติภาษาใต้ :   ลุบ ลุบ
ความหมาย :   รีบร้อน แขบ เช่น ไม่ต้อง ลุบ ลุบ ของมีอยู่แล้ว
โดย :   TMภาษาใต้ :   เหล็กขูด
ความหมาย :   กระต่ายขูดมะพร้าว ไปยิบเหล็กขูดให้ทีอยู่ที่ข้างซองตูนั้น
โดย :   พล1000ศพภาษาใต้ :   น้ำผึ้ง
ความหมาย :   น้ำตาล
โดย :   เด็กเด็กภาษาใต้ :   หรอยจังฮู้
ความหมาย :   อร่อย แกงจืดถ้วยนี้หรอยจังฮู
โดย :   บ้านโพธิ์ภาษาใต้ :   หล๊อกแล๊ก
ความหมาย :   ไม่ตรงเวลา
โดย :   น้ำผึ้งภาษาใต้ :   เบล่อน ผลี้ด
ความหมาย :   ลื่น ล้ม
โดย :   มังกรกินเจภาษาใต้ :   ผัดทางหน
ความหมาย :   ผัดวุ้นเส้น
วันนี้เท่งอยากกิน " ผัดทางหน"
โดย :   นันภาษาใต้ :   เบด
ความหมาย :   มีด
โดย :   รักตรังภาษาใต้ :   แล้วหลาว
ความหมาย :   อีกแล้ว
โดย :   คนบนฟ้าภาษาใต้ :   หลกเหล็ก
ความหมาย :   ไม่ได้ความ
โดย :   โก้โก้ภาษาใต้ :   หวันเย็น
ความหมาย :   ตอนเย็น
โดย :   บาวปู สาวใภาษาใต้ :   หรุบหรุบ
ความหมาย :   กระสับกระส่าย
โดย :   น้องปอยทองภาษาใต้ :   พ่อลุง
ความหมาย :   ลุงพี่ชายของแม่
โดย :   มู่มู่ภาษาใต้ :   แม่แก่
ความหมาย :   ยาย
โดย :   จุ้ยซี่ภาษาใต้ :   แม่ย่า
ความหมาย :   ยาย ย่า
โดย :   M@Fia_TORภาษาใต้ :   หลาวๆเหมือนลูกสาวยักษ์
ความหมาย :   ประเภทคำ(Categories) :
อุปมาอุปไมย(Imagery)

เพิ่มเติม : อาจใช้ว่า "หลาวๆเหมือนลูกสาวยักษ์ เหยียบแม่ผัวตาย เหยียบควายคอหัก"

ความหมาย :
ซุ่มซ่าม ทะเล่อทะล่า จนทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งต่างๆ บางครั้งอาจใช้กับกรณีที่ขาดความรอบคอบในการทำงานจนทำให้เกิดความเสียหายก็ได้

อธิบายคำ(explanation) :
"หลาวๆ" เป็นคำกริยาวิเศษณ์(Adverb) ที่แสดงการกระทำของบุคคล(Subjact) ซึ่งแสดงออกถึงความซุ่มซ่าม ทะเล่อทะล่า ทำอะไรไม่เข้าร่องเข้ารอย จนบางครั้งทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งต่างๆ
ในกรณีดังกล่าวที่นำไปอุปมากับ"ลูกสาวยักษ์"นั้นก็เป็นเพราะ ปกติลักษณะท่าทางของลูกสาวของยักษ์ มักจะซุ่มซ่าม ทำอะไรก็ดูวุ่นวาย ทะเล่อทะล่า ซึ่งสันนิษฐานว่า การใช้คำนี้เปรียบเทียบน่าจะมาจากการสังเกตลักษณะท่าทางของ"ยักษ์" ที่เป็นตัวหนังตะลุง เนื่องจากบุคลิกลักษณะ(Character) ท่าทางการเดินของ"ยักษ์" ในตัวหนังตะลุง ที่ผู้เป็นนายหนังเชิดนั้น จะหนักแน่น รุนแรง จนจอผ้าขาวสะเทือน จึงอาจจะเป็นที่มาของคำดังกล่าว

ตัวอย่างการใช้(Example) :
อีสาวเหอ "หลาวๆเหมือนลูกสาวยักษ์" กูว่า สาอีหาผัวยากงั้น
(นังหนูเอ้ย! ซุ่มซ่ามอย่างนี้ ชั้นว่า คงหาสามียากหวะ )

โอกาสที่ใช้(Situation) :
ผู้ใหญ่สั่งสอนเด็กๆ หรือผู้อาวุโสกว่าใช้ตักเตือนผู้อายุน้อยกว่า และ/หรือ คนในวัยเดียวกันใช้ตักเตือนกัน
โดย :   TAcrm_เด็กวสส.ภาษาใต้ :   บนเซิง
ความหมาย :   ชั้นลอย หรือชั้นสอง (แบดงอตั้งอยู่บนเซิงนั้น)
โดย :   มังกรกินเจภาษาใต้ :   สากกี้ย่านปด
ความหมาย :   สากกี้ :( ปุ้งกี๋) เครื่องมือทางการเกษตรที่ใช้ในการรองรับดิน เก็บดิน หรือขนดิน หรืออื่นๆเช่น ทราย หิน กองมูลสัตว์ กองใบไม้ เป็นต้น มีลักษณะเป็นทรงเหมือนสามเหลี่ยมมุมฉาก แต่มุมมนใช้รองรับดิน มีหู 2 ด้าน สำหรับจับ นิยมใช้ขนดินปริมาณไม่มาก หรือดิน ใบไม้ มูลสัตว์กองเล็กๆ
ย่านปด : เถาของต้นรสสุคนธ์( เป็นพันธุ์ไม้เลื้อย มีเถาใหญ่เหนียวแข็งแรง ไม้เลื้อยพันไม้ได้สูง 5-10 เมตร กิ่งและใบสากคาย ขอบใบจัก เล็กน้อย ) นิยมนำเถามาสานเป็นเครื่องมือต่างๆ
คำว่า "สากกี้ย่านปด" จึงหมายถึง ปุ้งกี๋ที่ทำมาจากเถาของต้นรสสุคนธ์ นั่นเอง
โดย :   TAcrm_เด็กวสส.ภาษาใต้ :   พรก
ความหมาย :   กะลา ไปหยิบพรกให้แม่หน่อย
โดย :   บ้านโพธิ์ ซอย 12ภาษาใต้ :   เทิ่น
ความหมาย :   ท่าน หรือ คุณ

เช่น เทิ่นยังเบี้ยให้ฉานยืมม้าย แปลว่า ท่านมีเงินให้ฉันยืมมั๊ย
โดย :   บ่าวทองภาษาใต้ :   ขะลุย
ความหมาย :   มากมาย
ฉานยังเบี้ยขะลุย แปลว่า ฉันมีเงินมากมาย
โดย :   บ่าวทอง< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702