๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   ยุม
ความหมาย :   เป็นลักษณะนาม แปลว่า ยวง มักใช้กับผลไม้
เช่น เรียนยุมนี้ เหลืองน่ากินจริง
โดย :   easyyyภาษาใต้ :   แก้วกาว
ความหมาย :   ยายผมเรียก " แก้วพลาสติก "
โดย :   ลิงดำภาษาใต้ :   ฉาว
ความหมาย :   หมายความว่า ดัง
ตัวอย่าง นุ้ยอย่าแหลงฉาวหนักแรงติ๊ = น้องพูดเบาๆหน่อย
โดย :   หมูดำ ^0^ภาษาใต้ :   เพล้ง
ความหมาย :   เป็นคำแตแรก คือเนียง/ไห ใช้ใส่ข้าวสาร

"หลนใสเพล้ง" = "หนูตกถังข้าวสาร"
โดย :   ฮ๊อต ฮ๊อตภาษาใต้ :   ปุ๋น
ความหมาย :   ยายผม เรียก (กะละมัง)-*-
โดย :   ลิงดำภาษาใต้ :   ขวยใจ
ความหมาย :   เป็นห่วง กลุ้มใจ วิตกกังวล
โดย :   นางสาว จุติมาศ ดำปินภาษาใต้ :   ยอน
ความหมาย :   ยอน แปลว่า ยุแหย่ให้คนอื่นทะเลาะกัน หรือ เอาไม้แหย่รังมดแดงก็เรียกว่ายอน
โดย :   ปรีชาภาษาใต้ :   สอก
ความหมาย :   แปลว่า ลดลง, น้อยลง
เช่น พันปรือที เหล้าขวดนี้ กินกันตั้งนานแล้ว ไม่สอกเลย
โดย :   easyyyyyyภาษาใต้ :   ผื้อ
ความหมาย :   เห่อ ของใหม่ หรืออยากจะเล่นอยากจะทำเลยเดี๋ยวนั้น เช่น วันนี้ซื้อรถมาใหม่ ขับออกไปตั้งแต่เช้า ผื้อจริงนิ ....
โดย :   ญา คนตรังอยู่ตูลภาษาใต้ :   ขี้เตรย
ความหมาย :   แปลว่า หญ้าเจ้าชู้
โดย :   easyyyyyyyภาษาใต้ :   ซ็อกแซ็ก
ความหมาย :   แปลว่า เล็กๆ น้อย, ไม่จริงจัง
เช่น ฝนตกซ็อกแ็ซ็กทั้งวันแล้ว, หวางนี้ไม่ค่ิยได้ทำไหร ทำซ็อกแซ็กไปพรรนั้นแหละ
โดย :   easyภาษาใต้ :   เเล้วหลาว
ความหมาย :   อีกเเล้ว ซ้ำอีกเเล้ว ทำอีกเเล้ว
โดย :   คิม วัดหารภาษาใต้ :   คร้าน
ความหมาย :   ขี้เกียจหรือเกียจคร้าน
โดย :   สิรมาภาษาใต้ :   รัก
ความหมาย :   เราจะยังรักกันเสมอ
โดย :   Krittayaภาษาใต้ :   เหล็กขูด
ความหมาย :   กระต่ายขูดมะพร้าว
โดย :   seedaภาษาใต้ :   ไซ
ความหมาย :   ทำไม
โดย :   gokeeภาษาใต้ :   หลาวหลาว
ความหมาย :   แปลว่า ซุ่มซ่าม ไม่ระมัดระวัง

โดย :   easyภาษาใต้ :   ซัด
ความหมาย :   ขว้าง ปา เช่นซัดก้อนหินไปไกลๆ
แปลว่าปาก้อนหินไปไกลๆนั่นเอง
โดย :   นิคภาษาใต้ :   ขา หรือ ก๋า
ความหมาย :   ถ้าตามตัวแปลว่าขาแต่ในที่นี้แปลว่า เท่ากัน หรือเหมือนกัน เช่น
ไอ้โบ๋นี้ มัน ก๋ากันนิสัยเสียทั้งคู่ คงเข้าใจนะครับ
โดย :   ญา คนตรังอยู่ตูลภาษาใต้ :   ดุก
ความหมาย :   แปลว่า ฟื้นฝอยหาตะเข็บ, รื้อฟื้น, ยุแหย่
เช่น เรื่องมันจบไปแล้ว อย่าดุกขึ้นมาหล่าวตะ
โดย :   easyภาษาใต้ :   เคย
ความหมาย :   กะปิ
โดย :   foryouภาษาใต้ :   แหม
ความหมาย :   ออกเสียงว่า แม่ แปลว่า แผล
เช่น แหมที่หน้าแข้งตรงนี้ สมัยเด็กๆ ถูกหมาขบเอา
โดย :   easyภาษาใต้ :   ลิว
ความหมาย :   กว้าง ปา เช่น นายแดงเอาก้อนหิน ลิว หัวขโมย
โดย :   ปรีชาภาษาใต้ :   ตอแต
ความหมาย :   คนตรังเรียก ตอเบา แต่คนกระบี่เรียก ตอแต เป็นไม้ชนิดหนึ่ง
โดย :   ปรีชาภาษาใต้ :   ปรกแปล็ก
ความหมาย :   แปลว่า ทำงานไม่จริงจัง ไม่ตั้งใจทำ
โดย :   ลิงน้อย< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702