๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   แม่เฒ่า
ความหมาย :   ยาย
โดย :   เด็กในเตาภาษาใต้ :   ข้างประตีน ข้างประหัวนอน
ความหมาย :   ข้างประตีน ข้างประหัวนอน เป็นคำที่ใช้บอกทิศของคนสมัยก่อน ข้างประตีน หมายถึงทิศเหนือ ข้างประหัวนอน หมายถึงทิศใต้
โดย :   เดียวดายภาษาใต้ :   เป็นสาวงาม
ความหมาย :   เป็นคางทูม
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   ไข่อุ้ง
ความหมาย :   ใส้เลื่อน
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   ถ้ากัน
ความหมาย :   รอด้วย
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   รดท่อน
ความหมาย :   การอาบน้ำส่วนบนของลำตัวตั้งแต่เอวขึ้นมา วิธีการ ยืนตัวตรงแล้วก้มตัว ให้ลำตัวขนานกับพื้นใช้น้ำรดตัวโดยไม่ให้ส่วนล่างเปียก เช่น ไข่แดงมึงอีไปงานศพไอ้เท่งช่ายหม้าย พอดีเลยกูรดท่อนเดียวใจถ้ากัน.
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   หยองแหยง
ความหมาย :   อารมณ์เสีย,อารมณ์ไม่ดี
โดย :   ปุย เอกประวัติ tsuภาษาใต้ :   หัวบอน
ความหมาย :   หัวเผือก
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   อ้อดิบ
ความหมาย :   ต้นคูน ใช้ก้านใบแกงส้ม
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   เส , สี
ความหมาย :   สี่
โดย :   เด็กตรังภาษาใต้ :   นกพร้าว
ความหมาย :   ช่อดอกของมะพร้าว
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   ขี้กรา
ความหมาย :   ตะไคร่น้ำสีเขียวหรือดำ เช่น เท่งบ้านมึงอุมสมบูรณ์จังน่ะหลังครัวที่ล้างถ้วยขี้กราขึ้นจ้าน
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   หวันช้าย
ความหมาย :   ตอนบ่าย
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   เสสสา
ความหมาย :   ลำบาก,ทุลักทุเล เช่นไข่ดำมันไปได้เมียในเตาเสสสาจ้านรถเครื่องไปไม่ถึงที.
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   หยำ
ความหมาย :   ขยำ
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   ราก
ความหมาย :   อ้วก เช่น เมารากแตกรากแตน
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   เยี่ยว
ความหมาย :   ปัสสาวะ
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   คอหอย
ความหมาย :   ลูกกระเดือก
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   โมง
ความหมาย :   ก้น เช่น อีสาวนั้นโมงใหญ่อีตาย แปลว่าก้นใหญ่มาก
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   ผัดจักร
ความหมาย :   หมุนจักรรีดยาง
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   ครด
ความหมาย :   การใช้ปากกัด เช่นครดออ้ย ,ครดชมพู่
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   ลิด
ความหมาย :   ปอก เช่น ลิดส้มโอ,ลิดหมาก
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   มึ้ง
ความหมาย :   คุณ,เธอ
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   ประตีน
ความหมาย :   ทิศใต้
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   ประหัวนอน
ความหมาย :   ทิศใต้ เช่นไปถึงเสแแยกแล้วเลี้ยวไปทางหัวนอน 2 โล
โดย :   คนเดินทาง< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702