๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   แย่ท้ายนั่ง
ความหมาย :   อาการอย่างหนึ่งที่เอาก้นลงบนพื้น
โดย :   กิ๊กภาษาใต้ :   ขี้คร้าน
ความหมาย :   ขี้เกียจ เช่น มึงขี้คร้านจริงก็หมายความว่าขี้เกียจจริงๆ
โดย :   นักศึกษาพยาบาลภาษาใต้ :   ซ็องแซ็ง
ความหมาย :   หงุดหงิด เช่น วันนี้กูซ้องแซ็งมึงอย่ามายุ่งกับกูนะ
โดย :   เปิ้ลภาษาใต้ :   ซี้เบ้งคอแคง
ความหมาย :   ตาย
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   ไปเกิด
ความหมาย :   มี 2 สถานะ 1.เป็นกริยา แปลว่าไปคลอด 2.เป็น กรรม แปลว่า ตาย
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   เสียดพุง
ความหมาย :   ปวดท้อง
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   เหน้
ความหมาย :   หมายถึง หนี้
โดย :   เด็กในเตาภาษาใต้ :   ทุ่ม
ความหมาย :   หมายความว่า ทิ้ง เช่น กูตดทุ่ม แล้วมึงไปดุมไซ ซึ่งดุมหมายถึง ดุม
โดย :   เด็กในเตาภาษาใต้ :   จี
ความหมาย :   เผา,ย่าง เช่นไข่มึ้งจีเคยให้กูเท่าแม่มือตะ กูจะทำน้ำชุบหยำให้กิน
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   มึ้ก
ความหมาย :   ดื่ม ซด เช่น แขบมึ้กให้เหม็ด ๆ เร็ว ๆ
โดย :   เด็กในเตาภาษาใต้ :   เถ
ความหมาย :   เล่น เช่น ไข่ดำมึงนั่งแน่งๆๆนะอย่าเถของผมล่าว
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   รึด รึด
ความหมาย :   ความหมาย เยอะแยะ, มากมาย เช่น งานแต่งงานลูกสาวฉาน คนมากันรึด รึดแหม็ด (งานแต่งงานลูกสาวฉัน คนมากันเยอะแยะเลย)
โดย :   เปิ้ลภาษาใต้ :   ถุ้ย
ความหมาย :   ถ่ม เช่นมึ้งถุ้ยน้ำลายใส่กู
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   โหนอน
ความหมาย :   ง่วง,หาว,ง่วงนอน
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   ดันพุง
ความหมาย :   หมายความว่า ท้องอืด ท้องขึ้น
โดย :   เด็กในเตาภาษาใต้ :   ฉู้ด
ความหมาย :   หมายความว่า กระเด็น กระเซ็น เช่น ไซ่เวลามึ๊งแหลง น้ำลายต้องฉู้ดออกมากันอ่ะ
โดย :   เด็กในเตาภาษาใต้ :   ขี้ทก
ความหมาย :   โกรธง่าย โมโห
โดย :   คนรักตรังภาษาใต้ :   เหม็นอีตาย
ความหมาย :   กลิ่นอะไร มันจะเหม็นขนาดนี้,มีกลิ่นรุนแรงมาก เช่น กลิ่นอะไรเหม็นอีตายโหง
โดย :   คนรักตรังภาษาใต้ :   ฉาวหู
ความหมาย :   เสียงดัง หนวกหู
โดย :   sonkภาษาใต้ :   โฉ
ความหมาย :   เสียงดัง
โดย :   คนผ่านมา.ภาษาใต้ :   เหลียด
ความหมาย :   หมายความว่า ป้าย, ทา
โดย :   เด็กในเตาภาษาใต้ :   ฉาว
ความหมาย :   หมายความว่า ส่งเสียงดัง เช่น มึ๊งอย่าฉาว ๆ แหละ ก้อคือ คุณอย่าส่งเสียงดังสิ
โดย :   เด็กในเตาภาษาใต้ :   ถูกผัด
ความหมาย :   หมายความว่า ถูกตำหนิหรือถูกบ่น เช่น กูถูกแม่ผัดแล้วเล่า แรกหัวเช้า คือ ฉันโดนแม่ตำหนิ/บ่นมาเมื่อตอนเช้า
โดย :   เด็กในเตาภาษาใต้ :   ลาย
ความหมาย :   หมายความว่า ซน เช่น ลูกบาวมึ๊งนิ ลายจริงนิ หมายความว่า ลูกชายของคุณนี่ ซนจริง ๆ เลย
โดย :   เด็กในเตาภาษาใต้ :   โบ๋เรา
ความหมาย :   หมายความ พวกเรา เช่น โบ๋เรานิ ชาติเพร้อจริง
โดย :   เด็กในเตา< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702