๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   พลัด
ความหมาย :   ตก หกล้ม เช่น เดินพลัดได (เดินลงบันได หกล้มลงมา)
โดย :   เจี๊ยบ เด็กมอ.ภาษาใต้ :   เซ้อ
ความหมาย :   ซื้อ เช่น ไปหลาดเซ้อไหรเหลา ( วันนี้ไปตลาดซื้ออะไรล่ะ)
โดย :   เด็กมอ.สงขลาภาษาใต้ :   ราร่า
ความหมาย :   รุงรัง เช่น วันนี้ไปหลาดเซ้อของมาราร่า (วันนี้ไปตลาดมาซื้อของมารุงรัง)
โดย :   เด็กมอ.สงขลาภาษาใต้ :   พรุ่งคลักๆๆ
ความหมาย :   เดือด (น้ำเดือด) เช่น น้ำแกงในหม้อกำลังพรุ่งคลักๆ
โดย :   เด็ก มอ.สงขลาภาษาใต้ :   หัวชัว
ความหมาย :   บ้าหัวชัว หรือบ้าไมโครโฟน
โดย :   นายจารึกภาษาใต้ :   โบ๋เด็ก(Boe-Dex)
ความหมาย :   แปลว่า แฟน คนรัก เช่น เธอเป็นโบ๋เด็กฉันแล้ว... (เธอเป็นแฟนฉันแล้ว)
โดย :   ทีภาษาใต้ :   บ้าหม้อ
ความหมาย :   คำ ๆ นี้ใช้เยียกผู้ชายที่เจ้าชู้ว่า ผู้ชายบ้าหม้อ
โดย :   เด็กในเตาภาษาใต้ :   อึมอัม
ความหมาย :   บ่นแบบปากมุบมิบเสียงดังอยู่ในลำคอ หรือในกระพุ้งแก้ม
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   ผ้าร้าย
ความหมาย :   ผ้าขี้ริ้ว เช่น ไข่นุ้ยหยิบผ้าร้ายผืนนั้นมาเช็ดตีนทีตะ
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   เหน็ด
ความหมาย :   หมายความว่า เข็ด เช่น เหน็ดเอว ก้อหมายความว่า เข็ดเอว
โดย :   เด็กในเตาภาษาใต้ :   จาน
ความหมาย :   เป็นคำกริยา ซึ่งแปลว่า ราด ตัวอย่างเช่น ไอ้ทิด มึงจานน้ำแกงมาเพิ่มเหลยตะ หิดเดียวแรง กูกินไม่พอ หมายถึง คุณทิดครับ พี่ราดน้ำแกงเพิ่มให้ผมหน่อยเถอะ มันนิดเดียวเกินไป ผมรับประทานไม่พอครับ
โดย :   พีชภาษาใต้ :   เลียสาร
ความหมาย :   กินข้าวบ้านเพื่อน เช่น ไอ้ไข่มึงเลียสารเล่านาหวันเที่ยงไม่หลบมาเริน
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   เล้ง
ความหมาย :   ไปเที่ยวโดยไม่มีประโยชน์ เช่น ไปเล้งไหนมา ม้ายค่อยหลบเริน
โดย :   คนในเพล้งสารภาษาใต้ :   อ้อติ้ง
ความหมาย :   ลักษณะอาการของผู้หญิงที่ไม่เรียบร้อย ชอบให้ท่าผู้ชาย
โดย :   คุณหญิงภาษาใต้ :   ลาต้า
ความหมาย :   การแสดงอาการถึงความตกใจเช่น เรานั่งอยู่ดีๆ แล้วมีคนมาทักเราโดยที่เราตกใจ แล้วอุทาน! ขึ้นมา
โดย :   เด็กสภา 3/1ภาษาใต้ :   หนักฉู
ความหมาย :   หมายถึง ส่งเสียงดัง อย่าหนักฉูแรงถี (อย่าส่งเสียงดัง)
โดย :   เด็กตรัง อยู่มอสงขลาภาษาใต้ :   ลึงลัง
ความหมาย :   หมายถึง อาการรีบร้อนที่จะทำอะไรสักอย่าง จึงทำให้สิ่งที่ทำออกมาไม่ดี
โดย :   เด็กมอ หาดใหญ่ภาษาใต้ :   หวังเหวิด
ความหมาย :   เป็นห่วงเป็นใยคิดถึง
โดย :   หนุ่ม กันตังภาษาใต้ :   น่วม
ความหมาย :   แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ 1.เป็นกรรม แปลว่า บวม,ปูด,ช้ำ,เขียว,ม่วง 2.เป็นกริยา แปลว่า ร่วมรักกัน(Make Love) 3.เป็นประธาน คือ คนผู้ชายชื่อนายน่วม
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   นึง
ความหมาย :   แปลว่าคิดถึง เช่น ฉานนึงแฟนเก่าจังเลย หมายความว่าคิดถึงแฟนเก่ามากเลย
โดย :   คนตรังภาษาใต้ :   หรอย
ความหมาย :   อร่อย
โดย :   คนเดินทางภาษาใต้ :   ไสเป็นพรรณนี้
ความหมาย :   แปลว่า ทำไมถึงเป็นแบบนี้
โดย :   คนใต้ภาษาใต้ :   หลบบ้าน
ความหมาย :   แปลว่า กลับบ้าน เช่น วันนี้ไม่ไปใหน หลบบ้านดีหว้า ( วันนี้ไม่ไปใหน กลับบ้านดีกว่า )
โดย :   เหวดภาษาใต้ :   ข้องใจ
ความหมาย :   แปลว่า เป็นห่วง เช่น ข้องใจจังโด๊ะ ไม่โร้ว่าเค้าอีโยพรือ (เป็นห่วงจัง ไม่รู้ว่าเค้าจะอยู่ยังไง)
โดย :   ทีภาษาใต้ :   แช็งดอ
ความหมาย :   การรูดขึ้นรูดลงของอวัยวะอย่างหนึ่ง
โดย :   คนพัทลุง< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702