๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   ไปแลหนังควาย
ความหมาย :   ไปชมหนังตะลุง
โดย :   คดท.ภาษาใต้ :   หาจก
ความหมาย :   กินข้าวแบบไม่สุภาพ
โดย :   เว๊น&วิเด็กใต้ภาษาใต้ :   เป๋า
ความหมาย :   กระเป๋า
โดย :   เว๊น&วิเด็กใต้ภาษาใต้ :   หวาด
ความหมาย :   ตะโกนเสียงดัง
โดย :   เว๊นเด็กใต้ภาษาใต้ :   ตุงหัวตุงหาง
ความหมาย :   สลับด้านบนไปไว้ล่างด้านล้างไปไว้บน
โดย :   เว๊นคนเดิมภาษาใต้ :   หนังลุง
ความหมาย :   ก็แปลว่าหนังตะลุงนั้นและค่า
โดย :   วิพี่น้องเว๊นภาษาใต้ :   แล่น
ความหมาย :   วิ่งเล่นและค่า
โดย :   วิพี่น้อภาษาใต้ :   แต่สวน
ความหมาย :   หมายถึง อยู่คนเดียว
โดย :   เว๊นภาษาใต้ :   ลอกอ
ความหมาย :   มะละกอ
โดย :   เว๊นภาษาใต้ :   ลักหยบ
ความหมาย :   ซ่อน
โดย :   เอ็กซ์ภาษาใต้ :   หลบบ้าน
ความหมาย :   กลับบ้าน
โดย :   คดท.ภาษาใต้ :   เติบ
ความหมาย :   แปลว่าใหญ่
โดย :   คดทภาษาใต้ :   ขี้โดก
ความหมาย :   หมายความว่า ผอมจัด หรือ ขี้เหนียวจัดก้อได้ หรือ ไม่มีน้ำมีนวลเลย
โดย :   เด็กในเตาภาษาใต้ :   รับเจาะบ่อบาดาล
ความหมาย :   075-3624329(ตามหลักวิชาการ)
โดย :   MUDMANภาษาใต้ :   เกือกฟองน้ำ
ความหมาย :   รองเท้าแตะ
โดย :   คดท.ภาษาใต้ :   หัวหยัก
ความหมาย :   หมายถึงผู้ชายที่ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเลย
โดย :   อเล็กซ์ภาษาใต้ :   กะหญิง
ความหมาย :   ก็ผู้หญิงนั่นแหละ
โดย :   123456ภาษาใต้ :   ดุด
ความหมาย :   เป็นคำกิริยา หมายถึงสะดุด หรือใช้กับลักษณะการคุ้ยหาอาหารของสุกรโดยการใช้จมูก ดันไปในบริเวณที่ต้องการขุดคุ้ย เลยใช้คำว่า หมูดุด
โดย :   jjภาษาใต้ :   แม้งโก้
ความหมาย :   มะม่วง
โดย :   001ภาษาใต้ :   ยานัส
ความหมาย :   แปลว่า สัปปะรด
โดย :   วัฒน์ภาษาใต้ :   ลาก
ความหมาย :   แปลว่า อาเจียน
โดย :   ปั้นภาษาใต้ :   ปลิ้น
ความหมาย :   แปลว่า โกง ,ไม่ใช้คืน เช่นไข่แดงยืมเบี้ยเท่งไปยี่สิบ นี้ก็ปาเข้าไป 2ปีแล้วสงสัยปลิ้นแน่นอนแล้ว
โดย :   คดท.ภาษาใต้ :   เก้ง
ความหมาย :   แปลว่า ตั้งทิ้งไว้ เช่น ไอ้บ่าวนี้ กินข้าวเสร็จแล้ว เก้งจานไว้หล่าว หมายความว่า พ่อหนุ่มคนนี้ ทานข้าวเสร็จแล้ว ตั้งจานทิ้งไว้อีกแล้ว
โดย :   คนผ่านมาภาษาใต้ :   โหลกหนำ
ความหมาย :   กระท่อม
โดย :   โดกเดกภาษาใต้ :   ซิเบ๊งคอแคง หรือ ซิเบ๊งเท่งทึง
ความหมาย :   ตาย..เช่น..เสียงว่าไอ้ไข่นุ้ยโถกยิงซิเบ๊งคอแคงแล้ว..ฮือ ฮือ
โดย :   นายไข่ดำ< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702