๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   ผุน ซักผ้า
ความหมาย :   กะละมัง สำหรับ ใส่น้ำซักผ้า
โดย :   มาราตีภาษาใต้ :   น่าม เถ
ความหมาย :   น้ำ กะทิ
โดย :   มาราตีภาษาใต้ :   แร็ดแร็ด
ความหมาย :   ผู้หญิงที่ไม่ค่อยสำรวม
โดย :   คดท.ภาษาใต้ :   ฮาโหล้
ความหมาย :   สวัสดี
โดย :   เด็กในเตาภาษาใต้ :   ย่า ฉ้าว นัก เเรง ที่
ความหมาย :   อย่าเสียงดัง นัก ซิ
โดย :   มาราตีภาษาใต้ :   ยาทำถ้าว
ความหมาย :   อย่ายุ่ง
โดย :   เด็กบ้าภาษาใต้ :   เเล ไอ ไร่
ความหมาย :   มองอะไร
โดย :   มาราตีภาษาใต้ :   ซ่าหวา เป็น พันนี้ น่ะ
ความหมาย :   สงสัย ว่า จะ เป็นเเบบนี้น่ะ
โดย :   มาราตีภาษาใต้ :   ไอไร่โช้
ความหมาย :   อะไร บางสิ่ง บางอย่าง
โดย :   มาราตีภาษาใต้ :   หนำ
ความหมาย :   ที่อยู่อาศัย / หรือว่ากระท่อม
โดย :   สุดยอดภาษาใต้ :   ช่อ
ความหมาย :   การนำเอาปลายเชือกทั้งสองปลายมาทำให้ติดกัน(ผูก)แต่ผูกจะอีกความหมายหนึ่ง
โดย :   สุดยอดภาษาใต้ :   บ้าน บ้าน
ความหมาย :   เป็นคำเปรียบเทียบในเชิงลบ , เชย ล้าสมัย เช่น ดูคนนี้ซิแต่งตัว บ้านบ้าน พรือโช้
โดย :   อู๊ดอี๊ดภาษาใต้ :   ซาเบล่อ
ความหมาย :   สมน้ำหน้า
โดย :   ตัวเล็กเด็กตรังภาษาใต้ :   ย่าหมู
ความหมาย :   ฟรั่ง
โดย :   จาก นิกเด็กสุราษฏร์ภาษาใต้ :   แคง
ความหมาย :   แปลว่า เอียง
โดย :   sornภาษาใต้ :   ซับ ปรั๋บ
ความหมาย :   คือ คนหลวกลวง, ไม่จริงใจ
โดย :   sornภาษาใต้ :   ลอกอ
ความหมาย :   มะละกอ
โดย :   nuchภาษาใต้ :   หมาตักน้ำ
ความหมาย :   หมายถึง อุปกรณ์ตักน้ำในบ่อที่ทำด้วยกาบหมาก
โดย :   พี่จ่าภาษาใต้ :   สาบสั้น
ความหมาย :   หมายถึง เห็นแก่ตัว ไม่เอื้อเฟื้อผู้อื่น คนนี่สาบสั้น
โดย :   พี่จ่าภาษาใต้ :   ทำท่าเพลียง
ความหมาย :   หมายถึง เกือบเสียท่า หรือเกือบเสียเปรียบฝ่ายตรงข้าม
โดย :   พี่จ่าภาษาใต้ :   ขวัดด้องเปลา
ความหมาย :   หมายถึง ไม่มีสาระอะไรเลย ไม่ได้เรื่องได้ราว เช่น ไปหาสาวแล้วขวัดด้องเปลา
โดย :   พี่จ่าภาษาใต้ :   ตัวที
ความหมาย :   หมายถึงความแม่ยำ เช่น ยิงนกตัวทีตัวที
โดย :   พี่จ่าภาษาใต้ :   นั่งแพงเชิง
ความหมาย :   หมายถึงการนั้งขัดสมาท
โดย :   พี่จ่าภาษาใต้ :   พลิกแม่ม้า (อ่านภาษาใต้)
ความหมาย :   หมายถึง หงายท้อง หรือความหมายเกี่ยวกับหมดท่า เช่น ถีบให้พลิกแม่ม้า
โดย :   พี่จ่าภาษาใต้ :   หนังควาย
ความหมาย :   หนังตะลุง
โดย :   คดท< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702