๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   หยู๊มหย๊าม
ความหมาย :   หมายถึง ติดกันพันละวัน ดูรกรุงรังไปหมด เช่น ห้องไอ้ตั๊มหยู๊มหย๊ามไปหมดนิ หรืออีกใน ว่า เด็กนี้กินหยู๊มหย๊ามจัง แปลว่า กินมูมมามจังเลย
โดย :   แดน ไอทีวีภาษาใต้ :   หร๊าม ๆ ๆ
ความหมาย :   หมายถึง ซุ่มซ่าม ลกลน เช่น เวบมาสเตอรืนิมาน หร๊าม ๆ ๆ จัง
โดย :   แดนภาษาใต้ :   หัวเกียง
ความหมาย :   เป็นคำอุทาน หมายถึง ไม่ได้เรื่อง เช่น ไอ้หัวเกียง หมายถึง ไอ้บ้านี่ ประมาณนั้น
โดย :   แดน ไอทีวีภาษาใต้ :   ซามนิ
ความหมาย :   หมายถึง มานน่าจะโดนนะ เช่น ไอ้ตั๊มนิมานซามโดนถีบนิ กาแปลว่า ไอ้ตั๊มมานน่าจะโดนแตะนะ
โดย :   หลวงแดน ไอทีวีภาษาใต้ :   ตง
ความหมาย :   คือ คานที่รองรับพื้นบ้าน
โดย :   หลวงแดนภาษาใต้ :   ฮาโหยว
ความหมาย :   บ่อย ติดเป็นนิสัย
โดย :   หลวง แดนภาษาใต้ :   อย่าโฉๆๆ
ความหมาย :   เงียบๆๆหน่อยอย่าเสียงดัง
โดย :   คดทภาษาใต้ :   พรก
ความหมาย :   กะลา
โดย :   คดทภาษาใต้ :   เพ้ง
ความหมาย :   ภาชนะใส่ข้าวสาร ทำด้วยดินเผา
โดย :   เจ้าชายภาษาใต้ :   แลตะ
ความหมาย :   ดูซิ
โดย :   *.*ภาษาใต้ :   หวันมุ้งมิ้ง
ความหมาย :   ตอนเย็น (พลบคำ)
โดย :   ***ภาษาใต้ :   ผ้าถุง
ความหมาย :   โสร่ง
โดย :   คดทภาษาใต้ :   ยานัด
ความหมาย :   สัปะรด
โดย :   เจ็ดภาษาใต้ :   แตงจีน
ความหมาย :   แตงโม
โดย :   คดทภาษาใต้ :   เเรกวา
ความหมาย :   เมื่อวาน
โดย :   มาราตีภาษาใต้ :   ย่านหนัด
ความหมาย :   สัปปะรด
โดย :   คดท.ภาษาใต้ :   ญาหนัด
ความหมาย :   แปลว่า ผลไม้ ประเภทสัปรด
โดย :   ชายแก่พันปีภาษาใต้ :   ไตร
ความหมาย :   แปลว่าทำไม
โดย :   ชายแก่พันปีภาษาใต้ :   เหวอได๋อะ
ความหมาย :   เมื่อไหร่ละ
โดย :   มาราตีภาษาใต้ :   แต่ว่า
ความหมาย :   เป็นคำพูดลงท้ายประโยคบอกเล่า สันนิษฐานว่าจะใช้กันเฉพาะจังหวัดตรัง (โดยปกตจะอยู่ต้นประโยค)
โดย :   คนฟังแล้วงงภาษาใต้ :   แหม็ด
ความหมาย :   หมด เช่น ไอ้ไข่ดำมึ้งกินข้าวแหม็ดแล้วม้าย
โดย :   คดท.ภาษาใต้ :   ร็อกแร็ก
ความหมาย :   ไม่จริงจัง
โดย :   เจ้าชายภาษาใต้ :   เบล่อ
ความหมาย :   โง่,ไม่ปัญญา เช่นไอ้เบล่อนี้ ไม่โร้จักหวัน
โดย :   คดทภาษาใต้ :   อย่าเหลียม
ความหมาย :   อย่าทำตุกติก มีคนรู้ทัน
โดย :   น้องแปน หน้าโรงหนังภาษาใต้ :   น่าหวา
ความหมาย :   สงสัยว่า
โดย :   ต้าร์เด็กเขาเศษ< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702