๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   ร้าย
ความหมาย :   แปลว่า 1. เก่าใช้กับสิ่งของ เช่น รถร้ายจัง(รถเก่าจัง) 2. ร้าย(เหมือนภาษากลาง)
โดย :   ทีภาษาใต้ :   สกโครก
ความหมาย :   สกปรก หรือไม่สะอาด
โดย :   คดท.ภาษาใต้ :   ไอ้ขา
ความหมาย :   เพื่อนรัก
โดย :   ลุงempireภาษาใต้ :   ผักต้มจุ้ม
ความหมาย :   ผักลวก
โดย :   คดท.ภาษาใต้ :   พัก นอก
ความหมาย :   ผักเเกล้ม, ผักจิ้มน้ำพริก
โดย :   มาราตีภาษาใต้ :   เอมพุงปลิ้น
ความหมาย :   อิ่มท้องตึง
โดย :   คดท.ภาษาใต้ :   พันนี่อาโยก
ความหมาย :   เป็นเเบบนี้ประจำ
โดย :   มาราตีภาษาใต้ :   มายา
ความหมาย :   ปุ๋ยมูลสัตว์
โดย :   เจ้าชายภาษาใต้ :   กว้าดหย้าก
ความหมาย :   กวาดขยะ
โดย :   มาราตีภาษาใต้ :   เถ
ความหมาย :   ชอบเล่น,:ซุกซน
โดย :   คดทภาษาใต้ :   ลก ๆ
ความหมาย :   ทำไรรีบๆๆ ไม่เรียบร้อย
โดย :   แดนภาษาใต้ :   พาผา
ความหมาย :   เช่น หรอยนะสู้พาผาเด๊ หมายความว่า หรอยจิง ๆ นะพวกสู้
โดย :   แดนภาษาใต้ :   กาศครู
ความหมาย :   เชิญครู ในภาษาใต้ เป็นการอัญเชิญครูบาอาจารย์มาประจำ ณ ปรัมพิธี ก่อนทำการใดๆๆ
โดย :   แดนภาษาใต้ :   ดิกดิก
ความหมาย :   อยู่ไม่นิ่งหรืออ้อร้อ
โดย :   ......ภาษาใต้ :   ลูกเดือย
ความหมาย :   มะเดื่อ
โดย :   คดทภาษาใต้ :   ลำชิง
ความหมาย :   หมายถึง ผลไม้ชนิดหนึ่ง เหมือนลางสาด แต่ต้นมานจะต้างกันตรงที่จะเป็นลูกตั้งแต่โดนต้น จากพื้นดิน วัดขึ้นไป ซัก 30 เซนมานก็มีลูกออกมาแล้ว ตลอดลำต้นไปถึงปลายเรือนยอดของต้น ลูกจะโตกว่าลางสาด จพเท่าๆ ลองกอง รดหวาน หอม
โดย :   แดน ไอทีวีภาษาใต้ :   จุน
ความหมาย :   หมายถึง โผล่ขึ้นมา โหนก เช่น ไอ้บ่าวนั้นนอนเดือจุน คือ บ่าวนั้นนอนสะเดือจุ่น
โดย :   แดนภาษาใต้ :   ขล๊อง
ความหมาย :   หมายถึง ซน เช่น เด็กนี่มานขล๊องจิง หมายถึง เด็กนี่มานซนจัง ซนจิง
โดย :   แดน ไอทีวีภาษาใต้ :   ควั่น ๆๆ
ความหมาย :   หมายถึง ล๊กลน ไม่อยู่กะที่กะทาง นั่งไม่นิ่ง
โดย :   แดนภาษาใต้ :   หนมโรง หนมแห้ง
ความหมาย :   หมายถึง ขนมที่ทำจากโรงงาน ไมได้ทำกะมือ อาศัยเครื่องจักรในการผลิต มีแพคกิ่งที่สวยงาม มีสถานที่ผลิตวั หมดอายุ ต่างกะหนมเปียก คือพวก หนมครก หนม โค
โดย :   แดนไอทีวีภาษาใต้ :   หนมค่อม
ความหมาย :   หมายถึง อาหารคาว ชนิดหนึ่ง ห่อด้วยใบตอง นึ่งในหม้อต้ม ใส่ใส้หวานทำด้วย มะพร้าวป่นผสมกับน้ำตาล เป็นใส่ รสชาด หวานอบมัน ผสมกะแป้งที่ห่อตัว แล้ว ยอมรับว่ายังไม่ลืมรสชาดนั้นเมือ่ยามเด็ก
โดย :   แดน ไอทีวีภาษาใต้ :   ยาหนม
ความหมาย :   หมายถึง อาหารชนิดหนึ่งที่ทำจาก กะทิมากวนจนน้ำมันแตกตัว ภาคกลางเรียกกะละแม
โดย :   แดน ไอทีวีภาษาใต้ :   กู๊ด
ความหมาย :   หมายถึง ตัวของคนพูด เป็นคำแทนคนพูด (มีใช้กันแถว พัทลุง ป่าพะยอม ชะอวด แถววังหอม วังอ่าง )
โดย :   หลวงแดนภาษาใต้ :   ห้าว !!!
ความหมาย :   แปลว่า ฉลาดน้อยๆ (สงสัยโทรฯมาถาม) เช่น อ้อไอ้บ่าวนี้ห้าวจังเลย(เวบมาสเตอร์)
โดย :   แดนภาษาใต้ :   พาแลง
ความหมาย :   หมายถึง ยามเย็น
โดย :   บักโจ้< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702