๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   อีม
ความหมาย :   ยืม เช่น อีมเบี้ยมึงยี่สิบบาทก่อนถี.
โดย :   คดทภาษาใต้ :   พลัด
ความหมาย :   หกล้ม ฉันเดินพลัดเพราะถนนลื่น / ฉันเดินหกล้มเพราะถนนลื่น
โดย :   จิ๊บภาษาใต้ :   หนุก
ความหมาย :   สนุก เช่น หนุกกันนิคุณ แปลกว่า สนุกกัน
โดย :   โซเรกภาษาใต้ :   แหม่
ความหมาย :   แหม่ = แม่
โดย :   มณีพรภาษาใต้ :   สกมก
ความหมาย :   หมายความว่า สกปรก ครับผม
โดย :   คน03ภาษาใต้ :   มาแต่สวน
ความหมาย :   หมายถึงมาตัวคนเดียว นะจ๊ะ ไม่ใช่มาจากสวนยาง หรือสวนทุเรียน
โดย :   คน03ภาษาใต้ :   สักโครก
ความหมาย :   สกปรก
โดย :   คนตรังภาษาใต้ :   ลึงลัง
ความหมาย :   เร่งรีบ เร่งร้อน
โดย :   คดท.ภาษาใต้ :   พลี้ท
ความหมาย :   ลื่น
เช่น ฝนตกๆๆ เดินดีๆๆ เดียวพลี้ทเอาหลังลง
โดย :   คดทภาษาใต้ :   หนัก
ความหมาย :   ความหมายมีมากเลือเกิน
โดย :   ++Pk++ภาษาใต้ :   ปร้าตีน
ความหมาย :   เป็นภาษาท้องถิ่นของคนพัทลุงและนครศรีฯบางพื้นที่ หมายถึงทิศเหนือ ซึ่งตรงกันข้ามกับ ปร้าหัวนอน ซึ่งหมายถึง ทิศใต้
โดย :   บ่าวขวัญภาษาใต้ :   ไอ้บาทลวก
ความหมาย :   เลวทราม ต่ำช้ามากๆๆ
โดย :   คดทภาษาใต้ :   อุบาทว์
ความหมาย :   ชั่วช้า เลวทราม มากๆๆๆๆ
โดย :   คดทภาษาใต้ :   โลน
ความหมาย :   สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
โดย :  ภาษาใต้ :   เหี้ยน
ความหมาย :   สึกหรอ
โดย :   เจ้าชายภาษาใต้ :   เขรอะ
ความหมาย :   แปลว่า มั่ว ยุ่ง เกี่ยวข้อง เช่น อย่าไปเขรอะกับยาเสพติด ก็หมายความว่าอย่าไปยุ่งหรือไปมั่วกับยาเสพติด ฯลฯ
โดย :   บ่าวขวัญภาษาใต้ :   ตาอยาก
ความหมาย :   ตะกละ ตะกรุมตะกราม กินมูมมาม
โดย :   คดทภาษาใต้ :   หายอยากเค็ม
ความหมาย :   รู้ถึงโทษของสิ่งทีไม่เคยลองหรือเคยพบแล้วลองจึงรู้สึก
โดย :   พุดซาสิชลภาษาใต้ :   หลุด
ความหมาย :   ดินเลน,โคลนเหนียว
โดย :   พุดซาสิชลภาษาใต้ :   แล้วหล่าว
ความหมาย :   เอาอีกแล้ว
โดย :   พุดซาสิชลภาษาใต้ :   เม่
ความหมาย :   เสียงดังพันกร จะ ฮุฮุ
โดย :   BarBieภาษาใต้ :   พี
ความหมาย :   อ้วน , สมบูรณ์มากๆๆ
โดย :   คดท.ภาษาใต้ :   หลูหลา
ความหมาย :   สกปรก,มอมแมม
โดย :   คดทภาษาใต้ :   โลกหัวครก ยาร่วง ท้ายครก
ความหมาย :   ลูกมะม่วงหิมพานต์
โดย :   เจ้าชายภาษาใต้ :   หรอยจังหู
ความหมาย :   อห่อยมากๆ
โดย :  < หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702