๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   ได้แรง
ความหมาย :   สะใจ หนุกๆ ได้แรงอก
โดย :   จากเด็กนั่งเล่นภาษาใต้ :   เสดสา
ความหมาย :   หมายความว่า ลำบาก ขัดสน แร้นแค้น เช่น ปีนี้น้ำท่วมใหญ่บ้านเราอยูกันเสดสาคาด
โดย :   ขวัญภาษาใต้ :   ชันชี
ความหมาย :   หมายถึง สัญญา หรือ การตกลงด้วยวาจา เช่น นายกรัฐมนตรีชันชีว่าจะไม่ยุบสภา แต่ไม่ทันไหนชิงยุบเสียก่อน
โดย :   ขวัญภาษาใต้ :   ฉาโก๋ย
ความหมาย :   แปลว่า ปาท่องโก๋ ตัวอย่าง แรกเช้าไปกินฉากวยร้านนั้นหรอยเบลอนิ หมายถึง เมื่อเช้าไปกินปาท่องโก๋ร้านนั้นอร่อยมากๆ
โดย :   ใต้ภาษาใต้ :   โสด
ความหมาย :   แถว
โสดยาง คือ แถวต้นยางพารา
โดย :   เจอาร์ภาษาใต้ :   มุ้งมิ้ง
ความหมาย :   ยามเย็น โพล้เพล้ ตอนตะวันตกดิน แต่มีแสงสว่างอยู่
นิยมใช้แถว ภูเก็ต พังงา
โดย :   โกเข่ง พังงาภาษาใต้ :   หย็องแหย็ง
ความหมาย :   หมายถึง ฉุนเฉียว เช่น ลุงนั้นพอโกรธเข้าถึง...แกหย็องแหย็งเหมือนออกยักษ์
โดย :   ขวัญภาษาใต้ :   ขี้ชิด
ความหมาย :   ตระหนี่
โดย :   คดทภาษาใต้ :   แหวง
ความหมาย :   บิ่น เช่น นำมีดพร้า แหวง ไปลับให้ด้วยนะ
โดย :   แขกภาษาใต้ :   ลักหยบ
ความหมาย :   แอบ
น้องๆลักหยบซื้อของข้างรั้ว
โดย :   ++kim+ภาษาใต้ :   ทูด
ความหมาย :   แปลว่า ไล่ หรือว่า ทำให้ออก ความหมายเหมือนกับ คำว่า "ยิก" เช่น กลุ่มพลังประชาชนจำนวนมากรวมตัวกันทุดทักษิณให้ออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี
โดย :   บ่าวขวัญภาษาใต้ :   มีดงอ
ความหมาย :   มีดพร้า
โดย :   คดทภาษาใต้ :   ไอ้เคลียว
ความหมาย :   พ่อสั่งให้เอา "ไอ้เคลียว" ไปถางป่ากัน "ไอ้เคลียว" แปลว่า มีดพร้า นั่นเอง
โดย :   แขกภาษาใต้ :   ล็อกแล็ก
ความหมาย :   ไม่เอาไหน...ไม่ได้เรื่อง....ทำอะไรก็ไม่จริงจังเป็นเล่นไปหมดทุกอย่าง
โดย :   yahภาษาใต้ :   เบล๋อ
ความหมาย :   โง่
โดย :   จริยาภาษาใต้ :   เส
ความหมาย :   สี่ เช่น ฉานไปหลาดซื้อปลามา เส ตัว
โดย :   แขกภาษาใต้ :   ชัดพลัด
ความหมาย :   เตะร่วง
โดย :   bang2499ภาษาใต้ :   ชุบยอ
ความหมาย :   วันก่อนแม่พาไปยก " ชุปยอ " ที่ชายคลอง
โดย :   แขกภาษาใต้ :   โบ๋ง
ความหมาย :   อาการบวม ปูด ฟก ช้ำ ต่าง ๆ เช่นหัวโบ๋ง ก็คือหัวปูดนั่นเองไงละ (คุณเคยหัวโบ๋งหม้าย)
โดย :   คนเหลียนภาษาใต้ :   หลุ่หละ
ความหมาย :   สกปรก ( ส่วนมากใช้กับตัวบุคคล)
โดย :   คนเหลียนภาษาใต้ :   หราเหิน
ความหมาย :   ซุ่มซ้าม
โดย :   เจ้าชายภาษาใต้ :   ยิก
ความหมาย :   ยิก หมายความว่า ไล่
เช่น ปชช.ยิกทักษิณให้ออกไป
โดย :   คดทภาษาใต้ :   หม็องแหม็ง
ความหมาย :   มอมแมม / ไม่น่ามอง
เช่น สาวนี้อยู่หม็องแหม็งนิ
โดย :   วัยรุ่นเพาะปัญญาภาษาใต้ :   แห้ง
ความหมาย :   ผ-อ-มจัง
โดย :   รักเธอคนเดียวภาษาใต้ :   กิน
ความหมาย :   รับ-ประธาน-อาหาร
โดย :   คนสวยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702