๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   ฝัดด้งเปล่า
ความหมาย :   ทำอะไรลงไปโดยไม่ได้รับผลตอบเทน
ตัวอย่าง : ตามจีบสาวเฝ้าคอยทำทุกอย่างให้แต่สาวก็ไม่สนใจโดนคนอื่นเอาไปกิน
โดย :   ชิชิมารุภาษาใต้ :   ไม่สาเหงือก
ความหมาย :   ไม่เท่าไร
แค่นี้ดอกไม่สาเหงือก
โดย :   พี่ติ๊กภาษาใต้ :   ซื้อเบอร์
ความหมาย :   หมายถึงการซื้อหวย ฝากซื้อเบอร์สักตัวถี 906
โดย :   ณิชาภาษาใต้ :   ไม่พรือ
ความหมาย :   ไม่เป็นไร
โดย :   กรภาษาใต้ :   ลอกอ
ความหมาย :   มะละกอ
โดย :   เมล์เด็กตรังภาษาใต้ :   แล
ความหมาย :   ดู
โดย :   43 ชอ2/3ภาษาใต้ :   เกลี้ยงแผวแมวเลีย
ความหมาย :   หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือ เช่น กินเกลี้ยงแผวแมวเลียเลยน่ะ
โจรขึ้นบ้านหมดเกลี้ยงแผวแมวเลี่ยเลย
โดย :   ยอดหญิงภาษาใต้ :   ตีเท่าใด
ความหมาย :   กี่โมงแล้ว
โดย :   นก กันตังภาษาใต้ :   ฉาบไป
ความหมาย :   เกือบไป
โดย :   เกด ชุติพรภาษาใต้ :   อ้ายหรัย
ความหมาย :   แปลว่า=คืออะไร
โดย :   montrภาษาใต้ :   จังหวัน
ความหมาย :   นิสัยก้าวร้าว ดื้อรั้น
โดย :   ธนาพันธ์ภาษาใต้ :   ในหม๋อง
ความหมาย :   ชนบท(ทุรกันดาร)
บ้านซู้อยู่ในหม๋องจังรถเข้าม่ายถึง
บ้านของคุณอยู่ในชนบท(ทุรกันดาร)รถเข้าไปไม่ถึง
โดย :   เด็กตรังภาษาใต้ :   ไม่พรือ
ความหมาย :   ไม่เป็นไร
โดย :   43 ชอ.2/3ภาษาใต้ :   บ้ายอ
ความหมาย :   นิสัยเสีย
ตัวอย่าง ดี่ดี้ชอบแกล้งคนอื่น
โดย :   ออยภาษาใต้ :   หลาว หลาว
ความหมาย :   ทำไหรเร็ว ๆ ไม่ระมัดระวัง
โดย :   เด็กนอกท่องภาษาใต้ :   หรี้ด
ความหมาย :   ลื่นล้ม, หกล้ม
โดย :   สูงชะรู้ด ตูดปริ้นภาษาใต้ :   ไม่สาไหร้
ความหมาย :   จืด,ไม่ค่อยพอดี
โดย :   กิ้ง(ไอ้หนุ่มทองแดง)ภาษาใต้ :   สกมก
ความหมาย :   สกปรก
โดย :   เด็กเทคนิคภาษาใต้ :   สาว่า
ความหมาย :   รู้สึกว่า
สาว่าวันนี้ฉานไม่ค่อยบาย
รู้สึกว่าวันนี้ฉันไม่ค่อยสบาย

โดย :   ลาล่าภาษาใต้ :   เล้ง
ความหมาย :   เที่ยวไม่อยู่บ้าน
โดย :   คดทภาษาใต้ :   เหยียบเทือก
ความหมาย :   เหยียบโคลน,ลุยโคลน
โดย :   คดทภาษาใต้ :   ติดหลุด
ความหมาย :   ติดในโคลน
โดย :   โคกม่วงทีม(พัดลุง)ภาษาใต้ :   สาว่า
ความหมาย :   คิดว่า หรือ สงสัยว่า
โดย :   ปุ๊ it Trangภาษาใต้ :   ย้ามมันต๊ะ
ความหมาย :   ไม่เป็นไร
โดย :   พันธ์ภาษาใต้ :   ขี้โหม่จังนา เด็กเบญหวางนี้ยังตางก๊ะเรียนได้แล้ว
ความหมาย :   ขี้โม้จังเลยนะเด็กเบญจมราชูทิศ เดี๋ยวนี้มีเงินใครๆ ก็เรียนได้ได้
โดย :   สามัญชน< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702